Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Kanalen 1943

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

 

Den Engelske Kanal 1943

I begyndelsen af året 1943 stod i vesten fire flotiller med ialt 40 både på papiret til rådighed. Den 2. SFltl (KptLt Feldt) med seks både og den 6. SFltl (KKpt Obermaier) også med seks både lå i Ijmuiden, den 4. SFltl (KptLt Bätge) med fire både i Rotterdam og den 5. SFltl (KptLt Klug) med seks både i Cherbourg. 

De tre i Holland stationerede flotiller udførte på grund af det stærke forsvar kun få succesfulde angreb. Den 05.01.1943 løb den 2., 4. og 6. SFltl med ialt 14 både ud, for at grebe en konvoj ved Cromer an. Den 5. SFltl løb med seks både ud, for at operere i Lyme Bay. Ved dårligt vejr med haglbyger kolliderede "S 116" og "S 82", kommandøren af den 5. SFltl brød indsatsen af og sejlte tilbage til Cherbourg. "S 116" opnåede med besvær St. Peter Port/Guernsey.  I den 6. SFltl kolliderede"S 76" og "S 119" i en snøbyge, begge måtte efter tilbagekomsten til Ijmuiden i dok.  Også de andre flotiller måtte løbe ind igen resultatløs, siden ingen fjender kom i sigte.

Ved et fælles-angreb i natten 08./09.01.1943 af 2. SFltl ("S 29", "S 62", "S 70", "S 80", "S 83" "S 86", "S 104") und der 6. SFltl  ("S 39", "S 71", "S 113") på en sydgående konvøj gik "S 104" tabt ved in minetræffer, ifølge af det hele forskibet hen til broen blev rivet af og FkObGefr Hans Heß faldt og der var to svær og to let sårede. "S 113" gik langeside ved havaristen og tog over besætningen. Båden måtte blive sprængt.

Ved en fælles-mineundertagelse af 2. SFltl ("S 29", "S 62", "S 70", "S 80", "S 83"), af 4. SFltl ("S 48", "S 78", "S 87", "S 88", "S 109", "S 110", "S 117")  og af 6. SFltl ("S 39", "S 71", "S 74", "S 75", "S 91", "S 113", "S 119") ved bøjerne 59 til 62 i natten 18./19.01.1943 blev "S 110" ladt gå for tidligt på grund af en svær såring af en soldat. På vejen tilbage blev "S 109" stærkt beskadiget ved en minetræffer. Forskibet til radiorummet blev rivet af. Kanoniren af bov-skytsen blev savnet, der var to let og to svær sårede. "S 78" og "S 87" gik langeside af havaristen og slæbte den indtil to slæbere tog over. Båden blev slæbt til Droogdock-Værftet, der blev den repareret provisorisk og så slæbet over kanalene til Travemünde. Efter reparaturen bleb båden sat ind som skolebåd.

Den 24.01.1943 blev de tre i Holland stationerede flotiller igen sat an på en konvøj, som dog ikke kom i sigte, så at bådene løb ind igen uden resultat. Den 5. SFltl udførte en mineoperation fra Boulogne.

Til midt februar var der ingen S-båd-indsatse på grund af vejret.

I natten 17./18.02.1943 løb den 2. SFltl ("S 83", "S 86", "S 89"), , den 4. SFltl ("S 78", "S 87", "S 117", "S 120") og den 6. SFltl ("S 39", "S 71", "S 74", "S 75", "S 76", "S 91", "S 114", "S 119") ud for at udlægge miner foran Sheringham. På grund af det dårlige vejr blev undertagelsen brudt af. Ved et nyt anløb uden "S 91" ogd "S 114" kan minerne blive udlagt. Flokken "S 76"/"S 39"/"S 71" støder på en britisk destrøjer som med det samme åbnede fyr. "S 71" måtte tage en træffer i maskinrummet med en brand som udviklede sig og gik tabt. Af den 26 mand stærke besætning blev syv mand reddet ved briterne og blev fangne. De andre 19 mand faldt: Oblt.z.S. Rüdiger Suhr (Kommandant), Lt (Ing.) Helmut Otto (2. Flottillen-Ingenieur), ObMasch. Ernst Tober (L.M.), MaschObMt Freitag, MaschMt Reer, FkMt (ROA) Kronke, MatrHptGefr Lissowski, FkObGefr x, FkObGefr Hohmann, MatrObGefr Naujoks, MatrObGefr Nieckwieciek, MatrObGefr Kolbe, MatrObGefr Arps, MechObGefr (T) Zgolik, MaschObGefr Meier, MaschObgefr Schilling, MatrGefr Kracik, Matr Lengert.

I natten 18./19.02.1943 blev den 2., 4. og  6. SFltl med 15 både sat an på en konvoj. I en fægtning med destroyere gik "S 71" tabt ved en træffer i maskinrummet og en brand som udviklede sig. Af den 26-hoveder besætning blev syv mand reddet af Briterne og kom i fangenskab. De andre 19 mand derimellem chefen, Oblt.z.S. Suhr, gik under med deres båd.

I natten 19./20.02.1943 greb den 5. SFltl en konvøj an, "S 65" meldete forsænkningen af et bevogtningsskib, "S 85" meldete en træffer på et fragtskib på 2000 BRT og forsænkningen af et tankskib på 2000 BRT. Den 26.02.1943 løb flotillen ud fra St. Peter Port/Guernsey for en operation i Lyme Bugten. Ved at forlade havnen løb "S 77" imod en fjeld og måtte dreje rundt og blive sat på grund i havnen. I operationsområdet traf "S 85" et panserlandingsskib ("LCT 381") med en torpedo og entrede det. Derved blev der taget 11 fanger. Skibet blev forsænket ved en torpedo af "S 65". Den 2. Gruppe meldete forsænkningen af et bevogtningsskib ved "S 68" og "S 68" og "S 81" meldete også forsænkningen af et fragtskib. I virkeligheden blev det britiske motorskib "Modavia" (4858 BRT) LCT 381 og den britiske trawler "Lord Hailsham" og den norske trawler "Harstad" forsænket.

Ved en ansætning på en konvøj i natten 04./05.03.1943 løb "S 70" (Oblt.z.S. Klose) på en drivmine og synkede. Fem mand gik under med båden, den øvrige besætning kunne blive bjærget, derimellem tre let og to svær sårede. Ved tilbagekomsten af denne operation kom en flok af den 6. SFltl i daglys og blev grebet an af britiske Spitfires i to bølger. "S 74" måtte tage svære skader, "S 75" brandte ud og måtte blive sprænget. Der var 14 dræbte og otte svær og syv let sårede at beklage. Egen jagtflyverskytte var ikke til rådighed trods stillet krav. Også blev ingen fjendeobservationer meldet i følgetiden af Luftwaffet. 

Den 03./04.03.1943 blev for første gang den taktiske variant „FuMB-Lauer“ (radar lur) udføret. Derved skulle efter foreliggende fjendereporter den 2. SFltl ("S 29", "S 70", "S 86", "S 89"), den4. SFltl og den 6. SFltl ("S 74", "S 75", "S 76", "S 91", "S 119") udføre en stødansats (Stichansatz), den 4. SFltl skulle lure sat af fra konvøjruten og først gribe an efter foreliggene radar-kontakter af bådene udrustet med radar. På grund af en minetræffer på "S 70" (OBlt.z.S. Klose), son havde til følg at båden efter en brand af brændstoffen, detonation af amunitionen og ekplosion af luft tanken af en torpedo synkede, drejede den 2. SFltl allerede på udmarchen rundt. Der faldt: MaschObMt Gerhard Wille, MaschObGefr Günter Ullrich, MaschGefr Konrad Wahl, MaschGefr Erich Hauke og MechGefr Rolf Bruder. De overlevende blev reddet af "S 29".

På grund af omlægning af konvøjruterne kom det bare til et angreb af den 6. SFltl på konvojen. Den blev dog trængt af ved de sikrende destroyere. Ved den udviklende jagt på S-bådene skete der en kollision af bådene "S 119" og "S 114", hvorved "S 119" blev så svær beskadiget at den måtte blive givet op efter at besætningne var blevet bjærget af "S 114".  

På marchen tilbage blev flokken "S 74"/"S 75" grebet an af Spitfire-jagere med flyvåben,  angegriffen, "S 74" blev beskadiget (1 falden, 8 svær sårede), "S 75" gik tabt (11 faldene, 6 svær sårede).

 Den 12.03.1943 beordrede Gruppe West på anbefaling af F.d.S., opdelingen af alle indsatsklare S-både i tre lige stærke grupper, for at være våbnet imod den umiddelbart forestående invasion.  Derefter flyttede den 6. SFltl midt marts til understøtning af den 4. SFltl til Cherbourg, mens den 4. SFltl flyttede til Boulogne og den 2. SFltl til Ostende. Efter nogen skinalarmeringer blev tilbageflytningen tilladt den 25.03.1943. Den 26./27.03.1943 førte flotillerne tilbagemarchen igennem.

Den 26.03.1943 flyttede den 2. SFltl med bådene "S 29", "S 86", "S 89", "S 92" und "S 94" fra Ostende til Ijmuiden.

For natten 28./29.03.1943 et fællesangreb på en konvoj var planlagt. Inden ankomst på angrebspositionen stød en gruppe af den 2. SFltl på to MGBer. I forløbet af fægtningen faldt chefen af "S 29" (OLt zS  Lemm) og seks mand (MaschObMt Rudolf Leandrin, StrmMt X, MaschMt Hans Litz, MechObGefr, Lothar Scheibe, MatrGefr Alois Müller, FkGefr Heinz Hinrichs); ved siden af det var der også fire svær sårede. Først imod morgenen blev den under føring af sømand no. 1   (BtsmMaat Josef Ziegelmeier) langsom tilbage løbende båd fundet af de andre både. I samme tid fang de op ordren til S-bådene at komme tilbage angreb af MTBerne blev forvented. Siden jadtflyverskytte ikke stod til rådighed på grund af dårligt vejr, blev båden sprængt. BtsmMaat Josef Ziegelmeier blev tegnet ud med Deutschen Kreuz in Gold (tyske kryds i guld).     

Den 14./15.04.1943 udførte flotillerne endnu en fælles mineindsats, hvorved den 4. SFltl kunne forsænke et bevogtningsskib. Men derefter lod de lyse natte ingen offensive indsatse til fra baserne i Holland. F.d.S. lod den 2. SFltl flytte til Cherbourg og den 4. og 6. SFltl til St. Peter Port på Guernsey.  

 Indtil den tid havde den 5. SFltl opereret allene imod den engelske konvøjtrafik. Den havde udlagt miner i Lyme Bay. Den 13./14.04.1943 blev det britiske dampskib "Stanlake" (1742 BRT) forsænket ved "S 111", "S 82" meldete forsænkningen af et fragtskib på 4000 BRT. "S 90" meldete forsænkningen af en destroyer, som kunne ikke blive godkendt. "S 65" og "S 112" forsænkede destroyeren „Eskdale“.

Den 15.04.1943 forsænkede den 4. SFltl den britiske trawler "Adonis". I fægtningen fik "S 83" en 40-mm-træffer.

Efter nogen resultatløse indsatse på ordre af  Gruppe West imod måle, som var opdaget af FuMB (radar), begyndte de fælles mineindsatse af alle fire flotiller. I nætterne 23./24., 28./29. og 30./31.05.1943 blev konvøjruterne langs sydkysten af England smitted. På grund af det hæftige forsvar af Briterne med destroyere, MGBer og natjagtflyvere og faktumet at mineudlægningsoperationer blev observeret nøjagtig af Briterne med radar så at trafikken blev omlagt tilsvarende, blev de sidste minesmitterne udført i begyndelsen af  juni med 321 miner og 84 spærreskyttemidler.

Derefter flyttede den 2. og den 6. SFltl til Ostende, at operere fra der imod Themse-mundingen, den 4. SFltl blev i St. Peter Port, den 5. SFltl i Cherbourg, sådan skulle det forstærkede forsvar i Kanalen blive brudt op. Mens den 4. og den 5. SFltl udførte en fælles mineindsats, måtte den 2. og den 6. SFltl blive i havn på grund af dårligt vejr. I den tid blev omrustnings- og opfiksningsarbejder føret  igennem. Ved de forskellige grupper var fra midt juli til midt august derfor ialt bare fem både til rådighed.

Under en flytningsfart tilbage til Ostende blev "S 68" og "S 77" den 25.07.1943 fanget af ved MGBer kort før havnen. I fægtningen faldt  på "S 77" begge MGer og en hovedmaskine ud, en torpedo exploderede og båden brandte og have stærk vandindbrud. Efter selvforsænkningen blev fire mand bjærget af Briterne, 12 mand i en gummibåd blev reddet næste morgen. chefen (Oblt.z.S. Ludwig) og seks mand blev savnet.  Flokføreren "S 68" havde uden at gribe ind i fægningen og uden at melde fjenden fortsat dens march. Hjælp af bådene liggende i Ostende i beredskab var derfor ikke mulig. Aføsning og krigsret var følgen for chefen.

Ved et bombeangreb på Kiel den 25.07.1943 blev "S 44" og "S 66", som begge tilhørte den 8. SFltl, tilintetgjordt.

På marchen fra Hoek van Holland til Boulogne løb "S 88" på en mine den 27.07.1943, men kunne blive slæbet ind til Dunkerke.

I natten 03./04.08.1943 lykkedes det bådene af den 2. og 6. SFltl i en hurtig ansats på en patrulje meldet foran Orfordness at forsænke trawleren "Red Gauntlet".

I natten 07./08.08.1943 flyttede den 4. SFltl ("S 88", "S 110", "S 117", "S 120") og den 5. SFltl ("S 84", "S 121", "S 136") fra St. Peter Port til Brest og den 11.08.1943 til L’Abervrach. Under luftangreb ed jagere og jagerbombere synkede "S 121". Der faldt: Chefen Oblt.z.S. Klocke, MaschObMt N., StrmMt Pries, MatrObGefr Dobryzew, MatrObGefr F., MatrObGefr Rogosen, FkObGefr Lübbert, FkObGefr Maste, FkObGefr X., MechObGefr Pachur, MaschObGefr Schiffel, MaschObGefr Störk). 

På "S 110" blev den kommanderende 4. SFltl (KKpt. Lützow) und chefen (Obltl.z.S. Graser) let såret. Ved et andet angreb fik "S 117" træffere i forskibet og i maskinrummet, en sømand faldt og tre blev såret. Alle både foruden "S 110" var ud af krigsberedtskab (aKB). På grund af det fandt der ingen indsatse sted af disse to flotiller i de følgnde uger.   

For resten af august havde den 2. og den 4. SFltl forberedet sig på en forestående landing. Tallrige beredskaber afløste sig med sikkeringsinsatse for mineudlægningsoperationer ved R- og M-både. Trods  nogen fjendekontakter og angreb af Typhoon-natjagtflyvere med raketbomber var der ingen tabe men der var heller ingen forsænkningssuccesser.

I september var flotillerne fyldt op igen, nu havde alle både en panseret bro og de 4-cm-kanoner var blevet bygget ind i stærk måde. Bådene af den 5. SFltl havde fået de nye MB 511 maskiner med 2.500 PS, hvad gav dem en marchfart af 35 knob.  

Siden nætterne blev længere igen, flyttede den 2. og 6. SFltl til Ijmuiden, den 4. SFltl (KKpt Lützow) gik til Rotterdam og blev der forstærket fra den 12.09.1943 ved den ny opgestilte 8. SFltl (KKpt Zymalkowski). Den 5. SFltl blev i Cherbourg.

Både af den 4. SFltl forlader havnen af Rotterdam - Billede: Arkiv Förderverein  

Efter en periode med dårligt vejr blev i natten 24./25.09.1943 en første fælles mineindsats af 2. SFltl (S 62, S 67, S 80, S 83, S 86, S 89, S 92, S 98), den 4. SFltl (S 63, S 87, S 88, S 96, S 99, S 110, S 117, S 122), den 6. SFltl ((S 39, S 74, S 76, S 79, S 90, S 91, S 97, S 114), og den 8. SFltl (S 64, S 65, S 68, S 69, S 93, S 127) med Luftwaffe ført ud, hvorved konvøjruten foran Orfordness blev smitted med de nye miner, som kunne stille sig uskarp, for at lave rydningen vanskeligere. Efter udfald af en maskine måtte "S 87" dreje rundt. "S 90" blev stærkt beskadiget ved en kollison med "S 39". Den måtte blive underfanget af "S 39 og "S 74" og slæbet ind til Hook van Holland.

Den 4. SFltl blev rivet fra hinanden da den ød på britiske MGBer. "S 96" (Lt.z.S. Sander) forsænkede derved den franske trawler "Franc Tireur" (314 BRT) og kolliderede i fægtningen med med den britiske "ML 145 (73 t) som blev så stærkt beskadiget at densynkede. "S 96" blev derved også stærkt beskadiget og måtte blive givet op. På "S 96" faldt: OLtzS Wilhelm Ritter von Georg (chef-eleve), ObStmMt Jost, FkMt Heinr. Uhlmann, MatrHptGefr Hermann Berg, MatrObGefr Engelbrecht Well, MatrObGefr Otto Lehr, MatrObGefr Heinrich Lords, MatrObGefr Bruno Mauk, MatrObGefr Ludwig Hartmann, FkObGefr Hubert Jansen. MaschObGefr Alfons Albert, Maschgefr Heinz Sannow. 16 mand kom i fangenskab. 

"S 68" fik en artilleritræffer hvorved begge ydermaskiner blev beskadiget. "S 39" havde en udfalsd af maskineriet og måtte blive ledsaget af "S 74" tilbage til Ijmuiden. Ved anlægningen i Ijmuiden tabte "S 79" det styrbord propel så at den blev aKB. 

De udlagte minespærrer blev uvirksom siden de udlæggende både var under stadig radarobservation. 

En periode af dårligt vejr holdt bådene fast i havnene. Den 07./08.10.1943 blev mineindsatsene fortsat. Det dårlige vejr forhindrede fjendekontakter. Der var nogen uforklarlige krumtabkar-explosioner på nogen både. Den 10.10.1943 stilte Luftwaffe medarbejde i minekrigen ind, siden ifølge ordre af føreren (Führerweisung) angreb på byer var at gennemføre fortrinsvis.

F.d.S. kom derfor tilbage til den gamle arbejdsmåde, at udføre mine- og torpedoindsatse  afvekslende. Den første torpedoindsats af den 2., 4., 6. og 8. SFltl fandt sted den 24./25.10.1943. Det britiske forsvar havde forstyrket sig stadig, så at de indsatte 32 både under førelse af F.d.S., som var indskibet ved den 2. SFltl, i en stødansats kunne bare forsænke trawleren "William Stephen" ved "S 74". Den 2. SFltl blev trængt af og bådene blev forviklet i fægtninger ved "MGB 603" og "MGB 607", hvorved "S 88" (St.Ob.Strm. Räbiger) fik en artilleritræffer som satte båden i brand fra bov til hæk. Båden synkede efter en explosion af en torpedorørluftflaske. Derved faldt kommandøren af den 4. SFltl (Korv.Kpt. Lützow), chefen "S 88" og BtsmMaat Hubert Eigner (Seem. Nr.1), MatrObGefr Franz Kiedrowski, FkObGefr. Josef N. 

"S 63" (Lt.z.S. Howaldt) blev mens et forsøg at hjælpe "S 88" selv om den havde også blevet truffet alvorligt rammet af "MGB 607" og i følge af det selvforsænket. MaschMatr Großmann faldt. 17 mand af "S 63" blev bjærget "S 64" som selv havde taget tre 40mm-træffere. af "MGB 603", 24 mand af "S 74" som selv havde taget tre 40-mm-træffere. "S 65" og "S 69" reddete sammen seks overlevende. 19 overlevende af "S 88" blev fisket ud af vandet af "MGB 603" og kom i fangnskab.

"S 87", S 120", "S 120", "S 74", "S 68", "S 69" og "S 127" måtte blive meldet aKB på grund af tålede fægtningsbeskadiger. 

Fra fægtningsberettelsen af chefen "MGB 607" er det bekendt at MGBerne var udrustet med Lyttegear (Hydrophones) og Radar. Den anvendte taktik var at ligge stoppet og efter lyttekontakt blev Radaren tændt på kort distance om understøttet af radarinformationer at gribe S-bådene an med alle artillerivåben som stod til rådighed. S-bådene var overrasket af den pludselige beskydning.

 

Sidste gang "S 63" sejler ud af Rotterdam - Billede: Samling A. Hullmann

Den 03.11.1943 stød den 5. SFltl på en konvøj, "S 141" og "S 112" kom til skud, men alle torpedoer gik fejl. "S 141" fik en 40-mm-træffer i maskinrummet, men kunne opnå havnen sikkert. "S 100" forsænkede det britiske fragtskib "Foam Quen" (811 BRT) og "S 138" forsænkede der britiske fragtskib "Storea" (1967 BRT). "S 136" meldete forsænkningen af det britiske fragtskib "Dona Isabel" (1179 BRT). "S 138" og "S 142" meldete fejlskud.

I natten 04./05.11.1943 fulgte  en fælles mineindsats af de fire flotiller foran Cromer. På marchen tilbage stød den første gruppe af den 2. SFltl på en destrøjer-patrouille og sigtede bag dem en nordgånde konvøj. Torpedoangrebet i hvilket for første gang den arealafsøgende torpedo (FAT) blev sat ind faldt de britiske dampskibe "Firelight" (2841 BRT) - synket ved "S 80" og "S 89" - og "British Progress" (4581 BRT) - truffet ved "S 62", slæbt ind med aldrig kommet i fart igen - til offer. 

Den anden gruppe blev derimod grebet an ved to destrøjer-grupper. På grund af udfald af de britiske MGBer var otte destrøjere i indsats, tre ved konvøjen, tre på patrouille og to i områderekognoscering

Den 4. SFltl drejede allerede på marchen ud til minudlægningen om med alle både på grund af vandindbrud på "S 48". På grund af en  drejede "S 79" af den 6. SFltl også allerede på marchen ud om.

Efter mineudløgningen drejede den 6. og den 8. SFltl om på grund af dårligt vejr. På grund af eksplosion i krumtapaksel-karet på "S 114"og maskinudfald på "S 116" kom denanden gruppe af den 6. SFltl i daggryen. Den  blev bekæmpet af seks Beaufightere. Derved fik "S 74" træffer og måtte blive givet op. Med undtagelse af en falden, MatrObGerf Heinrichs, kunne alle besætningsmedlemmer blive bjærget. To både - "S 116" og "S 91" - fik letere skader.

I natten 04./05.11.1943 fulgte en fælles mineindsats af alle fire flotiller. På marchen tilbage stød den første Gruppe af den 2. SFltl på en destroyerpatrulje og sigtede bag den en nordkonvøj. Torpedoangrebet, i den for første gang den sletteafsøgende torpedo (FAT = flächenabsuchender Torpedo) blev sat ind , faldt til offer de britiske dampskibe "Firelight" (2841 BRT) - forsænket ved "S 80" og "S 89" - og "British Progress" (4581 BRT) - truffet af "S 62", blev slæbt ind men kom ikke i fart igen. Den anden Gruppe blev derimod taget an af to destroyergrupper. Ialt var på grund af udfald af MGBerne otte destroyere i indsats  på britisk side, tre ved konvojen, tre på patrulje og to i . På grund af maskinudfald kom den anden gruppe af den 6. SFltl i morgendømringen. Den

Den 18.11.1943 traf de første fire både - "S 130", "S 144", "S 145" og "S 146" - af den ny opstilte 9. SFltl (Kptlt. v. Mirbach) ind i Rotterdam. De svære vinterstorme forhindrede dog videre indsatse for resten af året.

Opgørelsen af året 1943 var utilfredsstsillende: Der var blevet forsænket 26 skibe på 44.585 BRT, 1942 havde det endnu været 91 skibe på 214.885 BRT. Dette var en umiddelbar følge af det forstyrkede og koordinerede forsvar af briterne. F.d.S. talte om krisen af S-båds-styrken.

 De egene tabe var:  84 faldene, 15 svær- ogd 18 letsårede, 37 fangene, en savnede. 15 både blev tabt: "S 104" og "S 70" ved minetræffer, "S 71", "S 77", "S 63" og "S 88" ved/efter artilleritræffer, "S 75", "S 44", "S 66", "S 74", "S 56" og "S 121" ved bombetræffer, "S119", "S 29" og "S 96" ved kollision. Dertil kom tabet af seks både ved salg til Spanien: "S 73", "S 78", "S 124", "S 125", "S 126" og "S 134".