Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  Ansvarudlukkelsle

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

1.    Indhold af onlinetilbudet

Autorerne overtager ingen garanti for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de informationer stilt til disposition. Ansvarsfordringer imod autorerne, som foder på materiele eller ideele skader som er forårsagt ved benyttelse eller ikkebenyttelse af fejlagtige eller ufuldstændige informationer, er principielt udelukket, så længe ingen påviselig forsætlig eller grovt uagtsom skyldighed på siden af autorerne er at konstatere.

Alle tilbud er friblivende og ikke bindende. Autorerne beholder sig udtrykkeligt for, at forændre, supplere, slette dele af siderne eller det hele tillbud eller at stille ind publikationen for en tid eller uomstødeligt.

2.    Henvisninger og Links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede websider ("hyperlinks"), som er uden for ansvarligheden af autorerne ville en ansvarlighed udelukkende træde i kraft i den fald i hvilken autorene har kendskab af indholdene og det ville være teknisk mulig og rimeligt at forhindre benyttelse i fald af lovstridige indholde.

Autorene forklarer hermed udtrykkeligt at til tidspunktet af linksætningen ingen lovstridige indholde var kendelig på sidene som blev forlinket. På den aktuelle eller fremtidige udforming, indholde eller forfatterskab af de linkede/sammenknyttede sider har autorene ingen indflydelse. Derfor distancerer de sig hermed udtrykkeligt fra alle indholde af alle forlinkede/sammenknyttede sider, som er blevet ændret efter forlinkningen. Denne fastsettelse er gyldig for alle links som er sat inden for det egene internet-tilbud og alle henvisninger for fremmede anmærkninger i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister arrangeret ved autorerne. For lovstridige, fejlagige eller ufuldstændige indholde og specielt for skader som er fremkaldt af benyttelse eller ikkebenyttelse af informationer tilbudt er kun den påbydende af siden som blev vist hen til ansvarligt , ikke den som bare viser hen til det offentliggjorde ved links.

3.    Forfatter- og kendetegnigsrettighed

Autorene bestræber sig i alle publikationer at agte forfatterettigheder af grafiker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, og at benytte grafiker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som er fremstillet af dem selv eller at gribe tilbage på licensfri grafiker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.

Alle nævnte og mulivis ved tredje skyttede mærker eller varemærker som bliver nævnt i internettilbludet underligger uindskrænket bestemningerne af det respektivt gyldige kendetegningsrettighed og egendomsrettighedene af den respektive registrerede ejer. Kun på grund af den blotte nævning kann ikke sluttes at varemærker ikke er beskyttet ved rettighederne af tredje.

Copyright for publicerede objekter  selv fremstillet af autorerne bliver kun med autoren af siderne. En duplikering eller benyttelse af disse grafiker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykkede publikationer er ikke tilladt uden udtrykkelig samtykke af autorene.

I fald af domainstridigheder, konkurrencerettigheder eller øvrige problemer beder vi alle for at undgå unødelige lovstridigheder og koster at tage op kontakt med os i forvejen. Kosterne af en offentlig formaning uden forudgående kontakt bliver vist tilbage som ubegrundet i overensstemmelse of pligten til at reducere skade.

4.    Databeskyttelse

Hvis muligheden eksisterer at indgive personlige eller forretnings data (email-adresser, navne, postadresser) så sker prisgivelsen af disse data ved benytteren udtrykkeligt på frivillig basis. Optagetheden og betalingen af alle tilbudte tjenester er – så langt teknisk mulig og rimeligt -  også tilladt uden disse data hhv. under angivelse af anonymiserede data eller et pseudonym.

Benyttelse af kontakt-data som er lavet offentligt via impressummet som postadresser, telefonnummere, faxnummere lige som emailadresser ved tredje for oversendelse af informationer som er ikke udtrykkeligt spurgt for er ikke tilladt. Juristiske skridt imod afsenderen af SPAM-mails ved overtrædelse af dette forbud er udtrykkeligt forbeholdt.

5.    Retvirksomheden af dette ansvarsudlukkelse

Dette ansvarsudlukkelse sees som del af internettilbudet fra hvilket blev henvist til denne side. Skulle dele eller enkelte formuleringer af dette tekst ikke, ikke mere eller ikke fuldstsændigt svare den gyldige ret, bliver de øvrige dele af dokumentet i deres indhold og gyldighed ikke berøret derved.