Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Norge 1944 - 1945

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

Norge 1944 - 1945

 

Flerere anfordringer af Marineoberkommando (MOK) Norge, at sende S-både til Nordnorge for at sikre de store enheder (Oktober 1943 og September 1944) og til forsvar imod landinger ved  Petsamo/Finnland, blev ikke opfyldt ved SKL fordi torpedoer som hovedvåben af S-bådene ikke kunne indsættes med udsigt på success.

Den 08.10.1944 beordrede Dönitz den øjeblikkelige march af en SFltl med otte både til området af Admiral Polarkysten. Den 10.10.1944 begyndte den 4. SFltl (Kptlt. Fimmen)  med otte både - "S 201" (ObStrm. Korth), "S 202" (Kptlt. Wiencke), "S 203" (ObStrm. Neuburger), "S 204" (Lt.z.S.d.Res. Hinrichs), "S 205" (Kptlt. Seeger), "S 219" (Lt.z.S. Howaldt, D.), "S 220" (Kptlt. Dross) og "S 703" (Lt.z.S.d.Res. Steinhauer) - tilbagemarchen fra Holland til Kiel. Der blev bådene fikset op og fik en forstærket artilleri-armering.

Båd af type S 38 af den 4. SFltl i Norge - Billede: Roger Albrigtsen

 Den 09.11.1944 flyttede den 4. SFltl med tenderen "Hermann von Wissmann" via Frederikshavn og Kristiansand til Norden. Dårligt vejr tvang S-bådene ved Lindesnes til at vende om. Derved kolliderede "S 203" med minestrygeren "R 220". Begge både strandete. Mens R-båden kunne blive slæbt fri og den kunne løbe ind til Kristiansand med egen kraft, slog alle bjærgningsforsøg for S-båden på grund af det dårlige vejr fejl. Den kunne blive slæbt fri  men ved at gå langsside for at bjærge besætningen og hemmelige dokumenter blev "S 201", "S 203", "S 205" og "S 703" beskadiget og "S 203"  måtte endelig gives op og blev sprængt. *)

Decoderede ENIGMA-signaler af forlis fa "S 203" - Arkiv E. Skjold

MOK Norge havde i mellemtiden anfordret en anden flotille til forsvar imod undervandsbåde. Derfor blev den  4. SFltl for det første i området af Admiral Vestkysten. Efter ankomst  af den 1. Skole-Fltl skulle den flytte til polarområdet.

Uden at den 1. S-Båd-Skole-Fltl var kommet an blev den 4. SFltl efter begyndelsen af  Ardennenoffensiven beordret tilbage til Vestfronten hvor de traf ind den 28.12.1944 uden "S 201" som efter en havarie var blevet i Bergen og uden "S 220" som ramte en bro og måtte blive i Kiel.

Den 1. Skole-Fltl (Ktlt. Wilcke) flyttede i januar 1945 til Norge med mit "S "S 62" (Oblt.z.S. Rost), "S 79" (Kaptlt. Zeiler), "S 86" (Lt-.z.S.d.Res. Kopperneck), "S 89" (Oblt.z.S. Osterloh), "S 90" (Lt.z.S. Garbers) und "S 133" (Lt.z.S. Schiersmann) og førte igennem escortopgaver til enden af krigen med base i Egersund.

Kystforsvars Enheden som bestod af "S 10", "S 11", "S 13", "S 15" og "S 16", var stationeret i Bergen 1944/45. Dens liggeplads var i den lille fjord Åstveitvågen lidt nord af byen, i marinejargon kaldt Westwärtsfjord på grund af den aftaklede bark "Westwärts" (ex Satsraad Lehmkuhl")som lå der.

S 90 efter havari på Hånesholmen - Billeder: Arkivet Johan Aakre

I natten til den 09.01.1945 eskorterede "S 15" og "S 16" fragtskibene "Nikolaifleet" og "Dora Fritzen", som begge blev forsænket af MTBer med norsk besætning.

I natten 05./06.02.1945 var "S 201" på fart fra Bergen, hvor den havde ligget i værftet, til Frederikshavn. På position 3635 (ca. 20 sm SE af Arendal) så de klokken 20:49 at en explosion skete i maskinrummet af "R 202". De meldete ulykket og blev nær den brændende havarist for at hjælpe. "R 202" synkede klokken 21:06 efter "S 201" havde reddet besætningen. "S 201" fortsatte sin fart til Frederikshavn. - Også denne hændelse blev ikke ubemærket af modstanderne ved decodering af ENIGMA-signalerne.

Decoderede ENIGMA-signaler om forliset af "R 202" - Arkiv Erling Skjold

I natten til den 17.02.1945 løb båden "S90" (Lt.z.S. d.R. Garbers) af den 1. S-Båd-Skole-Flotille med en fart af 24 knob på grund på den lille ø Hånesholmen ved Bru nord af Stavanger. Den blev bjærget af ved slæberne "Fairplay III" og "Hjeltefjord" efter at tyske dykkere have lagt ud en tætningsmatte og Stavanger havn brand-båden "Nøkk" havde suget vandet ud af den. Båden blev tovet til Rosenberg-Værft i Stavanger, hvor den lå til krigens ende. Den blev hugget op 1947.

 I de sidste krigsdage blev den 8. SFltl (Kptlt. Zymalkowski) med bådene  (Kptlt. Knapp), "S 302" (Oblt.z.S. Kehder), "S 303" (Oblt.z.S. Schuur) og "S 709" (Oblt.z.S. Toermer)" beordret dertil som fostærkning. Ved krigens ende lå "S 196" (Oblt.z.S. Rathenow) i Geltling Bugt, , "S 197" (Oblt.z.S. Fanger) og "S 701" (Oblt.z.S. Toermer) lå aKB i Den Helder. De til Norge afstillte både af flotillen lå ved krigens ende i Bergen.

De både forblevet  i KSV Norwegische Westküste, "S 10". "S 11"., "S 13" (Oblt.z.S.d.Res. Unger), "S 15" (Lt.z.S.d.Res. Rapp) og "S 16" lå ved krigens ende i Åstveitvågen.

K.S.V. - S 10, S 11, S 13, S 15, S 16 - i Åstveitvågen ved Bergen 1944 - Billede: Arkiv Förderverein

"S 13" på patrouille i Norge - Billede: Arkiv F. Frandsen

"S 11" på patrouille i Norge - Billede: Arkiv E. Skjold

"S 16" i  Bergen havn - ( Billede: Arkiv E. Skjold)

 Den 29.03.1945 blev det lille efter en stranding oplagte norske passagerskib "Kommandøren" (543 BRT, byggeår 1891) forsænket ved en torpedotræffer i havnen af Bergen .

Det lille norske passagerdampskib "Kommandøren" after strandingen i Februar 1945

(Foto: Statsarkivet Bergen - Norsk Bjergningskompani)

 

Der er en link til en WEB-site:

Tilfølge den blev torpedoen fyret af ved "S 13"  - efter officielle angaver ved en fejlbetjening ved undervisningen - efter inofficiel læsemåde ved en fejltagelse af en beruset besætningsmedlem.  

Den virkelige historie blev berettet af den sidste chef af "S 13", ObLt. z.S. d.R. Ludwig Unger:

Den forhenværende Lt. z.S. Unger lå i lazaret i Bergen, båden lå under kommando af sin repræsentant , en Obersteuermann, herr Unger har glemt navnen,  i "Westwärtsfjorden", da han fik ordre at komme til bunkeren af den Kommanderende Admiral Vestkysten Norge, Adm. Otto "Ikke" von Schrader, og udføre en personaltransport.

Siden besætningen var på land, måtte den Ob.Stm. søge sig besætning fra andre både. Som torpedomekaniker kom der en ung soldat fra torpedojusteringsstedet om bord, som var lige kommet fra torpedoskolen og var fuldstændig uerfaren.

Båden lagte an foran befalingsbunkeren i Holmen ved Bergenhus anlægsbro mit boven udløbende. Da Ob.Stm. spurgte torpedomanden om torpedovåbenet var klar for søfart, fik han svaret: "Jawohl, Herr Obersteuermann!", ved det trak manden sikkerhedssplinten ud og trykkede på affyringsknappen. Torpedoen blev affyret derved og traf det over for ved Søndre Nykirkekaj i ca. 300 m afstand liggende dampskib "Kommandøren", som synkede med det samme. I sekunder var bare skorstenen og mastspitsen at se. Den som vogtmand om bord værende sømand Alf H. Larsen blev dræbt.

Det beklagelige ulykke blev altså hverken udløst ved en beruset sømand eller en fejltagelse ved undervisningen men ved overdreven iver af en uerfaren torpedomand, en friskling, som ikke bare havde forvekslet søklar med kampklar (bovklap åbnet, trykluft på  udstødflaskerne og detonatorer sat ind) men også havde trukket sikkerhedssplinten og satte i gang affyringsknobben uden at være sig klar for hvad følgerne kunne være.

Det Journal af den norske Statens Krigskaskoforsikring fra 1945 taler om en explosion, som skete den 29.03.1945 og forsænkede den lille færge. Orsaget af explosionen er ikke omtalt. 

 

På dagen af den tyske kapitulation lå den 1. S-Schul-Fltl med  "S 62", "S 79", "S 86", "S 89" og S 133" tilsammen med Begleitschiff "Adolf Lüderitz" lige som den 8. SFltl med "S 195", "S 302", "S 303", og "S 709" i Egersund.

"Adolf Lüderitz" med både af den 1. S-SkoleFltl i Egersund - Billede: Feyling, Dalane Folke Museum

"S 302", "S 303" og "S 709" i Egersund 08.05.1945 - Billede: Feyling, Dalane Folke Museum

Efter kapitulationen blev de fem S-både af KSV, "S 10", "S 11", "S 13", "S 15" og "S 16", og deres besætninger oprindeligt interneret i Bergen. Kort derefter måtte de aflevere bådene til Normændene, besætningerne flyttede til et tidligere arbejder-lejr for bygningen af festningsanlæget for Bergen. 

Nordmænnene måtte give bådene af KSV af til Briterne i sommer 1945, som den forhenværende Oblt.z.S.d.Res. Unger berettede. De tyske besætninger kom tilbage om bord for at sejle dem til Tyskland. Flytningen begyndte den den 06.08.1945 med farten fra Bergen til Kristiansand. På den førende båd havde en britisk officer skibet sig ind. Via Kiel og Kiel-Kanalen (dengang endnu Kaiser-Wilhlem-Kanal) sejlte bådene til den Store Havn af Wilhelmshaven, hvor de blev lagt op sammen med båden af de aktive Flotiller og blev delt op mellem de Allierede.

"S 302", "S 303" og "S 195" lå i maj 1946 i Bergen havn som "E 1", "E 2" og "E 3" som del af US krigsbytten, "S 709", som var del af UdSSR krigsbytten var muligvis allerede blevet hentet af. Den Royal Navy tilhørende Ford fik den 25.05.1945 søkortet D.66 "Der Kanal Ostblatt" (Kanalen Østblad) af "E 3" som gave (se billede af kortets bagside nedenunder).

Bagsiden af søkortet D.66 - Billede: Malcolm Ford

Alle tre både blev 1946 ved OMGUS solgt til Norge og havde i den norske marine først betegnelsen "E 1" til "E 3". Det må derfor blive antaget at de andre både som blev solgt ved OMGUS til Norge og Danmark også blev i Norge, mens "S 89" og "S 13" som krigsbytte af Briterne lige som "S 709" og " S 16" som krigsbytte af UdSSR sandsynligt blev bragt til Wilhelmahven tideligt i august 1945 ved deres gamle besætninger, hvorved en britisk officer indskibede sig på føringsbåden.

 

                            ____________________________________________________________________

*) Gröner og Fock siger dertil, at "S 203" blev forsænket, men blev senere bjærget og sat istand. Gröner fortegner undergang af S "203" den 21.03.1945 nordvest af Texel i følge af bombe og minetræffer i position 53.04 N 004.47 E. Denne skildring er mest usandsynlig siden dybden af vandet som findes i undergangspositionen foran Sydnorge ikke ville have tilladt en bjærgning i vinteren 1944/45.