Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen -. Kanalen 1944

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Bådene i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

Den Engelske Kanal 1944

Siden de britiske sikkeringsfartøjer ikke bare tog til i tal men også i erfaring og en forudsætning nemlig rekognoscering fra luften ikke var givet, måtte F.d.S. (FKpt. Petersen) forlade sig nærmest fuldstændig på radiorekognoscering, for at indsætte sine både.

I vesten greb den 2., 4., 5., 6., 8. og 9. SFltl med ialt 46 indsatsberedte både de britiske konvøjer langs med syd- og sydøstkysten af England an baseret på indsatshavnene Ijmuiden, Rotterdam og Cherbourg. 

I den første januaruge holdt dårligt vejr bådene fast i havnene. I natten 05./06.01.1944 udførte den  5. SFltl et torpedoangreb på en meldet konvøj. "S 100" fyrede på et dampskib på kalkuleret 3000 BRT og observerde en detonation, "S 143" forsænkede et hjælpeskib på 3000  BRT, "S 142" forsænkede et fragtskib på 2000 BRT, "S 138" forsænkede trawleren "Wallasea". "S 141" meldete forsænkningen af et fragtskib på 1500 BRT og af et tankskib på 3000 BRT. Det handlede sig om det britiske fragtskib "Underwood" (1990 BRT). Ialt blev 23 torpedoer fyret,  de fleste gik fejl. Ved siden af "Underwood" blev forsænket:  Det svenske fragtskib "Solstad" (1408 BRT) ved "S 143" og det britiske motorskib "Polperro" (403 BRT) ved "S 136"/"S 84".

Den 20./21. 01.1944 efter an lang periode med dårligt vejr fulgte den første indsats af de flotiller stationeret i Holland. Planlagt var en koordineret torpedo- og mineindasts. Mens de fra Rotterdam opererende 4. og 9. SFltl kunde udlægge deres miner som planlagt, brød de tre flotiller fra Ijmuiden deres indsats af på grund af tåge. 

Nogle trods det dårlige vejr i januar udførte indsatse var uden store resultater. Den 20.01.1944 blev de tilbagekommende både grebet an ved Beaufightere, på "S 142" var der en letsåret. I natten 30./31.01.1944 forsænkede "S 142" den britiske trawler "Pine" og fiskeskibet "Emerald" (806 BRT).

I begyndelsen af februar flyttede den 9. SFltl fra Vlissingen til Dunkerke, hvor de traf ind den 13.02.1944, for at operere fra der sammen med den 5. SFltl. Den 04.02.1944 beordrede SKL flytningen  af en S-Fltl i det Finske Hav. Men på grund af det dårlige vejr kunne den 6. SFltl først løbe ud den 06.02.1944 og opnåede Kiel om aftenen derefter. "S 128" og "S 135" blev i Rotterdam, hvor de fik 40 mm-kanoner. 

Den nye 40-mm-Kanon - Billede: PK-Foto

På grund af vejret og af de lyse månenætter fulgte videre indsatse først midt februar 1944. Til trods af det stærke fjendelige forsvar så F.d.S. stadigvæk bedre udsigter på success langs den engelske kyst. På grund af en mulig landing af de Allierede på den iberiske halvø havde han ladet forberede havnene Bordeaux, Arcachon, Bayonne og Saint-Jean-de-Luz som mulige baser. En flyttelse dertil kom ikke til stand. Den 2. og 8. SFltl blev i Ijmuiden og den 4. SFltl i Rotterdam. Siden den 4. SFltl blev udrustet med de nye opladningsmaskiner, stod bare 12 indsatsklare både til rådighed.

Den 12./13.02.1944 udlagte 12 både miner på de nordlige britiske konvøjruter, derved kunne "S 99" og "S 65" fra den 8. SFltl forsænke den britiske trawler "Cap D'Antifer". 

Den 14./15.02.1944 blev mineindsatsen gentaget, denne gang bare af den 2. SFltl. Den 8. SFltl skulle som kampgruppe søge en fægtning med MGBerne med målet at erobre material som kunne give information om de britiske konvøjruter. De hjemkommende både af den 2. SFltl stød kort før Ijmuiden på MGB-grupper som havde lagt sig der i position. Vagtskibene skød lysgranater som gav fordele til de tyske både i artillerifægtningen, men MGBerne kunne undvige til trods af mange træffer taget. "S 89" som førerbåd blev så stærkt beskadiget at den måtte blive slæbet ind, der var en sværsåret; "S 98" var også aKB, her faldt en mand. Også den 8. SFltl stød på en MGB-gruppe, kunnde lande mange træffer men ikke bringe en båd ind. "S 99" og "S 133" blev ligeledes beskadiget, på "S 133" faldt en mand.

I en fægtning med en britisk destroyer den 22.02.1944 kolliderede "S 128" og "S 94". Begge både måtte blive givet op, besætningerne stod af til andre både. I natten 24./25.02.1944 forsænkede den 8. SFltl det britiske fragtskib "Philipp M." (2085 BRT).  Den 28.02.1944 kolliderede "S 142" og "S 136" og måtte blive stillet aKB. 

Dårlig sigt forhindrede i nærmest alle indsatse i vesten opdagelsen af konvøjerne. Storm holdt bådene for flere dage fast i havnene. Den 11.03.1944 flyttede den 5. og 9. SFltl med 11 både til Brest. De gennemførte stødansatse gik i det tomme på grund af manglende luftoplysning. På tilbagemarchen fra sådan en resultatløs ansats kolliderede "S 146" og "S 84" den 20.03.1944 lige som kort derefter "S 143" og "S 139". En videre indsats af den 5. og 9. SFltl den 22.03.1944 blev brudt af på grund af sigtforringelse.

I Holland var situationen endnu værre. Dårlig sigt og storm behindrede indtil enden af marts alle indsatse. I natten 23./24.03.1944 var den 2. SFltl løbet ud fra  Ijmuiden med seks, den 4. SFltl fra Hoek van Holland med tre, og den 8. SFltl med syv både fra Ijmuiden, for at operere imod en sydkonvøj. Dårlig sigt tvang til at dreje om. Derved kolliderede "S 65" og "S 85" fra den 8. SFltl.  Først i natten 25./26.03.1944 var bådene igen på fart imod fjenden. Lige som i fire andre indsatse blev bådene opdaget ved destroyerne tideligt og trængt fra eller de fik konvøjerne ikke i sigt.

De Allierede tog nu mere og mere offensiven. Ialt 385 Maraudere (B 26) af USAF greb i flere bølger basen Ijmuiden an den 26.03.1944, uden at slå igennem S-både- og minebunkere, men de ny bygede bunkere og forsyningshaller tog betydelig skade. "S 93" og "S 129", som begge lå udenfor bunkerne, blev forsænket. Foran bunkerindfarten synkede også en skudde, så at ind- og udløbning kun var mulig ved højvand for en lang tid.

I den sidste apriluge var ingen S-båd-vejr, d.v.s. bådene blev i havnene. Den 11.04. traf "S 168" (Oblt.z.S. Dau), "S 173" (ObStrm. Pape) og "S 177" (Lt.z.S. Boseniuk) som forstyrkning af den 9., 4.og 2. SFltl ind.

Den 12.04.1944 udførte den 5. SFltl en resultatløs indsats ved Portland Bill. Den 13.04.1944 skulle den 4. og 8. SFltl udlægge miner ved Smith's Knoll, men måtte vende om på grund af dårlig sigt.

I natten 18./19.04.1944  udlagte den 8. SFltl miner. I fægtning med MGBer og en britisk destroyer fik "S 64" en fuldtræffer i styrbord-torpedorøret og en i doppel-lavet MGet midtskibs. "S 133" fik en træffer i chefrummet og en på skytteskjoldet af den agtere kanon. På begge både var der fem letsårede. Ved den 5. SFltl, som havde også udlagt miner, faldt en mand på " S 141" i en fægtning med britiske bevogtningsskibe, en mand blev alvorlig såret. Den 9. SFltl kunne udlægge deres miner Minen ubesværet.

De næste nætter bragte ingen resultater, mine- og torpedoindsatse måtte blive udskydet eller brudt af. I en fægtning med britiske bevogtningsskibe den 22.04.1944 fik "S 167" fra den 5. SFltl en træffer. Der var en svær- og to letsårede. Ved en stødansats af den 5. SFltl på en konvøj lykkedes "S 100" (ObStrm. Borkenhagen) forsænkningen af den hollandske navyslæber "Roode Zee". Bådene blev flere gange skudt ad af bevogtningsskibe og på "S 138" og "S 136" var der en svær- og to letsårede. Den 9. SFltl gav sig en fægtning med bevogtningsskibe, på "S 145" var der en svær- og to letsårede ved en 40-mm-træffer. På tilbagemarchen blev de angrebet fra luften med bomber uden at tage skade. 

Eftersyn af Flak Motor-Eftersyn
Billeder: PK-Foto

Gruppe West beordrede FdS, at føre igennem rekognoscering i Kanalen på grund af den forestående landing. Derved gik "S 147" (Lt.z.S. Theenhausen) den 26.04.1944 tabt ved en artilleritræffer. Der var 13 faldene og tre sårede, en mand kom i fangenskab.

Den 27.04.1944 greb den 5. SFltl med bådene "S 136" (Kptlt. Jürgensmeyer), "S 138" (Oblt.z.S. Stohwasser), "S 140" (Oblt.z.S. Goetschke), "S 142" (Oblt.z.S. Ahrens), S 100" (ObStrm. Borkenhagen) og "S 143" (Oblt.z.S. Schmölzer) og den 9. SFltl med "S 150" (Oblt.z.S. Behr), "S 130" (Oblt.z.S. Rabe) und "S 145" (Oblt.z.S. Schirren) en konvoi an som havde blevet meldet af den egene opklaring. Delingen "S 136" - "S 138" stød på to destroyere af hvilken en blev forsænket ifølge melding af "S 136" (denne forsænkning er ikke bekræftet ved britiske dokumenter). Delingen "S 100" - "S 143" forsænkede et fragtskib af 1500 BRT og skød et tank-skib i brand. Ud af en tilfældig opdaget escorteret amerikansk enhed blev "LST 507" (ca. 4000 ts) forsænket af "S 150" og "S 130", "LST 531" (ca. 3000 ts) blev forsænket ved torpedoer af "S 150".  Det ved "S 145" truffene "LST 289" (ca. 200 ts) kunne med ejen kraft opnå havnen. Der faldt 197 amerikaniske  sømænd og 441 GIs. Forsvars-fyret af bevogningerne lå så dårligt at alle S-både kunde opnå havnen ubeskadiget.

I natten 12./13.05.1944 gik "S 141" (Oblt.z.S. Sobottka) tabt i en fægtning med  bevogtningsskibe tabt ved artilleritræffer af den franske destroyer escort "La Combatante". Der var seks overlevende og 20 faldene, blandt andre Lt.z.S. Klaus Dönitz, ældste søn af O.B.d.M.. I følgetiden blev forskellige mineindsatse udført, som dels måtte blive brudt af på grund af dårligt vejr eller fjendekontakt. I natten19./20.05.1944 blev "S 87" (Oblt.z.S. Rathenow) ved et angreb af britiskhe Swordfish-flyvere svært beskadiget. Der var tre faldene og ni sårede, en mand blev savnet.

I natten 23./ 24.05.1944 blev "S 100" på tilbagemarchen fra en indsats beskadiget ved bomber. En sømand blev såret.

I enden af Maj lå den 5. og den 9. SFltl i Cherbourg, den 4. SFltl i Boulogne, den 2. SFltl i Ostende, den 8. SFltl var blevet flyttet tilbage for omrustning på ny motorer.

Den 03.061944 kastede 543 firemotorige bombere under skytte af 447 jagtflyvere 1580 ts bomber på tyske kystbatterier, baser og havneanlæg i Pas de Calais. I havnene af Boulogne og Calais blev der svære skader til. S-bådene lå skyttet i deres bunkere. Ved en truffet bunkerport var "S 172" en "S 174" en tidlang blokeret.

Den 05.06.1944 fand den allierede landing i Normandien sted. Den 02.06. havde dertil de første skibe af invasionflåden forladt deres fjerner liggende engelske havne. Dårligt vejr sørgede for at enhederne blev drejet rundt eller standset, men den 05.06.1944 klokken 04.15 efter at en vejrbedring var i sigt, gav General Eisenhower sit uomstødeligt „O.K., we’ll go!“  

Mere end 4.000 landingsfartøjer med soldater og material af fem infanteriedivisioner, sikret af mere end 900 orlogsskibe, imellem dem  seks slagskibe, 23 krydsere og 105 destroyere marcherede imod den franske kyst. Mere ned 200 mjnestrygere rymte otte farveje igennem den tyske minebelt. Coastal Forces sikkerte flankerne og ludlagte miner foran Cherbourg og Le Havre. Både OK West og Marinegruppenleitung West (Adm Krancke) havde ikke fået en forudsigelse om vejrberoligelse og holdt aktiviteterne i Kanalen for en skinlanding, for at bortlede fra en landing på et andet sted.

Derfor blev der endnu udlagt miner fra Le Havre til Scheldemundingen foran strande velegnet for en landing på ordre af Gruppe West. S-bådene lå  i Cherbourg (5. og 9. SFltl), i Boulogne (4. SFltl), i Ostende (2. SFltl) og i Ijmuiden (8. SFltl). 

Bådene af den 5. og 9. SFltl fik den 06.06.1944 klokken 03.00 ordre, at støde frem fra Cherbourg imod fjenden til nordvest og nordøst, men de brød af operationen i morgengryen uden at de havde sigtet noget. Den 4. SFltl førte rekognoscering igennem fra Boulogne, meldete en destroyer og løb uden videre sigtmeldinger om morgenen af den 06.06.1944 ind igen i dens bunker.

Først imod klokken 14.00 Uhr af invasionsdagen havde Gruppe West fundet en vis oversigt over situationen. De Allierede havde stilt beredt for denne invasion ialt 1213 enheder, derimellem seks slagskive, to monitorer, 23 krydsere, 80 flåde- og 25 escortdestroyere, 63 fregatter og 71 korvetter. Ved siden af talrige transportskibe blev 41216 landingsfartøjer sat ind.

I natten 06./07.06.1944 blev alle i vesten til rådighed stående både sat ind. Den 2. SFltl (Korv.Kapt. Opdenhoff) førte fra Ostende med fem både et rekognosceringsfremstød igennem, uden at sigte måle. Den 8. SFltl (Korv.Kapt. Zymalkowski) rekognoscerede fra Ijmuiden med fire både., også uden resultat. Den 4. SFltl (Korv.Kapt. Fimmen) gik med otte både til søs for at rekognoscere, den måtte tage flere luftangreb, uden dog at tage skade. Efter en kort fægtning med en destroyer løb flotillen ind til Boulogne. Den 5. SFltl (Korv.Kapt. Klug) kom ved en fægtning med britiske destroyere i en minespærre med sine seks både og tabte "S 139" (Kptlt. Dietrich), 22 mand faldt, fire mand kom i fangenskab derimellem kommandanten. Den 9.SFltl (Korv.Kapt. v. Mirbach) opererede for en tid sammen med den 5. SFltl. Den 9. SFltl forsænkede "LCT 105", den 5. SFltl forsænkede den britiske "LCT 875". Ved et fælles angreb på tre store måle fik "S 140" (Oblt.z.S. Bongertz) en minetræffer. Ved siden af kommandanten faldt 14 mand, otte mand kunne blive bjærget. Båden gik tabt.

Siden i Gruppe West blev stadigvæk gået ud fra en storundertagelse i et andet sted, blev i natten 07./08.06.1944 udlægningen af lyn-spærrer (Blitz-Sperren) fortsat. Den 8. SFltl blev i Ijmuiden, den 4. SFltl blev trukket foran fra Boulogne til Le Havre, den 2. SFltl fra Ostende til Boulogne, for at bekæmpe invasionsflåden.  

I den samme nat udnyttede både af den 5. og 9. SFltl  kommende fra vesten den fjendelige minefeldt til at skyde på en forsyningsenhed og dens sikkeringskræfter. Den 5. Sfltl meldete en træffer på en krydser og en destroyer, forsynket blev den US flåde-destroyer „Meredith“. I en fægtning med MGBer blev på "S 84" ved artilleritræffer kommandanten og to mand let og tre mand svær såret. På "S 142" blev middelmaskinen beskadiget, "S 138" havde en træffer i undervandsskibet. Den 9. SFltl forsænkede landingsfartøjerne "LCT 376" og "LCT 314" i fægtning med MGBer faldt på "S 145" to på "S 168" alle tre maskiner ud. De øvrige fire både forsænkede "LCT 105" og "LCT 875". På "S 130" faldt to mand, på de andre både var der fire sårede. "S 144", "S 168" og "S 145" måtte blive stillet aKB. Den 8. SFltl måtte på grund af det dårlige vejr i Holland blive i havnen.

S-både i Kanalen - Billede: PK-Foto

Om morgenen af den 08.06.1944 stod  i  Kanalen ialt endnu 19 både til rådighed for indsats: Ved den 2. SFltl (Boulogne) fire, ved den 4. SFltl (Le Havre) syv, ved den 5. SFltl (Cherbourg) fem, ved den 9. SFltl (Cherbourg) tre både. Derfor blev den 8. SFltl med fire både flyttet til Ostende.  

I natten 08./09.06.1944 varen igen alle både i indsats. Den 2. SFltl måtte på grund af vejrforværrelse bryde deres indsats af. Den 8. SFltl førte igennem rekognoscering men sigtede bare et fartøj. Den 4. SFltl var tvunget at dreje om med miner om bord på grund af fjendekontakt. Den 5. og 9. SFltl kunne udlægge deres miner til trods af beskydning af destroyere som planlagt. Den 9. SFltl meldete forsænkningen af to landingsskibe på 4600 BRT hver.  På bådene var der tre sårede.

I natten 09./10.06.1944 havde bådene samme ordre. Den 5. og 9. SFltl blev dog siddende i sikkeringsringen ved Kap Barfleur, mens den 4. SFltl kunne udlægge miner på ruten og blev forviklet i en fægtning med destroyere. "S 188" meldete en torpedotræffer på en færge på 5000 BRT. "S 172" og "S 187" meldete træffer på 2 fragtskibe på 2000 BRT hver. "S 190" og "S 180" flyttede fra Vlissingen til Boulogne som påhæng til den 8. SFltl. Derved fik "S 190" en minetræffer, som havde ingen personalskade og ingen vandindbrud til følge. Men båden måtte i dok, derfor løb flokken til Rotterdam. Den 2. SFltl meldete forsænkning af to fragtskibe på 900 hhv. 1500 BRT og løb derefter ind til Le Havre.

"S 188" (Oblt.z.S. Karcher) bliver undersøgt på skader efter en fægtning med kanadiske korvetter den 10.06.1944. Båden blev forsænket den 14.06.1944 i Le Havre ved bomber.

Billede: Arkiv Volker Groth

Siden forråden af torpedoer i Le Havre ikke var stor nok for to S-flotiller og en T-flotille, stod for den næste indsats af den 2. SFltl kun 13 torpedoer til rådighed, den 4. SFltl havde endnu en fuld beladning. Derfor måtte bådene til Boulogne for torpedo-supplement.

Om morgenen af den 10.06.1944 kastede 23 B-24 "Liberator"-bombere 67 ts bomber på FdS-basen St. Wimereux uden at træffe FdS-bunkeren. 

I natten 10./11.06.1944 kunne den 5. og 9. SFltl fra vest (Cherbourg) bryde igennem på supplementeringstrafikken. Den 5. SFltl forsænkede i fægtning med destroyere og MTBer "MTB 448". "S 136" (Kptlt. Jürgensmeyer) gik tabt, chefen og  18 besætningsmedlemmer faldt, tre mand kom i fangenskab. Flotillen løb til understøtning af den 9. SFltl ved Barfleur og torpederede den britiske destroyer "Halsted", som nok kunne opnå Portsmouth men kom aldrig i fart igen. Den 9. SFltl brød under kysten igennem på en konvoj, alle skud gik fejl. Kort derefter forsænkede de en Phoenix-synkekasse (for bygning af de  kunstige havne foran landingsområder "Omaha" og "Gold"), den amerikaniske slæber "Partridge", den britiske slæber "Sesame" og landingsskibet "LST 538". Foran Cherbourg blev flotillen grebet an ved bombere. "S 130" blev beskadiget svær ved splinter og måtte stilles aKB. Kommandanten og fire mand blev såret. "S 146" og "S 144" slippede bort til Le Havre. Den 4. SFltl udlagte miner og løb så Boulogne an. Den 2. SFlt udlagte miner som planlagt og kunne in anslutningen nå sig forstærkningstrafikken.  "S 177" (Lt.z.S. Boseniuk) og "S 178" (Oblt.z.S. Braune) forsænkede ammunitionsdampskibet "Dungrange" (621 BRT), det britiske motorskib "Ashanti" (534 BRT) beladet med benzinfad og fragtskibet "Brackenfield" (657 BRT), som var beladet med ammunition og benzinfad. Den 8. SFltl blev under dens rekognosceringsfart to gange grebet an ved flyvere uden at tage skade.

Men den allierede rekognoscering meldete de minede områder med det samme baserende på opfangene radiotelegrammer, så at de kunne blive undgået eller ryddet. Dat var tiltræffende også for senere mineoperationer. Siden de øvrige søstridskræfter (destroyere og undervandsbåde) blev tilintetgjordt hhv. fordrivet, var bare der S-bådene og T-bådene til at kæmpe imod landingsenhederne.

For natten 11./12. 06.1944 var det samme indsatsprofil gyldig men med understøtning ved den   4. Artilleri-Bærer-Flotille. Den 5. SFltl og 9. SFltl tilsammen med 6 både greb en orlogsskibsenhed an og "S 138" (Oblt.z.S. Stohwasser) opnåede en træffer på den  amerikaniske destroyer "Nelson". Skibet kunne blive slæbet ind til Portsmouth.  De til den 9. SFltl tilhørende både "S 146" og "S 144" opererede resultatløs fra Le Havre. Den 8. SFltl førte igen rekognoscering foran Ostende igennem uden en sigtning af et fjendtlig fartøj. Foran Le Havre kom den 2. SFltl i en fægtning med kanadiske MTBer og en destroyer escort, derved fik "S 181" en træffer i den agtere kant af broen. En mand faldt og en mand blev såret. På tilbagemarchen blev "S 179" og "S 181" beskadiget ved en minedetonation i en egen lynspærre ("Blitzsperre"). Den 4. SFltl måtte lade et flyverangreb gå hen over sig og kom så i en fægtning med destroyere, alt uden at tage skade. I en fægtning med britiske MGBer  forsænkede "S 171" (Kptlt. Wiencke) den britiske "MBG 17" ved artilleri.

I natten 12./13.06.1944 skulle flotillerne igen gribe an forsyningstrafikken fra øst og fra vest. Den 5. og 9. SFltl understøttet af  artilleri-bærere blev forviklet i en fægtning med sikeringsfartøjer, men traf ikke på forsyningstrafikken, som havde blivet stoppet syd af Isle of Wight på grund af tabene under nætterne. "S 138" blev truffet, der var en såret, båden brød i brand men kunne holdes. Bådene løb ind til Le Havre. Også den 2. og 4. SFltl kom til at skyde og løb ind til Boulogne hhv. til Le Havre.  Derved fik "S 169" fra den 4. SFltl en  minetræffer, men kunne opnå havnen. Siden den via radio oversandte ordre af Gruppe West , at komme tilbage til Boulogne hhv. Le Havre, var blevet opfanget af de Allierede kunne patruljerende britiske jagtbombere fange bådene op foran Boulogne. 

"S 178" (Oblt.z.S. Braune) fik en fuldtræffer og synkede. Der faldt: Chefen, Oblt.z.S. Georg Braune, Lt (Ing.) Hans-Ulrich Schaube, ObFhrn.z.S. Ernst-Günther Heidrich, StrmMt Wilhelm Reinmuth, MaschMt Walter Schuckardt, MatrHptGefr Jürgen Grimm, MatrHptGefr Johann Hirschbeck, MatrHptGefr Georg Weber, MatrOb Gefr B., FkObGefr Lorenz Kriegler, MaschObGefr Heinz Harms, MaschObGefr Reinhold Schmid, MechObGefr Hans Haas, ZimmermannsObgefr Fritz Kluge, MatrGefr Leo Heppner, MatrGefr Friedrich Weinzierl, Matr Kurt Winkelmann. 

Alle både fik træffer. På "S 179" (Oblt.z.S. Neugebauer) faldt alle maskiner ud og båden brandte. Efter forsøg at slæbe båden ind ved "S 181" (Oblt.z.S. Schlenck) synkede båden to sømil foran Boulogne. Der faldt: ObMasch Reinhold Ewnuschenko (L.M.), BtsmMt Arthur Püschel (Seem. Nr.1), StrmMt Karl Holzinger, MaschMt Bernhard Schnittger, MatrObGefr Hubert Bittrich, MatrObGefr Karl-Heinz Giehse, MaschHptGefr Hans Tröger, MaschObGefr Rolf Angermann, MaschObGefr Theodor Kissmer, MaschObGefr Otto Leithäuser, SchrObgefr N.N., MaschGefr Emil Broza, Matr Fritz Flämig.

 S" 189" (Ob.Strm. Sczesny) brød i brand og blev forsænket ved det næste angreb. 13 mand faldt: ObStrm Alois Sczesny (Kommandant), ObFhrn.z.S. Karl-Ludwig Gumpert, ObMasch Max Schlegl (L.M.), MaschMt Oskar Seidler, MatrObgefr Josef Peinelt, FkObGefr Alfred Zaddach, MaschObGefr Gerhard Hesse, MaschObGefr Alfred Pfeiffer, MaschObGefr Herbert Zulley, MatrGefr Paul Zehn, MatrGefr Friedrich Weinzierl, Matr (SOA) Karl-Heinz Ilgenfritz. Otte mand kunne blive reddet ved "S 181". Ved siden af 42 faldene var der 20 sårede.

I natten 13./14.06.1944 skulle bådene igen gribe landingsflåden an, den 5. og 9. SFltl skulle på grund af koncentrationen af bådene på Le Havre i anslutning løbe til Cherbourg. Vind fra nordvest med syv vindstyrker tvang bådene af den 4., 5. og 9. SFltl til afbrud af indsatsen og tilbagetilbagekomst til Le Havre. Radiotelgrammerne blev opfanget og dechifreret og de Allierede greb bådene med 221 Lancaster-Bombere føret ved jagere og ved Mosquito-bombere om aftenen den 14.06.1944 an. 14 S-både ("S 84", "S 100, "S 138", "S 142", "S 143", "S 144", "S 146", "S 150", "S 169", "S 171", "S 172", "S 173", "S 187", "S 188")  og tre af de fire torpedobåde som befandt sig i havnen synkede, kn "S 167" slippede bort ved  at løbe ud. I bombardementet faldt 18 soldater, derimellem chefen 5. SFltl (KptLt Johannsen), også var der 25 sårede at beklage, derimellem chefen 9. SFltl (KptLt v. Mirbach) og fire kommandanter.  

   Kapt z.S. Petersen    499. Egeløvbærer      KptLt v. Mirbach       500. Egeløvbærer

I den følgende nat fulgte et nyt luftangreb imod Boulogne. Mens ni minestrygere, to vagtbåde og tre minestrygertendere synkede, kunne den 2. SFltl løbe ud tideligt, inden S-bådbunkeren blev slået igennem ved bomber, og blev uden  nævneværdige skader.  

Luftangrebene af disse to nætter havde svækket marinen i kanalen afgørende, fra de 31 S-både ved begyndelsen af invasionen var i de fire flotiller bare 13 klar for indsats:  

Ostende 8. SFltl  3 både S 83, S127, S 133
Boulogne 2. SFltl 4. SFltl  4 både   2 både  S176, S 180, S 181, S 182    S174, S 175
Le Havre 9. SFltl  1 båd S 167
Cherbourg 9. SFltl 3 både S 130, S 145, S 168

Derfor blev bådene af den 2. og 4. SFltl under føring af kommandøren 2. SFltl sluttet sammen og peronalet af den 5. SFltl sandt hjem for nyopstilning. For at undgå en fornyet koncentration på  Le Havre og siden Boulogne befandt sig under stadig tilgreb af de allierede luftvåben blev Dieppe aktiveret som yderlige base. Den 6. SFltl var blevet fordret an som forstyrkning fra Østersøen og den 8. SFltl skulle blive fyldt op med nye både.

Med de få indsatsklare både blev i de følgende nætter forsøgt fra Cherbourg at bryde gennem  sikkeringscirklen. 

Den 17.06.1944 fik den 9. SFltl ordre at forsyne den i midlertiden omkredste fæstning („Festung“) Cherbourg med ammunition. 

Den 18.06.1944 flyttede den 2. SFltl med "S 174", "S 175, "S 178", "S 180", "S 181" og "S 190" fra Boulogne til Le Havre. I den samme nat flyttede den 9. SFltl med "S 130", "S 145", "S 168" og den beskadete båd "S 112" fra Cherbourg til St. Malo.

I natten 22./23.06.1944 bragte "S 130", "S 145" og "S 168" ammunition og 24hæresofficerer til Cherbourg. Den 8. SFltl flyttede fra Ostende til Boulogne og måtte tage skader på alle både ved bombensplinter, på "S 83" var der to sårede og bå måtte i dok. Den 2. SFltl var undevejs med miner da den kom i en fægtning med destroyere. "S 190" (Kptlt. Wendler) fik flere 10,2-cm-træffer og måttegives op. Besætningen kunne blive bjærget. Der var tre sårede, en mand blev savnet.

I natten 24./25.06.1944 kunne den 2. SFltl udlægge minerne trods en fægtning med to destroyere. "S 175" fik en 12-cm-fuldtræffer på broen, to mand faldt, en mand blev såret. På tilbagemarchen fik "S 181" i en fægtning med MGBer en 40-mm-træffer, hvorved en mand blev såret. "S 130" og "S 168" flyttede fra St. Malo til Alderney, "S 112" og "S 145" blev ladt tilbage. Den 8. SFltl flyttede til Le Havre.

  Den 26.06.1944 traf den 6. SFltl (KptLt Obermaier) med bådene "S 39", "S 76", "S 90", "S 91", "S 114", "S 132" og "S 135" ind i Ijmuiden. Den blev flytte til Le havre i begyndelsen af Juli.  

Ved forsøget at bryde igennem fra Alderney til Dieppe kom i natten 26./27.06.1944 "S 130", "S 145" og "S 168" fra den 9. SFltl i en fægtning med destroyere. "S 145" (Ob.Strm. Seifert) fik træffer i afdelingerne V og VI og sejlte tilbage til Alderney med en maskine. De andre både opnåede Dieppe. "S 145" opnåede ST. Malo den 27.06.1944.

I natten 27./28.06.1944 blev et fremstød af den 2. og 8. SFltl i Seinebugten resultatløs. I natten 28./ 29.06.1944 udlagte bådene af den 2. SFltl miner, den 8. SFltl opererede som escortenhed. Aktionen blev ubemærket.

I natten 03./04.07.1944 gik den 8. SFltl med tre både til søs, for at udlægge miner. Også denne aktion var tidelig bekendt til de Allierede, så at en MGB-gruppe blev indsat målbevidst. Men det lykkedes at ryste af deres fjender og efter et luftangreb at udlægge dens miner inden de løb ind til Dieppe velbeholden.  Den 2. SFltl var også på søen, den 1. Gruppe kom under beskydning af MGBer, hvorved "S 181" fik træffer, en mand faldt, en mand blev såret. Den 2. Gruppe udlagte dens miner og traf derefter på to britiske fregatter, en vifteskud med fem torpedoer gik fejl. Men bådene kom velbeholden tilbage til bunkeren af Le Havre.

 

S-både stevner ud fra en bunker på Kanalkysten - Billede: PK-Foto

I natten 04./05.07.1944 lykkede flytningen af "S 112" og "S 145" til Brest, undervejs reddete de 57 mand fra en brændende forpostbåd.

I natten 05./06.07.1944 flyttede den 6. SFltl fra Boulogne til Le Havre. De havde fægtningskontakt med destroyere og MGBer. Mens bådene løb ind exploderede 41 torpedoer i lagret i S-båds-bunkeren så at den gik i luften. Syv mand blev dræbt.

I natten 07./08.07.1944 var den 2. og den 9. SFltl i torpedoindsats i Seine-Bugten. I en fægtning med destroyere og MGBer landete den 2. SFltl en torpedotræfferpå den britiske fregat "Trollope", som kunne blivet sat på stranden men kom aldrig i fart igen.

Vejret behindrede eller forhindrede i de næste dage S-båd-operationer indtil midt juli 1944. Der var nogen fægtninger med destroyere og MGBer som endete uden nænvsværdige resultater. I disse dage var der en såret på "S 168" og en sværsåret på "S 135". Trods tilløb af torpedoerne T 5 „Zaunkönig“ var der ingen resultater at optegne. Torpedoerne blev afledet fra de store enheder ved motorlydene af MTBerne og MGBerne uden at træffe disse enheder, selv ved dybdeindstilning af 3 m ikke, deres 24 knob fart var ikke tilstrækkende for at træffe fartøjer som drejede af.

S-både på angrebskurs - Billede: PK-Foto

Siden ingen resultater kunne blive optegnet imod landingsflåden begyndte F.d.S. igen at gribe konvoytrafikken an syd og øst fra Englang. Straks i den første nat 26./27.07.1944 lykkedes det den 6. SFltl (Kptlt. Matzen) foran Dungeness at nærme sig en kovøj. "S 97" (Ob.Strm. Waldhausen) og "S 114" (Oblt.z.S. Hemmer) forsænkede fragtskibene "Fort Perrot" (7171 BRT) og "Empire Beatrice" ( 7046 BRT) med 2 FAT. "S 90" og "S 91" skød flere torpedoer på destroyere uden at få træffer. I en fægtning med MGBer fik "S 90" en træffer i brændestoftanken. Der var en svær- og fire letsårede.

  I den samme nat førte den 2. SFltl i Seinebugten et fremstød igennem imod landingsenheder. Den stød på erscortskibene og efter en ramming med "MTB 430" under en fægtning med britiske MTBer og en britisk fregat måtte "S 182" blive sprængt. Der faldt: Chefen, Kptlt Kurt Pinger, StObMasch Wilhelm Nehren (L.M.), MaschObMt Heinrich Meyer, MaschObMt Putz, MaschObGefr Bockanekt, MaschObGefr Kurt Mühlmann, MaschObGefr Paul Kuppgisch. 17 mand kom i fangenskab, otte mand faldt, derimellem chefen. "MTB 412" rammte vrakket af "MTB 430" og måtte også blive givet op.

I natten 30./31.07.1944 gik den 6. SFltl med tre både fra Dieppe til en stødansats på en østkonvøoj. På skibe ud af den konvoj  blev af "S 97" (Ob.Strm. Waldhausen), "S 114" (Kptlt. Hemmer) og "S 91" (Kptlt. Nolte) seks FAT fyret og fire træffer meldet på tre fragtskibe på 3000 til 4000 BRT hver. De forsænkerde det britiske fragtskib "Samwake" (7219 BRT) og beskadigede de britiske fragtskibe "Fort Dearborn" (7160 BRT), "Fort Kaskaskia" (7187 BRT) og "Ocean Courier" (7178 BRT).

I natten 31.07./01.08. 1944 greb bådene af den 2. og 6. SFltl britiske destroyere og MTBer an. Alle fyrede "Zaunkönige" var tidligdetonerere. I fægtning med britiske MTBer fik "S 132" en træffer i styrbordmaskinen, der var tre sårede.

  I den samme nat førte 53 Lancaster-bombere og 5 Mosquitos et bombenangreb igennem imod S-bådene i Le Havre, hvorved tre både liggende udenfor bunkeren blev beskadiget, "S 132" faldt ud for 14 dage. Der faldt en mand. 

Den 01.08.1944 var af de fire i vesten opererende S-bådflotiller endnu 22 både existerende, hvorfra 10 var indsatsberedt. I natten 01./02.08.1944 flyttede den 1. Gruppe af den 6. SFltl fra Dieppe til Le Havre. Det  planlagte koordinerede angreb af småkampmidler og S-både for den næste dag blev behindret af et bombeangreb ved  54 Lancaster-bombere. "S 39" og "S 114" blev forsænket i havnen, "S 91" og "S 97" blev svær beskadiget.

Indsatsen af de småkampmidler i natten  02./03.08.1944 fandt trods det sted. Den 2. SFltl med "S 1762, "S 180" , "S 174" og "S 181" førte et fremstød igennem, hvorved det kom til tre fjendekontakter med MGBer og en større enhed. "S 180" fik en træffer efter udfald af begge ydermaskiner og "S 176" og "S 174" kolliderede ved undvigsbevægelser. På "S 176" blev forskibet trykket ind over vandlinien. På "S 181" havde en granat slået igennem panserkalotten. Men alle både kunne opnå havnen. Tre let- og fire sværsårede (derimellem chefen"S 180") var bragt i land.

I den samme nat løb bådene "S 195" (Lt.z.S. Kehder), "S 196" (Oblt.z.S. Rathenow) og "S 197" (Lt.z.S. Fanger) ind til Ijmuiden som forstyrkning af den 8. SFltl.

I nætterne 04./05.08. og 05./06.08.1944 fulgte ved den  2. og 6. SFltl "Dackel"-indsatse. Alle skød gik fejl. Herved dik "S 97" en torpedotræffer i forskibet. Torpedoen detonerede ikke, så at alle både løb ind igen. 

Den 09.08.1944 gik den 2. SFltl med to både til søs. Den blev forviklet i en fægtning med destroyere. Efter fejlskød blev de grebet an af jagtbombere. På "S 174" og "S 181" var der fire svær-  og tre letsårede. Begge både måtte på grund af de skader taget blive stillet aKB. Også "S 177", "S 180", "S 79" skød "Dackel" uden success.

I natten 11./12.08.1944 flyttede den 8. og 10. SFltl fra Ijmuiden til Ostende. På grund af dårlig sigt måtte flere indsatse af de andre flotiller blive brudt af. Også på grund af dårlig sigt måtte den fællesindsats af 2., 6. og 8. SFltl i natten 12./13.08.1944 blive brudt af. Den 10. SFltl førte igennem en mineindsats foran Orfordness, "S 191", "S 184" og "S 183" måtte tage nogen træffer og der var en falden og en sværsåret.

Indtil den 18.08.1944 blev på ordre af Ob.d.M. ialt 91 Dackel (fra 2  G 7A sammensatte med 9 kn fart ligeud løbende langdistancetorpedoer som førte søgesløjfer ud ved enden af løbebanen) skudt. Beviset er fire forsænkningssuccesser - den gamle krydser "Frobisher", minestrygeren "Vestal", fragtskibet "Iddesleigh" (5205 BRT) og værkstedskibet "Albatros".

Den 15.08.1944 blev den 8. SFltl flyttet til Boulogne. I samme nat udlagte den 10. SFltl med seks både nord af Margate miner.  

I midlertiden var de Allierede landet i Sydfrankrig den 15.08.1944. Landfronten kom nærmere og nærmere. Til denne tidspunkt havde vestflotillerne , den 2., 6. 8. 9. og 10. SFltl til deres rådighed ialt 33 både af hvilke bare 18 var fuld indsatsklar, fire andre var fartklar men ikke fuld indsatsklar. Den 9. SFltl måtte skive af bådene "S 112" og "S 145" liggende i Brest i reparation. 

I natten 19./20.08.1944 flyttede fire bå af den 10. SFltl fra Borkum via Ostende til Boulogne. De blev grebet an fra luften og tog skader de havde også tre faldene, derimellem chefen "S 185" (StbsObStrm Adam), og flere sårede.

  I natten 20./21.08.1944 skulle den 8. og den 10. SFltl med ialt  otte både gribe en østkonvoj an. De blev straks grebet an fra luften men kunne komme tilbage til havnene Dieppe og Boulogne med letter skader. Den 2. SFltl skulle i den samme nat med fem både gribe an en østkonvoj syd fra Hastings.  De kom i fægtninger med tre britiske destroyere. På marchen tilbage blev de grebet an fra luften men bådene kunne løbe ind til Le Havre ubeskadet.  

I de næste nætter var der igen dårligt vejr eller der var resultatløse forsøge at gribe fjendtlige enheder an. Igen blev mine- og torpedoindsatse føret ud i veksel. Derved kom det til fægtninger mellen angriberne og sikkeringskræfterne. Den 6. SFltl tabte den 25.08.1944 ved  en af disse natfægtningerne med en britisk destroyer escort og en britisk fregat foran Fécamp den svær truffene, brændende "S 91" ved selvforsænkning. Et videre angreb, som skulle føres ud ved den 8. SFltl med fire både imod en konvøj vest af Beachy Head, slog også fejl. Bådene blav taget under fyr af en britisk destroyer, "S 701" måtte tage træffer og brød i brand. "S 196" kolliderede med den brændende "S 701". Begge både kunne løbe ind til Dieppe. De to andre både, "S 195" og "S 197", stød videre frem, men fandt ingen konvoj. De kom i en fægtning med MGBer men kom tilbage til Dieppe ubeskadet.  

Flokken "S 174", "S 177" kunne på grund af stærk sikkering ikke løbe tilbage til Le Havre og kom ved Cap d’Antifer i en fægtning af den 8. Artilleribærer-Flotille med en fransk destroyer escort og tre MTBer, og en britisk fregat med tre MTBer og en britisk fregat med tre US PT-både. "S 177" fyrede to torpedoer på destroyeren og fiskede 80 overlevende fra artilleribærerne ud af vandet. "S 174" slæbede den manøvreudygtige "AF 109" med 40 overlevende til Fécamp.  

I natten 29./30.08.1944 forlod den 2. SFltl som sidste enhed Le Havre, forminede havneindfarten og trak sig tilbage til Boulogne. Tilbagetrækningen af flotillerne blev gjordt besværlig ved destroyer- MGB- og luftangrebe. "S 196" under KKpt Zymalkowski opnåede træffer på broen af destroyer-escort „Cattistock“, som lavede kommandostationen kampudygtig og dræbte chefen.  

I natten 04./05.09.1944 blev Boulogne givet op. Denne gang var den 10. SFltl den sidste enhed, som forlod havnen, efter at de havde forminet indfarten. På tilbagetrækningen sydøst fra Dover kom bådene under fyr af kystartillerien. "S 184" forlod enheden. "S 191", "S 186" og "S 192" sejlte videre til Hook van Holland og Rotterdam og videre gennem kanalene til Amsterdam. Fortøjet der fik førerbåden at vide, at "S 183" med besætningen af "S 184" om bord var løbet ind til Ostende. "S 184" havde måttet tage en svær træffer og havde ikke mere været at holde. Der faldt: StrmMt Karl Helsing. Båden havde derfor blivet selvforsænket.  

I samme nat flyttede den 8. SFltl fra Ostende til Ijmuiden. På grund af den svære søgang løb flotillen imod morgen ind til Hook van Holland.

  Den 06.09.1944 blev efter opgaven af alle havne i Norfrankrig og Belgien FdS understilt Marinekommando Nord. Den 2. og den 6. SFltl flyttede tilbage til hjemstavn, den 2. SFltl gik til værftopfiksning til Wilhelmshaven, den 6. SFltl skulle aflevere den gamle både til S-båds-læredivisionen. Med det var antallet af de til rådighed stående både igen stærkt skrumpet ind. Den 8. SFltl lå med fem krigsberedte både i Ijmuiden, den 10. SFltl med  fem både i  Amsterdam, den 9. SFltl med tre både i  Delfzijl. Den 4. SFltl fik ordre at trække sammen tre både fra Wilhelmshaven og to både fra Flensburg i Wesermünde, hvor der allere var en båd.

Den 8. SFltl udlagte i nætterne 08./09. og 09./10.09.1944 i Vestschelde miner. Et forsøg om aftenen af den 12.09.1944 af den 10. SFltl at føre igennem et angreb med fem både på en konvoj ved Cromer slog fejl på grund af dårligt vejr. En mineindsats af den 8. SFltl fra Rotterdam endete dermed, at minerne blev udlagt uskarp, siden de sprang ud af sporene på grund af det dårlige vejr og bragte båden i fare. Begge flotiller blev belagt med bomber på vejen tilbage til deres baser uden at der var skader at optegne.

Indtil den 16.09.1944 var dårligt vejr, så at videre indsatse ikke var mulig. I natten 16./17.09. skulle tre grupper af tre både hver under førelse af chefen  9. SFltl (KKpt v. Mirbach) operere på en konvoj foran Cromer. Den 3. Gruppe ("S 185", "S 191" og "S 186") vendte om på grund af en rorskade på "S 185", den 1. Gruppe ("S 175", "S 168" og "S 192") udlagte miner på konvojruten, den 2. Gruppe ("S 200", "S 701" og "S 183") udlagte miner foran Haisborough. Siden begge grupper blev skudt ad ved destroyere og ikke sigtede konvojen, drejede de rundt. 

For natten 16./17.09.1944 var den 9. SFltl med fire både under føring af "S 198" (KptLt Knapp) blevet beordret forsyningen af Dunkirke.  På grund af den dårlige transportsituation af det transporterede gods blev undertagelsen forrykket ved 24 timer. Klokken 16.17 Uhr slog underretningen af den allierede luftlanding i Arnheim ind som en bombe. Alle transporter fra og til hjemstavnen blev stoppet. Siden den øverste Wehrmachtsführung troede, med det var tilbageerobringen af Holland blivet ledet ind, blev ødelæggelse af havneanlægningerne af Amsterdam og Rotterdam beordret. F.d.S. meldete Admiral Niederlande, at derved insats af S-både fra Holland var sluttet. 

Ordreformidler Maskinunderofficer Rormand og Radiomand
Fotos: PK-Aufnahmen

Om aftenen af den 18.09.1944 løb to grupper af den 10. SFltl ud fra Hook van Holland hhv. Vlissingen, hver båd ladet med 8 t ammunition og forsyningsgods. Bådene "S 186" og "S 185" lige som "S 198" og "S 199" kunne slippe bort fra de destroyere som jagede dem. De løb ind til Dunkerke i natten til den 19.09.1944. Efter losning løb de ud igen i samme nat. "S 198" og "S 199" havde kommandøren af den 22. Infanterie-Division og nogen officerer fra sin stab så vel som fire sværsårede om bord. De opnåede bunkeren af Hook van Holland. Også de fleste andre både opnåede ubeskadet deres baser. 

Til at aflede fra disse fire både var chefen 10. SFltl gået til søs med tre både. Som gik frem af en B-tjenestemelding blev alle tre både holdt an af den britiske fregata "Stayner" med " MTB 724" og "MTB 728", "S 183" blev skudt i brand og synkede, der faldt: Fähnrich (Ing.) Triebs, ObMasch Petzold (L.M.), SKad Sommerfeld, ObMaschMt Merker, Gefr (T) Werner Decker.

"S 200" og "S 702" kollidere ved at undvige og blev selvforsænket. Chefen 10. SFltl (Kptlt. Müller, K.),  2 chefer og 45 mand kom i fangenskab. Ny flotillekommandør blev Kptlt. Bludau.  

I natten til den 20.09.1944 flyttede F.d.S. fra Scheveningen til Den Helder. 

Villa Sandhage i Hoge Weg 18, Scheveningen, sæde af F.d.S.  1942 til 1944 - Billede: M. S. Laarman

Villa Sandhage, sæde af FdS, til venstre deraf officers-messen 1942 bis 1944 - Billede: M. S. Laarman

Resten af  vejledningen til telfonanlæget fundet i Villa Sandhage ved renovering 1999 - Billede: M. S. Laarman

I begyndelsen af Oktober 1944 havde styrken og indsatsberedskabet af S-bådene i Holland opnået den absolute dybeste stand. Den 4. SFltl i Ijmuiden havde til rådighed de krigsberedte Både "S 202", "S 201" og "S 219", den 10. SFltl " S 185" og "S 186" i Ijmuiden og "S 191" og "S 192" i Rotterdam, den 8. SFltl i Rotterdem havde til rådighed "S 198" og "S 199", ialt altså ni både.  

I den første uge af Oktober traf den 9. SFltl (Kptlt. v. Mirbach) med bådene "S 130", "S 167", "S 168", "S 175", "S 206" og "S 207" ind i Rotterdam. Dårligt vejr havde indtil den tid forhindret at løbe ud hhv. lod flotillerne bryde  deres indsatse tidligt af. I natten 07./08.10.1944 løb den 9. SFltl efter en første sejlads på grund af dårlig sigt ind igen. Da de løb ud igen blev de taget under fyr af tyske forpostbåde og måtte tage træffer.  

Dårligt vejr forhindrede videre indsatse. Ikke før den 10.10.1944 kunne en første mineindsats af alle tre foltiller med 13 både foran øen Walcheren blive føret igennem.  

Den 19.10.1944 fik den 4. SFltl ordren, at flytte over indlandsruterne til hjemstavn. Målet var nyudrustning i Swinemünde og ansluttende flytning til Norge sammen med tenderen "Hermann von Wissmann". Flytningen af flotillen med "S 201", "S 202", "S 203", "S 204", "S 205", "S 219", "S 220" og "S 703" lod t allet af S-både til rådighed ved vestfronten melte sammen drastisk.

Igen forhindrede dårligt vejr indtil enden af måneden videre indsatse. Ikke før den 31.10.1944 blev der udlagt miner af den 8., 9. og 10. SFltl på Themse-Scheldt-ruten og nord af Dunkerke. Med start af den britiske operation „Infatuate“, landingen på øen Walcheren i Scheldemundingen og afbrydelse af kystartilleriet positioneret der den 01.11.1944 fik flotillerne ordre at udføre voldsom rekognoscering imod alle værdifulle måle. Den 8. SFltl havde til dens rådighed fem, den 9. SFltl fire og den 10. SFltl 3 KB både.  

Ved den 10. SFltl fik en båd maskinskade, så at flotillen måtte snart dreje rundt. Ved den 8. SFltl fik "S 198" rorskade og blev under ledsagelse af  "S 197" ladt gå, så at der var bare tre både tilbage. Ved den 9. SFltl faldt "S 168" ud på grund af vand i mellemmaskinen. Kun den 9. SFltl kom til skud. Ved det første angreb på talrige skygger blev ingen træffer opnået. Ved det anden angreb blev motortankskibet "Rio Bravo" (1141 BRT) truffet. Ved det tredje angreb med de sidste tre torpedoer blev navy-trawleren "Colsay" forsænket.  

I natten 02./03.11.1944 var der tre flotiller i indsats igen. I en fægtning med britiske MGBer faldt 40-mm-kanonen på "S 185" ud på grund af en løbdetonation. Torpedoangrebene blev uden beviste resultater. I en anden ansats af den 9. SFltl kunne ingen måle blive sigtet. Indsatsen blev derfor brudt af.

Ved vejrforværrelse fandt ingen indsatse sted fra den 04. til den 14.11.1944. Den 15.11.1944 kunne den 8. SFltl udlægge miner foran Humbermundingen uforstyrret. "S 198" faldt ud på grund af maskinskade, "S 197" havde en rorhavari, på "S 194" måtte bæringerne af bagbord maskinen blive udvekslet. På "S 198" blev låget af det styrbord torpedorør beskadiget ved søslag. 

Den 9. SFltl havde opdrag at formine Wielinger farvandet. På grund af en fægtning med to britiske fregatter og MGBer blev forminingen forhinderet. På "S 168" brød en brand ud i forskibet på grund af træffer. Men båden kunne komme tilbage til dens base. 

Indtil enden af Novembermåned blev på af dårligt vejr ingen indsytse ført igennem. Først i natten 29./30. 11.1944 lø de tre flotiller ud igen. Den 8. SFltl skulle med 5 både gribe en østkonvoj an med torpedoer. Der blev tre T-5A og syv FAT fyret på en kolonne af dampskibe. Trods observerede detonationer kunne ingen successer blive optegnet, siden escorterne tog bådene under fyr. Alle både kom tilbage med let splinterskade.

   

S-både med kurs på konvoj-ruten - Billede: PK-Foto

Den 9. SFltl udlagte miner efter maskinudfald på "S 167" med fire både som planlagt. Også den 10. SFltl havde udført ordren at udlægge miner med tre både trods det at den stød på fregatter to gange, på grund af maskinskade på "S 191" blev ingen torpedoskud løst.

I  December 1944 var vejrsituationen så ugunstig at S-bådene ikke kunne udføre indsatse den hele første halvdel af måneden. Den 12.12.1944 fik den 2. og den 6. SFltl ordre at flytte fra Wilhelmshaven til Holland.

Om eftermiddagen af den 15.12.1944 skete et bombeangreb ved 17 Lancaster-bombere på basen Ijmuiden. To Talboy-bomber slog igennem bunkerdækken og "S 198" (Kptlt. Walter Knapp) blev tilintetgjordt. Af sin besætning faldt: ObStm Gerhard Lamm, ObMasch Albert Ramke, ObMaschMaat Willi Granse, ObMaschMaat Reinhold Findeisen, ObMaschMaat Kunibert Gärtner, Masch ObGefr Günter Schmidt, MaschgObGefr Karl Renftle, FkObGefr Sigismund-Adolf Felberg, MaschGefr Gerhard Deckert und MatrGefr Rudolf Nitsche.  "S 195" blev så stærkt beskadiget at den måtte slæbes til Emden. På denne båfd faldt: MatrGefr Heinz Fabricius. "S 702" og fire andre både blev så stærkt beskadiget at den hele 8. SFltl måtte blive meldet aKB. På "S 701" faldt: MaschObGefr Willi Wöstmann. Fem mand blev såret. Det hele forsyningsanlæg af basen faldt ud. "S 193" blev lukket inde i sin bunkerbox ved ruiner. Der faldt: MatrObgefr Erwin Jänchen. 

Båden lå aKB i bunkeren indtil den blev tilintetgjordt ved en yderlige bombeangreb den 08.02.1945.

Tallboy-træffer omkring Haringshaven Ijmuiden - Billede: Arkiv Bunkermuseum Ijmuiden

    

"S 93" fanget i ruinen af SBB Ijmuiden - Billede: Arkiv Bunkermuseum Ijmuiden

 Den 17.12.1944 blev beordret af SKL at forstyrke S-båd-styrken i området Holland. F.d.S. beordrede derfor den 4. SFltl, at flytte fra Sydnorge først til den Tyske Bugt og så til Holland. Den var først blevet beordret derhen den 16.10.1944 og truffet ind til Kristiansand den 09.11.1949. Om aftenen af den 10.11.1944 blev marchen til Egersund startet. Ved Mandal blev "S 203" på grund af dårlig sigt rammet af en egen mineryddebåd og måtte efter overtagelsen af besætningen og af de vigtigste udrustningsgenstande ved "S 205", som selv tog skade under overtagelsesaktionen, blive selvforsænket. "S 205" måtte på grund af det værre blivende vejr gå tilbage til Kristiansand, hvor den kom i dok. 

Den 2. SFltl (KKpt Opdenhoff) og den 6. SFltl (KptLt Matzen)  løb ind til Den Helder hhv. Rotterdam den 19.12.1944. I natten 19./20.12.1944 udlagte den 9. SFltl forstyrket ved to både af den 10. SFltl et minefelt, som dog faldt afsides af ruten på grund af navigationsfejl.

Seks både af den 6. SFltl, syv både af den 9. SFltl og fem både af den 8. SFltl skulle smitte konvøjruten Themsemunding - Antwerpen den 22.12.1944, den 2. SFltl med seks både skulle føre igennem et angreb på en vestkonvøj. Det foran Hoek van Holland lurende britiske bevogtningsskib tog bådene ved at udløbe straks under fyr, hvorved en mine på "S 211" blev skudt i stykker og en mine på "S 222" faldt ud af dens stol og blokkede de andre miner.  Bevogtningsskibet kunne blive rystet af og minerne blive udlagt som planlagt. En flok af den 10. SFltl, som opererede med den 9. SFltl blev hold op og taget under fyr af en britisk patrulje. "S 185" og "S 192" blev forsænket. Mens fra "S 192" ingen overlevede, faldt på "S 185": Chefen,  Oblt.z.S. Klaus-Degenhard Schmidt, MarObAssArzt d.R. Friedrich Klefehn (Flottillenarzt), ObStrm Hans Wibbeling, MaschObMt Werner Missbach, MaschObMt Willi Schlotzhauer, BtsmMt Herbert Nikolai, MatrObGefr Johann Rohmann, MaschObGefr Heinrich Kroner. 22 mand kom i fangenskab. Den 24.12.1944 synkede det britiske fragtskib „Empire Path“ på 6.140 BRT på en af spærrene .  

Den 24./25.12.1944 udførte S-bådene en stor indsats; den 2. SFltl (fem både), den 6. S-Fltl (seks både) og dene 9. SFltl (seks både) udlagde miner foran Scheldtmundigen, mens den 8. SFltl (seks både) løb ud fra Ijmuiden til en torpedoindsats uden at møde lønnende måle. En beskydning ved den britiske Sloop "Shearwater" (L39) blev uden skader til bådene.   

Den 25.12.1944 blev bådene i deres baser. Den 26.12.1944 traf den 5. SFltl fra Østersøen ind i Kiel, for at flytte gennem K.W.-Kanalen til Wilhelmshaven, til at lade restarbejder være gjordt med målet at opnå beredskab for fronten. Derved havde "S 132" en vrakberøring og måtte løbe ind til Cuxhaven.  

Den 29.12.1944 fløj 16 Lancaster-bombere S-båds-bunkeren i Rotterdam an med oversvære bomber. "S 207" og "S 167" blev let beskadiget. Der var to svær- og en letsåret. 

Til årskiftet 1944/45 var flotillerne i  Vesten stilt op som følger:  

2. SFltl S 174, S 177, S 180, S 181, S 209, S 210, S 221; S 176 i værft i Wilhelmshaven
4. SFltl S 202, S 204, S 205, S 703; S 219 aKB i Rotterdam, S 201 aKB i Norge; S 220 aKB i Wilhelmshaven
6. SFltl S 211, S 212, S 222, S 223, S 704, S 705; S 706 aKB i Wilhelmshaven
8. SFltl S 194, S 196, S 197, S 701; S 198 lukket af i bunkeren i Ijmuiden; S 195 aKB i Emden
9. SFltl S 130, S 168, S 175, S 206; S 167 og S 207 aKB i Rotterdam; S 112 aKB i St. Peter Port
5. SFlt S 48, S 67, S 85, S 92, S 98, S 110; S 127 med restarbejder i Wilhelmshaven; S 132 aKB i Wilhelmshaven
10 SFltl S 191; S 186 aKB i Wilhelmshaven; S 215 og S 224 i EKK-prøver

Balancen af året 1944 var forhærende: Der var 19 handelsskibe på  67.111 BRT, en gammel krydser, en fregat, fire Navy trawlere, tre Navy slæbere, en MGB, en M-båd, ni landingsfartøje og en Phoenix-synkekasse blevet forsænket, to destroyere blev torpederet og kom ikke mere i fart.

 De egene tabe var: 174 faldene, 38 svær- og 69 letsårede, 53 fangene, en savnet. 

43 bådeblelv tabt: "S 139" og "S 140" ved minetræffer, "S 91", "S 136", "S 147", "S183", "S 184", "S 185", "S 190", "S 192" og "S 200" ved/efter artilleritræffer; "S 39", "S 84", "S 87", "S 93", "S 100", "S 114", "S 129", "S 137", "S 138", "S 142", "S 143", "S 144", "S 146", "S 150", "S 169", "S 171", "S 172", "S 173", "S 178", "S 179", "S 187", "S 188", "S 189", "S 193" og "S 198" ved bombetræffer/bordvåbentræffer; "S 94", "S 128", "S182", "S 193", "S 203" og "S 702" ved kollision. "S 14" synkede formodentlig 1944 i Kanalen som hurtig slæber.