Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både Krigsmarinen - Adria 1943 - 1945

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zonerne af S-Bådene

Adriatisk Hav 1943 - 1945

Efter kapitulationen af Italien den 09.09.1943 var en hel del af italienske skibe og både faldt i Krigsmarinens hænder. Først blev det taget under overvejelse at indføre alle italienske S-både i flåden, men så blev det avgjordt kun at benytte MS-bådene og ikke de mindre og endnu mere modstandsudygtige MAS-både. Det blev beordret at tage allere indførte MAS-både ud af flåden igen. De seks MS-både taget som bytte i det vestlige Middelhav og de tre både taget over i det Ægæiske Hav skulle blive tildelt den ny opstilte 24. SFltl.

 

 

Den 08.09.1943 blev våbenstillstanden mellem Italien og de Allierede underskrevet. "S 54" og "S 61" befandt sig i Tarent. De og marinefærgeprammen (Marinefährprahm) "F 478" fik fri tilbagetrækning og udlagte miner i havneindfarten ved at sejle ud uden at italienerne lagde mærke dertil. På disse miner synkede den britiske mineudlægger "Abdiel" den 10.09.1943.

De tre både traf på en italiensk hjælpeminelogger, besætningen blev sendt i redningsbåden, selve båden blev sprængt. Ved mødelsen med den italienske krydser "Scipione Africano" tog den ingen notits a bådene, som havde for sikkerheds skyld sprængt "F 478" og taget besætningen om bord. De to S-både kom i en minespærre i Bugten af Valona men kunne fri sig uden at tage skade og styrede Ragusa an. Herved løb "S 54" på en mine men blev ubeskadiget.

Den 11.09.1943 fyrede "S 54" foran Ancona to torpedoer på en moderne lystkutter, begge torpedoer traf midskibs men detonerede ikke. " S 61" fyrede en torpedo som synkede den - som viste sig - italienske Admiralitätsyacht  "Aurora".

 Mod morgen af den 12.09.1943 kaprede "S 54" med 10 mand under anføring af Kptlt. Winkler det italienske motorskib "Leopardi" (4572 BRT) med 1500 italilienske soldater om bord, lidt senere blev det italienske fragtskib "Saubasia" (1590 BRT) taget som prise af  "S 61". Om eftermiddagen stoppede "S 54" nogen 30 sm syd af Venedig det italienske dampskib "Pontinia" (715 BRT), den hervednående destroyer "Quintino Sella" (1480 t), som var på vej til Taranto om at overgive sig til Briterne blev forsænket med to torpedoer af "S 54" og "S 61". "Pontinia" taget som prise med  to mand af "S 54" som prisekommando om bord blev ladt tilbage for redning af overlevende. Chefen, Capitano di Corvette Corrado Cini, og 80 mand blev reddet. "S 54" kaldte "S 30" og "S 33" med radio fra Pola til hjælp, men de kunne ikke løbe ud siden de blev holdt tilbage af Italienerne.

"S 30" og "S 33" i Pola - Billede: Fra efterladenskabet af Oblt.z.S. a.D. Backhaus

"S 54" og "Leopardi" løb ind i Venedig om aftenen. Krigsflaget var skjult og uniformerne af sømændene lavet ukendtlig sådan at  Venezianerne troede at en italiensk enhed var løbet ind.

"S 54" (Oblt.z.S. Schmidt) foran Dogepalasten (Billede: Archiv R. Mundt)

To timer senere løb også "S 61" ind med to to andre priser. Begge både var fuldstændig uden brændstof, vand og proviant. "S 61" havde endu en torpedo, "S 54" var skudt tom. Under trussel af et Stuka-angreb og af angreb af pansere stilt i beredskab opnåede Oblt.z.S. Schmidt sammen med generalkonsulen og den jernbanebefuldmægtiget kapitulationen af  marinebefalingsmanden Nordadria og af kommandøren af marinebasen Venedig. I Venedig befandt sig ca. 10.000 mand italiensk marine, den italienske destroyer "Sebenico", den italienske torpedobåd "Audace", to italienske S-både, otte hjælpskibe og 30 handelsskibe. Chefen "S 54", Oblt.z.S. Schmidt, havde derved fuldbragt den mest mærkensværdige dåd af en S-båds-chef i den 2. Verdenskrig. Han blev sammen med Bootsmann Blömker, første sømand af "S 61", som havde befalet båden uden tilstedeværelse af chefen, dekoreret med det Tyske Kryds i Guld (Deutsches Kreuz in Gold). Den 22.12.1943 fik Oblt.z.S. Schmidt Ridderkrydset (Ritterkreuz). 

"S 61" (OBtsm Blömker) foran Piazza St. Marco, Venedig, den 11.09.1943 (Billede fra: Conelly/Krakow: Schnellboot in action)

Oblt.z.S. Klaus-Degenhart Schmidt (til venstre) - Billede fra Storia Militare Briefing Nr. 18

"S 30" og "S 332 havde efter våbenstilstanden mellem Italienerne og de Allierede lavet bådene provisorisk klar for søen og krigsbered. Når "S 54" spurgte om hjælp den 11.09.1943 kunne de efter nogen tid løbe ud - Italienerne var blevet trued med luftangreb så at de endelig åbnede havnespærrene. Da bådene ikke kunne finde delingen "S 54" og "S 61", løb de ind igen. Den 14.09.1943 sejlte de til foran havnespærrene af Venedig. 

Efter besættelse af byen Pola af den 71. Infanterie-Division førte de igennem escorts for forsyningstrafikken og understøttede hæren i bekæmpningen af partisaner. Den 22.09.1943 faldt derved en mand og to mand blev såret.

Den 24. SFltl blev formeret den 01.11.1943 i det Ægæiske Hav. Kommandør blev Kptlt. H.J. Meyer. De første tilløbende både havde været bygget ved Lürssen i 1936 - 1938 for den  jugoslaviske marine. De var blevet erobret af den italienske marine den 17.04.1941 i Tiwat og blevet indført i flåden som både af typen "MS". 

Tildelt blev oprindeligt:

S 601 ObStrm. Swoboda ex ital. MS 42 ex jugosl. "Velebit"
S 602 StObStrm. Annuß ex ital. MS 43 ex jugosl. "Dinara"
S 603 Oblt.z.S. d. Res. Bollenhagen ex ital. MS 44 ex jugosl. "Triglav"
S 604 StObStrm. Wernicke ex ital. MS 46 ex jugosl. "Rusnik"
S 511 Teniente Santagata ex ital. MAS 522 ex jugosl. "Orjen"
S 512 ? ex ital. MAS 542 ex. jugosl. "Suvobur"

Om "S 512" ligger ingen data for. "S 511" var løbet over til den tyske side den 19.09.1943 og blev indført i flåden under kommando af ObStrm.d.Res. Klima den 15.11.1943. "S 601" fulgte den 06.12.1943 under kommando af ObStrm. Svoboda. Alle andren både af flotillen blev ikke indført i flåden før 1944. 

MAS 30, senere MAS 522 (ex "Orjen") 1942 - Billede: Regia Marina

Senere kom dertil:

S 508  *) ex MAS 525
S 509 *) ex MAS 549
S 510  *) ex MAS 551
S 513  *)? ex MAS 554
S 621 StObStrm. Maniel  
S 622 **)  
S 623  ObStrm Elksneit  
S 624 **)  
S 625  ***)  
S 626 Lt.z.S. Klaus Burba   
S 627 StObStrm. Kaufhold  
S 628 Lt.z.S. Paul Overwaul  
S 629 Lt.z.S. Ernst-Günter Müller ex MS 76
S 630 Teniente Santagata ex MS 75

 

*) om båden ligger ingen indrag i KTB-erne for 

**) tilintetgjort ved flyver-bomber den 14.04.44 i Monfalcone kort før indføringen i flåden

***) ikke indført i flåden, ingen grund dokumenteret

 

"S 630" (ex "MS 75" af den italienske marine [Regia Marina]) blev til bytte den 10.09.1943 i Venedig og givet over til den fascistiske italienske marine af Repubblica Sociale Italiana. Chef blev Teniente Santagata, som også blev chef efter bådens integration i den 3. Gruppe af den 1.S-Boots-Division (1. S-Div) den 10.12.1944. 

 

 

"S 621", "S 623" og "S 626" til "S 629" var i bygning for Regia Marina og blev stilt færdig for Krigsmarinen og indført i flåden.

 

Italiensk MAS 500-båd - Billede: Arkiv Ralf Krokowski

 I enden af oktober blev det bestemt defínitivt at flytte alle Middelhav-både til det Adraitiske Hav, derfor blev perosnalet af stabene af den 3. og den 7. SFltl forenet og dermed den 1. S-båd-division grundlagt i Viareggio. Til dette tidspunkt var de fire Middelhav-både af den 3. SFltl, "S  56", "S 57", "S 58" og "S 60", aKB i Toulon, de fire Adriaisk Hav-både, "S 30", "S 33", "S 54" og "S 61", aKB i Venedig. Af den 7. SFltl var "S 153" og "S 157" klar for indsats i Viareggio. "S 154" og "S 156" lå der aKB, "S 151", "S 152", "S 155" og "S 158" var aKB i Toulon.

Den 11.11.1943  flyttede "S 30", "S 33", "S 54" og "S 61" fra Venedig til Pola. I natten 11./12.1943 flyttede "S 54" ogd "S 61" fran Pola tilh Dubrovnik. På "S 61" faldt en motor ud på grund af brud af krumtapsakslen.

I natten 12./13.11.1943 flyttede "S 30" und "S 33" fra Pola tilh Cattaro, på marchendertil bragte de an motorsejler med partisaner op. I samme nat skulle "S 54" og "S 61" flytte til Piräus, "S 61" måtte sejle tilbage til Venedig på grund af en motorfejl. På grund af det dårlige vejr løb den rigtignok ind til Cattaro, "S 54" i Korfu. Fra der flyttede "S 54" til Piræus den 14.11.1943 og fra der til indsatsarealet ved Leros.

Den 17.11.1943 flyttede "S 30", "S 33" ogd "S 61"  fra Cattaro til Dubrovnik. Der lå de fast på grund af det dårlige vejr. Den 27.11.1943 flyttede de fra Dubrovnik til Split. "S 30" og "S 61" havde en berørelse af bunden da de løb ind men uden større skader. På marchen til Pola i natten 28./29.11.1943 forsænkede bådene en motorsejler med patisaner. Den 30.11.1943 gik "S 30" og "S 33" i v¦rftet i Pola. "S 61" flyttede til værftet i Vendedig. Alle tre både lå i værft til februar hhv. marts 1944.

Den 04.12.1943 blev "S 511" imod den udtrykkelige modstand af flotillekommandøren, KptLt Meyer, sat ind på en transportfart til Leros ved daglys. Båden og eskorten, tre Arado 196, blev grebet asn ved  Beaufightere. Flyene blev skudt ned og båden blev svær beskadiget. To mand af besætningen faldt. På grund af skader i undervandsskibet blev båden sat på grund ved den lille ø Mavronisi, kentrede og synkede.

Den 31.12.1943 bragte den første indsats af "S 601" som eskorte for en konvoj fra Saloniki til Piræus. Derefter løb båden ind til Milos.

 

Italieniensk MAS 500-Båd - Billede: Arkiv Ralf Krokowski

Under natten 08./09.01.1944 opererede "S 55" og "S 36" fra Cattaro (Kotor) imod skibstrafikken af  partisanerne. De kaprede to motorsejlskibe med brændstof og ammunition mellem øerne Hvar og  Brac. Bådene blev sprængt efter at besætningerne var blevet taget over. I morgengryen beskød S-bådene havnen af øen Vis.  Partisanerne skød tilbage men uden at træffe.

Om natten 09./10.01.1944 var "S 55" og "S 36" på indsats igen. De beskød havnen af  Komiza på øen Vis. De stoppede et motorsejlskib, som transporterede våben, ammunition og proviant. Det blev taget som prise og escorteret til Velalucca. Ved anstyringen af bugten på vestsiden af øen Korcula blev bådene grebet an af britiske kampflyvere. På "S 55"  faldt Bb-maskinen ud ved splinterpåvirkning, på "S 36" faldt to mand. Kort derefter greb en hel kampflyver-escadre an, motorsejlskibet brød i brand, ladningen exploderede. Om eftermiddagen greb britiske kampflyvere igen bådene an i to bølger. "S 55" (Oblt.z.S. Weber) fik træffer og brød i brand, reservetorpedoerne exploderede, båden var ikke mere at holde og synkede. "S 36" tog over besætningerne af "S 55 og af motorsejlskibet og løb ind til Cattaro om aftenen. I den følgende tid måtte den i værftet i Pola.

De 11 både af den 3. og den 7. SFltl blev standset af extreme lavvande af Po under deres overførelse fra det vestlige Middelhav til det Adriatiske Hav. Kun efter enden af nødvendige opmudringarbejder ved Piacenzia kunne overføringen fortsættes.

"S 153" under transporten fra Genua til Venedig - Billede: Arkiv Erling Skjold

I Februar 1944 kunne ingen indsatse blive ført ud på grund af den ringe bestand af S-både, en escort-opdrag kunne ikke blive udført på grund af dårligt vejr. De første seks både af den 24. SFltl traf ind i Venedig i enden af  Februar.  De 11 både af den 3. og den 7. SFltl fra det vestlige Middelhav traf ind  i Venedig den den 07.03.1944, hvor de først måtte blive bygget sammen igen.

"S 153" i værftet i Venedig - Billede: Arkiv Erling Skjold

Bordhunden Max af "S 153" - Billede: Arkiv Erling Skjold 

I natten 15./16.03.1944 flyttede "S 36" og "S 61" med flotille-kommandøren om bord fra Pola til Cattaro og førte igennem et forstød i søområdet mellem øerne Mljet, Lagosta og Glavat, derved blev en motorfiskekutter forsænket ved artilleri.

I April fandt fire fremstød sted med to 2 hhv. tre både ("S 30", "S 33" og "S 36"). Der kom ingen fjender i sigt. 

Den 14.04.1944 blev af de både erobret under bygning, "S 622" og "S 624", kort før deres indføring i flåden tilintetgjordt ved et amerikansk luftangreb på Monfalcone, "S 623" og "S 626" (Lt.z.S. Burba) blev svær beskadiget.

"S 626" efter bombetræffer i Monfalcone (Billede fra: Dallies-Labourdette)

Den 14.04.1944 var bare "S 30" klar for indsats. Bådene af den 7. SFltl var endnu ikke bygget sammen igen, bådene af den 24. SFltl led under stadige motorforstyrrelser. "S 54" lå endnu i Saloniki. Den 22.04.1944 løb "S 54" (Oblt.z.S. Schmidt) på en forsyningsmarch til Cattaro foran Kap Leukas på en mine. Agterskibet blev revet af, men båden var svømmeværdig og kunne blive slæbet ind. Der faldt tre mand, fem mand blev såret. Båden gik i værft i Salamis.

I Maj 1944 førte "S 30", "S 36" og "S 61" nogen indsatse igennem, under hvilke det lykkedes den 11.05.1944 at forsænke et kystmotor-passagerskib. Forsøgene at escortere en gruppe af den 12. R-Fltl gennem Stræden af Otranto mislykkede siden bådene stød på britiske destroyere igen og igen, som åbnede fyr med det samme.

De første både stillet færdig af den 7. SFltl - "S 153", "S 155", "S 156", "S 157" og "S 158" - løb ind til Split. 

"S 155" i en havn i Adria - Billede: Arkiv Eric-Jan Bakker

I natten 31.05./01.06.1944 kunne de i artillerifægtninger forsænke tre motorkuttere, et kystmotorskib og et lille tankskib foran øen Lissa. De overlevende (159 uniformerede Englændere, Kroater, Serber og Italienere, en US Lightning-pilot, 37 kvinder og 5 børn) blev taget om bord.

"S 158" i en havn i Adria - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

I de næste nætter forsænkede de to fuld besatte og en tom motorkutter i artillerifegtninger, de overlevende (77 partisaner, to britiske faldskærmsjægere, 50 kvinder og 24 børn) blev fisket op fra vandet.

Ved et fremstød den 11./12.06.1944 stød "S 156", "S 155", "S 153" og "S 157" overraskende på de to britiske destroyere "HMS" Blackmore" and "HMS Eggesford", som straks åbnede fyr. "S 153" (Oblt.z.S. Rautenberg) blev skudt i stykker og synkede ved øen Hvar med hovedmassen af besætningen. Der faldt: Chefen (Oblt.z.S. Rautenberg), MarObAssArzt d.R. Klotzky (Flottillenarzt), Fhr.z.S. Huckenbeck, ObMasch. Zorn, OBtsmMt . Wilhelm Brinkmann, ObFhnr.z.S. Helmut Huckenbeck,MaschMt. Wilhelm Meyer, MaschMt. Oskar Neudert, MachMt. Walter Schmidt, MaschHptGefr. Kurt Hertel, MaschObGefr. Willi Montanus, MaschObGefr. Alfred Schott, Masch ObGefr. Hans Steinfals, MaschObGefr. Kurt Tröge, MaschObGefr. Frank Wenzel, SKad. Hildebrandt von Kracht, FunkObGefr. Kurt Reiner og MechGefr. Kurt Nubler. 10 mand blev reddet af HMS "Eggesford".

 

S-Både af type S 151 i det Adriatiske Hav - Billede: fra Connelly/Krakow: Schnellboot in Action

Den 24.06.1944 escorterede "S 157"  (Oblt.z.S. Hans-Ulrich Liebhold)  og "S 154"  (Lt.z.S. Gunnar Kelm) den gamle jugoslaviske torpedobåd "T 7" med sin kroatiske besætning. Da de passerede øen Cocoglari blev den tyske gruppe grebet an af "de britiske "MGB 659", "MGB 662" og "MTB 670". "MTB 670" fyrede to toprpedoer på "T 7", begge gik fejl og detonerede på klinten. "T 7" drejede af da de Britiske både åbnede artilleri-fyret og løb i grund ved den lille ø Murter. Siden de britiske MTBer var artillerimæsig overlegen de tyske både, kunne de sejle bort ubeskadiget. "S 157" og "S 154" reddete 21 mand derimellem 11 sårede af den 35 mand-besætning og  bragte dem til Zara.

Den 01.07.1944 var de italienske byttebåde "S 621" (StObStrm. Maniel), "S 627" (StObStrm. Kaufhold *), "S 628" (Lt.z.S. Paul Overwaul) og "S 629" (Lt.z.S. Ernst-Günter Müller) i Grado blevet krigsberedt, de både beskadiget under luftangrebet den 14.04.1944, " S 623" og "S 626" (Lt.z.S. Burba), var ikke endnu repareret og bådene "S 601", "S 602" og "S 604" lå i Saloniki.

Ved den alliierede fremrykning i Italien og ved tilbagetrækningen fra Balkanen blev operationsområdet af S-bådene indsnævret mere og mere, de allierede søstridsstyrker blev understøttet af  RAF og USAF, sådan at alle tilbagtrækningskonvojer af den tyske side blev angrebet. De som escorter afkommanderede S-både kunne ikke virkelig forhindre angrebene af de britiske søstridsstyrker. Den 06. og 11.07.1944 landete britiske kommandotropper på øerne Hvar og Brac og tvang tyskerne til opgave.

S 151 i Venedig - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

I natten 23./ 24.07.1944 escorterede bådene af den 7. SFltl en konvoj, mens S-bådene forsøgte af trænge tre angribende britiske MTBer bort fyrede de torpedoer på de tyske S-både. Ved udmanøvreringen af torpedoerne ramte "S 155" "S154". I artillerifægtningen med MTBerne tog " MTB 372" nogle træffer, der var explosioner og røgudvikling at observere. Båden blev senere forsænket af britiske kampflyvere. I den tidelige morgen kom de seks både, til den nu også "S 58" af den 3. SFltl befandt sig, tilbage til Split. "S 154" måtte blive stillet ud af krigsberedskab (aKB).

Den 26.07.1944 Blev "S 151" (Lt.z.S. Pankow) ved en sikringsopgave for det lille motorskib "Vega" svær beskadiget ved artilleritræffer i en fægtning med britiske enheder, motorskibet "Vega" escorteret af den blev tabt. "S 151" fik træffer i brohuset, i skrogen og i maskinen. På "S 151" faldt  5 mand og 5 mand blev såret. 

Den 09.08.1944 blev delingen "S 623" og "S 626" grebet an af tre kampflyvere. Begge både blev truffet nogen gange. På "S 623" faldt MatrObGefr. Schmidt, MatrObGefr. Buchholz und MaschObGefr. Parusel, der var en svær og fem let sårede, FunkObGefr. Großede på grund af sine sår i lazarettet efter operation, på "S 626" blev to mand svær og seks mand let såret, på "S 623" blev en mand svå og fem mand let såret, desuden blev to Flakofficerer såret som var sejlet med til Venedig.

Om aftenen af den 11.08.1944 løb S"S 621", "S 627" og "S 628" i grund ved at løbe ind til Sibenik på grund af en navigationsfejl og blev så alvorligt beskadiget at de ikke blev insatsklar for mere and to måneder. 

Den 19.08.1944 kom den 3. SFltl i en fegtning med britiske søstridskræfter ved sysdkysten af øen Peljesac. Derved blev "S 57" (Oblt.z.S. Buschmann) så svært beskadiget, at den måtte sprænges. ObFhnr.z.S. Fritz Hundt und MaschMt. Josef Gunkel faldt, ni mand blev såret. På "S 30" faldt en mand og på  "S 58" og "S 69" var der en såret  hver.

Den 01.09.1944 tog Kptlt. Müller, A. kommando at den 3. SFltl. Den 13.10.1944 fusionerede den 3. og den 7. SFltl, to to kommand¤re, Kptlt. Müller, A. und Kptlt. Trummer, blev forflyttet. 

Af den hidtilige 3. SFltl blev den 1. Gruppe af den 3. SFltl (Oblt.z.S. Backhaus) 

Båd Chef
S 30 Oblt.z.S. Gunnar Kelm
S 33 Lt.z.S Jarminowski
S 36 Lt.z.S. (KRO) Bruno Ahlers
S 58 Oblt.z.s. Günther Milbradt
S 60 StObStrm. Kaufhold
S 61 Oblt.z.S. Jürgen Haardtke

Oblt.z.S. Heinz Haag, hidtil chef af "S 60", blev forflyttet til S-Skole-Divisionen. Han belv tegnet ud med ridders-krydset (Ritterkreuz) den 21.111944 som 5. chef af den 3. SFltl.

Af den hidtilige 7. SFltl blev den 2. Gruppe af  en 3. SFltl (Oblt.z.S. Hans-Georg Buschmann)

Båd Chef
S 151 Lt.z.S. d.Res. Helmuth Greiner
S 152 ObStrm. Erich Mensch
S 154  ObStrm. Erwin Schipke
S 155 Oblt.z.S. Hans-Wulf Heckel
S 156 Oblt.z.s.d.Res. Marxen
S 157 Oblt.z.S. Hans-Ulrich Liebhold
S 158 Lt.z.S. /(KRO). Hertwig

Den 24. SFltl  (Oblt.z.S.d.Res. Hermann Bollenhagen) bestod af de følgende både.

Båd Chef
S 621 ObStrm. Wernicke
S 623 ObStrm. Elksneit
S 626 Llt.z.S. Klaus Burba
S 627 Lt.z.S. (KRO) Svoboda
S 628 Lt.z.S. Paul Oberwaul
S 629 Lt.z.S. Ernst-Günter Müller

 

Fra 01. til 12. 09.1944 havde den 14. Britiske Destroyerflotilla with destroyerne "Undine", Urchin", "Loyal" og "Kimberley" og kanonbådene " Aphis" og "Scarab" flere gange taget tyske stilninger i området Rimini under fyr.

Den 11.09.1944 udførte "S 155", "S 154" og "S 158" en escort opgabe først for den beskadigte "S 155" og så for en tysk konvoj. Derved bragte de en robåd op og tog fire britiske soldater og fire partisaner af en kommandotroppe som fanger. "S 155" var blevet ladt gå til Pola før.

Efter flere dage forsinkelse på grund af dårligt vejr bragte "S 623", "S 626" og "S 629" i natten til den15.09.1944 under dæknavnet "Holzschuh I" radarfejltagelse kropse ud. To andre indsatse af den slags blev udført den 27. og den 30.09.1944. Ellers blev bådene sat ind til farter som escorter, til transportopgaver og beskud af landmåle.

I oktober 1944 sejlte den 1. Gruppe af den 3. SFltl to indsatse imod skibstrafik foran Ancona uden at sigte måle. 

Offensivundertagelsen "Dacapo" med  "S 626", "S 628" og "S 629" sammen med torpedobåd  "TA 40" og undefandsbådjagere "UJ 202" og "UJ 208" den 10. /11.10.1944 imod havneanlæg af af Zapuntello på øen Molat og imod radio- og signalstationen Punta Banastra blev udført som planlagt. Indretningerne blev ødelagt, torpedoerne skudt ind i havnen detonerede ikke alle undtaget én. Ved forsvarets fyr fik "S 626" foran Zapuntella en 4-cm-træffer i forskibet under vandlinien, som bevirkede at forskibet løb fuld. I begyndelsen blev den slæbet af "S 629" men så tog "UJ 202" over og slæbte den først med en lang trosse og sidst langeside. "S 626" og "S 629" sikrede enheden. Alle både løb ind til Pola om morgenen.

Inspektion ved F.d.S. i Venedig - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

"S 33" i Venedig 1944 - Billede: Arkiv Thomas Bethke

Sømænd fra "S 33" på landgang i Venedig 1944 - Billede: Arkiv Thomas Bethke

 "S 33" i Monfalcone 1944 - Billede: Arkiv Thomas Bethke

I Oktober 1944 førte den 1. Grp. af den 3. SFltl to indsatse imod skibstrafikken foran Ancona igennem, uden at sigte måle. 

Et offensivt forehavende med otte S-både, torpedobåden "TA 40" og med undervandsbådjægerne "UJ 202" og "UJ 208" den 10. /11.10.1944 imod  og blev slæbet af ved "UJ 202".

Det offensive undertagelse "Dacapo" med to grupper (1. Gruppe "UJ 202", "UJ 208", "S 623", "S 626", "S 628" og "S 629", 2. Gruppe "TA 40", "S 30", "S 58" og "S 61") imod øen Molat besat ved partisaner og havneanlæg af Zapuntello på øen Molat og radio- og signalstationen Punta Banastra i natten 10/11.10.1944 blev gennemført som planlagt. Inretningerne blev tilintetgjordt. En torpedo fyret af "S 626" ind i havnen beskadigte landgangspierene. I forsvar-fyret fik "S 626" en 4-cm træffer i forskibet under vandlinien så at forskibet løb fuld. Efter at "S 626" slæbte havaristen i begyndelsen tog "UJ 202" over og slæbte den først med en lang trosse og til sidst langeside. "S 623", "S 626" og "S 629" escorterede denslæbe -enhed. Alle både løb ind til Pola om morgenen.

Den 18.10.1944 fik den 24. SFltl ordre at bringe sprængbåde (Linsen) til indsats i det Adriatiske Hav. For det fik den unterstilt "MS 75". "S 626", "S 630" og "S 629" satte Linserene ubemærket ud. Den 20.10.1944 blev ordren, at bringe et marinekommando (Marineeinsatzkommando = MEK) til Lissa, forrykket, siden redskaberne ikke var truffet ind. 

Da redskaberne traf ind den 21.10., forhindrede dårligt vejr operationen. Også en anden indsats af en MEK imod en pipeline og en jernban- og gadebro ved Fano den 23.10.1944 blev meldet af på grund af vejret. 

Den 25.10.1944 blev den hidtilige 3. SFltl ny betegnet som 1. Schnellboot-Division (1.S-Div). Den hidtilige 24. SFltl blev integreret som 3. Gruppe. 

Samme dag flyttede bådene  "S 626", "S 629" og "MS 75" til Grado, "MS 75" sejlte videre til Venedig. 

Samme dag  tabte den 2. Grp. af den 3. SFltl ved et luftangreb af Mosquito-bombere på Sibenik "S 158". To mand faldt, to mand (derved chefen, StObStrm. Hertwig) blev svær og fire mand blev let såret. "S 156" blev så svær beskadiget at den måtte blive raporteret uklar (aKB).

Vrag af "S 158" - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

Dykker ved vraget af "S 158" - Billede: Unbekendt

Fra den 26.10. til  den 08.11.1944 var vejret så dårlig, at i 10 dage ingen S-båd-indsats var mulig.

Kun da blev bekendt den 03.11.1944 at torpedobåden "TA 20" og undervandsbådjægerne "UJ 202" og "UJ 208" var blevet forsænket af de britiske destroyer escort "Avon Val" og "Wheatland" løb "S 30", "S 58" og "S 61" ud fra Pola for en havsnød indsats, som lige som en planlagt march til Sibenik for at evakuere basen blev brudt af på grund af den stærke søgang. I natten tilden 04.11.1944 løb  "TA 40", "TA 45", "S 33" og "S 154" og kom tilbage imod middag med 17 overlevende. 

I natten 10./11.11.1944 flyttede "S 623", "S 626", "S 627", "S 628", "S 629" og "S 157" fran Grado til Pola, "S 621" måtte blive tilbage i Grado på grund af maskinskade.

Et fremstød af den 1. og den 3. Gruppe fra Pola til den italienske østkyst blev brudt af på grund af orakanstyrken af Schirrokko blæste med.

Den 16.11.1944  fulgte et fremstøde af den 3. Gruppe med "S 623", "S 626", "S 627", "S 628" og "S 629" i ø-området til Zara. "S 626" måtte blive ladt gå tideligt med motorskade.

Den 18.11.1944 tjente den 3. Gruppe af den 3. SFltl med  "S 623", "S 626", "S 627", "S 628" und "S 629" igen til at sætte ud en MEK med otte sammenfoldelige kajakker ved Selve. De allerede udsatte både blev taget op igen da ordren for et angreb a en landigsgruppe ved Lussin gik ind. Dette viste sig som en fejlinformation. På marchen tilbage ramte "S 628" forskibet af "S 627". Ved at løbe ind i havnen løb "S 626" i grund men uden at tage skade.

"S 627" måtte siden skaden var kun reperaret provisorisk, dreje om for tideligt den 19.11.1944 ved en anden udsætning af en MEK med otte sammenfoldelige kajakker på grund af vejret. På "S 628" faldt to motorer ud og båden måtte også dreje rundt. Insatsen blev derfor afbrudt.

Først den 19.11.1944 kunne "S 602, "S 61", "S 58" og "S 30" be ud fra Pola for at føre et fremstød imod den formodentlige søtrafik foran Ancona igennem. "S 60" fyrede en torpedo på en skygge som blev antaget som et kyst-tankskib. Torpedoen underløb målet og detonerede på land. "S 61" fyred også en torpedo som blev til en overflade løber og kom ud af sigt. En anden Torpedo af "S 61"  forsænkede det foran havnen af San Bernedetto ankrede motorskib "Stella" (162 BRT), "S 61" beskød skonerten "Adua" (148 BRT) og sprængte den til sidst. På tilbagemarchen blev bådene grebet an ved en flyver med lys-bomber uden at de tog skade.

I natten 22./23.11.1944 udlagte "S 60", "S 61", "S 58" og "S 30" en minespærre foran  Catolico/Pesaro. I samme nat udførte den 3. Grp. med 4 både en frugtsløs operation. Den måtte afbrydes på grund af vejret.

Den 26.11.1944 overstod bådene som lå i arsenalet i Pola et luftangreb uden skader. 

Den 29.11.1944 kom Kommodore Petersen, føreren af S-bådene, med divisions-kommandøren e1. S-Bootsdivision til en inspektion af den 3. Gruppe den 30.11., den 01.12.1944 bispicerede han den 1. og den 2. Gruppe.

I natten 23./24.11.1944 tjente "S 629", "S 154" og "S 157" som fjernescorts for en enhed bestående af mineudlæggeren "Fasana" og torpedobådene "TA 40" og "TA 45".

I natten 24./25.11.1944 førte den 3. Gruppe med fem både igennem escortoperationer for et fremstød med 16 stormbåde imod Melada og Isto. Dårligt vejr tvang til avbrud.

Et tydeligt tegn af den britiske tilstedeværelse i det Adriatiske Hav blev sat ved luftforsvar krydseren "Delhi" som løb ind til Split den 10.11. og luftforsvar krydseren "Colombo" som løb ind til Zara den 18.11.1944. 39 flådeminestrygere og mange små enheder blev sat ind til at stryge miner i det Adriatiske Hav. Fra den 01.09. til den 05.12.1944 blev mere end 2000 Minen ryddet.

I  December 1944 var vejret endnu dårligere end i November, i 17 dage kunne S-bådene ikke løbe ud. Bådene af den 3. Gruppe, "S 623", "S 626", "S 627", "S 628" og "S 629" gik i værft i Monfalcone den 03.12.1944. Overhaling- og reparaturarbejderne blev stadig forstyrret ved flyveralarme. Da bådene kom tilbage til Pola igen var enten vejret for dårligt eller bådene havde maskinproblemer, sådan at ingen indsatse kunne blive gennemført.

De ni både af den 1. og den 2. Grp. førte en indsats imod den formodentlige landingtrafik ved Lussin i natten 03./04.12.1944 igennem. De stød i det tomme.

I natten 07./08.12.1944 escorterede "S 30", "S 33", "S 36", "S 58", "S 151", "S 152", "S 154", "S 156" og "S 157" en mineudlægningsoperation af mineudlægger "Fasana" og torpedobådene "TA 45" und "TA 40" i Zarastræden. På den spærre synkede den britiske destroyer escort "Aldenham" den 14.12.1944. 

"S 30" under værft-prøvesejlads - Billede: Arkiv Lürssen-Werft

Den 10.12.1944 blev "MS 75" (Teniente Santagata) understilt den 3. Gruppe af 1. S-Div og fik betegnelsen "S 630".

Et angreb med trådstyrede sprængbåde på angiveligt ved Sibenik liggende allierede enheder i natten 15./16.12.1944 gik i det tomme.

Den 17.12.1944 beskød tre britiske destroyere og tre MGBer havnen af øen Lussin. I en fægtning med bitiske MGBer blev to mand såret på "S 152". 

Ved siden af det escorterede S-bådene nogen gange små transportere med hvilke tyske basebesætninger blev transporteret til norden og øer blev evakueret. Indtil enden af året 1944 var den albaniske og den jugoslaviske kyst til Fiume og alle dalmatinske øer i de allieredes hænder.

I enden af året 1944 bestod de tre grupper af den 1. S-Båd-Division i det Nordadriatiske Hav af de følgende både:

1. Gruppe  S 33, S 36, S 58, S 60, S 61 klar for indsats i Pola
S 30 aKB i værft i Pola
2. Gruppe S 151, S 152, S 154, S 156, S 157 klar for indsats i Venedig
S 155 aKB i værft i Pola
3. Gruppe S 621, S 623, S 626, S 628, S 630 klar for indsats Grado
S 627, S 629 aKB i værft i Monfalcone

 

I de første dage af året 1945 vejede Boraen, sådan at bådene måtte blive i havnen. I natten 04./05.01.1945 gennemførte "S 33", "S 60", "S 58" og "S 61" et fremstød til øen Molat. I Bregulie-Bugten  stød de på en bevogtning, som blev forsænket med en torpedo af "S 33". Det  handlede sig om Harbour-Defence Motor Launch "HDML 1163". Derefter stød bådene frem på Porto Nuccina. "S 61" fyrede to torpedoer ind i den tomme havn. De blev dog hængende i en netspærre og gjorde ingen skade til havnen.

I natten 09./10.01.1945 fandt en MEK-indsats (10 mænd og 5 sommenfoldelige kajakker) for den 1. Gruppe sted. Kort efter 19.00 blev kontakten med " 61" tabt i et stærkt tordenvejr. 10 minutter senere meldete "S 58" maskinskade. Kort derefter meldete "S 61" at sin bagbord maskine var faldt ud også. Derfor blev "S 61" sendt tilbage. Opdragen for MEKen, sprængning af to gade- og en jernbanebroer lige som et jernbanespor over Tenna kunne blive gennemført

Den 3. Gruppe havde ligeledes en MEK-indsats med otte mænd og fire sammenfoldelige kajakker under dan dalmatinske kyst at udføre. "S 621" måtte blive ladt gå til Pola 50 minutter efter de løb ud fra havnen på grund af en uklar maskine. Kort efter 21.00 tabte enheden kontakt til "S 626". Siden kontakten kunne ikke mere blive fremstilt igen blev den også ladt gå med radiosignal.  MEKen blev sat af ved sysspitsen af Pettini-øerne og en reconnaissance-stribe i retning af øen Ulbo blev gennemført. Der kom ingen måle i sigt og båden sejlte tilbage til Pola. 

I natten 10./11.01.1945 løb den 1. Gruppe ud med "S 30", "S 33", "S 60" og "S 58", for at fortsætte MEK-aktionen "Gustav" af fordagen imod Isto. Derved løb "S 60", "S 33" og "S 58" ved kysten af øen Unie på grund af en taktisk fejl. Straks indledede slæbeforsøg af "S 30" slog fejl. I natten prøvede to marinefærgepramme at  slæbe bådene fri også uden resultat. Om aftenen kom slæberen "Chirone", drejede rundt med det samme, så den kunne nå Pola i den tidlige morgen som ordret.

Om aftenen af den 15.01.1945 kom "Chirone" igen ledsaget af R-bådene "R 187" og "R 8", seks både af en 2. og tre både af den 3. Gruppe. Forsøget at slæbe "S 58", som lå mest gunstig for en bjærgning, slog fejl og bjærgningen af bådene blev brudt af.  

Om morgenen den 16.01.1945 fandt sig en gruppe af britiske MTBer og MGBer ind og tog havaristerne under fyr. En MTB fyrede en torpedo på "S 33" som detonerede 5 m fra "S 33" på en klippe. Båden blev stærkt beskadiget. Ved en  5,7-cm-træffer brød båden i brand. "S 60" og "S 58" tog også mange artilleri-træffer, tre mænd blev såret. Endnu i natten blev bådene sprængt. Med det var der bare tre både tilbage af den tidligere 3. SFltl og Commandøren af den 1. S-Boots-Division havde bare 13 krigsberedte både til rådighed: 

"S30", "S 36", "S 61", S 151", "S 152", "S 154", "S 155", "S 156" og "S 157" i Pola, "S 621" og "S 626 " i Grado og "S 623 og "S 628" i Monfalcone. "S 627", "S 629" og "S 630" var aKB og befandt sig i værftet i Monfalcone.  

I natten 18./19.01.1945 førte de tre både af den 1. Gruppe, "S 30", "S 36" og "S 61", og  fem både af den 2. Gruppe, "S 151", "S 152", "S 154", S 155" og "S 157 fremstøg imod Zara-Kanalen igennem. Derved kom de i en fægtning med britiske MGBer og en større motor lauch. "S 30" fyrede to torpedoer som begge gik forbi. I artillerifægtning kunne nogen træffer på de britiske både blive konstateret . "S 61" fyrede to og "S 151" en torpedo men uden at opnå træffer. Da andre MGBer kom nær brød S-båden fægtningen af og trak sig tilbage. "S 30", "S 151" og "S 152" blev nogen gange truffet af 20-mm og 40-mm-projektiler. På "S 152" blev en mand svær såret.

 

Både af type S 151 i det Adriatiske Hav - Billede: Arkiv Förderverein

Den 19.01.1945 om middagen greb britiske jagerbomber bådene som var forblivet i Pola i to bølger an, uden at bevirke pålydende skader.

Den 20.01.1945 kort efter 11.00 fulgte et angreb af 13 amerikanske Mustangs også uden pålydelige skader. 

Den 21.01.1945 fulgte et nyt angreb ved britiske jagebomber. "S 154" (ObStrm. Schipke) blev truffet så svært at en reparation ikke kunne betale sig mere. Under disse angreb var der kun en let såret  på "S 626".

I natten 22./23.01.1945 udlagte "S 302, "S 36" og "S 61" mens undertagelsen "Hansa" 12 UMB-miner i gennemsejlingen mellem  Molat og Sestrugnon.

Derefter kunne ingen indsats blive gennemført på grund af dårligt vejr og brændstofmangel til ende af måneden. I den første halvdel af Februar var der ingen indsatse af den 2. og 3. Gruppe på grund af brændstofmangel. 

Den 01.02.1945 gik ved den 3. Gruppe et ansøgelse for hjælp ind. Havnekommandøren af Grado askede hjælp for en flyvsikkerhedsbåd sim var bkevet truffet af an jagerbomber hvad blev afslået på grund af luft-situationen.

Den 1. Gruppe forsøgte at gennemføre minudlægningsoperation "Hamburg" i natten 04./05.02.1945, men kom på marchen dertil i en fægtning med to grupper af britiske MGBer syd af øen Gruizza. De endu uskarpe miner gik over bord ved en træffer på "S 36"; "S 33" og "S 61" kastede deres miner uskarp, siden gruppen havde også ordre at escortere torpedobådene "TA 41" og "TA 45" ved en mineoperation. Bådene kom igen i en fægtning med MGBer, kunne dog holde dem borte fra torpedobådene.

I natten 05./06.02.1945 gik bådene igen til søs igen og kom i en fægtning med britiske MGBer. Derved kolliderede "S 36" og "S 61". De blev repareret provisorisk og var ikke mere at nytte for større operationer.

Den 07.02.1945 blev Pola grebet an af 30 britiske bombere. Den 13.02.1945 greb firemotorers US bombere byen og arsenalet Pola an. Den 21.02. og den 23.02.1945 var Pola på nyt mål af bombeangreb, derved blev minevåbenkommandoet (Sperrwaffenkommando) tilintetgjordt, så at ingen miner kunne blive taget om bord mere

Værftområdet Monfalcone var efter et svært bombeangreb den 16.03.1945 ikke mere at nyttes, så at ingen reparationer kunne blive gennemført.

I de sidste uger af krigen b bådene bare sporadisk ud, når brændstofsituationen tillod det. Krigsdagbøger blev ikke mere føret. Der var ingen successer at melde.

Den 30.04.1945 sprængte Lt.z.S. E.G. Müller sin båd, "S 629".

Den 01.05.1945 traf den 2. Newzealandske Division i Monfalcone sammen med partisanearméen af Tito. På denne dag kom "S 157" (Oblt. Liebhold) vest af Triest under fyr af mortar og synkede. Derved faldt MaschMt. Rudi Lieske, MaschObGefr. Helmut Püschel og MatrObGefr. Hubert Wasserberg. ObStrm. Elksneit forsænkede sin båd "S 623" i Triest. 

I natten 01./02.05.1945 besatte Titos partisaner Triest, Goriza, halvøen Istrien med Pola før den britiske 8. Army traf ind der. Der lå endnu bådene:

"S 30" (Lt.z.S. Svoboda), "S 36" (Lt.z.S. Jarminowski), "S 61" (Oblt.z.S. Hardtke), "S 151" (Lt.z.S. Greiner), "S 152" (ObStrm. Mensch), "S 155" ( Oblt.z.S. Heckel) og "S 156" (Lt.z.S. Marxen). 

"S 30", "S 36" og "S 61" lige som "S 151", "S 152", "S 155" og "S 156" i Ancona (Billede fra: Dallies-Labourdette)

Disse syv både gik under førelse af divisionskommandøren (Kptlt. Wuppermann) og af kommandøren af den 3. SFltl (Kptlt. Schulz) med det hele flotillepersonal til Ancona for udlevering til Royal Navy. Bådene blev slæbet til La Valetta/Malta og synket i nærheden af øen.

S 157 i havnen af La Valetta, i baggrunden båd med markering "D" - Billede: Arkiv Ashley Gowing

S 61 i havnen af La Valetta - Billede: Arkiv Ashley Gowing

S 61 og S 157 i havnen af La Valetta - Billede: Arkiv Ashley Gowing

S 61 i slæb af MTB 670 i havnen af La Valetta - Billede: Arkiv Ashley Gowing

Bådene blevet over af den 3. Gruppe lå nu i mere eller mindre brugelig tilstand i værften og faldt i den 8. britiske armée sine hænder. "S 630" tjente efter dens udgang af den tyske flåde den 18.05.1949 under dens gamle betegning "MS 75" i den italienske marine. Den 06.07.1949 måtte den blive udleveret til UdSSR.

Soldater som tilhørte stabet og besætningerne af bådene af den 1. S-Båd-Division blev transporteret til Ægypten som fanger hvor de forbragte flere år. 

Fangene af den 3. SFltl i POW-lageret - Billede: Arkiv Thomas Bethke

Julekort fra POW-Lageret - Arkiv: Thomas Bethke

 

 

______________________________________________

*) I følge af KTBen af F.d.S. var "S 621" under kommando af OFhr.z.S. Rolow, KTBen af den 24. S-Fl giver StOStrm. Maniel an som chef, "S 627" stod i følge af KTBen af F.d.S. under kommando af OStrm. Jahraus, mens KTBen af den 24. S-Fl giver StOStrm. Kaufhold an som chef.