Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Østersøen 1944 - 1945

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

 Østersøen 1944 - 1945

I betragtning af den successfulde vinteroffensive af Sovjetarméen imod Hæresgruppen Nord (Heeresgruppe Nord) og fald af Nowgorod den 20.01.1944 lige som opgaven af byen Luga den 12.02.1944 så SKL faren af aktiveringen af den sovjetiske Baltiske Flåde i det Finske Hav. Derfor blev den øjeblikkelige flytning af den 6. SFltl (Korv.Kpt. Obermaier) fra Ijmuiden til Østersøen beordret.

Flotillen bestod til dette tidspunkt af 10 både:

S 39

Lt.z.S. Brandi

 

S 76

Kptlt. Matzen

 

S 79

Oblt.z.S. Korn

 

S 90

Lt.z.S. (KrO) Zillmann

 

S 91

Oblt.z.S. Nolte

 

S 97

Kptlt. Schnebel

 

S 114

Oblt.z.S. Nitsche

 

S 128

Oblt.z.S. Rindfuß

Indrustning 40-mm i Rotterdam

S 132

Kptlt. Witt

 

S 135

Oblt.z.S.d.Res. Licht

Indrustning 40-mm i Rotterdam

Efter at bådene "S 128" og "S 135" blev færdig, blev de afdelt til den 2. SFltl for en indsats. Deved blev "S 128" den 23.02.1944 tabt på grund af en kollision med "S 94" (Oblt.z.S. Bosenuik). 

Den ugunstige vejrsituation udvirkede sig sådan at flotillen med syv både løb ind til Reval ikke før den 15.02.1944. En vejromvæltning sørgede for tilisning af det Finske Hav så at bådene blev taget tilbage til Libau. 

Den 07.03.1944 flyttede flotillen med tenderen "Carl Peters" (Oblt.z.S. Reuthal) til Reval-Kopli og i enden af april til det finske skærområde ved Luwista. Flotillen blev overvejende indsat imod bevogtningsfartøjer og små-båd enheder, siden der var ingen torpedoværdige måle.

Den 14.05.1944 forsænkede den 6. SFltl i en fægtning øst af øen Sejkari den sovjetiske vagtbåd "MO-122". Den 26.05.1944 meldete flotillen igen forsænkningen af et bevogtningsskib.

Når den allierede landing i Normandien skete den 06.06.1944  og 14 S-både falt til offeret et allieret bombeangreb i Le Havre  den 14.06.1944, blev den 6. SFltl beordret tilbage til Vestfronten. 

Den 16.06.1944 gik den 6. SFltl med otte både fra Helsinki til søs. "Carl Peters" blev i Reval, "S 79" i værft i  Libau. Den 19.06.1944 blev Cuxhaven løbet an. Ikke før den 25.06.1944 lod vejret marchen til Ijmuiden til. "S 39" havde undervejs motorskade og blev ladt gå til Cuxhaven sammen med "S 135". 

Siden SKL havde opfordret F.d.S. at lave forslag hvordan han ville sørge for en S-båd-præsens i Østersøen, foreslog han at formere en flotille af otte både med kalottebro (panseret bro) ud af bestanden af S-Båd-Læredivisionen.

Til de bestående S-båd-Skoleflotiller var den 3. S-Skole-Fltl (Kptlt. Siems) blevet formeret den 15.06.1944. Den i marts 1944 formerede 10. SFltl (Kptlt. Müller, K.) førte med de ældre både "S 65", "S 672, "S 80" og "S 85" og de ny bygde "S 183", "S 185" og "S 191" baseret på Swinemünde uddannelse igennem. Den på 07.06.1944 indførte "S 192" lå for restarbejder i Travemünde.

"S 65" på en uddannelsesfart i Østersøen (Billede: Arkiv E. Skjold)

Den 15.06.1944 traf fire finske bådsbesætninger ind i Saßnitz som skulle tage over bådene "S 64", "S 83", "S 99" og "S 117". Også bestemt til overgave til forbundsfællen Rumænien var bådene "S 86", "S 89", "S 92" og "S 98". Overgaven af otte både i denne fase af krigen var en stor åreladning. Den politiske og militæriske udvikling lod det ikke komme dertil, bådene som var planlagt for Rumænien blev i besiddelse af  KM. De var allerede på Donau, blev stoppet og midlertidig tilført til Donauflotillen inden de sejlte tilbage til Østersøen igen.

"S 85" i en Østersøhavn (Billede: Arkiv E. Skjold)

SKL trængte på beordring af en S-Fltl til Østersøen. F.d.S. sandte endelig den 5. SFltl, af den bare "S 112" var i tjeneste. Praktisk måtte den 5. SFltl (Kptlt. Holzapfel) blive ny opstilt den 03.07.1944. Den fik fra den 10. SFltl bådene "S 65", "S 67" og "S 80". Fra den 2. S-Skole-Fltl kom "S 120" og "S 68"; fra den 3. S-Skole-Fltl kom "S 85". Som tender fik den 5. SFltl "Hermann von Wissmann" (Kptlt. Jakobsen).

Den 5. SFltl gik med "S 65", "S 67" og "S 80" sammen med tenderen til søs den 12.07.1944 for at sejle til Finland. Besætningerne var dårligt uddannet. Bådene var materiel ikke 100 % klar for indsats. "S 85" blev tilbage med propel-problemer. Som liggeplads var planlagt bugten vest fra  Strømslandet.

"S 68", "S 110", "S 116" og "S 120" lå til maskinopfiksning i Stettin. I enden af juli sejlede "S 68", "S 85" og "S 120" fra Libau til Helsinki, "S 110" og "S 116" fik en  40-mm-Flak i Gotenhafen.

Bådene opererede oprindelig fra Helsinki, så fra Hamina, uden at finde værdifulde måle. De blev mest indsat i rekognoscerings- og minetjeneste. 

Den 30.08.1944 fik den 5. SFltl ordren, at kaste dybvandsbomber på undergangsstedet af "U 250" med alle fem både for at tilintetgøre båden. Båden havde rigtignok allerede blevet hævet af Sovjeterne. På vejen tilbage løb"S 80" (ObStrm. Borkenhagen) foran Viborg på en mine og synkede. Der faldt: MatrObGefr Waldemar Riegel, MaschObGefr Hans Mischer, MaschOBGefr Hans Rugelies, MaschObGefr Hans Tittel, Matr (SOA) Egon Voigt.

Den 02.09.1944 erklærte den finske ministerpræsident afbrud af de diplomatiske forbindelser til Tyskland og opfordrede Tyskland at trække sine tropper tilbage fra Finland. Derfor sejlte den 5. SFltl og "Hermann von Wissmann" den 02.09.1944 til Baltiskport (Padilski). Den 14.09.1944 begyndte offensiven af Sovjetarméen på Heeresgruppe Nord.

Den 22.09.1944 blev Reval givet op og den 5. SFltl flyttede til Windau.

Den 14.09.1944 løb den 5. SFltl med fire både ud, for at udlægge miner foran basen af den finske 1. SFltl. Minerne blev udlagt som planlagt foran Kotka, men Finnerne havde observeret udlægningen af spærren og kunne derfor ikke blive hindret i at løbe ud af Kotka. Udlægningen af miner var en foranstaltning i rammen af operationen "Tanne Ost" (Grantræ Øst), besettelse af øen Hogland. Det tyske landingscorps måtte enda give op imod Finnerne. Angrebssplanen nåede den 5. SFltl so sent, at de ikke kunne afværge de finske S-båd-angrebe.

Den 16.09.1944 undertog den 5. SFltl fra Reval et fremstød mod Hogland, uden at sovjetiske skibe kom i sigt. En finsk bådgruppe sejlte forbi uden at det kom til en skudveksel.

Den 17.09.1944 blev marinetilhørende hentet af fra øen Pein Tytarsaari ved den 5. SFltl, derimellem chefen af den 7. Artilleribåd-Flotille, som havde deltaget i operationen "Tanne Ost". 

Den 18.09.1944 sikrede bådene af den 5. SFltl Lazaretskibet "Oberhausen", der skulle finde sted en tysk-finsk  fangerudveksling. Men de finske både viste sig ikke.

Den 17.09.1944 beordrede OKM F.d.S., at afdele den 2. S-Skole-Fltl øjeblikkeligt til indsats i østen. Han meldete at bådene og tender "Tsingtau" ville være klar for at løbe ud den 19.09.1944. Men marchen dertil blev ikke beordret før den 29.09.1944. 

Bådene "S 64", "S 76", "S 81" og "S 135" var til rådighed i Windau den 01.10.1944. Da kommandøren af den 2. S-Skole-Fltl, Kptlt. H.H. Klose, løb ind i Windau, blev den nye tender, Begleitschiff "Hermann von Wissmann", flyttet tilbage til hjemstavnen på grund af den højere lufttrussel. Den 2. Gruppe af den 2. S-Skole-Fltl undertog videre uddannelse baseret på Swinemünde.

I følgetiden undetog den 5. SFltl og den 1. Gruppe af den 2. S-Skole-Fltl sammen mange recognosceringsfarter og udlagte i mange nætter minespærrer. Ved et fremstød i Rigabugten blev "S 110" grebet an af sovjetiske flyvere den 26.10.1944 og måtte tage mange indskud.

I  september og oktober 1944 gik mange sovjetiske skibe tabt på spærrene: en undevandsbåd, fire minestrygere, tre rumbåde, tre vagtbåde, fem S-både, to slæbere og en kanonbåd.

Den 29. og 30.09.1944 udlagte begge flotiller miner igen. Et fremstød i søområdet ved Dagø og Øsel forløb uden fjendekontakt. Øen Dagø måtte blive givet op den 03.10.1944, den 05.10.1944 landete sovjeterne på Øland. Den 18.11.1944 begyndte angrebet på halvøen Sworbe.

Den 5. SFltl førte med fire både recognoscering igennem foran Sworbe den 18.11.1944. Den stød på en enhed af seks motorkanonbåde og 14 små-fartøjer. Mens de greb disse an, kom de under fyr af enheder som havde nået sig ubemærket. "S 69" og "S 65" greb den først sigtede enhed med torpedoer an, alle gik fejl. " S 68" og "S 116" greb den anden enhed an. En gruppe af sovjetiske S-både greb ind i fægtningen og kort derefter greb seks flyvere bådene an. "S 68" fik nogen træffere, på "S 116" faldt en maskine ud og en mand faldt. Landingsenheden blev ikke sigtet.

Den 01.11.1944 lå bådene af den 1. SFltl vidt fordelt: Bare en båd, "S 65", var klar for indsats i Windau. "S 68" og "S 116" var aKB i Gotenhafen, "S 67" og "S 120" i Stettin, "S 85" i Königsberg, "S 110" i Danzig. Fra den 2. S-Skole-Fltl var "S 64", "S 69", "S 76", "S 812, "S 99" og "S 117" klar for indsats i Windau, "S 83" og "S 113" lå i Swinemünde.

I december 1944 førte den 2. S-Skole-Fltl tre mineindsatse igennem. I midten af december var  i Windau af den 5. SFltl klar for indsats  "S 68", "S 116" og "S 120". "S 65" var på værftophold i Danzig, "S 67" var aKB i Stettin, "S 110" var aKB i Gotenhafen. Den 23.12.1944 blev flotillen kaldt tilbage til vesten og traf  med "S 482, "S 67", "S 85", "S 92", "S 98", "S 110", "S 127" og "S 132" ind i Kiel den 26.12.1944. 

Den 25.12.1944 blev også den 1. S-Skole-Fltl med tender "Adolf Lüderitz" stilt af til indsats ved fronten. De blev beordret til Norge.

Den 25.12.1944 var den provisoriske base Windau så vidt færdig at tenderen "Tsingtau" kunne blive trukket af. På samme dag sejlede fire både af den 3. S-Skole-Fltl - "S 24", "S 25", "S 105" og "S 118" - til  København. De andre otte både - "S 68", "S 97", "S 107", "S 108", "S 113", "S 115", "S 122" og "S 123" -  blev i Swinemünde. I Stettin  lå "S 21", "S 22", "S 50", "S 101", "S 103", "S 95", "S 120" og "S 82" i værften. Den ny opstilte 1. Afdelling (Abteilung) af S-Boot-Læredivisionen havde til dens rådighed bare "S 19"; "S 20" lå i værftet i Stettin.

Den ny opstilte 1. SFltl (Korv.Kpt. Büchting) havde fået tildelt ved årskiftet 1944/1945 de ny bygde "S 225" (Oblt.z.S. Behrens), "S 707" (Oblt.z.S. Neumeier) og "S 216" (Kptlt. Seevers). I januar 1945 fulgte "S 708", "S 218" og "S 217" (Oblt.z.S. von Dülong). I marts fulgte "S 226" (Lt.z.S. d.Res. von Glasenapp).

I begyndelsen af martsmåned var de første både sejlet ind og "S 707", "S 218", "S 216" og "S 225" sejlte  fra Kiel via Gjedser til Saßnitz den 12.03.1945.  Den 18.03.1945 fulgte "S 217", "S 708" og "S 226" (Lt.z.S.d.Res. von Glasenapp). 

Om aftenen af den 06.03.1945 blev Saßnitz målet af et RAF luftangreb, 191 Lancaster-bombere og syv Mosquitos greb havn og red an. På reden blev forsænket destroyeren "Z 28" lige som undervandsbåd-jægerne "UJ 1109" og "UJ 1119", den fuldbesatte såret-transporter "Robert Möhring" brante ud. Også baseanlægene af den 11. SFltl blev truffet af bomber, Fltl-ingeniøren og en forvaltnings-officer miste livet. Angrebet fordrede ialt over 500 dræbte og 300 sårede.

Den 18.03.1945 befandt sig den 2. S-Skole-Fltl på en patruljefart foran Libau. Den stød på en gruppe af sovjetiske S-både. I artilleri-fægtningen blev "TK-66" forsænket og "TK-195" beskadiget.

Den 22.03.1945 bragte "S 216" og "S 218" Gen.Adm. Kummetz, Kpt.z.S. Jung, Kpt.z.S. Liebeschütz, Freg.Kpt. Dominik og  Freg.Kpt. Heydel til Hela. Undervejs traf de sammen med "S 217", "S 226" og "S 225". I  Hela kom også Adm. Buchardi om bord for en sejlads til Pillau.

Den 25.03.1945 stilte sig på "S 216", "S 708" og "S 217" maskinproblemer ind, som kunne bare blive overvundet i værftet, så at af den 1. SFltl kun "S 707" og "S 218" var klar for indsats.

På den tyske side blev de store orlogsskibe benyttet som svømmende artilleri til understøtning af hæret. Derfor lastede søkrigen i Østersøen på de få S-. U- og R-både. 

Den sovjetiske Baltiske Flåde omfattede: 

Schlagskibe

1

Krydsere

2

Destroyere

12

Kystsikringsskibe (T-Både)

5

U-Både

28

S-både

78

Minestrygere

73

Rumbåde

204

Pandserbåde

47

Søflyverne af den Baltiske Flåde havde til rådighed: 

Jagtflyvere

365

Torpedoflyvere

87

Bombere

74

Kampflyvere

176

Recognosceringsflyvere

66

Artilleriobservatørflyvere

13

Den 27.03.1945 patruljerede bådene "S 64" (ObStrm. Deckert), "S 69" (Lt.z.S. Runge) ob "S 81" (Oblt.z.S. Wülfing) fra den 2. S-Skole-Fltl vest af Libau. Derved stød de på ni sovjetiske S-både. I artillerifægtningen blev "TK-166" og "TK-181" forsænket. "S 64" entrede den beskadigte "TK-199". Et forsøg at slæbe båden ind gik fejl. 11 mand blev reddet. Ved siden af det blev beskadiget: "TK-16", "TK-60", "TK-136" og "TK-200". 

Den 30.03.1945 fik "S 707" og "S 217" ordre at torpedere slagskib "Gneisenau" som var blevet sat på grund foran Gotenhafen (Gdingen) den 27.03.1945 siden fægtningsmasten blev benyttet af Sovjeterne som artilleri-observeringsplatform. Virkningen of torpedotræfferne på fægtningsmasten var ens med null.

I enden af marts 1945 var de nye både af den 1. SFltl klar for indsats efter at manglerne var overvundet . Den sejlte med seks både til Hela den 06.04.1945 i tæt tåge, hvorbi det ny indbyggede FuMG (Radar) lavede en upåklagelig navigation mulig. 

Havnen af Hela lå allerede under fyr af den sovjetiske artilleri. Understøtningsskibet "Franken" og  U-bådjagtskibet "UJ-301" blev forsænket den 08.04.1945. S-bådene reddete 98 overlevende.

Den 09.04.1945 skete fire luftangreb på havnen af Hela. S-bådene kunne undslippe bombardementen ved en alarm-fralægning. Motorskibet "Albert Jensen" lastet med flygtninger blev truffet, "S 707" og "S 225" gik langsside med den og tog over de overlevende. Kort derefter synkede skibet. "S 226" blev beskadiget ved bombesplintere. Flaken på "S 216" faldt ud ved en løbdetonation. 

"S 216" gik for indrustning af en ny 3,7-cm-kanon i værft i Swinemünde indtil den  19.04.1945 og slæbte i tilslutning til det en ny bygget S-båd til  Saßnitz ("S 710"?). "S 226" gik også i værften og kom ikke mere tilbage til flotillen.

Den 5. SFltl (Kptlt. Holzapfel) som var blevet fratrukket fra Østersøen, i december 1944 fik den 02.04.1945 i Den Helder ordren, at flytte via Kiel til Swinemünde. Hovedbasen af flotillen blev ved ordre af Admiral Westliche Ostsee havnen Laboe, men flotillen skulle først flytte til Rønne/Bornholm.

I natten 09./10.04.1945 opererede "S 708" og "S 225" foran Gotenhafen. Efter fald af byen Danzig den 30.03.1945 opererede sovjetiske S-både baseret på Neufahrwasser i bugten af Danzig. De forsænkede det lille dampskib "Neuwerk" med 13 mand besætning, 854 sårede, 60 jernbanemænd, syv ambulancesoldater og ca. 100 flygtninger om bord ved torpedo. Bare otte besætningsmedlemmer kunne blive reddet af en S-båd.

Den 15.04.1945 traf den 5. SFltl med syv både ind på Bornholm. Den 01.05.1945 løb "S 216", "S 208" og "S 217" ind i Rønne. Den 04.05.1945 sejlte "S 216" og "S 217" til Hela, der tog de over Vizeadmiral Thiele og bragte ham til Libau. Den 05.05.1945 bragte "S 216" og "S 707" ham tilbage til Hela.  

I mellemtiden havde den 5. SFltl undertaget flere farter til den pommerske  kyst og Rügen, for at tage over afskårede tropper.

Den 03.05.1945 blev båden "S 201" efter beskadigelser ved et britisk luftangreb på Kiel selvforsænket i havnen af Kiel. 

På samme dag var "S 226" og "S 170" på march fra Trvedmünde til Flensburg da de blev grebet an nogn gange af Typhonn fighterbombere. Chefen "S 226" (Lt.z.S.d.Res. von Glasenapp) besluttede at selvforsænke sin båd i nærheden af Heiligenhafen mens "S 170" (Lt.z.S. d.Res. Arnhardt) fyrende fra alle løb sejlede derfra med højeste fart. Skæbnen af båden er ikke fuldstændig klart. Det er sandsynligt at den synkede ca. 2 sm nordvest af Kelds Nor (på den position findes et vrag af en båd type S 38 eller S 100).

Den 04.05.1945 havde båden "S 103" (Oblt.z.S. Heckel) af den 3. S-SchulFltl i Svendborg opdrag at recognescere om Briterne havde allerede opnaet Flensburg. Han løb ud med en fuldstændig uerfaren mandskab og blev ved Mommark/Als grebet an af Typhoon-fighterbombere af RAF Squadron 193 med r´aketbomber og måtte tge to direkte træffere. Båden synkede i position 54o 16'N 010o 07'E. 18 mand af besåtningen faldt. Chefen og 11 mænd, deraf seks sårede, blev fisked op af an dansk fiskerbåd og bragt til Mommark.

Den samme dag blev "S 18" synket ved britiske fighterbombere i nærheden af øen Omø. 

En en beretning af Lt.z.S. Kelm konstaterer at bådene "S 191" og "S 301" blev stærkt beskadiget foran den østlige indgang til Femern Sund den 05.05.1945 ved et luftangreb og blev selvforsænket i følge deraf ved deres chefer. Sandsynligt skete det allerede den 04.05.1945 siden ingen angreb blev ørt ud af Briterne den 05.05. KTB af OBM deklarerer bådene som dsavnet den 03.05.1945. En fægningsrapport af RAF Squadron 193 melder at 17 både derimellem s-Både blev grebet an ved Femern. 

S-Både i Rønne havn tideligt i Maj 1945 - Billede: Henry Pedersen

Den 05.05.1945 blev den tyske kapitulation i vestrummet bekændt i Rønne. Derpå fattede  af kommandøren af 5. SFltl og chefen af Torpedobåd "T 28" beslutningen, at sejle mod vesten i natten til den 06.05.1945, at bringe besætningerne til kysten of sprænge bådene. "T 28" fik dog ordre at tage del i evakueringen af halvøen Hela. Kommandøren 5. SFltl besluttede, at tage del i evakueringen af Kurland med sine både. Ved mønstringen af besætningerne fordrede han alle op at træde frem og at blive ved staben som ikke var beredt at sejle med. Ingen tradte frem.  Marchen af de seks klare både "S 127", "S 67", "S 85", "S 92", "S 48" og "S 110" til Libau forløb uden kedelige hændelser. Flotillen løb ind om morgenen af den 07.05.1945. Den blev hilset velkommen af kommandøren af den 2. S-Skole-Fltl, Kptlt. Klose. I havnen lå også den 1. SFltl.

Den 06.05. blev en ubekendt båd ca. 2 sømil nordvest af Rødbyhavn selvforsænket, efter at den var blevet grebet an af fighterbombere. De overlevende (19 af 23 mand) kunne gå i land ved Kramnitze med de øvrige reddingsmiddler under førelse af chefen og raportere sig ved politiet i Nakskov.

Om morgenen af den 08.05.1945 tog bådene af den 1. SFltl, den 5. SFltl og den 2. S-SchulFltl for det første over 100 Hæressoldater, når våbenstilstand blev ordret, forhøjede bådene antallet af  soldater at tage med endeligt på 165 per båd. Om aftenen løb minestrygere, rumbåde, havnesikeringsbåde, slæbere, kystmotorskibe og tenderen "Tsingtau" ud med ca. 14.400 soldater om bord, "Tsingtau" allene med 2000 sårede. Efter frembud af natten fulgte den 1. SFltl med "S 707", "S 217", "S 218", "S 225", "S 226", den 5. SFltl med "S 127", "S 67", "S 85", "S 92", "S 48", "S 110" og den 2. S-Skole-Fltl med "S 64", "S 69", "S 76", "S 81", "S 83", "S 99", "S 117" og "S 135". De 19 både havde i alt ca. 2000 hæressoldater om bord. Tilbage blev grosset af Kurlandarméen: 42 generaler, 8038 officierer, 181.032 unterofficierer og menige, lige som 14.000 lettiske frivillige gik de i russisk fangenskab.

De 19 S-Boote løb uden kedelige hændelser ind i Gelting bugten om aftenen af den 09.05.1945. 

"S 216" (Kptlt. Seevers) var blevet tilbage i Hela. Den tog 99 soldater om bord og løb ud sammen med to rumbåde. De sikrede for en tid det tidligere badeskib  "Rugard" med 1300 menesker om bord på vejen til vest. Om eftermiffagen den  09.05.1945 greb nogen 35 kampflyvere en konvoj af krigsfiskekuttere vest af Christiansø an. Nogen flokker greb derved også "S 216" med  bomber, raketer og bordvåben an. En bombe slog igennem forskibet uden at detonere. Om bord var der to dræbte, 13 let og syv svær sårede under de indskibnede soldater. Den 10.05.1945 lagte båden i Kappeln/Schlei an og udskibede de faldene og de usårede soldater, så løb båden videre til Schleswig, for at udskibe de sårede.

Basepersonalet af den 5. SFltl som var blevet på øen Bornholm charterede to fiskerbåde med ejeren og kunne således opnå Gelting bugten. 

I de sidste krigsdage gik syv S-både tabt:

Datum Båd Chef Tab ved
03.05.1945

S  201

Lt.z.S. (KRO) Kohrt Luftangreb i Kiel
03.05.1945 S 226 Lt.z.S.d.R. v. Glasenapp Selvforsænkning nord af Heiligenhafen
03.05.1945 S 170 Lt.z.S.d.R. Arnhardt Sunken ved Bagenkop/Langeland
04.05.1945 S 103 Oblt.z.S. Heckel Raket-bombe-træffer ved Mommark
05.05.1945 Herold ex S 18 ? Bombetræffer ved Laaland
06.05.1945  ubek. båd ? Selvforsænkning ved Rødby Havn
07.05.1945 S 191 Kptlt. Weber  efter ramming i Femern Sund
07.05.1945 S 301 Lt.z.S. Benja Selvforsænkning efter ramming i Femern Sund

 

Efter den tyske kapitulation og ankomst af bådene fra Kurland Iå  tendere "Hermann von Wissmann", "Tanga", "Tsingtau", "Carl Peters" og "Buea" og 50 S-både i Gelting bugten:

1. SFltl S 208, S 216, S 217, S 218, S 225, S 707, S 708, S 306
5. SFltl S 48, S 65, S 67, S 85, S 92, S 98, S 127, S 132
8. SFltl S 196
9. SFltl S 227
10. SFltl S 110, S 215, S 228, S 305
2. S-Skole-Fltl S 64, S 69, S 76, S 81, S 83, S 99, S 117, S 135
3. S-Skole-Fltl S 19, S 20, S 21, S 24, S 25, S 50, S 68, S 82, S 95, S 97, S 101, S 105, S 107, S 108, S 113, S 115, S 118,   S 120, S 122, S 123

Den 11.05.1945 klokken 11.00 fandt en  sidste højtidelige flagparade  i Geltinger Bugten sted. F.d.S., Kommodore Petersen, talte fra tendern "Carl Peters" til besætningerne af 1. SFltl, 5. SFltl og 2. S-Skole-Fltl trådt an på deres både. Med strygningen af flaget havde S-Båds-Styrken høret op at bestå.

Mønstring i Gelting Bugt (Billede fra V. Kühn: Schnellboote im Einsatz 1939 - 1945)