Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Østersøen 1944 - 1945

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

 Østersøen 1944 - 1945

I betragtning af den successfulde vinteroffensive af Sovjetarméen imod Hæresgruppen Nord (Heeresgruppe Nord) og fald af Nowgorod den 20.01.1944 lige som opgaven af byen Luga den 12.02.1944 så SKL faren af aktiveringen af den sovjetiske Baltiske Flåde i det Finske Hav. Derfor blev den øjeblikkelige flytning af den 6. SFltl (Korv.Kpt. Obermaier) fra Ijmuiden til Østersøen beordret.

Flotillen bestod til dette tidspunkt af 10 både:

Båd Chef Bemærkninger
S 39 Lt.z.S. Enno Brandi
S 76 Kptlt. Jens Matzen
S 79 Oblt.z.S. Georg Korn
S 90 Lt.z.S. (KrO) Herbert Zillmann
S 91 Oblt.z.S. Herbert Nolte Forfremmet 1.3.44 Kptlt.
S 97 Kptlt. Walter Schnebel
S 114 Oblt.z.S. Heinz-Friedr. Nitsche Forfremmet 1.4.44 Kptlt.
S 128

Oblt.z.S. Carl Rindfuß

Indrustning 40-mm i Rotterdam
S 132 Kptlt. Herbert Witt

S 135

Oblt.z.S.d.Res. August Licht

Indrustning 40-mm i Rotterdam 

Efter at bådene "S 128" og "S 135" blev færdig, blev de afdelt til den 2. SFltl for en indsats. Deved blev "S 128" (Oblt.z.S. Rindfuß) den 23.02.1944 tabt på grund af en kollision med "S 94" (Oblt.z.S. Bosenuik). 

Den ugunstige vejrsituation bevirkede at flotillen med syv både løb ind til Reval ikke før den 15.02.1944. En vejromvæltning sørgede for tilisning af det Finske Hav så at bådene blev taget tilbage til Libau. 

Den 07.03.1944 flyttede flotillen med tenderen "Carl Peters" (Oblt.z.S. Reuthal) til Reval-Kopli og i enden af april til det finske skærområde ved Luwista. Flotillen blev overvejende indsat imod bevogtningsfartøjer og små-båd enheder, siden der var ingen torpedoværdige måle.

Den 14.05.1944 forsænkede den 6. SFltl i en fægtning øst af øen Sejkari den sovjetiske vagtbåd "MO-122". Den 26.05.1944 meldete flotillen igen forsænkningen af et bevogtningsskib. Under fægtningen fik "S 97" en træffer i kalotten.

Når den allierede landing i Normandien skete den 06.06.1944  og 14 S-både falt til offeret et allieret bombeangreb i Le Havre  den 14.06.1944, blev den 6. SFltl beordret tilbage til vestfronten. 

Den 15.06.1944 gik den 6. SFltl med otte både fra Helsinki til søs. "Carl Peters" blev i Reval, "S 79" i værft i  Libau. Den 19.06.1944 blev Cuxhaven løbet an. Ikke før den 25.06.1944 lod vejret marchen til Ijmuiden til. "S 39" havde undervejs motorskade og blev ladt gå til Cuxhaven sammen med "S 135". 

Siden SKL havde opfordret F.d.S. at lave forslag hvordan han ville sørge for en S-båd-præsens i Østersøen, foreslog han at formere en flotille af otte både med kalottebro (panseret bro) ud af bestanden af S-Båd-Læredivisionen.

Til de bestående S-båd-Skoleflotiller var den 3. S-Skole-Fltl (Kptlt. Siems) blevet formeret den 15.06.1944. Den i marts 1944 formerede 10. SFltl (Kptlt. Müller, K.) førte med de ældre både "S 65", "S 672, "S 80" og "S 85" og de ny bygde "S 183", "S 185" og "S 191" baseret på Swinemünde uddannelse igennem. Den på 07.06.1944 indførte "S 192" lå for restarbejder i Travemünde.

 

"S 65" på en uddannelsesfart i Østersøen (Billede: Arkiv E. Skjold)

Den 15.06.1944 traf fire finske bådsbesætninger ind i Saßnitz som skulle tage over bådene "S 64", "S 83", "S 99" og "S 117". Også bestemt til overgave til forbundsfællen Rumænien var bådene "S 86", "S 89", "S 92" og "S 98". Overgaven af otte både i denne fase af krigen var en stor åreladning. Den politiske og militæriske udvikling lod det ikke komme dertil, bådene som var planlagt for Rumænien blev i besiddelse af  KM. De var allerede på Donau, blev stoppet og midlertidig tilført til Donauflotillen inden de sejlte tilbage til Østersøen igen. Bådene "S 92" og "S 98" blev stoppet endnu i Linz efter motorene havde været bygget ind den 24.06., skillet ad igen og transporteret til Tyskland igen. "S 86" og "S 89" var allerede ved Orsava da tilbagemarchordren opåede dem. Den 25.08. blev de understilt Donauflotillen. Den 21. 09. var bådene i Linz. "S 92" og "S 98" blev tildlt den 5., "S 86" og "S 89" til den 1. SFltl, de fire "Finnland-både", "S 64", "S 83", "S 99" ogh "S 117", kom til den 2. S-Skole-Fltl. 

"S 85" i en Østersøhavn (Billede: Arkiv E. Skjold)

SKL trængte på beordring af en S-Fltl til Østersøen. F.d.S. sandte endelig den 5. SFltl, af den bare "S 112" var i tjeneste. Praktisk måtte den 5. SFltl (Kptlt. Holzapfel) blive opstilt på nyt den 03.07.1944. Den fik bådene "S 65", "S 67" og "S 80" fra den 10. SFltl. Fra den 2. S-Skole-Fltl kom "S 120" og "S 68"; fra den 3. S-Skole-Fltl kom "S 85". Som tender fik den 5. SFltl "Hermann von Wissmann" (Kptlt. Jakobsen).

Den 5. SFltl gik med "S 65", "S 67" og "S 80" sammen med tenderen til søs den 12.07.1944 for at sejle til Finland. Besætningerne var dårligt uddannet. Bådene var materiel ikke 100 % klar for indsats. "S 85" blev tilbage med propel-problemer. Som liggeplads var planlagt bugten vest fra  Strømslandet.

"S 68", "S 110", "S 116" og "S 120" lå til maskinopfiksning i Stettin. I enden af juli sejlede "S 68", "S 85" og "S 120" fra Libau til Helsinki, "S 110" og "S 116" fik en  40-mm-Flak i Gotenhafen.

Bådene opererede oprindelig fra Helsinki, så fra Hamina, uden at finde værdifulde måle. De blev mest indsat i rekognoscerings- og minetjeneste. 

Den 30.08.1944 fik den 5. SFltl ordren, at kaste dybvandsbomber på undergangsstedet af "U 250" med alle fem både for at tilintetgøre båden. Båden havde rigtignok allerede blevet hævet af Sovjeterne. På vejen tilbage løb"S 80" (ObStrm. Borkenhagen) foran Viborg på en mine og synkede. Der faldt: MatrObGefr. Waldemar Riegel, MaschObGefr. Hans Mischer, MaschOBGefr. Hans Rugelies, MaschObGefr. Hans Tittel, Matr. (SOA) Egon Voigt.

Den 02.09.1944 erklærte den finske ministerpræsident afbrud af de diplomatiske forbindelser til Tyskland og opfordrede Tyskland at trække sine tropper tilbage fra Finland. Derfor sejlte den 5. SFltl og "Hermann von Wissmann" den 02.09.1944 til Baltiskport (Padilski). Den 14.09.1944 begyndte offensiven af Sovjetarméen på Heeresgruppe Nord.

Den 14.09.1944 løb den 5. SFltl med fire både ("S 116", "S 85", "S 120" og "S 110") ud, for at udlægge miner foran basen af den finske 1. SFltl. Minerne blev udlagt som planlagt foran Kotka, men Finnerne havde observeret udlægningen af spærren og kunne derfor ikke blive hindret i at løbe ud af Kotka. Udlægningen af miner var en foranstaltning i rammen af operationen "Tanne Ost" (Grantræ Øst), besettelse af øen Hogland. Det tyske landingscorps måtte enda give op imod Finnerne. Angrebssplanen nåede den 5. SFltl so sent, at de ikke kunne afværge de finske S-båd-angrebe.

Den 16.09.1944 undertog den 5. SFltl fra Reval et fremstød mod Hogland, uden at sovjetiske skibe kom i sigt. En finsk bådgruppe sejlte forbi uden at det kom til en skudveksel.

Den 17.09.1944 blev marinetilhørende hentet af fra øen Pein Tytarsaari ved den 5. SFltl, derimellem chefen af den 7. Artilleribåd-Flotille, som havde deltaget i operationen "Tanne Ost". 

Den 18.09.1944 sikrede bådene af den 5. SFltl Lazaretskibet "Oberhausen", der skulle finde sted en tysk-finsk  fangerudveksling. Men de finske både viste sig ikke.

Den 17.09.1944 beordrede OKM F.d.S., at afdele den 2. S-Skole-Fltl øjeblikkeligt til indsats i østen. Han meldete at bådene og tender "Tsingtau" ville være klar for at løbe ud den 19.09.1944. Men marchen dertil blev ikke beordret før den 29.09.1944. 

Den 18.09.1944 sikrede bådene af den 5. SFltl hospitalskibet "Oberhausen", der skulle en udbytning af fanger finde sted. Men de finske både kom ikke.

Den 22.09.1944 blev Reval givet op og den 5. SFltl flyttede til Windau og udlagte 14 TMB foran indfarten til Reval..

Bådene "S 64", "S 76", "S 81" og "S 135" var til rådighed i Windau den 01.10.1944, da kommandøren af den 2. S-Skole-Fltl, Kptlt. H.H. Klose, løb ind i Windau, blev den nye tender, Begleitschiff "Hermann von Wissmann", flyttet tilbage til hjemstavnen på grund af den højere lufttrussel. Den 2. Gruppe af den 2. S-Skole-Fltl undertog videre uddannelse baseret på Swinemünde.

I følgetiden undetog den 5. SFltl og den 1. Gruppe af den 2. S-Skole-Fltl sammen mange recognosceringsfarter og udlagte i mange nætter minespærrer. Ved et fremstød i Rigabugten blev "S 110" grebet an af sovjetiske flyvere den 26.10.1944 og måtte tage mange indskud.

I  september og oktober 1944 gik mange sovjetiske skibe tabt på spærrene: en undevandsbåd, fire minestrygere, tre rumbåde, tre vagtbåde, fem S-både, to slæbere og en kanonbåd.

Den 29. og 30.09.1944 udlagte begge flotiller miner igen. Et fremstød i søområdet ved Dagø og Øsel forløb uden fjendekontakt. Øen Dagø måtte blive givet op den 03.10.1944. Den 5. SFltl udlagte miner i nordudfarten af Moonsund mens den 2. S-Skole-Fltl smittede Wormser-kukö-Kanalen med to både og et område foran Pöorolai med fire både.

Den 05.10.1944 landete sovjeterne på Øland. Den 22.10. udlagte den 2. S-Skole-Fltl sammen med den 1. R-Fltl spærren "Olympia I" (40 LMB) og den 5. SFltl udlagte spærren "Olympia II" (32 UMB).

I september og oktober blev talrige sovjetiske fartøjer tabt på spærrene: en U-båd, fire minestrygere, tre små minestrygere (R-både), tre bevogtningskibe, fem S-både, to slæbere og en kanonbåd.

Den 01.11.1944 lå bådene af den 1. SFltl vidt fordelt: Bare en båd, "S 65", var klar for indsats i Windau. "S 68" og "S 116" var aKB i Gotenhafen, "S 67" og "S 120" i Stettin, "S 85" i Königsberg, "S 110" i Danzig. Fra den 2. S-Skole-Fltl var "S 64", "S 69", "S 76", "S 812, "S 99" og "S 117" klar for indsats i Windau, "S 83" og "S 113" lå i Swinemünde.

Den 18.11.1944 begyndte angrebet på halvøen Sworbe.  Den 5. SFltl førte med fire både recognoscering igennem foran Sworbe den 18.11.1944. Den stød på en enhed af seks motorkanonbåde og 14 små-fartøjer. Mens de greb disse an, kom de under fyr af enheder som havde nået sig ubemærket. "S 69" og "S 65" greb den først sigtede enhed med torpedoer an, alle gik fejl. " S 68" og "S 116" greb den anden enhed an. En gruppe af sovjetiske S-både greb ind i fægtningen og kort derefter greb seks flyvere bådene an. "S 68" fik nogen træffere, på "S 116" faldt en maskine ud og en mand faldt. Landingsenheden blev ikke sigtet.

I december 1944 førte den 2. S-Skole-Fltl tre mineindsatse igennem. I midt december var  af den 5. SFltl klar for indsats  "S 68", "S 116" og "S 120" i Windau. "S 65" var på værftophold i Danzig, "S 67" var aKB i Stettin, "S 110" var aKB i Gotenhafen. 

Den 21.12.44 traf den 4. SFltl kaldt tilbage fra Norgeind i Kiel o sejlte vidertil Wilhelmshaven.

Den 23.12.1944 blev den 5. SFltl kaldt tilbage til vesten og traf  med "S 48", "S 67", "S 85", "S 92", "S 98", "S 110", "S 127" og "S 132" ind i Kiel den 26.12.1944. 

Den 25.12.1944 blev også den 1. S-Skole-Fltl med tender "Adolf Lüderitz" stilt af til indsats ved fronten. De blev beordret til Norge.

Den 25.12.1944 var den provisoriske base Windau så vidt færdig at tenderen "Tsingtau" kunne blive trukket af. På samme dag sejlede fire både af den 3. S-Skole-Fltl - "S 24", "S 25", "S 105" og "S 118" - til  København. De andre otte både - "S 68", "S 97", "S 107", "S 108", "S 113", "S 115", "S 122" og "S 123" -  blev i Swinemünde. I Stettin  lå "S 21", "S 22", "S 50", "S 101", "S 103", "S 95", "S 120" og "S 82" i værften. Den ny opstilte 1. Afdelling (Abteilung) af S-Boot-Læredivisionen havde til dens rådighed bare "S 19"; "S 20" lå i værftet i Stettin.

Den 1. S-Skole-Fltl flyttede i januar 1945 med "S 62" (Oblt.z.S. Hermann Rost), "S 79" (Oblt.z.S. Herbert Zeiler, "S 90" (Lt.z.S. Gärbers) og "S 133" (Lt.z.s. Günter Schiersmann) og tender "Adolf Lüderitz" til Kristiansand. "S 89" (Oblt.z.S. Jasper Osterloh) blev KB (krigsberdt) i Swinemünde, "S 10)" (Lt.z.S.d.Res. Kopperneck) fik nye propeller i Stettin. Flotillen skulle som "Indsatsgruppe Egersund" være i øjeblikkelig beredtskab alle nætter undtaget dem i hvilke ingen egene skibe var sejlende mellen Kristiansund og Stavanger eller dem i hvilke vejret ikke tillod S-båd-indsatse.

I samme tid flyttede fire både af den 3. S-Skole-Fltl, "S 24", "S 25", "S 105" og "S 118" til København. I Swinemünde blev skolebådene "S 97", "S 107", "S 108", "S 113", "S 115", "S 122", "S 123" og "S 68". "S 21", "S 22", "S 50", "S 101", "S 103" "S 95", "S 120" og "S 82" var i værft for forskellige grunde.

Den ny opstilte 1. Abteilung der S-Boot-Lehrdivision (1. afdeling af S-båd-læredivisionen) havde bare den krigsberedte båd "S 19", "S 20" var i værft i Stettin.

Den ny opstilte 1. SFltl (Korv.Kpt. Büchting) havde fået tildelt ved årskiftet 1944/1945 de ny bygde "S 225" (Oblt.z.S. Behrens), "S 707" (Oblt.z.S. Neumeier) og "S 216" (Kptlt. Seevers). I januar 1945 fulgte "S 708" (Oblt.z.s. Katl Silies), "S 218" (Oblt.z.S. Günther Lutherer) og "S 217" (Oblt.z.S. von Dülong). I marts fulgte "S 226" (Lt.z.S. d.Res. von Glasenapp).

I begyndelsen af martsmåned var de første både sejlet ind og "S 707", "S 218", "S 216" og "S 225" sejlte  fra Kiel via Gjedser til Saßnitz den 12.03.1945.  Den 18.03.1945 fulgte "S 217", "S 708" og "S 226". 

Om aftenen af den 06.03.1945 blev Saßnitz målet af et RAF luftangreb, 191 Lancaster-bombere og syv Mosquitos greb havn og red an. På reden blev forsænket destroyeren "Z 28" lige som undervandsbåd-jægerne "UJ 1109" og "UJ 1119", den fuldbesatte såret-transporter "Robert Möhring" brante ud. Også baseanlægene af den 11. SFltl blev truffet af bomber, Fltl-ingeniøren og en forvaltnings-officer miste livet. Angrebet fordrede ialt over 500 dræbte og 300 sårede.

Den 18.03.1945 befandt sig en flok ("S 64" og "S 81") af den 2. S-Skole-Fltl på en patruljefart foran Libau. Den stød på en gruppe af sovjetiske S-både. I artilleri-fægtningen blev "TK-66" forsænket og "TK-195" beskadiget.

Den 22.03.1945 bragte "S 216" og "S 218" Gen.Adm. Kummetz, Kpt.z.S. Jung, Kpt.z.S. Liebeschütz, Freg.Kpt. Dominik og  Freg.Kpt. Heydel til Hela. Undervejs traf de sammen med "S 217", "S 226" og "S 225". I  Hela kom også Adm. Buchardi om bord for en sejlads til Pillau.

Den 25.03.1945 stilte sig på "S 216", "S 708" og "S 217" maskinproblemer ind, som kunne bare blive overvundet i værftet, så at af den 1. SFltl kun "S 707" og "S 218" var klar for indsats.

På den tyske side blev de store orlogsskibe benyttet som svømmende artilleri til understøtning af hæret. Derfor lastede søkrigen i Østersøen på de få S-. U- og R-både. 

Den sovjetiske Baltiske Flåde omfattede: 

Schlagskibe

1

Krydsere

2

Destroyere

12

Kystsikringsskibe (T-Både)

5

U-Både

28

S-både

78

Minestrygere

73

Rumbåde

204

Pandserbåde

47

Søflyverne af den Baltiske Flåde havde til rådighed: 

Jagtflyvere

365

Torpedoflyvere

87

Bombere

74

Kampflyvere

176

Recognosceringsflyvere

66

Artilleriobservatørflyvere

13

Den 27.03.1945 patruljerede bådene "S 64" (ObStrm. Deckert), "S 69" (Lt.z.S. Runge) ob "S 81" (Oblt.z.S. Wülfing) fra den 2. S-Skole-Fltl vest af Libau. Derved stød de på ni sovjetiske S-både. I artillerifægtningen blev "TK-166" og "TK-181" forsænket. "S 64" entrede den beskadigte "TK-199". Et forsøg at slæbe båden ind gik fejl. 11 mand blev reddet. Ved siden af det blev beskadiget: "TK-16", "TK-60", "TK-136" og "TK-200". 

Den 30.03.1945 fik "S 707" og "S 217" ordre at torpedere slagskib "Gneisenau" som var blevet sat på grund foran Gotenhafen (Gdingen) den 27.03.1945 siden fægtningsmasten blev benyttet af Sovjeterne som artilleri-observeringsplatform. Virkningen of torpedotræfferne på fægtningsmasten var ens med null.

I enden af marts 1945 var de nye både af den 1. SFltl klar for indsats efter at manglerne var overvundet . Den sejlte med syv både ("S 216", "S 217", "S 218", "S 225", "S 226", "S 707" und "S 708")  til Hela den 06.04.1945 i tæt tåge, hvorbi det ny indbyggede FuMG (Radar) lavede en upåklagelig navigation mulig. 

Havnen af Hela lå allerede under fyr af den sovjetiske artilleri. Understøtningsskibet "Franken" og  U-bådjagtskibet "UJ-301" blev forsænket den 08.04.1945. S-bådene reddete 98 overlevende.

Den 09.04.1945 skete fire luftangreb på havnen af Hela. S-bådene kunne undslippe bombardementen ved en alarm-fralægning. Motorskibet "Albert Jensen" lastet med flygtninger blev truffet, "S 707" og "S 225" gik langsside med den og tog over de overlevende. Kort derefter synkede skibet. "S 226" blev beskadiget ved bombesplintere. Flaken på "S 216" faldt ud ved en løbdetonation. 

"S 216" gik for indrustning af en ny 3,7-cm-kanon i værft i Swinemünde indtil den  19.04.1945 og slæbte i tilslutning til det en ny bygget S-båd til  Saßnitz ("S 710"?). "S 226" gik også i værftet og kom ikke mere tilbage til flotillen.

Den 5. SFltl (Kptlt. Holzapfel), som var blevet fratrukket fra Østersøen i december 1944, fik den 02.04.1945 i Den Helder ordren, at flytte via Kiel til Swinemünde. Hovedbasen af flotillen blev ved ordre af Admiral Westliche Ostsee havnen Laboe, men flotillen skulle først flytte til Rønne/Bornholm.

I natten 09./10.04.1945 opererede "S 708" og "S 225" foran Gotenhafen. Efter fald af byen Danzig den 30.03.1945 opererede sovjetiske S-både baseret på Neufahrwasser i bugten af Danzig. De forsænkede det lille dampskib "Neuwerk", som havde ikke svaret på erkendelse signalet, med 13 mand besætning, 854 sårede, 60 jernbanemænd, syv ambulancesoldater og ca. 100 flygtninger om bord ved torpedo. Bare 78 mennesker kunne blive reddet af en S-båd.

Den 15.04.1945 traf den 5. SFltl med syv både ind til Rønne/ Bornholm. Den 01.05.1945 løb "S 216", "S 208" og "S 217" ind i Rønne. Den 04.05.1945 sejlte "S 216" og "S 217" til Hela, der tog de over Vizeadmiral Thiele og bragte ham til Libau. Den 05.05.1945 bragte "S 216" og "S 707" ham tilbage til Hela.  

I mellemtiden havde den 5. SFltl undertaget flere farter til den pommerske  kyst og Rügen, for at tage over afskårede tropper.

Den 30.04.1945 gav OKM en teletekst ud som handlede om selvtilintetgørelse af krigsfartøjerne. Deri blev ordret at på stikord "Regenbogen" alle Liniskibe, krydsere, destroyere, torpedobåde af nyere byggemåde, S-både og U-både skulle blive selvforsænket hhv. selvtilintergjordt, på alle andre fartøjer skulle våbene blive tilintetgjordt, fartøjer som kunde tjene civil brug eller minestrygeri skulle blive bevaret. Stikordet "Regenbogen" kunne også blive givet ud til enkelte sektorer.

Order af OKM "Regenbogen" - Kirchspielarchiv Steinberg

 Den 03.05.1945 blev båden "S 201" efter beskadigelser ved et britisk luftangreb på Kiel selvforsænket i havnen af Kiel. 

På samme dag var "S 226" og "S 170" på march fra Travedmünde til Flensburg da de blev grebet an nogen gange af Typhoon fighterbombere. Chefen "S 226" (Lt.z.S.d.Res. von Glasenapp) besluttede at selvforsænke sin båd i nærheden af Heiligenhafen mens "S 170" (Lt.z.S. d.Res. Arnhardt) fyrende fra alle løb sejlede derfra med højeste fart. Skæbnen af båden er ikke fuldstændig klart. Det er sandsynligt at den synkede ca. 2 sm nordvest af Kelds Nor (på den position findes et vrag af en båd type S 38 eller S 100).

Den 04.05.1945 gav Oberkommando der Wehrmacht (OKW) ordre at fra den 05.05.1945 klokken 08.00 våbenhvile imod tropperne af Field Marshal Montgomery var i kraft. Tropperne skule blive i deres stilninger. Transportbevægelser af Krigsmarinen til søs skulle løbe videre. Der måtte ingen tilintetgørelse, selvforsænkning og demonstrationer finde sted. Sikring af alle froråder var at udføre. Lydighed og disciplin skulle sættes igennem med jernhård strenghed. 

OKW-Ordren af den 04.05.1945 - Kirchspielarchiv Steinberg

Den 04.05.1945 sejlte "S 216" (Kptlt. Ernst-August Seevers) og "S 217" (StObStrm. Gurke) til Hela, tog over VAdm. Thiele og bragte ham til Libau. Samme dag havde båden "S 103" (Oblt.z.S. Heckel) af den 3. S-SchulFltl i Svendborg opdrag at recognescere om Briterne havde allerede opnaet Flensburg. Han løb ud med en fuldstændig uerfaren mandskab og blev ved Mommark/Als grebet an af Typhoon-fighterbombere af RAF Squadron 193 med r´aketbomber og måtte tge to direkte træffere. Båden synkede i position 54o 16'N 010o 07'E. 18 mand af besåtningen faldt. Chefen og 11 mænd, deraf seks sårede, blev fisked op af an dansk fiskerbåd og bragt til Mommark.

Den samme dag blev "S 18" synket ved britiske fighterbombere i nærheden af øen Omø. 

En beretning af Oblt.z.S. a.D. Kelm, forhenværende chef af "S 305", som sejlte sammen med dem fra Travemünde til Geltingbugten  konstaterer at bådene "S 191" (Kptlt. Weber) og "S 301" (Lt.z.S.d.Res. Benja) blev stærkt beskadiget foran den østlige indgang til Femern Sund den 05.05.1945 ved et luftangreb. De rammte hinanden og blev selvforsænket i følge deraf ved deres chefer. Sandsynligt skete det allerede den 04.05.1945 siden ingen angreb blev ført ud af Briterne den 05.05. KTB af OBdM deklarerer bådene som savnet den 03.05.1945. En fægningsrapport af RAF Squadron 193 melder at 17 både derimellem S-både blev grebet an ved Femern. 

Den 05.05.1945 bragte "S 216" og "S 707" VAdm Thiele tilbage fra Libau til Hela.

S-Både i Rønne havn tideligt i Maj 1945 - Billede: Henry Pedersen

Den 05.05.1945 blev den tyske kapitulation i vestrummet bekændt i Rønne. Derpå fattede  af kommandøren af 5. SFltl og chefen af Torpedobåd "T 28" beslutningen, at sejle mod vesten i natten til den 06.05.1945, at bringe besætningerne til kysten of sprænge bådene. "T 28" fik dog ordre at tage del i evakueringen af halvøen Hela. Kommandøren 5. SFltl besluttede, at tage del i evakueringen af Kurland med sine både. Ved mønstringen af besætningerne fordrede han alle op at træde frem og at blive ved staben som ikke var beredt at sejle med. Ingen trådte frem.  Marchen af de syv klare både "S 127", "S 65", "S 67", "S 85", "S 92", "S 48" og "S 98" til Libau forløb uden kedelige hændelser. Flotillen løb ind om morgenen af den 07.05.1945. Den blev hilset velkommen af kommandøren af den 2. S-Skole-Fltl, Kptlt. Klose. I havnen lå også den 1. SFltl.

I den tidlige morgen af den 05.05.1945 blev ordren "Regenbogen" givet ud til de U-både som  sørgede derfor at alle U-både selvforsænkede sig inden fordraget over delskapitulationen blev gyldigt klokken 08.00. For S-båden og deres tendere var denne ordre ikke gyldigt.

Øjenvidne Hans-Niko Diederichsen berettede at om morgenen af den 05.05.1945, da han ville se, hvad de detonationer i den tidlige morgen havde at betyde, han faststilte at der bare var S-båden og deres tendere og et par minestrygere tilbage, U-bådene var forsvundet. På stranden af Norgaardholz lå en strandet S-båd. Det var som fremgå af vores rechercher "S 108" af den 3. S-Skole-Fltl. Båden blev kanibaliseret af befolkningen, træet af skrogen blev benyttet som fyring. Fra båden blev bare metaldelene som blev fjernet 1948 da vragene i bugten blev fjernet.

"S 108" strandet ved Norgaardholz - Billede: Walter Schöppe (Kirke-Arkiv Steinberg)

Den 05.05.1945 stoppede "S 65" (Kptlt. Detlefsen, Fltl-Commandør) og "S 68" (OFhr.z.S. Lohse) fra den 3. S-Skole-Fltl ved indfarten til Flensburg Fjord minestrygeren "M 612". Dens besætning havde gjordt mytteri, fordi den skulle hente hæressoldater fra Kurland efter delskapitulationen, og sejlte i retning af Flesburg. S-bådene truede med a fyre torpedoer og entrede båden. Bådens føring blev friet og de myttrende blev sat fast. Båden bllev lledsaget til Sønderborg, hvor de myttrende blev stilt foran et krigsret, dømt til døde og henrettet om bord i Alssund. I Sønderborg/Als blev en mindesten for de henrettede afsløret den 09.09.2020.

Mindesten i to sprog for de henrettede af "M 612" i Sønderborg/Als - Billede Rudi Hansen

Dansk tekst af mindestenen - Billede: Rudi Hansen

Den 06.05. blev en ubekendt båd ca. 2 sømil nordvest af Rødbyhavn selvforsænket, efter at den var blevet grebet an af fighterbombere. De overlevende (19 af 23 mand) kunne gå i land ved Kramnitze med de øvrige reddingsmiddler under førelse af chefen og raportere sig ved politiet i Nakskov.

Den 07.05.1945 flyttede tender "Tanga", hjælpetender "Buea" og den 3. S-Skole-Fltl fra Svendborg til Geltingbugten. Der lå allerede tender "Hermann von Wismann" og de forblivende både af den 8., 9. og 10. SFltl.

Den 08.05.1945 trådte besætningerne af bådene forsamlet i Geltinger Bucht af den 8., 9. 10. Schnellbootsflotille og af den 3. Schnellbootsskoleflotille lige som af tenderne og båden "S 306§ af den 1. SFltl, sam var blevet indført i flåden den 11.04.1945 i Vegesack, an til en sidste mønstring. F.d.S., Kommodore Petersen, erindrede om successerne opnået og om tabene tålet, mindede de faldene og erindrede at holde ordning og disciplin opret. Så blev flagene i en højtidelig flagparade taget ned. Kommandotegn vejede videre.

Mønstring i Geltingbugten den 08.05.1945, i forgrunden F.d.S. på "Hermann von Wissmann" - Billede: Heinz Fr. Nitsche (Kirke-Arkiv Steinberg)

Mønstring af F.d.S. på "Hermann von Wismann" - Billede: Walter Schöppe (Kirkearkiv Steinberg)

Den 09.05.1945 ankrede "Carl Peters" i Geltingbugten. Om morgenen af samme dag fandt den sidste krigsretforhandling af S-Båds-Styrken imod tre deserter af S-Båd-Skoledivisionen, Matrose Fritz Wehrmann, Obergefreiter Martin Schilling, Marinefunker Alfred Gail og Matrose Kurt Schwalenberg, sted på "Buea", ankred i Geltingbugten. De tre anklagede, Wehrmann, Schilling og Gail havde forladt deres enhed om aftenen af den 05.05. bevæbnet og var på vej hjem. De blev sat fast af dansk politi og indleveret til de tyske menigheder. De blev dømmet til døde, Matrose Schwalenberg som medløber til en tugthusstraf af flere år. 

Om morgenen af den 08.05.1945 tog bådene af den 1. SFltl, den 5. SFltl og den 2. S-SchulFltl i Libau for det første over 100 Hæressoldater, når våbenstilstand blev ordret, forhøjede bådene antallet af  soldater at tage med endeligt på 165 per båd. Om aftenen løb minestrygere, rumbåde, havnesikeringsbåde, slæbere, kystmotorskibe og tenderen "Tsingtau" ud med ca. 14.400 soldater om bord, "Tsingtau" allene med 2000 sårede. Efter frembud af natten fulgte den 1. SFltl med "S 208", "S 216", "S 217", "S 218", "S 225", "S 707" og "S 708", den 5. SFltl med "S 48", "S 65", "S 67", "S 85", "S 92", "S 98", "S 127" og "S 132" og den 2. S-Skole-Fltl med "S 64", "S 69", "S 76", "S 81", "S 83", "S 99", "S 117" og "S 135". De 23 både havde i alt ca. 2000 hæressoldater om bord. Tilbage blev grosset af Kurlandarméen: 42 generaler, 8038 officierer, 181.032 unterofficierer og menige, lige som 14.000 lettiske frivillige gik de i russisk fangenskab.

Den 09.05.1945 ankrede "Carl Peters" i Geltingbugten. Om morgenen af samme dag fandt den sidste krigsretforhandling af S-Båds-Styrken imod tre deserter af S-Båd-Skoledivisionen, Matrose Fritz Wehrmann, Obergefreiter Martin Schilling, Marinefunker Alfred Gail og Matrose Kurt Schwalenberg, sted på "Buea", ankred i Geltingbugten. De tre anklagede, Wehrmann, Schilling og Gail havde forladt deres enhed om aftenen af den 05.05. bevæbnet og var på vej hjem. De blev sat fast af dansk politi og indleveret til de tyske menigheder. De blev dømmet til døde, Matrose Schwalenberg som medløber til en tugthusstraf af flere år. 

De 19 S-Boote af "Kurland-Flotillerne" løb uden kedelige hændelser ind i Geltingbugten om aftenen af den 09.05.1945. Hæressoldaterne gik fra bord den 10.05.1945 og marcherede sammen til Kappeln samme dag.

"S 216" (Kptlt. Seevers) var blevet tilbage i Hela. Den tog 99 soldater om bord og løb ud sammen med to rumbåde. De sikrede for en tid det tidligere badeskib  "Rugard" med 1300 menesker om bord på vejen til vest. Om eftermiffagen den  09.05.1945 greb nogen 35 kampflyvere en konvoj af krigsfiskekuttere vest af Christiansø an. Nogen flokker greb derved også "S 216" med  bomber, raketer og bordvåben an. En bombe slog igennem forskibet uden at detonere. Om bord var der to dræbte, 13 let og syv svær sårede under de indskibnede soldater. Den 10.05.1945 lagte båden i Kappeln/Schlei an og udskibede de faldene og de usårede soldater, så løb båden videre til Schleswig, for at udskibe de sårede.

Basepersonalet af den 5. SFltl som var blevet på øen Bornholm charterede to fiskerbåde med ejeren og kunne således opnå Gelting bugten. 

I de sidste krigsdage gik syv S-både tabt ved fjendelige aktioner:

Datum Båd Chef Tab ved
03.05.1945

S  201

Lt.z.S. (KRO) Kohrt Luftangreb i Kiel
03.05.1945 S 226 Lt.z.S.d.R. v. Glasenapp Selvforsænkning nord af Heiligenhafen
03.05.1945 S 170 Lt.z.S.d.R. Arnhardt Sunken ved Bagenkop/Langeland
04.05.1945 S 103 Oblt.z.S. Heckel Raket-bombe-træffer ved Mommark
05.05.1945 Herold ex S 18 ? Bombetræffer ved Laaland
06.05.1945  ubek. båd ? Selvforsænkning ved Rødby Havn
07.05.1945 S 191 Kptlt. Weber  efter ramming i Femern Sund
07.05.1945 S 301 Lt.z.S. Benja Selvforsænkning efter ramming i Femern Sund

Efter den tyske kapitulation og ankomst af bådene fra Kurland Iå  tendere "Hermann von Wissmann", "Tanga", "Tsingtau", "Carl Peters" og "Buea" og 50 S-både i Gelting bugten:

1. SFltl S 208, S 216, S 217, S 218, S 225, S 707, S 708, S 306
5. SFltl S 48, S 65, S 67, S 85, S 92, S 98, S 127, S 132
8. SFltl S 196
9. SFlt S 227
10. SFltl S 110, S 215, S 228, S 305 
2. S-Skole-Fltl S 64, S 69, S 76, S 81, S 83, S 99, S 117, S 135
3. S-Skole-Fltl S 19, S 20, S 21, S 24, S 25, S 50, S 68, S 82, S 95, S 97, S 101, S 105, S 107, S 108, S 113, S 115, S 118,   S 120, S 122, S 123

Den 10.05.1945 blev U-båd-besætningerne som var kommet under ved bønderne in nærheden taget on bord af s-både og bragt til Flensburg hvor de blev interneret og måtte blive i "camps" i Eiderstedt for nogen uger.

U-båd-besætningerne går on bord S-bådene i Norgaardholz - Billede: Walter Schöppe (Kirke-Arkiv Steinberg)

På samme dag klokken16.00 blev de tre menige af S-Båd-Skoledivisionen dømmet til døde,  Matrose Fritz Wehrmann,  Obergefreiter Martin Schilling og Marinefunker Alfred Gail, henrettet på agterdækket af "Buea" ved skydning. En mindesten blev afsløret i Fischer-Lietzow-Weg i Norgaardholz den 09.07.1999.

Mindesten for de tre unge soldater exekuteret den 10.05.1945 - Billede: Bernhard Asmussen

Den 11.05.1945 klokken 11.00 fandt en  sidste højtidelige flagparade  for "Kurland-Flotillerne" i Geltingbugten sted. F.d.S., Kommodore Petersen, talte fra tendern "Tsingtau" til besætningerne af 1. SFltl, 5. SFltl og 2. S-Skole-Fltl trådt an på deres både. Med strygningen af flaget havde S-Båds-Styrken høret op at bestå.

Marinesoldaterne byttede med befolkningen drivstof og andre forråde imod levnedsmidler. Drivstof blev transporteret væk med gyllevogne. Sådan var begge sider hjulpet, marinerne havde noget at spise og bønderne havde drivstof for den næste høst.

Tendere, S-både og U-både forsyner befolkningen i Geltingbugten - Billede: Walter Schöppe (Kirke-Arkiv Steinberg)

Den 14.05.1945 ramte tender "Carl-Peters" ved at løfte ankeren en drivende mine og gik under. Besåtningen kunne med hjælp af S-bådene af den 3. S-Skole-Fltl forlade det synkende skib.

En datidigt vidne, den forhenværende MechObGefr. (T) Erwin Heller, i dag 95 år gammel som bor i Bestwig/Sauerland, som sejlte dengang på en båd af den 3. S-Schul-Fltl, berettede den 22.10.2020 i en telefonsamtale, at han efter at Briterne havde anordnet at s-bådene skulle forlades, ville deponere sin søsæk ved en ven på "Carl Peters". Da han var med ham i torpedo-reservedel-lasten på 03-dæk, var der en explosion, skibet blev stærkt rysted, lyset slukkedes og skibet fik slagside. Sin ven og han løb så hurtigt de kunne til overdækket. Båden han havde sejlt på, numret husker han ikke, var langeside og de gik der on bord med det samme. Kort efter båden havde lagt fra, gik "Carl-Peters" under og med hende sin søsæk inkluderet sin soldaterbog, hvad bragte ham vanskeligheder under den britiske fangenskab igen og igen.

S-Både redder besætningen af "Carl Peters" - Billede: Jupp Struppe (Kirchspielarchiv Steinberg)

 

Tender "Carl Peters" kæntrer - Billede: Jupp Struppe (Kirchspielarchiv Steinberg)

De næsten 50 S-både lå lengeside af deres tendere i Flesburg Fjord inden de blev flytted til Wilhelmshaven. Der blev de sammen med de andre både bragt der fra andre havnepladser delt op mellem de tre allierede, Great Britain, UDSSR og USA.

"Hermann von Wissmann" og "Tsingtau" med S-åde i Kielseng-Bugten i Flensburg Fjord - Billede: Arkiv G. Mikolajewicz