Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Krigszoner

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

Ved begyndelsen af krigen den 01.09.1939 ejede Krigsmarinen 18 S-både, 10 videre både var i byggetilstand. Den 1. SFltl med bådene "S 11", "S 12", "S 18", "S 19", "S 20", "S 21", "S 22" og "S 23" og med tenderen "Tsingtau" var i  Østersøen mens den 2. SFltl opererede baseret på Helgoland med bådene "S 9", "S 10", "S 14", "S 15", "S 16" og "S 17". "S 13" lå efter en kollision med opmålingsskibet "Meteor"  i tørdok og de andre både befandt sig i motor opfiksning eller i værftophold.

"S 13" efter kollisionen med "!Meteor" - Billede: Privatarkiv Benjamin Flämig

 Indordningen af S-bådene under de enkelte flotiller i frontflotillerne var vedvarende. De ældre både "S 18" til "S 25" blev i hvert tilfælde givet videre til de ny opstilte flotiller som skolebåde. Også blev ældre både af front-flotillerne givet videre til de ny opstilte flotiller som måtte sejle med dem indtil de selv fik nye både. I det Sorte Hav og i Middelhavet var der en fast indordning af bådene, siden bådene gik i istandsættelse på stedet og kom tilbage til deres flotiller.

De gamle både "S 10", "S 11, "S 13", "S 15" og "S 16" dannede den så kaldte "Schnelle Ujagd-Gruppe" (hurtige Undervandsbåd-Jagt-Gruppe), som var stationeret i Bergen fra midt 1942 til krigens ende. "S 14" og "S 18" blev benyttet som så kaldte hurtig-slæbere.

Tid-tavle Indsats S-både i Anden Verdenskrig - Grafik: Hans-Joachim Kasemir

 Ovenstående grafik viser indsatse af S-flotillerne i kontext af tid og lokalitæt, styrken af blokkene er afhængig af antallet af de indsatte flotiller i krigszonerne. 

Varigheden af insatsene af flotillerne i krigzonerne er som følger:

Krigszone Indsats fra - til Indsatte flotiller
Polenfeldtog 30.09.39 - 25.11.39 1. + 2. SFltl
Norge (Weserübung) 08.04.40 - 05.05.40 1. + 2. SFltl
Nordsø/Engl. Kanal 19.05.40 - 08.05.45 1., 2,. 4., 5., 6., 8. + 9. SFltl 
Russland/Finland (Foretagelse Barbarossa) 18.06.41 - 23.11.41 1., 2. + 3. SFltl
Nordnorge 11.11.41 - 15.06.43 8. + 6. SFltl, zeitweise Schnelle Ujagd-Gruppe
Westnorge 01.07.42 - 08.05.45 Schnelle Ujagd-Gruppe
Middelhav - Italien, Afrika 14.11.41 - 31.10.43 3. + 7. SFltl
Sorte Hav 24.05.42 - 29.08.44 1. + 11. SFltl
Adria 01.11.43 - 02.05.45 3., 7. + 24. SFltl
Ægæis 12.11.43 - 15.12.44 3. + 21. SFltl
Østlige Østersø/Finland  07.03.44 - 08.05.45 1., 5., 6., 8., 9., 10. Sfltl, 2. + 3. S-SchulFltl
Nodnorge 10.10.44 - 08.05.45 4. SFltl + 1. S-schulFltl

 Begivenhederne i de forskellige krigszoner er at se under de følgende links.

 

 

YouTube Filme: