Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Sorte Hav 1942 -1943

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zonerne af S-Bådene

 Det Sorte Hav 1942 til 1943

De første både af 1. SFltl, som flyttede til det Sorte Hav, var "S 26" (Kptlt. Fimmen), "S 27 " (Oblt.z.S. Büchting), "S 28" (Oblt.z.S. Künzel), "S 40" (Kptlt. Schneider, K.), "S 72" (Oblt.z.S. Schneider, W.) og "S 102" (Kptlt. Töniges). 

Bådene blev skåret af i højde af hoveddækket og all udrustning blev bygget ud. De blev bragt Elbe opad til Dresedn i slæb, der blev de læsset på specialfartøjer og på vej over land bragt til Ingolstadt, i slæb gik det Donau nedad til Linz. Der blev en del af udrustningen bygget ind igen som var blevet tranporteret der med jernbane . Derefter gik det i slæb til Galati (Galatz), hvor drevsmaskinerne blev bygget ind igen. Så sejlte bådene med egen kraft til Konstanza, hvor resten af udrustningen blev bygget ind.

S-Båd på ophalingbedding i Dresden - Billede: Arkiv H. Frank

S-Båd-transport på motorvejen - Billede: Arkiv H. Frank

Passerende Stenbroen i Regensburg - Billede: Fra efterladenskab Kpt.z.S. Künzel

Bakken "S-102" bliver sat på igen - Billede: Arkiv H. Frank

Brohuset "S 102" bliver sat på i Linz - Billede: Arkiv H. Frank

Indbygning af driv-motorene i Linz - Billede: Arkiv H. Frank

"S 26" og "S 28" i slæb på Donau - Billede: Arkiv Förderverein

"S 26" og "S 28" i slæb forbi Budapest - Billede: Arkiv H. Frank

De første to både "S 26" og "S 28" traf ind i Konstanza den 24.05.1942. Den 02.06.1942 førte de deres første indsats igennem, men måtte løbe ind igen på grund af maskinskade. Den 03.06.1942 opnåede bådene "S 72" og "S 102" Konstanza, mens "S 26" og "S 28" operede foran Kap Chersones uden at sigte fjender. 

Den 06.06.1942 opererede den første flok foran Sevastopol uden at sigte skibstrafik. Den anden flok deltog i eftersøgning og redning af besætningen af en søoplysningsflyver.

Den 10.06.1942 førte den 1. SFltl en indsats i det nordlige Sorte Hav igennem, igen uden at finde lønnende måle. På tilbagemarchen brød "S 26" i brand og måtte sejle tilbage til reparationer til Linz.

"S 26" i brand i det Sorte Hav - Billede fra efterladenskab Kpt.z.S. Künzel

Den 12.06.1942 flyttede resten af flotillen til Ak Mečet på vestkysten af Krim. Derfra blev fremstød føret igennem imod den sovjetiske skibstrafik. Derved lykkedes det "S 102" at forsænke dampskibet "Belostok" (2.048 BRT) ud af en konvoj. In alle indsatse til enden af måneden lykkedes det fjenden at undvige alle fyrede torpedoer, siden på grund af den lyse måne de kunne mærke afskudpunktet og blæsebanen var tydeligt at se.

I en fægtning med  tre sovjetiske kanonbåde af typen "MO 24", armeret med 4,5 cm-kanoner og MG, i natten 02./03.07.1942 kunne "SKA 0112" og "SKA 0124"blive forsænket. "S 40" tog en svær træffer i det bagbord torpedorør. Expolosionen af luftcylinderen råbte svære skader frem, så at båden måtte i værftet og faldt ud for en lang tid. Chefen (Oblt.z.S. Schneider-Pungs fra den 01.07.1942) og ni mand blev såret. På "S 28" var der en falden. De tyske S-Både fiskede 37 overlevende ud af vandet, blandt andre Generalmajor Petr Georgevič Nowikov, tidligere kommanderende af den 109. skyttedivision og næstkommanderende i Sevastopol, og bragte dem til Jalta.

De overlevende fra SKA 0124, foran på højre side GenMaj Nowikov - Billede: Arkiv A. Artemichenko

Den 03.07.1942 faldt fæstningen Sevastopol. Flotillen sejlede med fire både til Iwan Baba, den nye base på sydkysten af Krim. Opgaverne var sikkering af den egen trafik fra og til Krim så vel som fremstød til den kaukasiske kyst.

Iwan Baba er den lille fjeld foran Kap Kiik Atlama (til højre i billedet). Efter den blev S-båd-basen kaldt - Billede: Google Earth

Til forsvar af basen Iwan Baba blev blandt andet en kanon af den sovjetiske krydser "Chervona Ukraina" brugt - Billede: Arkiv Autari Chen

Den 01.08.1942 løste Kptlt. Stuhr-Christiansen kommandøren af den 1. SFltl af. I august og begyndelsen af september kunne flotillen melde 23 forsænkningssuccesser (fragtskibe, tankskibe og lightere). Den 05.09.1942 blev "S 27" truffed ved en kredsløber af "S 72" og synkede. Der var 12 dræbte, tre svær- og tre letsårede.

De italienske S-både i havnen af Yalta var målet af et bombeangreb af det sovjetiske luftforsvar den 09.09.1942, derved blev "MAS 571" og "MAS 573" tilintetgjordt ved en fuldtræffer, "MAS 567", "MAS 569" og "MAS 572" blev svær beskadiget. Siden "S 28", "S 72" og "S 102" var i værftet i Konstanza, stod der kun de to både "S 26" og "S 49" frisk ud af værftet til rådighed i operationsområdet.

Luftangrebe af det sovjetiske luftforsvar imod Iwan Baba blev resultatløs. "S 26" oig "S 49" kunne i to nætter forsænke ialt tre skibe. Et angreb af en sovjetisk SFltl på Iwan Baba kunne blive vist tilbage ved stærkt forsvarfyr. 

Den 30.09.1942 måtte begge både til Konstanza til motoropfiksning. "S 26", "S 28", "S 49" og "S 102" flyttede til Iwan Baba og førte derfra fremstød ud imod den sovjetiske skibstrafik, indtil enden af oktober men uden nævnsværdige successer.

På grund af en periode med dårlig vejr kunne den første indsats ikke blive udført før den 05.11.1942, alle torpedoskud på et escorteret dampskib gik fejl. Derefter forhindrede dårligt vejr indtil den 21.11.1942 hver indsats af S-både. Første isninger af det nordlige Sorte Hav satte yderlige grænser til indsatsene.

Ved alle fremstød indtil enden af året 1942 fandt flotillen ingen måle. Fra dens planlagte styrke af 10 både var den langt borte.

To af den 1. SFltl tilviste erobrede sovjetiske både ("TKA-47" fra Østersøen og "TKA-111" strandet ved Eupatrorija og bjærget) af 16 t deplacement armeret med 2 x 53,3 cm torpedoafløbbaner og 1 x 12,7mm-MG og drevet af 2 GAM 34 BSF benzinmotorer var mere end 50 kn hurtige men opviste stærke korrosionsproblemer.

1943

 Den første opgave af året var at føre ud forpostindsatse, siden hæren frygtede en landing i området af  Feodosija. Indtil den 27.01.1943 blev disse indsatse præget af det dårlige vejr. Forisningen af Kerč-Stræden bragte yderlige indindskrænkninger of operationsfriheden. Til dette tidspunkt var tre både KB - "S 26", "S 51", "S 102" ved den 1. SFltl . Bådene i anmarchen over Donau "S 40" og "S 52" havde også isproblemer og lå fast.

Den 04.02.1943 skete landingen af Sovjeterne ved Novorossijsk. På grund af det hæftige forsvarsfyr kunne bare en del af landingstropperne gå i land og blev rivet op indtil den 06.02.1943. En bilanding ved Kap Myšako lykkedes og indtil den 09.02.1943 kunne 17.000 mand lande der.

De tre både af den 1. SFltl var de eneste enheder som Krigsmarinen kunne byde op. De fleste ilndsatse forløb resultatløs, siden der kom ingen måle i sigt eller fordi alle torpedoskud gik fejl. Den 16.02.1943 faldt også "S 26" ud, som kolliderede med en træbjælke og måtte til Konstanza for at veksle propellerne. Den 20.06.1943 stød S" 26" og "S 47" kommende fra Konstanza til flotillen.

S-både i en havn i det Sorte Hav (Billede: Arkiv E. Skjold)

Dårligt vejr behindrede operationerne af den 1. SFltl indtil den kunne melde forsænkningssuccesser igen den 27.02.1943 (en torpedobåd og to dampskibe på tilsammen 4.700 BRT og et kystfartøj). I virkligheden var det minestrygeren "Gruz" (Fugas-Klasse, 441 t), kanonbåden "Krasnaja Gruzija" (1.100 t) og kystfartøjet "Racija".

Den 01.03.1943 bestod den 1. SFltl (KKpt Stuhr-Christiansen) af bådene: "S 26" (Kptlt. Fimmen), "S 28" (Oblt.z.S. Künzel), "S 47" (Oblt.z.S. Schlenzka), "S 51" (Kptlt. Büchting), "S 72" (Oblt.z.S. Schneider, W.), "S 102" (Lt.z.S. Lutherer). Ved tøvejr kom "S 40" og "S 52" ved Braila ud af Donau-iset. "S 42", "S 45" og "S 46" var på vej til Linz for opfiksning.

Indtil midt april forløb alle indsatsae resultatløs fordi Sovjeterne lod deres forsyningstrafik udelukkende sejle under dagene. Der blev bare forsænket to små kystfartøje.

Den 18.04.1943 flyttede den1. SFltl med fem både sammen med syv både af den italienske flotille til Anapa, til at bekæmpe forsyningtrafikken for brohovedet ved Kap Myšako fra der. Indtil enden af april førte bådene hver nat indsatse igennem og havde mange fægtninger med sovjetiske bevogtningsskibe, i deres forløb kunne de forsænke vagtbåden "MK-054"og "MK-058", landingsbroerner blev skudt ad og stærkt beskadiget, flere kystfartøje blev forsænket.

Både af den 1. SFlt i det Sorte Hav (Billede: Arkiv E. Skjold)

Ogsdå i maj var bådene i indsats næsten hver nat, men fandt ingen måle for mange dage. Trods det lykkedes forsænkningen af skonerten "Ilič",  af fire kystfartøje på tilsammen 2.200 BRT og to lightere på tilsammen 900 BRT lige som af slæberen "CF-6 Pervans". Ved de fleste indsatse kom det til fægtninger med bevogtningsskibe og S-både uden særlige successer. Nogen gange blev båden fattet op under kysten ved lyskastere og skudt ad af kystbatterierne. Om morgenen den 20.05.1943 blev de hjemadsejlende både stadig grebet an af sovjetiske flyvere, derved blev "S 49" og "S 72" beskadiget og måtte blive meldet aKB.

Den 20.05.1943 gik den italienske flotille i Feodosija over i tysk ejendom. Den fik betegningen 11. SFltl (Kptlt. Meyer, H.J.). Ham understod: 1. Gruppe: "S 5032 (ex "MAS 568"), chef: Oblt.z.S. Wülfing, "S 502" (ex "MAS 567"), chef: StObStrm. Maniel, "S 505" (ex "MAS 570"), chef: ObStrm. Svoboda, "S 506" (ex "MAS 574"), chef: ObStrm. Gurke; 2.Gruppe: "S 504" (ex "MAS 569"), chef: Oblt.z.S. Schay, "S 501" (ex "MAS 566"), chef: StObStrm. Wernicke, "S 507" (ex "MAS 575"), chef: StObStrm. Köplin. "S 506" (ex "MAS 574") var blevet svær beskadiget ved en bombetræffer.

På grund af detn dårlige søgangsværdighed var bådene ingen særlig gevinst for den tyske S-båds-styrke i det Sorte Hav.

I juni undertog den 11. SFltl oplysningsfarter. Ved U-bådsjagt kom den i en fægtning med fire sovjetiske kanonbåde, men kunne undvige den artillerimæsig overlegene fjende.

Den 1. SFltl stød frem imod Kaukasuskysten i de fleste nætter. Ved en indsats den 09.06.1943 skød fire både deres torpedoer i bugten ved Kap Myšaki og tilintetgjorde et kystfartøj (500 BRT) og en lighter (300 BRT) og anlægsbroerne.

I natten 28./29.06.1943 udlagte den 1. SFltl miner foran Bugten af Gelenčik. Derved blev båden belyset af landlyskastere og grebet an af flyvere, men blev ikke truffet.

I natten 03./04.07.1943 måtte et fremstød  med bådene "S 28", "S 46", "S 47" og "S 102" imod den sovjetiske forsyningstraffik blive brudt af på grund af det dårlige vejr.

I natten 07./08.07.1943 kom et angreb af den 1. SFltl mde bådene "S 28", "S 40", "S 42", "S 46", "S 47", "S 72" og "S 102" i tre gupper på en meldet konvoj for sent. "S 40" kolliderede med "R 33" og blev så stærkt beskadiget at den måtte i værftet for en længere tid... 

I amme nat løb "S 102" (Lt.z.S. Lutherer) i  Kerč-strædet på en mine og måtte blive givet op. Derved faldt otte besætningsmedlemmer.

Intryk af vraget af "S 102" som dykkere fandt i nærheden af Kerč - Billeder: A. Makarow

 Den 26.07.1943 meldete "S 51" og "S 26" forsænkningen af et kytfragtskib og en lighter foran Kap Myšako, i virkligheden forsænkede de den svømmende batteri No. 627.

"S 47" kommer langsside endnu med det gamle brohus - Billede: Arkiv Jürgensen

I indsatsene af juli 1943 foran Tuaspe og Novorossijsk forsænkede både af den 1. SFltl tre kystfragtskibe, en kanon- og en S-båd.

I natten 02./03.08.1943 beskød den sovjetiske krydser "Krasny Krim" og tre destroyere Iwan Baba. I denne enhed stød båden "MAS 573" (Oblt.z.S. Ramboni) og "MAS 568" fra den 19. MAS-flotille. "MAS 573" traf krydseren ved hækken, "MAS 568" traf destroyeren "Gniewny", som exploderede og synkede. Krydseren opnåede havnen af Tuaspe men kom aldrig mere i fart. 

"S 47" i det Sorte Hav efter ombygning af brohuset - Billede: Fra efterkadenskab af Kpt.z.S. Künzel

Den 10.09.1943 landete den Røde Armee i byen Novorossijsk. Seks dage senere måtte byen blive rømmet. Den 11.09.1943 greb sovjetiske kampflyvere de hjemsejlende både af den 1. SFltl an. De stød ned på 10 m uden at være imponeret af forvarsfyret og fyrede med deres bordvåben.

Sovietiske kampflyvere fyrer med bordvåben på bådene - Billede: Arkiv Förderverein

På "S 46" faldt alle maskiner ud, torpedoen i bagbord røret detonerede og rev forskibet til broen af. Trods de fortsatte angrebe gik "S 49" langsside og tog over de dels svær sårede besætningsmedlemmer og to faldene.  Båden blev selvforsænket med en torpedo.

Dårligt vejr og klar månelys forhindrede hhv. behindrede i de næste nætter indsatsene af S-bådene. Den 1. og den 11. SFltl udførte igen forposttjeneste, siden hæren frygtede en landing i deres ryg. Bådene sejlte oplysningsstriber syd af Anapa indtil byen blev givet op den 21.09.1943 i rammen af  afsætningsbevægelserne.

Den 28.09.1943 beskød fire både af den 1. SFltl skibe på molen af Anapa. Truffet blev to minerydningsbåde, en motorbarke og en vagtbåd. Molen blev beskadiget.

Den 11. SFltl blev opløst på grund af stadige maskinproblemer og manglende reservedele den 30.09.1943. Det fri blivende personal blev trukket af for den 24. SFltl som blev opstilt i det Ægæiske Hav med erobrede italienske S-både. "S 501", "S 506" og "S 507" blev understilt den 1. SFltl men  stilt ud af tjeneste i Feodosija allerede den 05.10.1943.  De aKB-både flyttede til Nikolaev, der blev "S 505" stilt ud af tjeneste. De andre fire både gik til Linz for opfiksning.

 I natten 05./06.10.1943 skete et fremstød af sovjetiske destroyere imod sydkysten af Krim og imod de tyske evakueringstransporter. "S 28", "S 42" og "S 45" greb enheden an og forhindrede trods en træffer på "S 45" et angreb på den tyske skibstrafik. Luftwaffen kom til hjælp med fire angrebsbølger og tilintetgjorde alle tre sovjetiske destroyere.


Indtil enden af  den på 12.09.1943 begyndte evakuering af Kuban-brohovedet den 09.10.1943 lykkedes det med alle til rådighed stående fartøje at evakuere 239.669 soldater, 16.311 sårede, 27.456 civilpersoner og 115.477 t forsyningsgods, 21.2320 biler, 27.741 bespændte fartøje, 74 panser, 1.815 kanoner, 74.657 heste og 6.255 køer. Den 1. SFltl, den 3. R-Fltl og artilleribærere tog over sikkeringen.

Den 28.10.1943 fik den 1. SFltl ordren at rømme Iwan Baba. Da alle anlæg var ødelagt, alle våben og øvrige redskaber var losset og bådene var i begrebet at lægge fra, blev ordren tilbagekaldt.

I den første  halvdel af november kom det til flere fægtninger med sovjetiske enheder. I natten 03./04.11.1943 exploderede " TK-101" ved en fuldtræffer, "TK-81" kunne undvige. I natten 07./08.11.1943 forsænkede den 1. SFltl ud af en enhed af tre vagtbåde, fire mineryddebåde og fire andre fartøje vagtbåden "0122" med enhedsføreren om bord. Den 11.11.1943 forsænkede den 1. SFltl en motorkanonbåd ved torpedotræffer.

Midt november var indsatsberedt i  Iwan Baba: "S 26", "S 28", "S 42", "S 45", "S 47", "S 49", "S 51" og "S 72". "S 40" lå endnu i værftet efter kollisionen med "R 33", de bekendtgjordte både fra hjemstavn som forstyrkning lod vente på dem, "S 131", "S 149" og "S 148" blev vandsat ikke før oktober hhv. november. De blev indsatsberedt ikke før den 01.04.1945.

"S 28" i det Sorte Hav ved Iwan Baba - Billede: Fra efterkadenskab af Kpt.z.S. Künzel

I den anden halvdel af november rettede sig indsatsen imod det sovjetiske brohoved ved Kettsch. Den 17.11.1943 kom det til en fægtning med de sovjetiske S-både "TK-76", "TK-86" og "TK-104". "TK-76" kom ikke tilbage til havnen, de to andre både blev beskadiget. Den 21.11.1943 skød flotillen to landingsfartøje i brand og trængte otte videre af til øst, så at de ikke kunde lande deres ladning.

Den 1. SFltl havde udført 88 indsatse imod skibstrafikken langs med den kaukasiske kyst, tre mineindsatse, 50 indsatse for at sikre egen konvojer og 24 indsatse imod sovjetiske landingsoperationer i Kerč-Stræden i året 1943. Derved blev meldet som forsænket:

En torpedobåd [minestryger], en S-båd, tre motorkanonbåde, tre landiungsbåde, et tankskib (4.000 BRT) [kanonbåd], tre fragtskibe (5.700 BRT), 19 kystfragtskibe (8.100 BRT) og 15 lightere (8.200 BRT); tilsammen kalkuleret 29.000 BRT.

Tabt gik "S 102" ved minetræffer i Kerč-Stræden og "S 46" ved bombetræffer foran Feodosija.

To sovjetiske byttebåde blev tildelt den 1. SFltl ("TKA-47" fra Østersøen og "TKA-111" strandet ved Eupatrorija og bjærget) af 17,8 t deplacement (Længde: 19,1 m, Bredde: 3,3 m; Dybgang 1,2 m) bevæbnet med 2 x 53,3 cm torpedoer og 1 x 12,7mm-MG og drevet af 2 GAM 34 BSF Benzin-Motorer hver 800 - 850 PS var mere end 50 knob hastig men havde stærke korrosionsproblemer. Besætningen bestod af 6 til 8 mænd. 

TKA-45 i høj fart - Billede: Unbekendt