Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  Databeskyttelse

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

Databeskyttelsesforklaring ifølge DSGVO


Grundlag

Denne Databeskyttelsesforklaring skal informere benytterne af denne website over den slags, omfangen og formålet af hævningen og benyttelse af personafhængige data ved website-ejeren, Förderverein Museums-Schnellboot e.V. Website-ejeren tger databeskyttelse meget alvorligt og behandler personafhængige data fortroligt og i overenstemmelse med de lovlige forskrifter. 


Zugriffsdaten

Vi, website-ejeren og website-hosten hæver på grund af vores berettigede interesse (se Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) dater om benyttelser af websiten og opbevarer dem som „Server-Logfiles“ på serveren of websiten. De følgende dater bliver derfor protokolleret:

- Besøgte website,
- tid af benyttelsen,
- mængde af sendede dater i byte,
- kilde/henvis hvorfra de kom på siden, 
- den benyttede browser,
- det benyttede basesystem
- den benyttede IP-adresse
Opbevarelsen af daterne følger på grund af sikkerheden for f.e. at afsløre misbrugstilfælle og/eller at få henvisnigner til en misbrugelig benyttelse.


Cookies

Denne website benytter Cookies bare for beskyttelse imod mangfoldige eller SPAM-indrag i gæstbogen. Ved cookies handler det sig om små filer som bliver optegnet på deres computer. Deres browser benytter disse filer. Ved brug af cookies bliver benyttervenlighedenog sikkerheden af websiten  forhøjet. Mange browsere har indstillninger som ikke tillader cookies. Henvisning: Det er ikke sikkert at hjemmesiden kan bruges uden beskrænkninger af nogen funktioner når de indsetter disse indstilninger.


Optegnelse og benyttelse af personafhængige dater

Websiteejeren optegner, benytter og giver deres dater kun videre hvis det er tilladt i overenstemmelse med den lovlige ramme eller de tillader dater-optegnelsen.  Som personafhængige dater gælder alle informationer som kan bruges til at bestemme deres person og hvilke kan tilbageføres til dem – f.e. deres navn, deres email-adresse og telefonnummer. Dene website kan de også besøge uden at give henvis til deres person.


Omgang med kontaktdater

Hvis de fkontakterer webside-ejeren ved de tilbudte kontaktmuligheder bliver deres angivelser tegnet op for at gribe til dem for at arbejde med og svare på disse. Uden deres samtykke bliver deres dater ilkke givet til tredje. 


Omgang med kommentarer og bidrag

Efterlader de på denne website en bidrag eller kommentar bliver deres IP-adresse tegnet op. Det sker på grund af de berettigede interesser i overenstemmelse med Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO og tjener sikkerheden af website-ejeren: Fordi skulle deres kommentar eller bidrag overtræde loven kunne han blive stævnet for det hvorfor der består en interesse i identiteten af autoren af kommentarer eller bidrag.


Rettigheder af benytteren

Som benytter har de rettigheden på ansøgning at få en fri af koster information over hvilke peronslige dater er blevet optegnet af dem. De har også berettigelse på at forkerte dater om bliver rettet og at indskrænke arbejde med eller slettelse af deres personafhångige dater.