Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

 Nordnorge

På ordre af Hitler var den på 22.06.1941 begyndte men gået i stå formarch på Murmansk blevet stoppet og reduceret til forsvar af nikkelgruberne i  Petsamo/Finnland. Samtidig skulle Krigsmarinen underbinde den allierede skibstrafik i Nordhavet og sikre den tyske trafik. Dertil blev også indsatsen af S-både fordret. 

O.K.M. ordrede den 19.10.1941 opstilning af  den 8. SFltl (Kptlt. Stuhr-Christiansen) med bådene "S 42" (Oblt.z.S. Seeger), "S 44" (Oblt.z.S. Merkel), "S 45" (Oblt.z.S. Babbel), "S 46" (Oblt.z.S. Priebe) og tenderen "Adolf Lüderitz" og marchen til Nordhavet an.  Samtidig blev dampskibet "Larsen" sat i march til Tromsø, der skulle det blive bygget om til et værkstedskib.  Dampskibet "Hernøsand" blev bygget om som torpedojusteringsted og torpedolager. 

Den 11.11.1941 løb flotillen ud til marchen til Nordnorge. På grund af det dårlige vejr opnåede bådene Bergen ikke før den 26.11.194. Fra der blev de, til dels af forpostbådene "V 55072 (ex "S 10") og "V 5508" (ex "S 11"), slæbet gennem fjordene, til a skåne maskinerne.

De gamle Maybach-både var i midlertiden blevet deklareret som forpostbåde og understod Kystforsvarenheden (Küstenschutzverband [KSV]) Bergen som var under kommando af KKpt. Bartels. Han havde indrettet sin stab på beboelsesskib "Tan" (ex "Polaris") og det standsede sejlskib "Westwärts" (ex "Stadsraad Lehmkuhl") som lå i Åstveitvågen, en fjord vest af Bergen.

 

K.S.V. - S 10, S 11, S 13, S 15, S 16 - i Åstveitvågen ve Bergen 1944 - Billede: Arkiv Förderverein

Båd Chef Ny betegnelse
S 10 Lt.z.S. Erdmann V 5507
S 11 Lt..z.S. Lüders V 5508
S 12 Oblt.z.S. Töniges V 5504
S 13 Lt.z.S. Weber V 5510
S 14 Lt.z.S. Kecke V 5509
S 15 Oblt.z.S. Obermayer V 5511
S 16 Oblt.z.S. Babbel V 5512

 Med vækslende slæbende fartøjer, ofte holdt op på grund af dårligt vejr,blev Tromsø opnået den 15.12.1941.

 

Den første operation sammen med destroyere "Z 25" og "Z 27" den 18.12.1941 som escorter for et tankskib fra Harstad til Tromsø førte udenom skærene.

En undertagelse af den 8. SFltl sammen med den 8. Z-Fltl, som blev udført den 26.12.1941 imod en britisk enhed som opererede im Vestfjorden, gik i det tomme. På marchen tilbage havde "S 45" en grundkontakt og måtte i dok i Harstad.

Den 28.12.1941 kolliderede "S 42" og "S 44" under en anden resultatløs indsats sammen med den 8. Z-Fltl imod en britisk enhed som opererede i Vestfjorden, sådan at "S 44" måtte blive stilt ud af krigsberedskab (außer Kriegsbereitschaft = aKB) og gå i værftet i Narvik. Dermed bestod flotillen kun af to både.

Den planlagte march af den 8. SFltl til Kirkenes kunne ikke begynne før den 03.01.1942 på grund af dårligt vejr. 

Dårligt vejr opholdt marchen også videre; den 06.01.1942 opnåede bådene Vardø, den 12.01.1942 Madsø. Fra der udførte de to både en recognosceringsfart til Kirkenes og tilbage. Den 13.01.1942 sejlte de et recognoscereingsfremstød imod Fisker-halvøen. Samme dag opnåde også "S 42" og "S 45" efter gennemførte reparationer flotillen. Den 14.01.1942 flyttede flotillen til Madsø. "S 45" og "S 45" treanporterede dybvandsbomber for "UJ 1205" som var skudt tom. 

  To planlagte fremstød til Motowski-bugten blev forhindret på grund af dårligt vejr eller måtte afbrydes tideligt. Ved temperaturer af - 6 til - 8o og stærkt søgang faldt våbene ud på grund af tilisning. Brobesætningerne og både led svært under tilisning.

Både lange side med forsynings- og depotskib i nærheden af Kirkenes - Billede: Arkiv Erling Skjold

Ikke før den 27.01.1942 sejlte flotillen videre til Semskefjord nord af Kirkenes, som skulle være hjemmested for flotillen og tenderen "Adolf Lüderitz". Men der blev de også i begyndelsen holdt fast ved vejret.

"Adolf Lüderitz" og S-både i Semskefjord - Billede Arkiv Erling Skjold

8. SFltl langeside ved "Adolf Lüderitz" i Semskefjord - Billede: Arkiv Erling Skjold

S-Båd af 8. SFltl og DS "Leuna" i nærheden af Kirkenes - Billede: Arkiv: Erling Skjold

Båd af den 8. SFltl i Semskefjord - Billede: Arkiv Erling Skjold

Fra den 01.02. til den 18.02.1942 fandt ingen operationer sted på grund af vejret. Den 19.02.1942 sejlte flotillen med alle fire både et fremstød imod Kildin, som måtte nok blive brudt af på gund af dårligt vejr. DErefter lå flotillen indtil den 28.02.1942 fast i fjorden på grund af dårligt vejr. 

On 20.03.1942 sikrede "S 42", "S 44" og "S 46" af den 8. SFltl sammen med fire undervandsbåd-jagere udlægningen af flanke-minespærren "Bantos A" ved mineudlægningskibe "Cobra" og "Brummer" foran Nordnorge. Derefter lå bådene igen fast på grund af dårligt vejr. Bare en taktisk øvelse med destroyer-gruppen "Nordmeer" ("Z 24" og "Z 25") kunne blive gennemført den 28.04.1942. 

Den 15.02.1942 var ordren af SKl udgået at sætte den 6. SFltl med otte både og tender "Tanga" for indsats i området Lofotøerne - Narvikfür i march. Flotillen sejlte derfor med "S 19" (Lt.z.S. Hörnig), "S 24" (Oblt.z.S. Nolte), "S 69" (ObStrm.d.Res. Licht), "S 71" (Oblt.z.S. Thomsen), "S 73" (Oblt.z.S. Goetschke) , "S 74" (Oblt.z.S. Witt) og "S 75" (Oblt.z.S. Nitsche) fra Helgoland to Stavanger den 15.03.1942 og lå i anslut der fast på grund af dårligt vejr. 

Den 03.04.1942 fik flotillen ordre at flytte to Kristianasand. Den 10.04.1942 løb flotillenud for en recognosceringsfart imod britiske blokadebrydere som var løbet ud fra Göteborg og løb derefter ind til Kristiansand igen.

Den 16.04.1942 flyttede "S 19" og "S 24" tilsvarende til order fra Kristiansand ti Kiel, for at blive givet over til den 5, SFltl der. Fort marchen til Kiel tog Oblt.z.S.  Nolte kommando over "S 24" og Oblt.z.S. Rebensburg over "S 19".

På dagen derefter flyttede flotilen med "S 69", "S 71", "S 73", "S 74" og "S 75" til Bergen.

Den 20.04.1942 flyttede den 6. SFltl til Aalesund. Efter mellemstation i Molde blev Trondheim opnået den 22.04.1942. Der blev den lige som slagskibet "Tirpitz" grebet an ved 23 Halifax- og 11 Lancaster-bombere. "S 69" blev beskadiget ved splinter og derfor raporteret aKB.

Den 27.04.1942 opnåede den 6. SFltl med "S 71", "S 73", "S 74" og "S 75",  den nye base Svolvær. Den 02.05.1942 fulgte den i mellemtiden reparerte "S 69".

Den 01.05.1942 blev "S 76" (Oblt.z.S. Meyering) inført i flåden og opnåede Svolvær den 12.05.1942. 

"S 113" (Oblt.z.S. Schnebel) indført i flåden den 14.03. opnåede Svolvær den 01.05.1942 og Oblt.z.S. Nitsche indførte samme dag  i Travemünde "S 114" i flåden. Båden opnåede Svolvær den 26.05.1942.

Den 11.05.1942 var tenderen af den 6. SFltl ,"Tanga" truffet ind i Semskefjord. Den planlagte sikring imod undervandsbåde ved den 8. SFltl  var blevet et offer af vejret igen. En planlagt forsyning af undervandsbåd-jagere "UJ 1104" og "UJ 1108" med dybvandsbomber var blevet lavet lumulig ved søgangen.

Under en kontrolfart af den 6. SFltl med "S 69", "S 71", "S 73", m"S 74", "S 75" og "S 76" løb "S 113" ved Måløy-Skarholmen foran Leinesfjorden i grund den 18.05.1942 og måtte blive meldet aKB.  "S 69" slæbte båden til Svolvær hvorfra den blev slæbet til Bodø og endelig til værftet i Trondheim ved fiskeri-fartøjer, hvor den lå til august 1942 for reparationer. Alle propeller, aksler og aksel-lager måtte blive skiftet. Båden blev meldet KB den 09.08.1942. 

"S 113" på Slip i Trondheim - Billede: Arkiv Förderverein

"S 113'" i Trondheim Makaniske Verksted Juni 1942 - Billede: Arkiv Erling Skjold

Ikke før den 27.01.1942 flyttede flotillen til Kirkenes og derfra videre til Semskefjorden, som skulle være deres opholdsted for de næste fem måneder. Men også der blev de holdt fast ved vejret.

Derefter var ingen indsats mulig indtil den 22.06.1942. Forsøget af den 8. SFltl, at udføre en mineundertagelse den 14.06.1942 slog fejl på grund af vejret.

Den 6. SFltl flyttede med fem både til Semskefjord, hvor den traf ind den 23.06.1942 mens båden "S 69", "S 76" og "S 113" blev i Vestfjorden med Svolvær as base som gruppe "Narvik". Derfra blev forskellige sikrings- og transportopgaver for Adm Nordnorwegen udført. 

Båd af den 6. SFltl i Nordnorge 1942 - Billede: Arkiv A. Hullmann

Veksling af Flotillerne i Semskefjord - Billede: Arkiv Freundeskreis Schnellboote und Korvetten

Tender "Tanga" med 6. SFltl i Semskefjord 1942 - Billede Arkiv Erling Skjold

Vejret forhindrede i maj og juni 1942 alle operationer af de tre både af den 6. SFltl. Bådene i SEmskefjord havde det ikke spor bedre. Den 30.06.1942 måtte en planlagt mineoperation af den 6. SFltl blive kaldt af på grund af vejret. Mens bådene måtte blive uvirksom i havn, var på vestfronten bare syv både meldet KB (bered for krigsindsats).

I begyndelsen af juli blev den 6. SFltl i Semskefjord nogen gange sat i alarmberedskab som så altid blev hævet op igen. De tre både i Svolvær blev en gang sat ind som Ubåds-sikkering for den Svære Krydser "Lützow" (ex "Deutschland"), som var til den tid i "Kampfgruppe II" i Narwik-område under kommando af VAdm. Kummetz.

Den 6. SFltl som Ubåd-sikkering i Nordnorge 1942 - Billede: Arkiv A. Hullmann

Den Svære Krydser "Lützow" i Nordnorge 1942 - Billede: Arkiv A. Hullmann

To både af den 6. SFltl i Skjomen (Ofotfjord ved Narwik) langsside med "Christian Radich", i forgrunden MT-"Kärnten" med U 408 og U 457 den 16.07.1942 - Billede: Arkiv E. Skjold

Den 08.07.1942 blev den 8. SFltl med udvekslet tender, "Tanga", beorderet til Kiel hvor den blev løst op den 12.07.1942. Bådene gik i værftoverhaling for seks uger og fik en 40mm-kanon. De blev derefter delt op til andre flotiller. 

Den 26.07.1942 blev den for krigs-zonen Nordhavet uvirksomme 6. SFltl kaldt tilbage fra Norge. Den 16.08.1942 lå fem både i værft i Rotterdam, "S 76" var aKB i Kiel og "S 69" og "S 113" var på marchen tilbage til Tyskland. Alle både fik en flere uges væftophold og flyttede derefter igen til Kanalen.

Den 01.12.1942 blev den 8. SFltl stilt op på ny. Chef blev Kptlt. Zymalkowski. Ham blev understilt bådene"S 44" (Lt.z.S. Quistorp), "S 64" (Kptlt. Wilcke), "S 66" (Lt.z.S. Schuur), "S 69" (Oblt.z.S. Ritter von Georg), "S 108" (Lt.z.S. Osterloh) og "S 118" (Ofhnr.z.S. Fanger) lige som tenderen "Carl Peters"  og som torpedojusteringssted og -lager dampskibet .

Holdt op ved dårligt vejr løb flotillen den 16. og 17.12.1942 ud, blev så blæset ind i Stavanger. Den 19.01.1943 opnåede fire både havnen af Bodø, de andre fire både lå stadigvæk i Trondheim. 

Til sikring af den tyske trafik foran den nordnorske kyst havde de fire gamle både af den hurtige undervandsbåd-jagtgruppe ("S 11", "S 13", "S 15" og "S 16") flyttet fra Bergen til Trondheim. Nu sejlte de tilbage til Bergen. 

Signalmanden ved signaltjeneste - Billede: Arkiv Freundeskreis Schnellboote und Korvetten

 

Efter ende af tiden værftet i Trondheim den 30.01.1943 sejlte "S 108" og "S 118" over Rørvik til Bodø. Efter at alle både var forsamlet i Bodø begyndte den 8. SFltl en uddannelsefase med enkeltbåduddannelse, flokuddannelse, enhedsuddannelse, artilleri- og torpedoskydning, som trak sig hen indtil majh 1943. 

"S 13", "S 15" og "M 2" i Bergen 1943 - Billede: Arkiv E. Skjold

6. SFltl pa march i Nordnorge - Billede: Arkiv Atle Wilmar

Officiel notits på bagsiden of billedet ovenfor

Den 17.03.1943 befandt sig flotillen i Ramsund og lå landgeside ved "Carl Peters" da et tysk dampskib, "Anna Rehder", ramte bådene således at "S 118" blev stærkt beskadiget og måtte gå i værft i Harstad.

Den 28.04.1943 blev "S 44" og "S 69" sat ind i en search and rescue indsats for overlevende af en savned ME 109 som blev uden resultat.

Derefter lå flotillen i beredskab indtil den blev beordret tilbage til hjemstavn i enden af maj , hvor den traf ind den 18.06.1943. I det nødvendige værftophold i Kiel skete den 27.08.1943 et bombeangreb af Royal Airforce (RAF), hvilken bådene "S 44" og "S 66" faldt til offer. Ved den 6. SFltl faldt ved samme angreb "S 135" og "S 137" (totalskade) ud. 

Efter enden af værftopholdet begyndte den 10.09.1943 marchen til operationsområdet Kanalen med bådene "S 68", "S 69" og "S 127".