Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Kanalen 1945

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zonerne af S-Bådene

Den Engelske Kanal 1945

Begyndelsen af året 1945 var bestemt ved dårligt vejr, så at bådene ikke løb ud eller ved forsøget at føre igennem en indsats drejede rundt.

Den 5. SFltl var løbet ind til Den Helder den 10.01.1945 med seks både. I natten udlagte den 2. og den 5. SFltl miner på ruten foran Cromer. På vejen tilbage løb "S 180" (OLt zS Albrecht Pillet) på en tysk mine. Torpedoerne detonerede og båden synkede. Chefen og SKad Hermann Trulsen, StrmMt Bernhard Kolthoff, FkObGefr Friedrich Braun, Gefr Brenner, MaschGefr Leonard Armbichler og fem andre soldater faldt. Tre sårede og ni mand usåret kunne blive bjærget.

I natten 15./16.01.1945 blev en torpedoindsats med forskellige angrebspunkter foran Themsemundingen føret igennem. Den 8. SFltl lykkedes det at torpedere et panser-landingsskib "LST 415" foran Themsemundingen. Bådene kom tilbage ubeskadiget.

 

Dårligt vejr indtil den 20.01.1945 forhindrede hver indsats of bådene. Ikke før natten 22./23.01.1945 gik den 4., 6., 8. og 9. SFltl fra Ijmuiden hhv. Hoek van Holland med  ialt 16 både til søs for at operere imod konvojer i Scheldtmundingn og i Kanalen. Siden der var ingen rekognosceringsresultater lykkedes bare den 9. SFltl et angreb på en efternøler af en konvøj. Fragtskibet "Halo" (2.365 BRT) blev forsænket ved et vifteskud. De andre flotiller blev drevet bort ved escortfartøjer, hvorved "S 168" (Oblt.z.S. Dau) fik en 7,6 cm træffer på broen, en 5,7 cm træffer ødelagte det bagbord torpedorør, en mand faldt, seks blev såret. "S 175" blev let beskadiget, På "S 219" faldt en hjælpemotor ud, på "S 202" trådte så stærke rystelser op at båden tog skade. Begge både måtte blive stillet aKB. 

Den 8. SFltl (Kptlt Zymalkowski) stød frem imod North Forland og løb imod midnat overraskende ind i Sloop "Guillemot", a torpedo skudt ved "S 194" ging forbi. "S 194" mådte tage en treffe, en mand faldt. Men flotillen kunne løbe bort fra den langsome Sloop og to igen kurs på North Forland. Imod klokken 03.00 lokaliserede "S 701" med dens FuMB (ESM) måle og bådene stød frem imod en konvoj. To fyrede torpedoer gik fejl og bådene blev taget under fyr af Fort Tonge Sands og kom i fægtninger med det Britiske Fregatskib "Seymour", Sloop "Guillemot"og tre MTB-grupper på tre hhv. to MTBer ("MTB 451", "MTB 452" und "MTB 450", "MTB 495" und "MTB 446" sowie "MTB 454" und "MTB 447"). Derved kolliderede "S 701" og "S 199". "S 199" (Oblt. z.S. Quistorp) blev boven rivet af. Båden var so stærkt beskadiget at den kunne ikke holdes flydende og måtte blive selvforsænket. Ved en kollision under MTBerne blev "MTB 495" stærkt beskadiget.

En af de sidste billeder af "S 199" inden den blev tabt - Billede fra Steve Wiper: Kriegsmarine Schnellboote

Efter beretning af OLt.z.S. a.D. Quistorp den 25.08.2012 blev de overlevende af besætningen reddet efter 6 1/2 timer i redningflåderne ved minestrygeren RCS "Neave" fra det iskolde vand af Kanalen. Der var en død og tre sårede forårsaget ved propellerne af "Neave". Oblt.z.S Quistorp and 17 mænd blev bragt ind til Gillingham og taget til fanger. 

I nogen kilder - specielt i engelske - bliver der gået ud fra, at "S 199" blev synket af batterien på Fort Tongue Sand. Hümmelchen beretter: De overlevende (af "S 199") gik i land ved Fort Tongue Sand og kom i engelsk fangenskab.

Positioner af de engelske forte foran Themse mundingen -  Billede fra Wikipedia

Ved indfarten til Ijmuiden løb "S 194" på grund, men kom fri igen. "S 701" blev taget under fyr af egene forpostbåde, den havde taget så stærke skader ved kollisionen at den ikke blev klar for indsats før enden af krigen. Der var en død og tre sårede. 

Krigs Dagbog 8. SFltl Fægningsberettelse S 701

I natten 23./24.01.1945 løb den 4., 6. og 9. SFltl med otte både ud til en torpedoindsyts imod trafikken mellem Themse og Scheldt. De måtte dreje rundt på grund af dårligt vejr. Den 5. SFltl løb med seks både ud til en mineindsats. På grund af maskinskade på to både og en båd tabte anslutningen ved dårlig sigt, udlagte bare tre både miner på ruten. Flotillen blev grebet an fra luften med bomber og bordvåben efter at de udlagte minerne. Förerbåden "S 98" tog derved splinterskade på broen og i skibssiden.  

Mønstring inden at løbe ud - Billede: PK-Foto

I natten 24./25.01.1945 blev igen mineindsatse ført ud imod konvoj-ruten ved Orfordness. Alle både kom tilbage ubeskadiget til deres baser.  

Siden issituationen i Rotterdam blev værre, havnen havde en sluttet isdække, på Maasfloden var isgang, flyttede den 4. SFltl med  "S 205" og "S 703", den 6. SFltl med "S 211", "S 222", "S 223" og "S 704" og den 9. SFltl med "S 130" til Ijmuiden den 26.01.1945.  

Den 29.01.1945 løb den 2. og 5. SFltl med 11 både ud til at forpeste ruten mellem Cromer og Humbermundingen. Det dårlige vejr lavede at de havde deres hyr med det, delvis sprang minerne ud af deres spor. Alle både kom tilbage med svære søskader og måtte blive meldet aKB.

Også den 31.01.1945 lod vejret ingen indsats til af bådene. Den 03.02.1945 skete et angreb af 17 Lancaster-bombere på Ijmuiden.  

I natten 05./06.02.1945 løb den 2. og 5. SFltl ud til en mineindsats. På grund af dårlig sigt måtte de dreje rundt. På vejen tilbage blev bådene grebet an med bomber uden at tage skader. Der skete et videre bombeangreb på havnen af Ijmuiden med 15 Lancaster-bombere.

Den 12.02.1945 blev igen beordret en mineindsats, som måtte dog blive brudt af på grund af tåge. Det samme skete den 15.02.1945.  

I natten  17./18.02.1945 fulgte den næste mineindsats af 11 både af den 2. og den 5. SFltl i Humbermundingen. På disse spærrer synkede den franske destroyer escort "La Combattante" den  23.02. og den 25.02. dtrawleren "Aquarius". Fragtskibene "City of Lincoln" (8o39 BRT) og "Cydonia" (3517 BRT) fik minetræffer den 19. hhv. 28.02. uden at synke.  

I natten 20./21.02.1945 førte 20 både af den 2., den 4., den 8. og den 9. SFltl en torpedoindsats  igennem imod en sydkonvoj, men måtte dreje rundt uden at have fundet konvojen.

 

 I natten 21./22.02.1945 førte de seks flotiller med 22 både en torpedoindsats imod en konvoj ved Smith’s Knoll igennem. Bådene "S 174" og "S 209" fra den 2. SFltl befandt sig ved dårlig sigt pludselig midt i  konvojen, "S 174" skød to LUT, "S 209" to T-1, uden at  træffe. Efter at lade igen skød "S 209" to videre torpedoer også uden success. Da de løb af hørte de fem detonationer. Et fragtskib var blevet skudt i brand. "S 209" fik i fægtning med escorterne nogen træffere. En brand kunne blive slukket hurtigt. En mand blev såret. Den 1. gruppe af den 2.SFltl og den 5. SFltl greb syd af Great Yarmouth en konvoj an og kunne melde fire hhv. syv torpedotræffer. Der synkede de britiske fragtskibe "Goodwood" (2.780 BRT) og "Blacktoft" (1.109 BRT), det tidligere danske fragtskib "Skjold" (1.345 BRT) blev skudt i brand. Alle både af den 2. SFltl havde under denne indsats maskineforstyrrelser på grund af saltholdig dieselolie. 

Flotillen faldt ud for to dage, for at bygge ud tankene og rense dem. Den 8. SFltl greb foran floden Themse en landingsenhed an og kunne forsænke "LCP 707". Den 4., 6. og 9. SFltl blev resultatløs. På marchen tilbage måtte "S 167" (St.Ob.Strm. Seifert) blive givet op efter en kollision.

Ved et bombeangreb på SBB Ijmuiden blev "S 193" (Oblt.z.S. Schuur) fanget ved ruiner i bunkeren.     

Signalmand på en S-båd - Billede: PK-Foto

I nætterne 22./23.02. og 23./24.02.1945 udlagte en 4., 6., 8. og 9. SFltl på  Themse-Schelde-ruten miner, på vejen tilbage skød tre både af den 8. og to både af den 2. SFltl en jagtbomber ned, "S 209" en til. På de udlagte spærrer synkede fem fartøje på ialt 25.226 BRT.  

Siden den 19.02.1945 for den første gang russiske S-både hvde grebet an den tyske trafik til Kurland,beordrede MOK Nord flytningen af den 5. SFltl til Østersøen. FdS foreslog i stedet deraf at sætte ind den 1. SFltl som blev stilt op, fordi alle kommandeanter var erfaren og kendt med den russiske kampføring. Derfor blev den 5. SFlt for det første i vesten.    

 I natten 24./25.02.1945 udlagte den 4. SFltl med fem både igen miner på Themse-Schelde-ruten. De 11 både af den 2. og 5. SFltl skulle gribe an foran Smith’s Knoll. På grund  af opdagelse ved luftrekognosceringen kunne sikkereringskræfterne dog trænge bådene af. I den samme nat blev "S 167" selvforsænket i Hoofden efter en kollision.

I natten 28.02/01.03.1945 skulde 14 både udføre et torpedoindsats foran Cromer uden at finde måle. I samme nat i en fægtning med en britisk destroyer escort og en britisk fregat fik "S 220" (Kptlt. Dross) træffer i styrbordside maskinrummet og måtte blive givet op. Efter sprængning og videre træffer fra escortkræfterne detonerede en torpedo og båden synkede hurtigt. Besætningen undtaget tre mand blev reddet af Briterne.

  I natten 09./10.03.1945 førte den 4. SFlt med fem både, den 6. SFltl med fire både og den 9. SFltl med fire både en mineindsats igennem langs med kysten foran floden Schelde. De kom i en fægtming med en MGB og fire MTBer, som havde luret der på dem, uden at tage nævnværdige skader.

I natten 11.03./ 12.03.1945 måtte den 2. og den 5. SFltl med 11 både bryde af en torpedoindsats foran sheringham da ikke fandt måle. I nætterne 13./14. og 17./18.03.1945 gik det lignende ud til dem men på vejen ud og ind måtte de lade utallig mange luftangreb gå ud over dem.  

Den 2. SFltl kunne i natten 17./18.03.1945 udlægge en spærre med 30 miner  ved Smith’s Knoll. En torpedoindsats af den 6. og 9. SFltl foran Margate måtte blive brudt af på grund af tåge.  

Den 6. SFltl udlagte i natten 18./19.03.1945 med 7 både 42 miner foran den engelske østkyst og greb en konvoj an med torpedoer foran Lowestoft . Der blev meldet syv forsænkede skibe og en torpederet destroyer. I virkligheden synkede bare fragtskibene "Rogate" (2.871 BRT) og "Crichtoun" (1.097 BRT). Den 2., 4., 5. og 9. SFltl opererede med miner og torpedoer på Themse-Scheldt-ruten. På minerne synkede den 19.03. og 20.03. to fragtskibe på tilsammen 14.315 BRT, en trawler og panserlandingsskibet "LST 80". Et  Liberty-skib blev beskadiget. Et angreb af den 4. SFltl ved den britiske østkyst blev efter et bombeangreb og fægtning med bevogtningsskibe uden resultat.

S-båds-Flak - Billede: PK-Foto

Den 8. SFltl var ikke krigsberedt efter et angreb på Ijmuiden med ni B-17 bombere den 14.03.1945.  

I natten 21./22.03.1945 førte den 2. SFltl med "S 181", "S 209", "S 210", dene 4. SFltl med "S 202" und "S 703", den 5. SFltl med "S 48" "S 67", "S 85", "S 92", "S 98, "S 110", "S 127", den 6. SFltl med "S 212", "S 213", "S 704", "S 706" og den 9. SFltl med "S 130", "S 168", S 175", "S 206" "S 207", "S 214", "S 197" en fælles-torpedoindsats igenem imod en konvoj  ved Great Yarmouth.

 På "S 210" faldt opladningen af midtmaskinen ud. Siden flotillen bestod af bare tre både, drejede de rundt. På marchen tilbage blev bådene grebet an af  Beaufightere med bordvåben og raketer. På førerbåden, "S 181", blev en brændstoftank , afdeling VII og kalotten truffet, båden brød i brand. Flottilekommandøren (Kptlt. Opdenhoff), chefen (Oblt. z.S. Schlenk) og ObStrm Bloehs (Flottillensteuermann), ObFkMstr Waltersbacher (Flottillenfunkmeister), ObMasch Schmidt (L.M.), Btsm Oberländer (Seem. Nr. 1), SKad Klaus Meyer og syv mand mere  faldt. 

På "S 210" blev luftleningen til at starte motorene truffet. Defor tog "S 209" over bjærgningen af besætningen af "S181". Den brændende "S 181" synkede 34 sm nordvest af Texel.  

  Den 5. SFltl opnåede den raporterede position af konvojen men fand ingen måle.    

 I natten 22./23.03.1945 var Themse-Scheldt-ruten igen målet af en mineoperation af den 4. og 6. SFltl. Allerede på udmarchen blev bådene forviklet i fægtninger med MTBer. "S 205" fik en træffer i broen. To mand faldt, to mand blev såret. På "S 204" blev to mand såret.   

I natten 25./26.03.1945 var den 4., 6. og 9. SFltl igen på vej til at formine konvojruten. Kun den 9. SFltl kunne udlægge deres miner.  De to andre flotiller blev grebet an ved destroyere escort "Arendal" (norsk) og "Krakowiak" (polsk) og den britiske fregat "Riou" og trængt bort. "S 205", "S 204" og "S 703" fik to træffer, derved faldt på "S 205" tre mand. På minerne af den 9. SFltl synkede to fragtskibe på tilsammen 14.423 BRT og eden britiske motorlaunch "ML 466".

Den 4. SFltl udlagte i natten 25./26.03.1945 med fire både miner. Derved blev den trængt af ved MTBer og skudt ad af en destroyer escort. Et torpedoskud på den gik fejl. På minerne synkede den britiske "LCP 840". Et norsk motortankskib blev beskadiget.

Tre videre både af Nordsøflotillerne gik tabt ved bombetræffer den 30.03.1945 da 358 B-24 bombere af USAF greb Wilhelmshaven an, "S 194" lå der for reparationer efter minetræffer i Februar foran Ijmuiden, "S 186" og "S 224" lå der for maskinreparationer. Også "S 22" fra den 2. S-Schul-Fltl som lå i Krigsmarineværftet blev beskadiget og synkede i tidelig april 1945 i havnen af værfet.    

 

Havnen af Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven tidelig April 1945

Brændstofmangel holdt bådene i den første uge af April fast i deres havne. Flytningen af den 5. SFltl til Østersøen begyndte den 02.04.1945.

Ikke før natten 06./07.04.1945 kunne den 2. SFltl (Kptlt. Wendler) med seks både løbe ud til en mineoperation. Under beskydning af en britisk fregat og en britisk destroyer escort blev minerne udlagt. Så greb "MTB 5001" og "MTB 781" ind i fægtningen. "MTB 5001" synkede efter træffer i maskinen. På marchen tilbage stød tre MTBer overraskende ind i den 2. SFltl. "S 176" (Oblt.z.S Stockfleth) rammte "MTB 494", som kæntrede og svømede kølen opad. "S 177" og "MTB 493" kolliderede og MTBe rammte også vraket af "MTB 494". Under fægtningen fik "S 177" flere undervandstræffer og måtte blive givet op. "S 174" tog over hele besætningen. "S 176" brød i brand ved træffere og måtte også blive givet op. Besætningen blev reddet af "MTB 497" og "MTB 775". Fem mand var faldet. Det var den sidste indsats af den 2. SFltl.

Om aftenen af den  07.04.1945 fløj 15 Lancaster-bombere og 2 Mosquitos under escort af 24 Spitfires et angreb på S-båd-bunkeren Den Helder.  

I natten 07./08.04.1945 var den 4. SFltl med seks både  ("S 205", " S 204", " S 219", " S 202", " S 703" und " S 304") og den 6. SFltl med syv både ("S 222", " S 705", " S 211", " S 223", " S 704", " S 212" und " S 706") i en mineindsats imod Themse-Scheldt-ruten. De lagde ialt 52 miner. I en fægtning med  britiske MTBer og fregatskibet "Rutherford" kolliderede "S 202" (Kptlt. Joachim Wiencke ) og "S 703" (Oblt.z.S Dieter Steinhauer). Begge både måtte blive givet op. Fra "S 202" faldt: Chefen, Kptlt Joachim Wiencke, ObMasch Heinz Niefaber (L.M.), ObFhnr.z.S. Helmut Niessen, SKad Hans-Joachim Werning, MaschHptGefr Peter Müller, MaschObGefr Josef Naber, fra "S 703" faldt Leitender Maschinist, ObMasch Helmut Schneider, ObBtsmMaat Otto Koch, SKad Hans-Richard Koch, MatrObGefr Karl-Heinz Brinckmann, FkObGefr Johann Czerwinski,FkObGefr Herbert Schwientek und MatrGefr Karl-Heinz Grefe. De 40 overlevende kom i fangenskab. 

Den 6. SFltl tabte "S 223" (Oblt.z.S Brandi), som løb på en mine foran Ostende og synkede. Chefen og otte mand kunne blive reddet, der faldt: Leitender Maschinist, ObMasch Rudolf Brümmer, ObMaschMaat Wilhelm Schmitz, Fähr (Ing) Babenderende, Fähr z.S. Horeis, MaschMaat Ernst Irtel, FkObGefr Günter Sparty, FkObGefr Ulrich Tuch, VerwObGefr Werner Kunath, MaschHptGefr Johann Müller, MaschHptGefr Hans Reile, Matr II Erich Klugbeil, MaschObGefer Gerhard Wehenkel, MaschObGefr Otto Lübke, MaschHptGer Herbert Degel, MaschGefr Joseph Kapomitz, SanGefr Joachim Kreuztzmann, MatrObGefr Willi Menzel, MatrGefr Wilhelm Schafstedt, MatrGefr Heinz Helmholtz, MatrGefr Heinz Jung.  

Den 9. SFlt forsøgte i Scheldtmundingen at sætte "Linsen " ud. Den hæftige søgang beskadigte udsætningsstilladserne, derfor blev indsatsen brudt af.

I natten 12./13.04.1945 førte den 4., 6. og 9. SFltl med ialt 12 både en mineindsats igennem. Efter udlægning af spærren kom bå under fyr af en britisk destroyer escort og en britisk fregat lige som britiske MTBer. "S 205" fik svære træffer men kunne som alle både, som delvis blev skudt ad af en viedere destroyer escort, løbe ind til Hook van Holland.  

Situationen ved landfronten i vesten og brændstofmangel lod ingen videre S-båd-indsatse til. Basepersonalet var blevet sat i march til Danmark. På anvisning af Dönitz, at komme til Flensburg, måtte "S 174" og "S 209" bringe SS-Obergruppenführer Seiß-Inquart til Tyskland. På vej tilbage til Holland blev han sat til fange ved Briterne i Hamburg.  

På dagen af den tyske delkapitulation, den 04.05.1945,  lå  i Holland endnu de følgende tyske S-båd-flotiller:  

2. SFltl Den Helder S 210 og S 221  
8. SFltl Den Helder S 197 og S 701
4. SFltl Rotterdam S 204, S 205, S 219 og S 304
6. SFltl Rotterdam S 211, S 212, S 213, S 222, S 704, S 705 og S 706  
9. SFltl Rotterdam S 130, S 168, S 175, S 206, S 207 og S 214.

De til den 2. SFltl tilhørende både "S 209" og "S 174" lå i Tönning hhv. i Brunsbüttel.  

"S 209" i Brunsbüttel - Billede: Arkiv Förderverein

  Bådene "S 204" (Lt.z.S. Hinrichs) og "S 205" (Kptlt Seeger) bragte KAdm Breuning fra Den Helder med kort af mineområdene til Felixstowe den 13.05.1945. Med om bord var kommandøren af 4. SFltl, Korv.Kpt. Fimmen, og I a Op af F.d.S., Kptlt. Rebensburg. KAdm Breuning overgav Briterne kort over mineområder som have blevet lagt ved S-bådene. 

Også båden "S 211" (ObStrm. Schneider), som efter kapitulationen havde bragt befriede krigsfanger fra Terschelling til Den Helder, sejlte til overgaven til Royal Navy til Gosport, fra hvor besætningen som 'Surrendered Enemy Personnel' (SEP's) ikke kom i et krigsfangelager men opnåede deres hjemme og i friheden i nogen få dage via Holland.

 

"S 205" sejler ind til Felixstowe den 13.05.1945 - Billede: Arkiv Roderick Timms

Besætningen trådt an - Billede: Arkiv Roderick Timms

"S 204" og "S 205" i Felixstowe - Billede: Arkiv Roderick Timms

KAdm Breuning rapporterer til havnekapteinen Felixstowe - Billede: Arkiv Roderick Timms

"S 221" af 2. SFltl*) med kløver-es og bjælke på vej til England ledsaget af engelsk MTB - Billede: BfZ

*) ifølge KTBen af 2. SFltl og F.d.S. tilhørte "S 211" til 6. SFltl, ifølge IWM tilhørte "S 211" på dagen af kapitulationen til 2. SFltl

Besætning "S 221" med bådens kendetegn på skråkappen på vej til transporten til Holland - Billede: Arkiv Ola Erlandsson

"S 112" havde fra St. Peter Port deltaget i aktionen af VAdm Hüffmeier imod Granville den 07.02.1945 og var efter afbrud af aktionen løbet ind til St. Peter Port igen. Med bare en indsatsbered maskine kunne den ikke deltage i operationen den næste dag og flyttede til St. Lorient. Om bord var  seks hæresofficerer derimellem tre bataillonskommandører. Chefen (Lt.z.S. Nikelowski) forulykkede i april til døde. Den udygtige båd blev liggende i St. Lorient og blev solgt af den franske marine til afbrud den 27.06.1951.  

I det sidste krigsår blev seks skibe forsænket på ialt 10.467 BRT. 

De egene tabe var: 67 faldene, 20 sårede, 18 fangene. Der gik tabt 13 både: "S 180" og "S 223" ved minetræffer; "S1812, "S 186", "S 194" og "S 224" ved bomber/bordvåben; "S 176", "S 177", "S 193" og "S 199" ved/efter artilleritræffer; "S 167", "S 202" og "S 703" ved kollision.

Det er interesserende at radiotelegrammene chifreret med den angiveligt sikre "Enigma" blev ikke bare opfanget men også dechifreret af den britiske recognoscering, så at modstanderne var godt informeret om bevægelserne af S-Bådene. Som excempler tjener de følgende radiotelegrammer:

Modtagelkses tid i England Text
12.04.1945 17:47 S-301 med S-305, S-191, S-215, S-92 og S-48 vil sejle ud fra Wilhelmshaven til Wesermünde kl. 19:00. Fart 27 knob (W/T vagt på Nordsø-Kort-Bølge og S-Båd-Bølge 1). Videre passage til Brundsbüttel kl. 22:30 med S-196 og hver en nybygning  i slæb.  Fart 10 knob.
12.04.1945 22:15 S-48, S-82, S-191, S-211 og S-305 sejlet ud fra Wilhelmshaven kl. 19:20.
15.04.1945 06:18 Alle både er fortøjet i Wesermünde uden nybygning ??. S-316 02:30 kl. S-316 har selvsænket sig på position 533415 N/0081612 E. 17 meter vand, ingen hindring for søfarten. 
16.04.1945 19:05 Sejler ud fra Wesermünde mod Brunsbüttel kl. 19:30 med S-301, S-306, S-215, S-191, S-95 og S-305 og 6 nykonstruktioner. Fart 12 knob.

De opførte Enigma-radiotelegrammer er fra Arkivet af Flemming Hansen.

Ved de omtalte nykonstruktioner handlede det sig formodentlig om både fra serien "S 307" til "S 321", som ikke mere blev indført i flåden. Deraf blev "S 316" tabt. Forblivelsen af de andre både er ikke oplyst. sandsynlig gik de til Abeking & Rasmussen i Gl. Hestehauge ved Svendborg/Danmark for færdigudrustning. Det bliver taget an at otte af dem blev selfforsænket i Lunkebugten den 06.05.1945.