Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen -. Kanalen 1944

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Bådene i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

Den Engelske Kanal 1944

Siden de britiske sikkeringsfartøjer ikke bare tog til i tal men deres besætninger også havde fået mere erfaring og en forudsætning nemlig rekognoscering fra luften ikke var givet, måtte F.d.S. (FKpt. Petersen) forlade sig nærmest fuldstændig på radiorekognoscering, for at indsætte sine både.

I vesten greb den 2., 4., 5., 6., 8. og 9. SFltl med ialt 46 indsatsberedte både  baseret på indsatshavnene Ijmuiden,  Rotterdam og Cherbourg britiske konvøjer langs med syd- og sydøstkysten af England an. 

Fem andre både var aKB i tyske skibsværfter.

Hvor meget pris O.B.d.M., Großadmiral Dönitz, satte på S-Båd-Styrken bliver understreget ved tildelingen af Eichenlaub zum Ritterkreuz (egeblad til ridderskryds) til F.d.S. den 01.01.1944. På dette dato ejede Krigsmarinen ni S-båd-flotiller og tre flotiller med små S-både. Under kommando af Schnellbootlehrdivision (S-båd-uddannelse-division) var den 1. og den 2. S-Schul-Fltl (S-båd-skole-flotille) med 15 både aktiv i Østersøen, fem yderlige både var i værft.

I den første uge af januar holdt dårligt vejr bådene fast i havnene. Den 5. SFltl havde bare syv både til rådighed, to både var i Le Havre for udrustning med 40mm-kanoner.

I natten 05./06.01.1944 førte den 5. SFltl med "S 141", "S 142", "S 143, "S 100", "S 138", "S 136", "S 84") et torpedoangeb ud imod en konvoj med østkurs rapporteret ved Lizzard Head.  Flokken "S 141", "S 142", "S 143" stød på et bevogtningsskib og "S 141" fyrede en torpedo, som ikke traf. Siden bevogtningsskibet viste ingen reaktion kunne flokken undvige det. Den anden flok, "S 100", "S 138", opdagede klokken 02.58 konvøjen WP.457", S 100" fyrede på et dampskib på takseret 3000 BRT og iagttog en detonation. "S 143" forsænkede et trossskib på 3000 BRT, "S 142" forsænkede et fragtskib på 2000 BRT, "S 138" (Oblt.z.S. Stohwasser) forsænkede trawleren "Wallasea". "S 141" (Oblt.z.S. Sobottka) meldete forsænkning af et fragtskib på 1500 BRT og et tanksib på 3000 BRT.Det handlede sig om det britiscke fragtskib "Underwood" (1990 BRT). Ialt blev 23 torpedoer fyret, de fleste af dem gik fejl. Ved siden af "Underwood" og "Wallasea" blelv forsænket: Af "S 143" det svenske fragtskib "Solstad" (1408 BRT) og af "S 136" og "S 84" det britiske motorskib "Polperro" (403 BRT). Destroyeren "Mackay" havde i midlertiden trængt den 2. flok bort fra konvøjen.

For den 11.01.1944 havde F.d.S. ordret a mine-operation nord af Humbermundingen for flotillerne stationeret i Holland, den  2. SFltl løb ud med ni, den 6. SFltl med otte og den 8. SFltl med tre både fra Ijmuiden, men de måtte dreje rundt uden resultat på grund af det dårlige vejr.

Den 16.01.1944 opererede den 5. SFltl med "S143", "S 142, "S 141", "S 100", "S 138", "S 136" og "S 84" fra Cherbourg på en vestgående konvoj. "S 84" måtte blive tilbage på grund af maskinskade og de andre både stød nok på konvøjen men blev taget under fyr af en destroyer med det samme, så at de sejlte fire successløse anløb. Da "S 142" meldete en rorfejl med radio, gav et bevogtningsskib det med det samme videre til en MGB-gruppe. MGBerne søgte rigtignok men forgæves efter "S 142". Alle både løb ind igen uden skader.

For F.d.S. var denne begivelse grund to befale at radio-traffik skulle begræse sig på det allernødvendige og efter mulighed skulle bare sendes kortsignaler.

Om aftenen af den 20.01.1944 stød den 5. SFltl med "S 143", "S 142", "S 141", "S 100", "S 138", "S 136" og "S 84" frem imod bugten af Plymouth, for at foregive at både ville lægge tyngdepunkt på arealet vest af Lizzard Head og dermed afslappe forsvaret i den østlige del af kanalen. Et fremstød imod en konvoj som sejlte i Lyme Bay blev brudt af på grund af det dårlige vejr. På marchen tilbage blev bådene grebet an fra luften. På "S 142" blev en mand såret let. De angrebende Beaufightere meldete enda en svær beskadigelse af båden.

Den 20./21. 01.1944 efter an lang periode med dårligt vejr fulgte den første indsats af flotillerne stationeret i Holland. Planlagt var en koordineret torpedo- og mineindasts imod konvojruten nord af Humbermundingen. Den 2. SFltl med syv, den 8. SFltl med otte og den 6. SFltl med syv både løb ud af Ijmuiden, den 4. SFltl med tre og den 9. SFltl løb ud fra Hoek van Holland. På grund af vejret som blev slemmere og slemmere brød den 2., den 8. og den 6. SFltl aktionen af og sejlte tilbage til havnen, mens den 4. SFltl og de to både af den 9. SFltl kunne udlægge deres miner som planlagt. På "S 150" kunne en mine ikke blive udlagt på grund af søskade. En destroyer fyrede lysgranater. Flotillen kunne undslippe, "S 150" tabte kontakt til flotillen men kunne sejle tilbage til Hook van Holland alene.

Den 28.01.1944 sejlte den 5. SFltl medf syv både et fremstød imod en konvoj, men måtte løbe ind igen uden success på grund af dårligt vejr.

I natten 30./31.01.1944 førte den 5. SFltl et fremstød ud imod en konvoj som var blevet observeret ved recognosceringen øst af Dungeness. Fra den britiske radiotraffik kunne F.d.S. finde ud at flotillen havde opdaget konvøjen CW.243. Den 1. flok ("S 112", "S 143") blev jaget af en destroyer, den 2. flok ("S 142", "S 138") var mere lykkelig. "S 142" forsænkede den britiske trawler "Pine" og fragtskibet "Emerald" (806 BRT), "S 138" forsænkede fragtskibet "Caleb Sprange" (1813 BRT). Den 3. flok blev jaget af destroyere og MTBer.

I begyndelsen af februar flyttede den 9. SFltl fra Vlissingen til Dunkirke, hvor de traf ind den 13.02.1944, og blev holt fast på grund af det dårlige vejr. Den skulle flytte til Cherbourg og fra der operere sammen med den 5. SFltl. Den 04.02.1944 beordrede SKL flytningen  af en S-Fltl i det Finske Hav. Men på grund af det dårlige vejr kunne den 6. SFltl, bestemt af F.d.S. dertil, ikke løbe ud før den 06.02.1944 og opnåede Kiel om aftenen derefter. "S 128" og "S 135" blev i Rotterdam, hvor de fik 40 mm-kanoner.

Den nye 40-mm-Kanon - Billede: PK-Foto

Den 05.02.1944 stød den 5. SFltl frem imod en konvoj øst af Dungeness. Klokken 22.36 opdagede fjendtlige landbaserede radarstationer bådene og den lyse månenat bevægede flotille kommandøren til at sejle tilbage til havnen.

Den 06.02. traf den 9. SFltl ind til Boulogne. På grund af det dårlige vejr og de lyse månenætter fandt ingen indsatse sted inden midt februar 1944. Derfor kunne den 9. SFltl ikke opnå dens mål,  Cherbourg, endnu. Indtil den 12.02. var den lige kommet til Le Havre.

Trods det stærke forsvar så F.d.S. endnu de bedste chancer for success langs med den engelske østkyst. På grund af en mulig allieret landing på den iberiske halvø havde han nok fået havnene af   Bordeaux, Arcachon, Bayonne og Saint-Jean-de-Luz forberedt som mulige baser. En flytning dertil kom aldrig i stand. Den 2. og den 8. SFltl blev i Ijmuiden, den 4. SFltl i Rotterdam. Siden den 4. SFltl blev udrustet med oplade motorer stod bare 12 indsatsklare (KB) både til rådighed.

Den 12./13.02.1944 var den 2. SFltl med "S 62", "S 98", "S  80", "S 92", "S 86", "S 67" og "S 83" og den 8. SFltl med "S 65", "S 64", "S 85", "S 93",  "S 99", "S 127" og "S 129" løbet ud fra Ijmuiden for at udlægge miner på den nordlige del af konvoj-ruten. "S 86" og "S 67" blev ladt gå på grund af maskin skade. I det hele blev 26 LMA udlagt sydøst af Grimsby og 36 LMB sydøst af Humbermundingen. "S 127" og "S 129" tabte kontakt med deres flotilla og greb forgævens et bevogtningsksib an. "S 99" (Kptlt. Knapp) og "S 65" (Oblt.z.S. Schuur) fra den 8. SFltl kunne forsænke den britiske trawler "Cap D'Antifer". 

Om aftenen af den 13.02.1944 traf den 9. SFltl ind i Cherbourg. Samme aften var den 5. SFltl sat an på en konvoj ved St. Albans Head uden at finde konvojen. Den 2. SFltl og den 8. SFltl havde en mineindsats, men den 2. SFltl med "S 62", "S 98", "S 80", "S 92", " 86", "S 72 og "S 83" kom i et tågefelt og kom allerede før midnat tilbage til havnen. Den 8. SFltl udlagte ubemærket 24 LMB nordøst af Great Yarmouth.

Den 14./15.02.1944 blev mineindsatsen gentaget, denne gang bare af den 2. SFltl med "S 89", "S 98", "S 92", "S 80" og "S 67". Den 8. SFltl med "S 93", "S 64", m"S 117", "S 127", "S 129", "S 85", "S 133" "S 99" og "S 65" skulle virke som sikringsgruppe. Den 2. SFltl kunne udlægge 21 LMA og blev i anslut taget under fyr af slooperne "Mallard" og "Shearwater". 

 Kun kort før jmuiden stød the hjemsejlende både af den 2. SFltl på tre MGB-grupper som havde lagt sig i lure-position der. Lysgranater fyret af forpostbådene gav de tyske både nok en fordel i fægtningen men MGBerne kunne undslippe trods mange træffer. "S 89" som førerbåd blev så stærkt beskadiget at den måtte slæbes ind, en mand blev alvorligt såret. "S 98" var også aKB, her faldt MechObGefr. Helmut Pfeiffer. Også den 8. SFltl stød på en gruppe MGBer, kunne opnå mange træffer men ikke bringe en båd ind. "S 99" og "S 133" blev også beskadiget, på "S 133" faldt MechGefr. (T) Otto Erb und MatrObGefr. Herbert König, en mand blev let såret. Føreren af MGB-gruppen, Oblt.z.s. E. Dereck W. Leaf, faldt og på "MGB 444" faldt tre mand.

I en fælles operation af den 5. og den 9. SFltl med 13 både i natten til den 16.02.1944 imod en vestsejlende konvoj i området syd af Selsey Bill blev bådene opdaget af radar og måtte på grund af stærk jagerbomber aktivtet bryde af deres forehavende. "S 140" som havde tabt kontakt på grund af ror fejl blev attakeret med bomber som alle gik ned i kølevandet. 

I natten tilden 22.02.1944 var den 8. SFltl med ni og den 2. SFltl med fem både under kommando af flotilla kommandøren af den 8. SFltl, Korv.Kapt. Felix Zymalkowski, løbet ud for at gribe konvoj FS.1369 mellem Humbermundingen og Cromer an, som var blevet detekteret af radio recognosceringen. "S 85" måtte blive ladt gå på grund af søskade og "S 117" på grund af maskin skade. På grund af dårligt vejr måtte operationen blive brudt af.

I den følgende nat skulle den 8. SFltl med "S 64", "S 65", "S 69", "S 85", "S 93", "S 127" og "S 129" og den 2. SFltl med "S 86", "S 67",  "S 94", "S 80" og "S 92", lige som "S 128" og "S 135" af den 6. SFltl som ikke havde flyttet til Østersøen endnu som deres flotille, gribe konvojen FS.1369 ved Smith's Knoll an. De 15 både blev delt op i fire grupper. Klokken 01.52 opnåede den 2. SFltl konvøj-ruten og stød der på destroyeren "Garth", imod hvilken otte torpedos blev skudt som alle gik fejl siden den drejede til imod bådene og tog dem under fyr. Ved afdrejningen af flotillen ramte "S 128" (Oblt.z.S. Rindfuß) "S 94" (Oblt.z.S. Bosenuik). Begge både havde stærk vand indbrud. Ved et angreb af den 2. gruppe på destroyeren, som igen blev uden træffer, lykkedes det "S 86" og "S 67" at tage over besætningerne af de to både. Begge havarister blev selvforsænket. Also "S 127" med det ny-installerede FuMB "Naxos" lykkedes det ikke at opfatte konvojen.

Den 8. SFltl havde også slået sig med destroyer "Southdown" uden at opdage konvojen. Også i denne flotilla kolliderede two både hvorved en mand døede (MatrGefr. Ernst Berghammer) og en mand blev såret. De to Britiske destroyere sammen med "MTB 609" og "MTB 610" som fungerede som MGBer uden torpedoer havde opdaget de 15 både nøjagtigt og holdt dem bort fra konvøjen. Da man på den Britiske side troede at bådene havde udlagt miner startede de en minestryge-aktion med det samme. Begge flotiller løb ind til Ijmuiden om morgenen af den 23.02.1944 uden success.

I natten til den 25.02.1944 skulle begge flotiller udlægge miner på konvojtuten øst af Cromer. En time efter at den 2. SFltlt med fem og den 8. SFltl med otte både var løbet ud fik F.d.S. informationen at en sydgående konvøj havde blevet opdaget nordøst af Cromer. Flotillerne blev vist an til et torpedoangreb imod den. Minerne skulle desuden udlægges i patrouille-områden af destroyerne. Den 2. SFltl som havde allerede begyndt med det opdagede konvojen og fyrede seks G7a og fire FAT (arealafsøgende torpedoer) på en kolonne af seks fragtskibe og destroyeren "Vivian", som drejede med det samme imod bådene. Da bådene løb af kunne de see to detonationslyne og observere tre detonationer. Den 8. SFltl havde udlagt dens miner da den blev jaget af destroyer escort "Eglinton". Den fyrede fire FAT og to G7a og observerede to høje srængsøjler og fem lyd af detonationer. På tillbagemarchen traf de på fire britiske MGBer som blev taget under fyr med det samme. Tre 40mm-træffer blev observeret på en af dem. Bådene havde udlagt 36 UMB og 26 BMC og fyret 16 torpedoer. Radio recconnaissance at det britiske fragtskib "Philipp" (2085 BRT) var blevet forsænket. Den success blev tilskrivet den 8. SFltl.

Et femstød af begge flotiller på en konvoj ved Great Yarmouth i den næste nat blev uden success.

Et fremstød af den 9. og den 5. SFltl med "S 144", "S 145", "S 146", "S 130", "S 112", "S 143", "S 139", "S 142", "S 136" og "S 84" under kommando af Kptlt. Frhr. Götz von Mirbach, kommandør 9. SFltl) i natten til den 28.02. blev brudt af ved regn og dårlig sigt fordi bådene fandt ingen måle. På marchen tilbage kolliderere "S 142" og så at begge både måtte blive stilt aKB.

Også et fremstød af den 2. og den 8. SFltl med 14 både under kommando af Korv.Kapt. Zymalkowski (kommandør 8. SFltl) på en konvoj ved Smith's Knoll i natten til den 01.03.1944 forløb uden successer fordi bådene måtte sejle tilbage på grund af den svære søgang. Før det var "S 135" og "S 92" blevet ladt gå på grund af maskin skade. I samme nat sejlte den 5. og den 9. SFltl et fremstød imod en formodent konvoj i søområdet foran Plymouth. "S 140" og "S 141" måtte for tidlig sejle tilbage på grund af maskin skade. Radio observeringen meldete at briterne havde obdaget begge enheder og at konvojerne var blevet ledet om. Derfor blev bådene kaldt tilbage og de sejlte ind til Cherbourg om morgenen af den 01.03.1944.

Den 02.03.1944 stød den 5. SFltl med fem og den 9. SFltl med fire både frem imod en konvoj  som blev meldet vest af Lizzard Head med torpedoer. Samtidig skulle bådene se ind til Lyme Bay siden der blev bemærket skibansamlinger siden uger. Konvojen kom ikke i sigt. På tilbagevejen greb to flyvere bådene ved Alderney an med bomber og flyver våben. Bådene kom tilbage til Cherbourg uskadt. 

 De lyse nætter med månen forbod i følgetiden indsatse af S-bådene. 

  Den 11.03.1944 flyttede den 5. og den 9. SFltl med 11 både til Brest. De stikansatse sejlt herfra gik i det tomme på grund af manglende luftrecognoscering. Den 15.03.1944 meldete oplysningen en konvoj ved Land's End. De to flotiller blev ansat på den. Det britiske Coastal Command meldete bådene. Konvøjen bevogt ved korvetterne "Azalea" og "Primrose" blev omledt og krydseren  "Bellona" og destroyerne "Ashanti" og " Tatar" lige som destroyere escort "Melbreak" og " Brissenden", to minestrygere og MTB-grupper blev beordret til søområdet. 

Den 20.03.1944 stød den 5.  og den 9. SFltl med 13 både frem imod konvojen WP. 494 som var blevet meldet ved Startpoint. Det fremstød måtte flotillerne bryde af siden radiosignalet "WP entering Weymouth Bay now" (WP løber nu ind til Weymouth Bay) blev fanget op. På marchen tilbage kolliderede "S 146" og "S 84" lige som kort derefter "S 143" og "S 139". "S 84" og "S 139" var aKB til månedens ende.

En indsats ti af den 5. og den 9. SFltl den 22.03.1944 imod en vestgående konvoj blev brudt af på grund af sigten som blev dårligere. Manglen af radiodetektionsmiddler hæmnede bådenes udsigter for success imod det forstyrkede engelske forsvar.

I Holland var situationen endnu værre. Dårlig sigt og storm behindrede indtil enden af marts alle indsatse. I natten 23./24.03.1944 var den 2. SFltl løbet ud fra  Ijmuiden med seks, den 4. SFltl fra Hoek van Holland med tre, og den 8. SFltl med syv både fra Ijmuiden, for at operere imod en sydkonvoj. Dårlig sigt tvang til at dreje om. Derved kolliderede "S 65" og "S 85" fra den 8. SFltl.  Først i natten 25./26.03.1944 var bådene igen på fart imod fjenden. Lige som i fire andre indsatse blev bådene opdaget ved destroyerne tideligt og trængt bort eller de fik konvojerne ikke i sigt.

De Allierede tog nu mere og mere offensiven. Ialt 385 Maraudere (B 26) af USAF greb i flere bølger basen Ijmuiden an den 26.03.1944, uden at bomberne kunne slå igennem S-både- og minebunkere, men de ny bygede bunkere og forsyningshaller tog betydelig skade. "S 93" (Oblt.z.S. Quistorp) og "S 129" (Oblt.z.S. Toermer), som begge lå udenfor bunkerne, blev forsænket. Foran bunkerindfarten synkede også en skudde, så at ind- og udløbning kun var mulig ved højvand for en lang tid. Begge både blev hævet i begyndelsen af april og transporteret med lightere to Tyskland for kanibalisation.

Vraget af "S 93" på kajen af Fiskerihavnen Ijmuiden 07.04.1944

Vraget af "S 1293" på kajen af Fiskerihavnen Ijmuiden 12.04.1944

Imod konvojer i området Smith's Knoll blev indsatse sejlet i natten til den 28.03. med 15 både. i natten til den 30.03. med 13 både og i natten til den 31.02. med 12 både uden success. Om aftenen af den 29.03. fiskede "S 64" og "S 117" 10 mand af en nedskudt amerikansk bomber op. I den sidste marts-nat blev bådene belyst med lysbomber, så at de ikke kunne komme til konvojen ubemærket og derfor drejede af. På tilbagevejen kom bådene i en fægtning mellem "MTB 350", "MTB 244", "MTB 245" og "MTB 241" og en tysk kyst-konvoj. Derved blev "MTB 241" forsænket. Trods udbytning af identificerings-signal fik "S 85" af den egene konvoj-sikkering nogen træffer, men havde ingen udfald. 

I den første uge af april var ingen S-båd-vejr, d.v.s. bådene blev i havnene. Den 11.04. traf "S 168" (Oblt.z.S. Dau), "S 173" (ObStrm. Pape) og "S 177" (Lt.z.S. Boseniuk) som forstyrkning af den 9., 4.og 2. SFltl ind.

Den 12.04.1944 udførte den 5. SFltl med "S 140", "S 143", "S 138",  "S 112", "S 141" og "S 100" en resultatløs indsats ved Portland Bill. Den 13.04.1944 skulle den 4. og 8. SFltl udlægge miner ved Smith's Knoll, men måtte vende om på grund af dårlig sigt.

I natten til den 14.04.1944 førte den 5. og den 9. SFltl et fremstød igennem imod Lyme Bay men blev kaldt tilbage efter to timer fordi konvojen ikke kunne blive fatted mere vest af Portland Bill. 

I  natten 18./19.04.1944 udlagte den 8. SFltl miner. I en fægtning med MGBer og den britiske destroyer "Whitshed" fik "S 64" en fuldtræffer i det styrbord torpedorør og en i twillings-skytsen midtskibs. "S 133", som lå stille med maskin-udfald og måtte slukke en brand fik en træffer i chefens rum og en på skytsskildtet af den agtere skyds. På begge både var der fem let sårede. 

Ved den 5. SFltl, som havde også udlagt miner faldt på "S 141" i en fægtning med britiske bevogtningsfartøjer en mand (MaschObGefr. Ewald Schänzer), en mand blev alvorlig såret. Den 9. SFltl med "S 146", "S 144", "S 150" , "S 130" og "S 167" kunne udlægge dens 30 miner uforstyrret.

 I natten til den 20.04.1944 måtte den 8. med seks og den 4. SFltl med syv både bryde en mineindsats af på grund af dårligt vejr. Den 5. SFltl med "S 143", "S 138",  "S 112" og "S 100" og den 9. SFltl med "S 146", "S 144", "S 150" , "S 130" og "S 167" var på en stikansats på en CW-konvoj vest of Portland Bill med blev trængt bort ved destroyere escort "Middleton" og "La Combatante" (ex "Haldon"). Bådene kom tilbage til Cherbourg uden skade, kun "S 144" løb ind til Boulogne efter en grundberøring ved Calais.

I den tidlige morgen af den 22.04.1944 stød den 5. SFltl med "S 100", "S 112", "S 143", "S 140" og "S 138" og den 9. SFltl med "S 146", "S  150", "S 145", "S  145", "S 130" og "S 167" frem i mod en WP-konvoj  i stikansats vest af Portland Bill. Destroyerne "Volunter"og "Middleton" tilsammen med "MGB 214", "MGB 617" og "MGB 235" greb den 9. SFltl an og "S 167" fik nogen træffer. Der var to alvorligt og to let sårede. "S 130" og "S 167" meldete træffer på MGBer.

Om aftenen af den 22.04.1944 løb den 8. med fem og den 4. SFltl med seks både ud for at støde frem imod den engelske kyst men måtte sejle tilbage på grund af det dårlige vejr.

Den 5. SFltl med "S 100", "S 143", "S 138", "S 136", "S 140" og "S 142" greb konvøjen CW.246 foran Dungeness an. Syv torpedoer blev skudt men kun "S 100" (ObStrm. Borkenhagen) lykkedes det at forsænke den nederlandske marineslæber "Roode Zee". Bådene blev flere gange beskudt af bevogtningsfartøjer og på "S 138" og "S 136" var der en alvorligt og to let sårede. 

Den 9. SFltl med "S 146", "S 147", "S 145", "S 167", "S 130" og "S 150" leverede sig nogen fægtninger med destroyere escort "Stevenstone" og "La Combatante" lige som med MGBer og MTBer foran Hastings. På "S 145" var der en let såret ved en 40mm-træffer. "MTB 359" blev beskadiget. På marchen tilbage blev de grebet an fra luften med bomber uden at de tog skade. 

Eftersyn af Flak Motor-Eftersyn
Billeder: PK-Foto

Gruppe West beordrede F.d.S., at føre igennem recognoscering i Kanalen på grund af den forestående landing. Derved gik "S 147" (Lt.z.S. Theenhausen) den 26.04.1944 tabt ved en artilleritræffer. Der var 13 faldene og tre sårede, en mand kom i fangenskab.

Den 25.04.1944 meldete Luftwaffe en enhed af 44 skibe på 8000 - 9000 BRT ved Selsey Bill som lå stille, yderlige 120 Schiffe ved  Spithead skibsreder og yderlige 100 ved Porthsmouth hhv. Southampton.

Den 5. og den 9. SFltl løb om aftenen ud med seks både hver for at recognscere arealet. Syd af Isle of Whight kom båden under artillerifyr af den britiske fregat "Rowley" og af den franske destroyer escort "La Combatante". "S 167" fik en 10,2 cm-træffer i afdeling V på bagbord. "S 147" (Lt.z.S. Bernhard Theenhausen) fik en fuldtræffer og blev ladt gå, "S 146" (Kptlt. Ulllrich Roeder) sejlte imod fjendene for at aflede dem fra "S 147", som trods det synkede under fyr af "La Combatante". Destroyeren reddete en overlevende.

Destroyeren escort "Stevenstone" og fregatten "Seymour" greb bådene nord af Barfleur an, uden at de kom til skade. Om morgenen af den 26.04. blev en gummibåd opdaget af en britisk flyvemaskine, fra hvilen 11 overlevende blev reddet senere, imellem dem chefen af "S 147" og tre sårede. Af de tretten mand som faldt er bekendt ved navn: ObMasch. Willi Hupfer (L.M.), MaschMat. Hermann Schmidt, MaschMt. Oswald Lienau, Seekadett Erich Lamm, MatrObGefr. Karl-Heinz Petersen, MatrObGefr. Hans Bremert, MaschObGefr. Rolf Stein, MaschObGefr. Herbert Wertmann, MaschGefr. Theodor Abdorf.

 

Den 27.04.1944 løb den 5. SFltl med "S 136" (Kptlt. Jürgensmeier), "S 138" (Oblt.z.S. Stohwasser), "S 140" (Oblt.z.S. Goetschke), "S 142" (Obltl.z.S. Ahrens), „S 100" (ObStrm. Borkenhagen) og "S 143" (Obltl.z.S. Schmölzer) og den 9. SFltl med "S 150" (Oblt.z.S. Behr), "S 130" (Oblt..z.S. Rabe) og "S 145" (Oblt.z.S. Schirren) ud dor at gribe en konvoj an vom var blevet meldet ved den egene oplysning i Lyme Bay. 

Den 27.04.1944 greb den 5. SFltl med bådene "S 136" (Kptlt. Jürgensmeyer), "S 138" (Oblt.z.S. Stohwasser), "S 140" (Oblt.z.S. Goetschke), "S 142" (Oblt.z.S. Ahrens), S 100" (ObStrm. Borkenhagen) og "S 143" (Oblt.z.S. Schmölzer) og den 9. SFltl med "S 150" (Oblt.z.S. Behr), "S 130" (Oblt.z.S. Rabe) und "S 145" (Oblt.z.S. Schirren) en konvoi an som havde blevet meldet af den egene oplysning. Flokken "S 136" - "S 138" stød på to destroyere af hvilken en blev forsænket ifølge melding af "S 136" (denne forsænkning er ikke bekræftet ved britiske dokumenter). Flokken "S 100" - "S 143" forsænkede et fragtskib af 1500 BRT og skød et tank-skib i brand. Ud af en tilfældig opdaget amerikansk enhed escorteret af korvetten "Azalea", blev "LST 507" (ca. 4000 ts) forsænket af "S 150" og "S 130", "LST 531" (ca. 3000 ts) blev forsænket ved torpedoer af "S 150".  "LST 289" (ca. 200 ts), truffet ved "S 145" kunne med egen kraft opnå havnen. Der faldt 197 amerikaniske  sømænd og 441 GIs. Forsvars-fyret af bevogningerne lå så dårligt at alle S-både kunde opnå havnen ubeskadiget.

Destroyerne "Onslow" og "Saladin" kom for sent og kunne ikke mere gribe ind i fægtningen. Den 5. SFltl meldete forsænkning af en destroyer og af et dampskib på 1500 BRT. 

Den 29.04.1944 søgte  den 5. og den 9. SFltl forgæves måle som var blevet opdaget foran Cherbourg. "S 138", "S 143" og "S 100" sejlte samme aften til Le Havre og havde en fægtningsberørelse med destroyer "Brilliant" og destroyer escort "La Combatante". "S 100" fik en let træffer.

Mens de lyse månenætter lavede flotillerne i de første uger af maj sejleøvelser, UKW-teste og øvelsesskydning. Søkrigsledningen (SKl) forlangte til bekæmpning af invasionen mere mineindsatse i området af Isle of Wright. 

Den næste indsats fulgte først i natten 12./13.05.1944, et fremstød af den 5. SFltl med "S 100", "S 112", "S 142", "S 136", "S 141" og "S 140" og af den 9. SFltl med "S 146", "S 145", "S 130" og "S 150" i havområdet omkring Isle of Wright. I en fægtning med bevogtningskibe blev "S 141" (Oblt.z.S. Sobottka) tabt ved en artilleritræffer af den franske destroyer escort "La Combatante". De seks overlevende, mellem dem chefen, blev fisket op ved "La Combatante". Der var 20 faldene, mellem dem Lt.z.S. Klaus Dönitz, den ældste søn af O.B.d.M., OFhnr.z.S. Horst N., StMasch. Wilhelm Kühner, FunkObGefr. Bußler, FunkObGefr. Günter Rutkowski, FunkObGefr. Helmut Weigt, MaschObMt. Horst Thon, MaschObMt. Bernd N., MatrObGefr. Wilhelm Vornkahl, MatrObGefr. Alfred Gerhardt. MatrObGefr. Karl Hennings, MaschObGefr. Konrad Thoß, MechObGefr. Hermann Seifert, MechObGefr. Otto Schißler, Matr. Günter Rost, MaschGefr. Erwin Heller, StrmGefr. Erich Klein og en Gefr. (født 1925)

I natten til den 16.05.1944 skulle den 4., den 5. og den 9. SFltl fra Cherbourg udlægge miner ved Isle of Whight hvad måtte brydes af på grund af dårligt vejr, mens den 2. SFltl med "S 177", "S 178", "S 189" og "S 179" fra Ijmuiden for at udlægge 20 LMB ved Hearty Knoll. I en fægtning med destroyer escort "Quorn" fik "S 178" en træffer og to mænd blev såret ved splinter. Om morgenen af den 16.05.1944 flyttede den 8. SFltl fra Ijmuiden til Ostende.

I den følglende nat løb den 2. SFltl på nyt ud med miner som skulle blive udlagt ved Smith's Knoll, på grund af meget dårlig sigt og stærk søgang måtte de sejle tilbage. På S"S 189" var to miner blevet vasket overbord af søgangen.

I natten til den 18.05.1944 udlagte den 8. SFltl med "S 64", "S 87", "S 127", "S 133", "S 83",m "S 117" og "S 67" i nærheden af fyrskibet Sunk 31 LMB. Den anden gruppe med "S 83", "S 117" og "S 67" kom under fyr af sloop "Sheldrake" og "MGB 321", men kom tilbagfe uskadt. Den 4. Fltl med "S 169", "S 171", "S 188", "S 174", "S 175", "S 172" og "S 187" udlagte mellem Folkstone og Dungeness 21 UMB og 14 M-1. 

I samme nat var den 5. SFltl med "S 100", "S 112" und "S142" (1. gruppe) og "S 136", "S 138" und "S 140" (2. gruppe) lige som den 9. SFltl med "S 130", "S 168", "S 145", "S 146", "S 144" og "S 150" i indsats med miner foran Lyme Bay. Den 1. gruppe af den 5. SFltl brød deres indsats på grund af vejret af, af den 2. gruppe udlagte "S 136" og "S 138" 12 BMC foran Hope Nose. Den 9. SFltl brød gennem en destroyergruppe og udlagte 27 BMC. På marchen tilbage var de forviklet i fægtninger med en destroyergruppe og tre MGB-grupper.

I natten til den 19.05.1944 udlagte den 5. SFltl med "S 100", "S 140", S 142", "S 138" ogd "S 112" foran Start Point 10 BMCog 12 UMB og have en skudveksel med tyske forpostbåde. Den 9. SFltl undertog et oplysningsfremstød fra Cherbourg til Le Havre og havde en fægtning med Damp-Kanonbådene (SGBer) "Grey Owl" og "Grey Wolf".

 I natten 19./20.05.1944 udlagte den 8. SFltl med  "S 64", "S 133", "S 127", "S 87", "S 83", "S 117" og "S 67" 12 UMB og 16 M-1 foran Orfordness.  På vejen tilbage blev "S 87" (Oblt.z.S. Rathenow) ved et angreb af britiskhe Swordfish-flyvere svært beskadiget og kunne til trods af et forsøg af "S 54" at slæbe den af, ikke blive bevaret. Der var tre faldene, Seekadett Böhland, MechObGefr.  Baumann, MaschObGefr. Schürks; MaschObGefr. Schulze blev savnet og ni mand blev såret. Alle overlevende kunne blive bjerget af de andre både. 

I natten til den 21.05.1944 brød den 2. SFltl med seks både en mineoperation foran Smith' Knoll på grund af tyk tåge af.

I natten 23./ 24.05.1944 udlagte den 9. SFltl syd af Brighton miner og blev taget under fyr af destroyer "Vanquisher", som sikrede konvoj WP.526. Derved fik "S 112" flere 40mm-træffer, MatrObGefr. Kurt Klose fialdt of en sømand blev såret. Af den 5. SFltl som sejlte en afledningsindsats for den 9. SFltl blev "S 100" på tilbagmarchen beskadiget ved bomber. En sømand blev alvorligt såret.

Den 25. og den 26.05.1944 var vejret for dårligt for S-bådindsatse. Den 27.05.1944 ordrede F.d.S. an:

"Den 8. SFltl flytter i natten 29./30. maj senest 30./31. maj fra Ostende til Vlissingen og gennem kanalene videre til Ijmuiden.

Den 2. SFltl flytter i samme tid gennem kanalene til Vlissingen og videre til Ostende. Ophold der antagelig til enden af august.

Den 4. SFltl bliver i Boulogne antagelig til den 13. juni."

Den 28.05.1944 udlagte den 5. SFltl med fem både 20 UMB foran Isle of Whight. Flotillen blev skudt ad og grebet an fra luften uden at tage skader, den 9. SFltl udlagte 24 miner foran Beachy Head. De observerede en fægtning mellem en britisk destroyer og en MGB som blev skudt i brand.  

Den 2. SFltl lavede fast i SBB Rotterdam med " S 177", "S 178", "S 179", "S 118" i den tidelige morgen. Den 8. SFltl løb ind til Ijmuiden om aftenen af den 31.05. med seks både efter at de var blevet angrebet af Lightnings på marchen uden at der var skader. 40mm-Flak skytsene tegnede sig ud ved forsvaret imod angriberne.

Den 03.061944 kastede 543 firemotorige bombere under skytte af 447 jagtflyvere 1580 ts bomber på tyske kystbatterier, baser og havneanlæg i Pas de Calais. I havnene af Boulogne og Calais blev der svære skader til. S-bådene lå skyttet i deres bunkere. Ved en truffet bunkerport var "S 172" og "S 174" en tidlang blokeret.

Den 05.06.1944 fand den allierede landing i Normandien sted. Den 02.06. havde de første skibe af invasionflåden forladt deres fjerner liggende engelske havne. Dårligt vejr sørgede for at enhederne blev drejet rundt eller standset, men den 05.06.1944 klokken 04.15 efter at en vejrbedring var i sigt, gav General Eisenhower sit uomstødeligt „O.K., we’ll go!“  

Mere end 4.000 landingsfartøjer med soldater og material af fem infanteriedivisioner, sikret af mere end 900 orlogsskibe, imellem dem  seks slagskibe, 23 krydsere og 105 destroyere marcherede imod den franske kyst. Mere end 200 mjnestrygere rymte otte farveje igennem det tyske minebelt. Coastal Forces sikkrede flankerne og udlagte miner foran Cherbourg og Le Havre. Både OK West og Marinegruppenleitung West (Adm Krancke) havde ikke fået en forudsigelse om vejrberoligelse og holdt aktiviteterne i Kanalen for en skinlanding, for at bortlede fra en landing på et andet sted.

Derfor blev der endnu udlagt miner fra Le Havre til Scheldemundingen foran strande velegnet for en landing på ordre af Gruppe West. S-bådene lå  i Cherbourg (5. og 9. SFltl), i Boulogne (4. SFltl), i Ostende (2. SFltl) og i Ijmuiden (8. SFltl). 

Bådene af den 5. og 9. SFltl fik den 06.06.1944 klokken 03.00 ordre, at støde frem fra Cherbourg imod fjenden til nordvest og nordøst, men de brød af operationen i morgengryen uden at de havde sigtet noget. Den 4. SFltl førte recognoscering igennem fra Boulogne, meldete en destroyer og løb uden videre sigtmeldinger om morgenen af den 06.06.1944 ind igen i dens bunker.

Først imod klokken 14.00 Uhr af invasionsdagen havde Gruppe West fundet en slags oversigt over situationen. De Allierede havde stilt beredt for denne invasion ialt 1213 enheder, derimellem seks slagskibe, to monitorer, 23 krydsere, 80 flåde- og 25 escortdestroyere, 63 fregatter og 71 korvetter. Ved siden af talrige transportskibe blev 4126 landingsfartøjer sat ind.

I natten 06./07.06.1944 blev alle både i vesten som stod til rådighed sat ind. Den 2. SFltl (Korv.Kapt. Opdenhoff) førte fra Ostende med fem både et recognosceringsfremstød igennem, uden at sigte måle. Den 8. SFltl (Korv.Kapt. Zymalkowski) recognoscerede fra Ijmuiden med fire både, også uden resultat. Den 4. SFltl (Kptlt. Fimmen) gik med otte både til søs for at recognoscere, den måtte tage flere luftangreb, uden dog at tage skade. Efter en kort fægtning med en destroyer løb flotillen ind til Boulogne. Den 5. SFltl (Korv.Kapt. Klug) kom ved en fægtning med britiske destroyere i en minespærre med sine seks både og tabte "S 139" (Kptlt. Dietrich), 22 mand faldt: StObMasch. Werner Ramp, ObStrm. Werner Göbel, MaschObMt. Paul Singer, MaschObMt. REinhold Rubin, MaschObMt. Werner Hosemann, FkObGefr. Bernhard Musiol, FkObGefr. WAlter Kurzydlowski, FkObGefr. Walter Müller, MaschObGefr. Johann Graf, MachObGefr. Harry Radtke, MaschObGefr. Werner Schatz, MaschObGefr. Heinz Lubanowski, MaschObGefr. Erich Küsch, MaschObGefr. Hans Sannow, MatrObGefr. Hermann Hensel, MatrObGefr. Wilhelm Pattschull, MatrObGefr. Rudolf Schnabel, MartrObGefr. Karl Seger, ZimmermannsObGefr. Gerhard Becker, MechObGefr. Josef Stenzel, MatrGefr.Hermann Reisinger, MatrGefr. Willi Jansen; fire mand kom i fangenskab: Chefen, Kaptlt. Dietrich, ObBtsmMt. Erich Stenzel, StrmMt. Adolf Nissen og ObMt. Walter Corsten.

 Den 9.SFltl (Korv.Kapt. v. Mirbach) opererede for en tid sammen med den 5. SFltl. Den 9. SFltl forsænkede "LCT 105", den 5. SFltl forsænkede den britiske "LCT 875". Ved et fælles angreb på tre store måle fik "S 140" (Oblt.z.S. Bongertz) en minetræffer. Ved siden af chefen faldt 14 mænd, ObMt. Paul Klimek, FkObGefr. Wilhelm Wilke, FmObGefr. Karl Sendt, FkObGefr. Rudolf Koppisch, Mt. Wilhelm Buhrandt, FkMat. Gerhard Müller, MaschObGefr. Adolf Wittje, MaschObGefr. Rudolf Schillermann, MaschObGefr. Heinz Hedrich, MatrHptGefr. Franz Grametbauer, MatrObGefr. Werner Zewlzer, MatrObGefr. Kurt Müller, MatrObGefr. Helmut Pfützner, Matr. Alfons Tigges, otte mand kunne blive bjærget ved vind 5 - 6 Bf. fra nordvest. Båden blev tabt. De andre både slog sig med fregatten "Steaner", "MTB 448" og "MTB 478" og kom ikke nær til konvojen.

Siden man i Gruppe West stadigvæk gik ud fra en storundertagelse på et andet sted, blev i natten 07./08.06.1944 udlægningen af lyn-spærrer (Blitz-Sperren) fortsat. Den 8. SFltl med fire både blev i Ijmuiden, den 4. SFltl med otte både løb ud fra Boulogne og stød efter en fægtning med destroyere på konvojen ECM 1, sikret af destroyeren "Beagle". "S 175", "S 187" og "S 172" fyrede torpedoer. Forsænket blev de amerikanske "LST 376 (1490 ts) og "LST 324" (1490 ts). "Beagle" reddete 250 overlevende. Die britiske destroyere "Saumarez", "Vigaro" og "Isis" og den norske destroyer "Stord" kom for sent til at fange bådene af. 

  I samme nat udnyttede bådene af den 5. og 9. SFltl kommende fra vest det fjentlige minefelt til at fyre på en forsyningsenhed og dens sikringsfartøjer. Den 5. SFltl meldete træffer på en krydser og en destroyer, forsænket blev den amerikanske flådedestroyer „Meredith“. I en fægtning med MGBer blev chefen og to mænd alvorligt såret ved en artilleritræffer. Afdeling II af båden brød i brand som kunne blive slukket ikke før i SBBen. På "S 142" (Lt.z.S. Albrecht Pillet) blev den midlere maskine beskadiget, "S 138" havde en træffer i undervandskibet.  

Den 9. SFltl forsænkede lde amerikanske landingsfartøjer "LCT 376" og "LCT 314". I en fægtning med MGBer faldt på "S 145" to på "S 168" alle tre maskiner ud. De øvrige fire både forsænkede "LCT 105" og "LCT 875". På "S 130" faldt SKad. Hermann Ritter og Matr. Max Pieper, på de andre både var der fire sårede. "S 144", "S 168" og "S 145" måtte blive stillet aKB. Den 8. SFltl måtte på grund af det dårlige vejr i Holland blive i havnen.

S-både i Kanalen - Billede: PK-Foto

Om morgenen af den 08.06.1944 stod i  Kanalen ialt endnu 19 både til rådighed for indsats: Ved den 2. SFltl (Boulogne) fire, ved den 4. SFltl (Le Havre) syv, ved den 5. SFltl (Cherbourg) fem, ved den 9. SFltl (Cherbourg) tre både. Derfor blev den 8. SFltl med fire både flyttet til Ostende.

I natten 08./09.06.1944 var igen alle både i indsats. Den 2. SFltl måtte på grund af vejrforværrelse bryde dens indsats af. Den 8. SFltl førte igennem recognoscering men sigtede bare et fartøj. Den 4. SFltl var tvunget at dreje om med miner om bord på grund af fjendekontakt. Den 5. og 9. SFltl kunne udlægge deres miner som planlagt til trods af beskydning ved de amerikanske destroyere  "Frankford", "Baldwin" og "Hambleton". Den 9. SFltl meldete forsænkningen af to landingsskibe på 4600 BRT hver.  På bådene var der tre sårede.

I natten 09./10.06.1944 havde bådene samme ordre. Den 5. Sltl med "S 84", "S 100", "S 136", "S 138" 0g "S 142" og den 9. SFltl med "S 130", "S 144", "S 146" "S 150" og "S 167" blev dog siddende fast i sikkeringsringen ved Kap Barfleur, mens den 4. SFltl med "S 188", "S 169", "S 173", "S 172", "S 187" og "S 175"  kunne udlægge 24 miner på ruten øst af Kap Barfleur og blev forviklet i fægtninger med destroyere. "S 188" meldete en torpedotræffer på en  færge på 5000 BRT. "S 172" og "S 187" meldete træffer på 2 fragtskibe på 2000 BRT hver. " 175" meldete to fejlskud.

 "S 190" og "S 180" flyttede fra Vlissingen til Boulogne som påhæng til den 8. SFltl. Derved fik "S 190" en minetræffer, som havde ingen personalskade og ingen vandindbrud til følge. Men båden måtte i dok, derfor løb flokken til Rotterdam. Den 2. SFltl med "S 177", "S 178", "S 179" og "S 189" fyrede otte TZ-3 og FAT, ingen torpedo traf. Ved et andet anløb fyrede alle både igen to torpedoer og flotillen meldete forsænkning af to fragtskibe på 900 hhv. 1500 BRT og løb derefter ind til Le Havre.

"S 188" (Oblt.z.S. Karcher) bliver undersøgt på skader efter en fægtning med kanadiske korvetter den 10.06.1944. Båden blev forsænket den 14.06.1944 i Le Havre ved bomber.

Billede: Arkiv Volker Groth

Siden forråden af torpedoer i Le Havre ikke var tilstrækkelig for to S-flotiller og en T-flotille, stod for den næste indsats af den 2. SFltl kun 13 torpedoer til rådighed, derfor måtte bådene til Boulogne for torpedo-supplement. Den 4. SFltl havde endnu en fuld beladning.

Om morgenen af den 10.06.1944 kastede 23 B-24 "Liberator"-bombere 67 ts bomber på F.d.S.basen St. Wimereux uden at træffe F.d.S.-bunkeren.

I natten 10./11.06.1944 kunne den 5. SFltl med "S 84", "S 100", "S 112", "S 136" og "S 142" og den 9. SFltl med "S 130", "S 144", "S 146", "S 150" og "S 167" fra vest (Cherbourg) bryde igennem imod forsyningstrafikken. Den 5. SFltl forsænkede "MTB 448" i en fægtning med destroyer "Stayner" og den 35. MTB-flotille. "S 136" (Kptlt. Jürgensmeyer) kom ud af sigt og blev tabt, Chef og 16 besætningsmedlemmer faldt,  ObFhnr.z.S. Erich Barheer, MechObMt. Gerhard Fuhrmann, MaschObMt. Heinz Schmidt, MaschMt. Johann Boll, MatrObGefr. Franz Kuhn, MatrObGefr. Heinz Müller, MatrObGefr. Rudi Handtke, MatrObGefr. Rischkowski, MatrObGefr. Johann Goretzki, MaschObGefr.Karl-Heinz Melcher, MaschObGefr. Valentin Kilian, MaschObGefr. Dodel, MaschObGefr. Gerhard Pickert, MaschObGefr. Friedrich Schwarze, MechObGefr. Robert Reichert, FkObGefr. Walter Kuner, FkObGefr. Gerhard Danker und Matr. (SOA) Wolfgang Siebert,  tre mand kom i fangenskab. 

Besætning "S 136"  - Billede: Arkiv Dennis van Dijkhuizen

Flotillen løb til understøtning af den 9. SFltl ved Barfleur og torpederede den britiske destroyer "Halsted", som med afrevet forskib nok kunne opnå Portsmouth i slæb men kom aldrig i fart igen. Den 9. SFltl brød under kysten igennem på en konvoj, alle skud gik fejl. Kort derefter forsænkede de en Phoenix-synkekasse (for bygning af de  kunstige havne foran landingsområder "Omaha" og "Gold"), den amerikanske slæber "Partridge", den britiske slæber "Sesame" og landingsskibet "LST 538".  Efter fægtninger  med SGBerne "Grey Wolf" og "Grey Goose" brød flotillen igennem sikringsringen. Foran Cherbourg blev flotillen grebet an ved bombere. "S 130" blev beskadiget svær ved splinter og måtte stilles aKB. Chefen og fire mand blev såret. "S 146" og "S 144" slippede bort til Le Havre. 

Den 4. SFltl med "S 169", "S 171", "S 173", "S 187" "S 188" og "S 172" udlagte 24 UMB-miner vest af Le Havre og løb efter forfølgelse af den kanadiske destroyer "Sioux", den polske destroyer "Krakowiak", den britiske fregat "Duff" og den 55. MTB-flotilla Boulogne an med små skader men uden udfald.

Den 2. SFlt med "S 177", "S 179", "S 189" og "S 178" løb ud fra Le Havre. "S 174" og "S 175" havde kun to maskiner parat hver og flyttede til Boulogne. De fire både kunne efter de havde udmanøvreret ein destroyergruppe af den norske "Stord" og de britiske destroyere "Scorpion", Scourge" og "Kelvin" udlægge minerne ubemærket som planlagt og i anslutningen nå sig forstærkningstrafikken.  "S 177" (Lt.z.S. Boseniuk) og "S 178" (Oblt.z.S. Braune) forsænkede ammunitionsdampskibet "Dungrange" (621 BRT), det britiske motorskib "Ashanti" (534 BRT) beladet med benzinfad og fragtskibet "Brackenfield" (657 BRT), som var beladet med ammunition og benzinfad. 

Den 8. SFltl med "S 83", "S 117", "S 127" og "S 133" var løbet ud fra Ostende og blev under dens recognosceringsfart to gange grebet an ved flyvere uden at tage skade.

 Men den allierede rekognoscering meldete de minede områder med det samme baserende på opfangene radiotelegrammer, så at de kunne blive undgået eller ryddet. Det var tiltræffende også for senere mineoperationer. Siden de øvrige søstridskræfter (destroyere og undervandsbåde) blev tilintetgjordt hhv. fordrevet, var der bare S-bådene og T-bådene til at kæmpe imod landingsenhederne.

For natten 11./12. 06.1944 var det samme indsatsprofil gyldig men med understøtning ved den   4. Artilleri-Bærer-Flotille. Den 5. SFltl og 9. SFltl tilsammen med seks både greb de amerikanske destroyere "Laffey" og "Nelson" an og "S 138" (Oblt.z.S. Stohwasser) opnåede en træffer på "Nelson". Skibet kunne blive slæbt ind til Portsmouth. En træffer på "S 100" førte til udfald af kompassen, MaschObGefr. Heinz Sommerfeld faldt. De til den 9. SFltl tilhørende både "S 146" og "S 144" opererede resultatløs fra Le Havre. 

Den 8. SFltl førte igen rekognoscering foran Ostende igennem uden en sigtning af et fjendtlig fartøj. Foran Le Havre kom den 2. SFltl i en fægtning med de kanadiske MTBer "MTB 461", "MTB 463" og "MTB 464" og destroyer escort "Talybont", derved fik "S 181" en træffer i den agtere kant af broen. MatrObGefr. Franz Nilisterfer faldt og en mand blev såret. På tilbagemarchen blev "S 179" og "S 181" beskadiget ved en minedetonation i en egen lynspærre ("Blitzsperre"). Den 4. SFltl med "S 169", "S 187", "S 173", "S 188", "S 171" og "S 172" måtte lade et flyverangreb gå hen over sig og kom så i en fægtning med destroyere "Onslaught", "Onslow", "Offa" og "Oribi", alt uden at tage skade. I en fægtning med britiske MGBer  forsænkede "S 171" (Kptlt. Wiencke) den britiske "MBG 17" ved artilleri.

I mellemtiden havde SKl ordret at den 6. SFltl som opererede i Østersøen skulle flyttes til vestfronten igen. Flotillen løb med ni både ud fra Reval den 13.06.1944.

I natten 12./13.06.1944 skulle flotillerne igen gribe forsyningstrafikken for landingstropperne an. Den 5. og den 9. SFltl med "S 150'", "S 167", "S 138" og "S 142" understøttet ved kystartilleri blev forviklet i en fægtning med sikringskræfter af "Dixie-Patrol", men traf ikke på forsyningstrafikken som var blevet stilt ind syd af Isle of Whight  på grund af tabene under nætterne.  Foran Le Havre stød de på en yderlige patrouille. "S 138" blev truffet i fægtningen med de britiske destroyere escort "Glaisdale" og "Stevenstone", en mand blev såret, båden brød i brand men kunne blive bevaret. Bådene løb ind til Le Havre siden et gennembrud til Cherbourg var uden udsigter. 

Den 4. SFltl var med "S 169", "S 173", "S 188", "S 171" og "S 172" løbet ud fra Le Havre. Angreb fra luften blev uden skader. Kort efter midnat fik "S 169" en minefræffer med vandindbrud i afdeling III men kunne opnå havnen. Ved at løbe ind blev båden ramt af et udløbende hjuldampskib på styrbord side. De andre både af flotillen kom i fægtninger med de kanadiske korvetter "Camrose", "Baddeck"og "Louisburg". " S 188" (Kptlt. Karcher) fik nogen 20mm- og 40mm-træffer. Chefen og en mand blev såret.

Den 5. SFltl med de eneste indsatsberedte både "S 100", "S 84"og "S 143" måtte sejle tilbage på grund af kompasudfald og tyk tåge.

Den 2. SFltl var løbet ud fra Le Havre med fire både for at operere imod forsyningstrafikken. På grund af heftig forfølgelse ved destroyere og dårlig sigt blev indsatsen brudt af. På marchen til Boulogne greb en flyver enheden an. Nogen minutter senere greb seks flyvere an. 

"S 178" (Oblt.z.S. Braune) fik en fuldtræffer og synkede. Der faldt: Chefen, Lt.(Ing.) Hans-Ulrich Schaube, ObFhrn.z.S. Ernst-Günther Heidrich, StrmMt. Wilhelm Reinmuth, MaschMt. Walter Schuckardt, MatrHptGefr. Jürgen Grimm, MatrHptGefr. Johann Hirschbeck, MatrHptGefr. Georg Weber, MatrObGefr. B., FkObGefr. Lorenz Kriegler, MaschObGefr. Heinz Harms, MaschObGefr. Reinhold Schmid, MechObGefr .Hans Haas, ZimmermannsObgefr. Fritz Kluge, MatrGefr. Leo Heppner, MatrGefr. Friedrich Weinzierl, Matr. Kurt Winkelmann. 10 mand kunne blive reddet ud af en gummibåd af en havsnød-båd af Luftwaffe den næste morgen.

På "S 189" (Ob.Strm. Sczesny) lod sig maskinerne ikke mere stoppe, båden brød i brand og blev forsænket under det næste angreb. Der faldt: Chefen, ObFhnr.z.S. Karl-Ludwig Gumpert, ObMasch. Max Schlegl (L.M.), MaschMt. Oskar Seidler, MatrObgefr. Josef Peinelt, FkObGefr. Alfred Zaddach, MaschObGefr. Gerhard Hesse, MaschObGefr. Alfred Pfeiffer, MaschObGefr. Herbert Zulley, MatrGefr. Paul Zehn, MatrGefr. Friedrich Weinzierl, Matr. (SOA) Karl-Heinz Ilgenfritz. Otte mand kunne blive reddet ved "S 181". 

På "S 179" (Oblt.z.S. Neugebauer) faldt alle maskiner ud og båden brændte. Efter forsøg at slæbe båden ind ved "S 181" (Oblt.z.S. Schlenck) under løbende angreb ved Beaufighters af RAF-Squadronene 143 og 236 synkede båden to sømil foran Boulogne. Ved forsøget at redde de overlevende gik "R 97" langeside. En bombe faldt mellem "S 179" og "R 97", hvad førte til nedgangen af "S 179", R-båden fulgte nogen minutter senere ved detonation af selvforsænknings patronerne. "R 99" have taget over resten af besætningen. Der faldt: ObMasch. Reinhold Ewnuschenko (L.M.), BtsmMt. Arthur Püschel (Seem. Nr.1), StrmMt. Karl Holzinger, MaschMt. Bernhard Schnittger, MatrObGefr. Hubert Bittrich, MatrObGefr. Karl-Heinz Giehse, MaschHptGefr. Hans Tröger, MaschObGefr. Rolf Angermann, MaschObGefr. Theodor Kissmer, MaschObGefr. Otto Leithäuser, SchrObGefr. N.N., MaschGefr. Emil Broza, Matr. Fritz Flämig.

Syv mænd kunne blive reddet ved "S 181". Ved siden af de 42 faldene var der 20 sårede. 

I natten 13./14.06.1944 skulle bådene igen gribe landingsflåden an, den 5. og 9. SFltl skulle på grund af koncentrationen af bådene på Le Havre i anslutning løbe til Cherbourg. Vind fra nordvest med syv vindstyrker tvang bådene af den 4., 5. og 9. SFltl til afbrud af indsatsen og tilbagetilbagekomst til Le Havre. Radiotelgrammerne blev opfanget og dechifreret og de Allierede greb bådene med 221 Lancaster-Bombere føret ved jagere og ved Mosquito-bombere om aftenen den 14.06.1944 an. 14 S-både ("S 84", "S 100, "S 138", "S 142", "S 143", "S 144", "S 146", "S 150", "S 169", "S 171", "S 172", "S 173", "S 187", "S 188")  og tre af de fire torpedobåde som befandt sig i havnen synkede hhv. blev tilintetgrjordt lige som syv minestrygere, tre minerydningsbåde, otte forpostbåde, en havnebeskyttelsebåd og fire slæbere, kun "S 167" slippede bort ved  at løbe ud. "S 169" væltede i dok. "S 146" blev sat på stranden og brød i stykker, af "S 150" blev forskibet rivet af. "S 144" blev klemmet ind under en synket dok.

 I bombardementet faldt 18 soldater, kommandøren 5. SFltl (KptLt Johannsen), som på samme dag han døde var blevet tegnet ud med ridders krydset, StObMasch. Gerhard Laschke af "S 100", SKad. Günther Odebrecht af "S 150", MatrObGefr. Arnold Scheider af "S 169", MatrObGefr. Helmut Rennwald af "S 171", FkObGefr. Josef Linden, MechObGefr. Karl-Heinz Renner, MatrObGefr. Hans Winkler, MechGefr. Willi Pommerenke, MaschGefr. Alfred Spielberg og MaschGefr. Werner Schmidt af "S 172", MaschObGefr. Heinz Quaas af "S 173", MaschObGefr. Otto Köhring, MaschObGefr. Klaus Klier og FkObGefr. Horst Glöckner af "S 188", MatrGefr. Heinz Reichel af "S 167". Også blev 25 mand såret, mellem dem kommandøren 9. SFltl (KptLt v. Mirbach) og fire chefer.  

   Kapt z.S. Petersen    499. Egeløvbærer      KptLt v. Mirbach       500. Egeløvbærer

I den følgende nat fulgte et luftangreb imod Boulogne. 155 Lancaster, 130 Hallifax og 12 Mosquitos kastede ca. 1300 ts bomber. Ni minerydningsbåde, to minestrygere, to forpostbåde, tre slæbere, fem havneskydsbåde og tre minestrygertendere synkede.

Luftangrebene af disse to nætter havde svækket marinen i kanalen afgørende, fra de 31 S-både ved begyndelsen af invasionen var i de fire flotiller bare 13 klar for indsats:  

Ostende 8. SFltl  3 både S 83, S 127, S 133
Boulogne 2. SFltl 4. SFltl  4 både   2 både  S 176, S 180, S 181, S 182    S 174, S 175
Le Havre 9. SFltl  1 båd S 167
Cherbourg 9. SFltl 3 både S 130, S 145, S 168

Derfor blev bådene af den 2. og 4. SFltl under føring af kommandøren 2. SFltl sluttet sammen og peronalet af den 5. SFltl sendt hjem for nyopstilning. For at undgå en fornyet koncentration på  Le Havre og siden Boulogne befandt sig under stadig tilgreb af de allierede luftstyrker blev Dieppe aktiveret som yderlige base. Den 6. SFltl var blevet fordret an som forstyrkning fra Østersøen og den 8. SFltl skulle blive fyldt op med nye både.

Beladning med miner i det ødelagte Boulogne

Gruppe West holdt også efter dette disaster fast deri at bådene skulle gribe den allierede invasionsflåde an. 

Om aftenen af den 16.06.1944 løb derfor den 8. SFltl med tre både fra Ostende ud, den 2. SFltl med fire både fra Boulogne, den 4. SFltl med to både og den 9. SFltl med tre både fra Cherbourg for at operere imod invasionflåden. To timer inden de løb ud havde kommendøren af den 2. SFltl meldet at Le Havre ikke mere var egnet som indsatshavn, siden fjenden blokkerede havneindfarten. Derfor gav F.d.S. ham frihed at bryde igennem til Cherbourg.

Efter angreb ved jegerbombere løb den 8. SFltl klokken 02.00 Uhr ind til Ostende igen, lidt senere løb også den 2. og den 4. SFltl i Boulogne ind, de havde også måttet overstå jagerbomber-angreb. Den 9. SFltl havde ved dårlig sigt ikke fundet måle og kom tilbage til Cherbourg. Også i den følgende nat forløb en indsats ab den 9. SFltl lignende.

Den 17.06.1944 fik den 9. SFltl ordre at forsyne den i midlertiden omkredste fæstning („Festung“) Cherbourg med ammunition og proviant fra St. Malo. 

Til trods af situationsvudering af kommandøren 2. SFltl ordrede Gruppe West flytningen af flotillen til Le Havre, hvad blev udføret med "S 174", "S 175, "S 178", "S 180", "S 181" og "S 190" ("S 174" og "S 175" var blevet givet af ved den 4. SFltl til den 2. SFltl). I samme nat flyttede den 9. SFltl med "S 130", "S 145", "S 168" og den beskadete båd "S 112" fra Cherbourg til St. Malo.

Den 18.06.1944 brød den 1. US-Armee igennem til Barneville og dermed var fæstningen Cherbourg ikke mere til nytte af S-bådene. Gruppe West ordnede tilintetgørelse af S-båd-basen med undtagelse af tre bokser an.  

Den 19.06.1944 skulle den 6. SFltl egentlig løbe ind til Ijmuiden men ved bombeskade til slusen  Brunsbüttelkoog var den blevet forsinket.

I natten 22./23.06.1944 bragte "S 130", "S 145" og "S 168" (Gruppe Rabe) amunition og 24 hæresofficerer til Cherbourg. 

Den 8. SFltl flyttede med tre både fra Ostende til Boulogne og fik under angreb af jagerbombere skader på alle både ved bombesplinter, på "S 83" blev to mand såret og båden måtte i dok. 

Den 2. SFltl med syv både var på vej med miner da den kom i en fægtning med destroyere. "S 190" (Kptlt. Wendler) fik flere 10,2-cm-træffer og måtte blive givet op. Besætningen kunne blive bjerget. Der var tre sårede, MaschMt. Georg Klöhn blev savnet. Flotillen kom tilbage til Le Havre uden at have udlagt minerne.

I natten til den 24.06.1944 ordnede SKl an, at alle indsatsklare både skulle flyttes til St. Malo. Gruppe Rabe måtte forlade Cherbourg, siden havnen var uomstødeligt at blokke og flyttede med 27 indskibede soldater på hver båd til St. Malo.

I natten 24./25.06.1944 kunne den 2. SFltl udlægge minerne trods en fægtning med  destroyerne "Stord" og "Venus". Alle torpedoer skudt forfejlte deres måle. "S 175" fik en 12-cm-fuldtræffer på broen, to mand faldt, MatrHptGefr. Leonard Strauß und FkObGefr. Alfred Geiger, en mand blev såret. På tilbagemarchen fik "S 181" i en fægtning med MGBer en 40-mm-træffer, hvorved en mand blev såret. "S 130" og "S 168" flyttede fra St. Malo til Alderney. Den 8. SFltl flyttede til Le Havre med tre både.

  Den 26.06.1944 traf den 6. SFltl (KptLt Obermaier) med bådene "S 39", "S 76", "S 90", "S 91", "S 114", "S 132" og "S 135" ind i Ijmuiden. Den blev flyttet til Le havre i begyndelsen af Juli.  

Ved forsøget at bryde igennem fra Alderney til Dieppe kom"S 130", "S 145" og "S 168" fra den 9. SFltl i natten 26./27.06.1944  i en fægtning med destroyere. "S 145" (Ob.Strm. Seifert) fik træffer i afdelingerne V og VI og sejlte tilbage til Alderney med en maskine. De andre både opnåede Dieppe. "S 145" opnåede St. Malo den 27.06.1944. Der lå også endnu "S 112". F.d.S. planlagde at begge både skulle flytte til Brest for istandsætning.

I natten 27./28.06.1944 blev et fremstød af den 2. og 8. SFltl i Seinebugten resultatløs. I natten 28./ 29.06.1944 udlagte bådene af den 2. SFltl miner, den 8. SFltl opererede som escortenhed. Aktionen blev ubemærket.  

Den 29.06.1944 havde F.d.S. ved vestfronten rådighed over de følgende både:

St. Malo 5. SFltl:  S 112 sejlberedt
9. SFltl: S 145 aKB
Le Havre 2. SFltl: S 174, S 177, S 180, S 181 KB
8. SFltl: S 83, S 127, S 133 KB
9. SFltl: S 167 KB, S 175 aKB
Dieppe 9. SFltl: S 130 sejlberedt, S 168 KB
Vlissingen 2. SFltl: S 176, S 182 KB
Amsterdam 6. SFltl: S 39, S 114 KB
Rotterdam 6. SFltl: S 76, S 90, S 97, S 132, S 135 KB
Ijmuiden 6. SFltl: S 91 aKB

I natten 03./04.07.1944 gik den 8. SFltl med tre både til søs, for at udlægge miner. Også denne aktion blev tideligt bekendt til de allierede, så at en MGB-gruppe blev indsat målbevidst. Men det lykkedes de tyske både at ryste af deres fjender og efter et luftangreb at udlægge deres miner inden de løb ind til Dieppe velbeholden.  Den 2. SFltl var også på havet, den 1. Gruppe med  "S 177", "S 180" og "S 181" kom under beskydning af MGBer, hvorved "S 181" fik træffer, MaschMt. Bernhard Häring faldt, en mand blev såret. Den 2. Gruppe "S 175", "S 174" og "S 167" udlagte dens miner og traf derefter på de to britiske fregatter "Stayner" og "Thornborough", et vifteskud med fem torpedoer gik fejl. Men bådene kom uskadt tilbage til bunkeren af Le Havre.

 Den 2. SFltl løb om aftenen ud igen med miner, men kom kort efter de forlod havnen i en fægtning med de kanadiske "MTB 459", "MTB 464" og "MTB 464" og fregatten "Trollope".

 

S-både stevner ud fra en bunker på Kanalkysten - Billede: PK-Foto

 I natten 04./05.07.1944 skulle den 8. SFltl flytte fra Dieppe til Brest, på grund af maskinskade på "S 83" og "S 127"  faldt det ud. I den næste nat lykkedes flytningen af "S 112" og "S 145" til Brest, undervejs reddete de 57 mand fra den brændende forpostbåd "V 715".

I den sene aften af den 05.06.1944 skulle "S 83" sammen med flyvesikkerhedsbåd "Fl.Bt. 512" flytte fra Dieppe til Boulogne. De måtte derved lade flere luftangreb gå hen over sig. "FlBt. 512" fik en bombetræffer. "S 83" tog over de overlevende og de hemmelige genstande og forsænkede båden. På "S 83" blev to mand såret og de 40mm- lige som de 20mm-kanoner var uklart.

I natten 05./06.07.1944 flyttede den 6. SFltl under kommando af kommandøren 8. SFltl (KKpt Zymalkowski) sammen med bådene "S 176" og "S 182" af den 2. SFltl og "S 168" af den 9. SFltl fra Boulogne til Le Havre. De havde opdrag af Gruppe West at søge torpedoangeb på destroyere selv om F.d.S. havde betænkninger derom.

Den 2. SSFltl var også på havet med "S 177", "S 181", "S 180" og "S 167" og "S 175" af den 9. SFltl. De havde fægtninger med destroyere, fregatter og MGBer. Fire torpedosalver gik fejl. Mens de løb ind til havnen fløj den midlere del af torpedo-bunkeren i luften ved explosion af de 41 torpedoer lagret deri. Bådene blev uden skade. Syv mand mistede livet, Kptlt. (Ing.) Kurt Weiß,  OFhnr.z.S. Franz Gant, MaschObMt. HAns Schmidt, KraftfObMt. Karl-Heinz Steffen, KraftfObGefr. Willi Zahn, VerwHptGefr. Kurt Saewe og Mt. B. fra den 2. SFltl.

I natten 07./08.07.1944 var den 2. SFltl med to grupper, "S 176", "S 177", "S 182" og "S 174", "S 180", "S 181"  i torpedoindsats i Seine-Bugten. I en fægtning med destroyere og MGBer opnåede den 1. gruppe af den 2. SFltl en torpedotræffer på den britiske fregat "Trollope", som kunne nok blive slæbt af ved destroyer escort "Stevenstone", blev sat på grund men kom aldrig mere i fart.

Også den 2. gruppe kom snart efter de løb ud i fægtniger med destroyere. Torpedoerne fyret gik fejl. Destroyerne escort "Cattistock" og "La Combatante" og fregatten "Thornborough" lod først ikke ryste sig af, men da en MTB-gruppe kom nær blev den taget under fyr. MTBerne skiftede kurs imod S-bådene og en MTB blev skudt sammen på en distance af 100 m af en båd med en20mm-fireløbet-kanon og brød i brand. Flockføreren af MTBerne ramte vraget med høj fart. S-Bådene undslippede bag en tågeslør og løb ind til Le Havre i den tidelige morgen. Alle både havde skader at vise frem, en sømand var alvorligt og to andre let såret.

I natten 07./08.07.1944 var den 2. og den 9. SFltl i torpedoindsats i Seine-Bugten. I en fægtning med destroyere og MGBer landete den 2. SFltl en torpedotræfferpå den britiske fregat "Trollope", som kunne blivet sat på stranden men kom aldrig i fart igen.

Den 08.07.1944 løb den 2. SFltl med seks både ud til en torpedoinsats og den 6. SFltl med tre både ud til at udlægge miner fra Le Havre. Vejret tvang begge flotiller til at sejle tilbage. Den 9. SFltl med "S 175", "S 168" og " S 167" løb ud fra Dieppe og stød snart efter de forlod havnen på en gruppe af minestrygere. Torpedoerne fyret gik fejl. Flotillen kom tilbage igen i den tidlige morgen.

Den 15.07.1944 løb den 2. SFltl med "S 180", "S 177", "S 174" og "S 182" og den 6. SFltl med "S 132", "S 90" og "S 135" ud fra Le Havre. Den 2. SFltl blev forviklet i en fægtning med  kanadiske MTBer også den 6. SFltl vekslede fyr med de kanadiske "MTB 459", "MTB 466" og "MTB 464" og alle både havde træffer-skader da de løb ind igen. Også den 9. SFltl med "S 175", "S 168" og "S 167" slog sig med MTBer. "S 168" fik en træffer på skytsskiltet af 40mm-kanonen. Derved blev en mand såret. På "S 138" blev også en mand alvorligt såret. 

S-både på angrebskurs - Billede: PK-Foto

Den 17.07.1944 blev en konvoj på østkurs opdaget ved Selsey Bill af oplysningen, F.d.S. satte den 9. SFltl med tre både an på den, bådene kom ikke nær konvojen siden de blev opdaget tideligt og forviklet i fægtninger. På marchen tilbage til Dieppe blev de grebet an fra luften nogen gange uden at tage skade. 

Den 6. SFltl med "S 135", "S 90" og "S 132"  var i indsats fra Havre men stød kort efter de løb us på MTBer og opnåede på "MTB 361" flere 40mm-træffer. 40mm-kanonen på "S 132" var faldet ud.

Den 2. SFltl var med seks både i to grupper i indsats i Seine-bugten. Den 1. gruppe med  "S 176", "S 177" og "S 182" leverede sig en fægtning med MGBer hvorved S" 176" fik en træffer og havde tre sårede, mens den 2. gruppe med "S 174", "S 180" og "S 181" fandt ingen måle og kom tilbage uden successer til Le Havre.

I samme nat flyttede "S 91", "S 79" og "S 114" til forstærkning af den 6. SFltl fra Ostende til Boulogne.

Vejret sørgede derfor at ingen S-båd-indsatse fandt sted den 19., 20. og 21.07.1944. Den  22.07.1944 måtte den 2. SFltl bryde en indsats af på grund af dårlig sigt.

I samme nat blev forsøgt at flytte torpedobåden "T 28" under sikring af "S 135", "S 90" og "S 132" til Boulogne. På grund af maskinskade på "S 90" måtte den sejle tilbage under ledsagelse af "S 135". "T 28" og "S 132" løb alene videre. En indsats af destroyer escort "Melbreak" imod denne enhed blev resultatløs. 

Senere i samme nat flyttede "S 90" og "S 135" sammen med den 4. R-Fltl fra Le Havre til Dieppe. Derved blev de taget under fyr af destroyere of MGBer. På "S 135" blev en mand såret alvorligt. 

Den sene aften af den 23.07.1944 satte "T28" sikret ve den 8. SFltl sin march til øst fort. Enheden var under nærmest fulstændig radarobservering og blev taget under fyr af den britiscke kystartilleri. Tiltrods af nogle jagerbomberangreb satte den sin march fort og kunne udmanøvrere destroyer "Forester", fregat "Stayner" lige som " MTB 480" og "MTB 484". Den tidlige morgen af dem 24.07.1944 løb enheden ind til Hoek van Holland, S-bådene lavede fast i SBB Rotterdam.. 

I natten til den 26.07.1944 måtte kommandøren af den 2. SFltl med sine fem både give op siden bådene var blevet opdaget tideligt og sigten blev værre.

Siden ingen resultater kunne blive optegnet imod landingsflåden begyndte F.d.S. igen at gribe konvojtrafikken an syd og øst fra Englang. 

  Straks i natten 26./27.07.1944 lykkedes det den 6. SFltl (Kptlt. Matzen) med "S 97", "S 114", "S 91", "S 90", "S 132, "S 39" "S 135" og "S 79" foran Dungeness at nærme sig en kovoj. Som 3. gruppe under sin kommando løb den 9. SFltl med "S 175", "S 168" und "S 167" ud. Den 1. guppe kom i fægtning med  destroyere og MTBer. "S 97" (Ob.Strm. Waldhausen) og "S 114" (Oblt.z.S. Hemmer) forsænkede fragtskibene "Fort Perrot" (7171 BRT) og "Empire Beatrice" ( 7046 BRT) med to FAT. Gruppen kunne ryste af destroyerne "Obedient", "Opportune" og "Savagew" lige som "MTB 436" og. "MTB 432". Jagerbomber-angreb blev uden resultat.  Der var også en kort fægtning med egene R-både. "S 90" og "S 91" skød flere torpedoer på destroyere uden at få træffer. I en fægtning med MGBer fik "S 90" en træffer i brændstoftanken. Der var en alvorlig såret og fire letsårede. Den 2. gruppe kom i fægtninger med "MTB 229", MTB 240" og "MTB 354" men kom ikke nær konvojen. Alle både løb ind til Dieppe i den tidlige morgen.

  I den samme nat førte den 2. SFltl i Seinebugten et fremstød igennem imod landingsenheder. Den stød på erscortskibene og efter en ramming med "MTB 430" under en fægtning med britiske MTBer og en britisk fregat måtte "S 182" blive sprængt. Der faldt: Chefen, Kptlt. Kurt Pinger, StObMasch. Wilhelm Nehren (L.M.), MaschObMt. Heinrich Meyer, MaschObMt. Putz, MaschObGefr. Bockanekt, MaschObGefr. Kurt Mühlmann, MaschObGefr. Paul Kuppgisch. 17 mand kom i fangenskab. "MTB 412" ramte vraget af "MTB 430" og måtte også blive givet op. Otte dage senere drev en gummibåd med en overlevende an på den franske kyst.

I natten til den 29.07.1944 forhindrede tyk tåge alle indsatse. Den 29.07. flyttede den 9. SFltl på grund af trængende instandsetningsbehov til Ostende og den 30.07. til Rotterdam.

Den 2. S-Fltl med fem både stød på fjentlige destroyere og fire MGBer. Torpedoer fyret af "S 180" og "S 176" imod destroyerne gik fejl.  

I natten 30./31.07.1944 sejlte den 6. SFltl med tre både fra Dieppe til en stikansats på en konvoj øst af Eastbourne. "S 97" (Ob.Strm. Waldhausen), "S 114" (Kptlt. Hemmer) og "S 91" (Kptlt. Nolte) fyrede seks FAT og meldete fire træffer på tre fragtskibe på 3000 til 4000 BRT. De forsænkede det britiske fragtskib  "Samwake" (7219 BRT) og beskadete de britiske fragtskibe "Fort Dearborn" (7160 BRT), "Fort Kaskaskia" (7187 BRT) og "Ocean Courier" (7178 BRT). FuMB-aparaterne havde understøtet flotillen i at undgå sikringsfartøjerne. 

I  natten 31.07./01.08. 1944 greb den 2. SFltl med  "S 176", "S 180", "S 177", "S 181" og "S  174" og den 6. SFltl med "S 132", "S 39" og "S 79" britiske destroyere og MTBer an. Alle "Zaunkönige" (Zaunkönig var dæknavnet for en torpedo med akustisk selvstyring; den officielle typbetegning var T-5 eller G7es) detonerede tideligt. I fægtning med en britisk MTB fik "S 132" en træffer i styrbord-maskinen, som derfor faldt ud, og der var tre sårede.  

  I samme nat fløj 52 Lancaster-bombere og 5 Mosquitos et bombeangreb imod S-båden i LE Havre. Under angrebet blev tre både som lå udenfor bunkeren beskadiget. "S 132" faldt ud for 14 dage. En mand faldt.

   Den 01.08.1944 var af de fire i vesten opererende S-bådflotiller endnu 22 både existerende, hvorfra 10 var indsatsberedt (KB). I natten 01./02.08.1944 flyttede den 1. Gruppe af den 6. SFltl fra Dieppe til Le Havre. Det  planlagte koordinerede angreb af småkampmidler og S-både for den næste dag blev behindret ved et bombeangreb af  54 Lancaster-bombere. "S 39" (Lt.z.S. Brandi) og "S 114" (Kptlt. Hemmer) blev forsænket i havnen, "S 91" og "S 97" blev svær beskadiget.

Indsatsen af småkampmidlerne i natten  02./03.08.1944 fandt trods det sted. Den 2. SFltl med "S 172, "S 180" , "S 174" og "S 181" førte et afledningsfremstød igennem, hvorved det kom til tre fjendekontakter med MGBer og en større enhed. En MGB blev skudt i brand. "S 180" fik en træffer efter udfald af begge ydermaskiner og "S 176" og "S 174" kolliderede ved undvigsbevægelser. På "S 176" blev forskibet trykket ind over vandlinien. På "S 181" havde en granat slået igennem panserkalotten. Men alle både kunne opnå havnen. Tre let- og fire sværsårede (derimellem chefen"S 180") blev bragt i land.

I den samme nat løb bådene "S 195" (Lt.z.S. Kehder), "S 196" (Oblt.z.S. Rathenow) og "S 197" (Lt.z.S. Fanger) ind til Ijmuiden som forstyrkning af den 8. SFltl.

I nætterne 04./05.08. og 05./06.08.1944 fulgte ved den  2. og 6. SFltl "Dackel"-indsatse med seks både (Dackel var dæknavnet af en langstrækkeversion af torpedoen G 7e). 24 "Dackel" blev fyret.  Alle gik fejl. De kunne bare faststille en detonation.

Bådene "S 112" og "S 145" var blevet tilbage i Brest. Om eftermiddagen greb 15 Lancaster og to Mosquitos havnen an. "S 145" blev beskadiget i bunkeren og lå nogen dage under vand inden den kunne blive bragt i dok. Styrbord-torpedorøret var tilintetgjordt, bagbord-røret beskadiget, motorene havde ligget mange timer under vand, flere spanter var brækket. Båden blev sprængt den 15.09.1944 siden den var uklar at sejle.

I natten 05./06.08.1944 løb den 2. SFltl med "S 180", "S 181" og "S 174" og den 6. SFltl med "S 97", "S 79" og "S 176" ud til et torpedoangreb med "Dackel" imod skibsmåle. Der blev skudt 12 "Dackel" uden at man kunne fortegne success. Mens den 2. SFltl efter to fægtningsberørelser med MGBer løb uskadt ind til Le Havre, havde den 6. SFltl en fægtning med "MTB 475", "MTB 476" og "MTB 474". Herved fik "S 97" en torpedotræffer i forskibet. Torpedoen detonerede ikke, så at alle både løb ind igen. 

Den 07.08.1944 traf den 10. SFlt (Kptlt. Karl Müller) med "S 183" (Oblt.z.S. Klaus-Ulrich Hardtke), "S 184" (Lt.z.S. (KRO) Bruno Klockow), "S 185" (Oblt.z.S. Werner-Karl Schmidt), "S 191" (StObStrm. Hermann Adam og "S 192" (Oblt.z.S.d.Res. Schlubach) ind som forstyrkning.

Om aftenen af den 09.08.1944 gik den 2. SFltl med to både til søs. Den blev forviklet i en fægtning med destroyere. Efter fejlskød blev de grebet an af jagerbombere. På "S 174" og "S 181" var der fire alvorligt  og tre let sårede. Begge både måtte på grund af de skader de tog blive stillet aKB. Også "S 177", "S 180", "S 79" skød "Dackel" uden success.

I natten til den 10.08.1944 traf tre både for den 8. SFltl ind, "S 198" (Kptlt. Walter Knapp), ´"S 199" (Oblt.z.S. Joachim Quistorp) og "S 701" (Oblt.z.S. Ulrich Toermer).

I natten 11./12.08.1944 flyttede den 8. og 10. SFltl fra Ijmuiden til Ostende. På grund af dårlig sigt måtte indsatsene af de andre flotiller blive brudt af. Også på grund af dårlig sigt kunne den 8. SFltl ikke sejle videre til Boulogne som planlagt. 

På grund af dårlig sigt måtte en fællesindsats af 2., 6. og 8. SFltl i natten 12./13.08.1944 blive brudt af. Den 10. SFltl med "S 191", "S 184", "S 183", "S 185", "S 186" og "S 192" førte en mineindsats foran Orfordness ud. I en fægtning med destroyer "Walpole" og MGBer måtte "S 191", "S 184" og "S 183" måtte tage træffer og der var en falden, MatrObGefr. Anton Brüggemann,  på "S 191" og på "S 184" en alvorligt såret.

Fra den 04.08. til den 15.08.1944 havde flotillerne skudt 84 "Dackel" med forholdsvis lille successer. Truffet blev den 09.08. den gamle britiske krydser "Frobisher" (9860 ts), den 10.08. minestryger "Vestal" (850 ts) og fragtskibet "Iddesleigh" (5205 BRT) og den  11.08. værkstedskibet "Albatros" (4800 ts).

Den 15.08.1944 blev den 8. SFltl flyttet til Boulogne, "S 196" havde en rorskade og blev ladt gå til Calais sammen med "S 198". Lige inden flotillen kom til Boulogne skete et bombeangreb. "S  701" måtte i dok til reparatur. I samme nat udlagte den 10. SFltl med seks både nord af Margate 20 UMB-miner. "S 192" havde UK-udfald og kunne ikke udlægge sine miner. "S 196" havde rorudfald på vejen tilbage, på "S 185" faldt den midlere maskine ud. Flere angreb fra luften undslippede bådene uskadt og kom tilbage til Ostende i den tidlige morgen.  

I midlertiden var de Allierede landet i Sydfrankrig den 15.08.1944. Landfronten kom nærmere og nærmere. Til denne tidspunkt havde vestflotillerne , den 2., 6. 8. 9. og 10. SFltl,  ialt 33 både til deres rådighed af hvilke bare 18 var fuld indsatsklar, fire andre var fartklar men ikke fuld indsatsklar. Den 9. SFltl måtte skrive bådene "S 112" og "S 145" af som lå i Brest til reparation. De andre fire både  lå i værft i Rotterdam til istandsætning og motoroverhaling.

I natten 17./18.08.1944 sejlte "S 97" og "S 79" af den 6. SFltl en videre "Dackel" indsats. De skød syv "Dackel" uden at kunne melde successer og løb ind igen til Le Havre. Den 10. SFltl var med "S 184", "S 191", "S 192" og "S 186" løbet ud fra Ostende til en mineoperation. På deres march dertil blev de grebet an fra luften. Der trådte ingen skader op. "S 191" havde en maskinudfald og blev ladt gå sikret af "S 192". Kort efter midnat trådte på "S 184" hæftige vibrationer op, styrbordmaskinen kunne ikke mere holde omdrejningerne. Tre minutter senere blev bådene taget under fyr af destroyere og MGBer. På "S 186" traf en 40mm-projektil den førreste mine uden at den detonerede. Siden "S 184" kunne bare løbe 30 knob, kaldte kommandøren operationen af. På sejladsen tilbage skete igen angreb fra luften, men alle både kunne uden videre skader lave fast i Ostende med deres miner.

In denne nat var også den 8. SFltl med "S 196", "S 194", "S 193", "S 197", "S 198" und "S 701" på en indsats imod en meldet konvoj foran Dover. Sydøst af Dungeness stød båden på destroyer "Opportune", "MTB 433" og "MTB 432". En torpedo fyret på destroyeren gik fejl. En time senere traf de på destroyer "Walpole", "MTB 356", "MTB 353" og "MTB 362". Igen gik såvel T-5 som også G7a-skød forbi. En torpedo traf føringsskibet af konvojen, "Fort Gloucester" (7122 BRT) uden at anrette store skader. I fægtningen med MTBerne blev førerbåden truffet så at briterne brød kampen af. Ved at løbe ind kom "S 198" i en netspærre og måtte slæbes af ved "S 195".

I natten 19./20.08.1944 flyttede fire både af den 10. SFltl fra Borkum via Ostende til Boulogne. De blev grebet an fra luften og tog skader, på "S 192" faldt SKad. Hans Zinsmeier, flere besætnisgmedlemmer blev såret. På grund af splinterskaderne måtte båden løbe Ostende an og aflevere de sårede ved lazarettet.  De tre andre både blev foran Kap Griz Nes grebet an fra luften. På "S 185" faldt den stedfortædenede chef, StbsObStrm. Adam, og MaschGefr, Albert Vix, der var fem sårede.  

I natten 20./21.08.1944 skulle den 8. og den 10. SFltl med ialt  otte både gribe en østsejlende konvoj an. De blev straks grebet an fra luften. På "S 197" blev to mand såret. "S 199" havde maskinudfald. Begge både blev ladt gå til Boulogne. Ve et videre luftangreb tabte de tre både kontakt til hinanden. At samle dem igen tog så meget tid at flotillekommandøren kaldte indsatsen af. Alle både kunne løbe ind til havnene Dieppe og Boulogne med lette skader. 

Den 2. SFltl skulle i den samme nat med "S 176", "S 180", "S 177", "S 174" og "S 181" gribe en østsejlende konvoj syd af Hastings an.  De kom i fægtninger med de tre britiske destroyere "Melbreak", "Watchman" og "Forester" uden at tage skade. På marchen tilbage blev de grebet an fra luften men bådene kunne løbe ind til Le Havre uskadt.

Den 22.08.1944 forhindrede tåge alle S-båd-indsatse i Kanalen. Den 24.08.1944 beordrede Gruppe West på nyt "Dackel"-angreb baseret på Le Havre men også at alle overtalige torpedoer skulle blive aftransproteret fra Le Havre. F.d.S. holdt en forråd af 20 G 7 a (T-1) og otte "Zaunkönig" (T-5) for tilstrækkeligt. 

Om aftenen af den 24.08.1944 stød den 2. SFltl ved et forsøg at operere på en konvoj på fregat "Seymour" og de amerikanske S-både "PT 520", "PT 511" og "PT 514". I den udviklende fægtning faldt på "S 174" en maskine ud; båden blev ledsaget af "S 177" til Dieppe. De andre tre både sejlte tilbage til Le Havre. Den 6. SFltl var løbet ud med "S 97" og "S 79" og ledsagede de to aKB-både "S 132" og "S 91" fra Le Havre til Dieppe. Enheden blev opdaget af fregatten "Retalick" og destroyer escort "Talybont" og taget under fyr. "S 91" (Kptlt. Nolte) fik tre svære og tre mellemsvære træffer. To maskiner og roret faldt ud. Båden sejlede brændende rundt i kredsen. Flotillen løb i tåge af og kom tilbage efter kort tid. Besætningen af "S 91" var allelrde gået i gummibådene, MaschObMt. Gerhard Weipert og MaschObGefr. Polter faldt, chefen og en sømand blev alvorligt, fem videre soldater blev let såret. Båden blev sprængt, de andre både opnåede Dieppe kort efter 03.00.

Den 6. SFltl var den 25.08.1944 ved et forsøg at gribe en konvoj vest af Beachy Head an i  en natfægtning med den britiske destroyer escort "Bleasdale" kommet under heftigt fyr. "S 701" måtte tage træffer og brød i brand. "S 196" kolliderede med den brændende "S 701". Begge både kunne løbe ind til Dieppe. De to andre både, "S 195" og "S 197", stød videre frem, men fandt ingen konvoj. De kom i en fægtning med SGB "Grey Goose" og SGB "Grey Wolf" men kom tilbage til Dieppe ubeskadet.

I natten til den 28.08,1944 måtte den 2. og den 8. SFltl bryde deres forsøge at komme op til fjenden af. Den 6. SFltl flyttede med "S 97", "S 132" og "S 198" fra Dieppe til Boulogne og blev derved flere gange grebet an fra luften, men uden at tage skade. Den 10. SFltl med "S 183", "S 192", "S 191", "S 186", "S 199", "S 184" og "S 198" blev også grebet an fra luften flere gange. På "S 191" blev en mand let såret. "S 192" og "S 184" fik splinterskade, på "S 198" blev bagbordsiden alvorlig beskadiget ved splinter, OFhnr.z.S. Friedrich Baatz, BtsmMt. Otto Fuhl und StrmObGefr. Friedrich Hönisch faldt, tre mand blev såret. Flokken "S 174", "S 177" kunne på grund af stærk sikkering ikke løbe tilbage til Le Havre og kom ved Cap d’Antifer i en fægtning af den 8. Artilleribærer-Flotille med den fransk destroyer escort "La Combatante" med "MTB 253", "MTB 257" og "MTB 254" og den britiske fregat "Thornborough"med "MTB 450", "MTB 481" og "MTB 482" og den britiske fregat "Seymour" med de amerikanske "PT 516", "PT 513" og "PT 516". "S 177" fyrede to torpedoer på destroyeren og fiskede 80 overlevende fra artilleribærerne ud af vandet. "S 174" slæbede den manøvrerudygtige "AF 109" med 40 overlevende til Fécamp.    

I natten 29./30.08.1944 forlod de sidste enheder af Krigsmarinen, ni R-både, seks artilleribærer, en marinefisklogger, en krigsfiskkutter, en undervandsbådjager og en slæber, Le Havre og flyttede ledsaget af den 8. SFltl til Fécamp. Da enheden blev grebet an af fregatten "Retalick" og destroyer escort "Cattistock", opnåede "S 196" under kommando af KKpt. Zymalkowski en træffer på kommandobroen af destroyer escort "Cattistock", som lavede artillerifægtningscentralen kampudygtig og dræbte chefen. 

Den 1. gruppe af den 2. SFltl, som forlod havnen som sidste enhed, udlagte miner i havneindfarten og trak sig tilbage til Boulogne. Den 2. gruppe med "S 176", "S 180" og "S 181" flyttede besværet ved destroyer-. MGB- og luftangreb fra Dieppe til Boulogne. På "S 180" blev an mand såret ve et luftangreb, ved den 8, SFltl blev "S 195" beskadiget.

Da to både som var blevet i Brest, "S 112" og "S 145", forsøgte forgæves at opnå Kanaløerne. Ved "S 145" var bagbord- motoren beskadiget ved materialfejl. Bådene blev understilt Søkommandanten Bretagne. De seks flotiller sat ind i vesten omfattede endnu 34 både hvoraf syv ikke var indsats-beredt (aKB).

I natten 04./05.09.1944 blev Boulogne givet op. Denne gang var den 10. SFltl den sidste enhed, som forlod havnen, efter at de havde forminet indfarten. På tilbagetrækningen  kom bådene under fyr af kystartillerien sydøst af Dover. "S 184" forlod enheden alvorligt beskadiget. "S 191", "S 186" og "S 192" sejlte videre til Hook van Holland og Rotterdam og videre gennem kanalene til Amsterdam. Fortøjet der fik førerbåden at vide, at "S 183" med besætningen af "S 184" om bord var løbet ind til Ostende. "S 184" havde måttet tage en svær træffer og var ikke mere at holde. Båden havde derfor blivet selvforsænket. StrmMt. Karl Helsing faldt. 

I samme nat flyttede den 8. SFltl fra Ostende til Ijmuiden. På grund af den svære søgang løb flotillen imod morgen ind til Hook van Holland.  

Den 06.09.1944 blev efter opgave af alle havne i Nordfrankrig og Belgien F.d.S. understilt Marinekommando Nord. Den 2. og den 6. SFltl flyttede tilbage til hjemstavn, den 2. SFltl gik til værftopfiksning til Wilhelmshaven, den 6. SFltl skulle aflevere dens gamle både til S-båds-læredivisionen. Med det var antallet af de til rådighed stående både igen stærkt skrumpet ind. Den 8. SFltl lå med fem krigsberedte både i Ijmuiden, den 10. SFltl med  fem både i  Amsterdam, den 9. SFltl med tre både i  Delfzijl. Den 4. SFltl fik ordre at trække sammen tre både fra Wilhelmshaven og to både fra Flensburg i Wesermünde, hvor der allere var en båd.  

  Den 8. SFltl udlagte i nætterne 08./09. og 09./10.09.1944 i Vestschelde 24 bund-miner. I den følgende nat blev igen 24 miner udlagt der. 

Et forsøg om aftenen af den 12.09.1944 af den 10. SFltl at føre et angreb ud med fem både på en konvoj ved Cromer slog fejl på grund af dårligt vejr. En mineindsats af den 8. SFltl fra Rotterdam endete dermed, at minerne blev udlagt uskarp, siden de sprang ud af sporene på grund af det dårlige vejr og bragte bådene i fare. Begge flotiller blev belagt med bomber på vejen tilbage til deres baser uden at der var skader at tegne op.

Indtil den 16.09.1944 var dårligt vejr, så at videre indsatse ikke var mulig. I natten 16./17.09. skulle tre grupper af tre både hver under førelse af chefen  9. SFltl (KKpt v. Mirbach) operere på en konvoj foran Cromer. Den 3. Gruppe ("S 185", "S 191" og "S 186") vendte om på grund af en rorskade på "S 185", den 1. Gruppe ("S 175", "S 168" og "S 192") udlagte miner på konvojruten, den 2. Gruppe ("S 200", "S 701" og "S 183") udlagte miner foran Haisborough. Siden begge grupper blev skudt ad ved destroyere og ikke sigtede konvojen, drejede de rundt. 

For natten 16./17.09.1944 var den 9. SFltl med fire både under føring af "S 198" (KptLt Knapp) blevet beordret at forsyne Dunkirke.  På grund af den dårlige transportsituation af det transporterede gods blev undertagelsen forrykket ved 24 timer. Klokken 16.17 Uhr kom underretningen af den allierede luftlanding i Arnheim. Alle transporter fra og til hjemstavnen blev stoppet. Siden den øverste Wehrmachtsführung troede, med det var tilbageerobringen af Holland blivet ledet ind, blev ødelæggelse af havneanlæg af Amsterdam og Rotterdam beordret. F.d.S. meldete Admiral Niederlande, at derved insats af S-både fra Holland var sluttet. 

Ordreformidler Maskinunderofficer Rormand og Radiomand
Fotos: PK-Aufnahmen

  Om aftenen af den 18.09.1944 løb den 1. gruppe af den 10. SFltl mit "S 186" und "S 185" ud fra Hook van Holland. Fra Vlissingen løb den 2. gruppe med "S 198" og "S 199" ud. Hver båd ladet med 8 t ammunition og forsyningsgods. Bådene "S 186" og "S 185" lige som "S 198" og "S 199" kunne slippe bort fra destroyerne som jagede dem. De løb ind til Dunkirk i natten til den 19.09.1944. Efter losning løb de ud igen i samme nat. "S 198" og "S 199" havde kommandøren af den 22. Infanterie-Division og nogen officerer fra sin stab så vel som fire sværsårede soldater om bord. De opnåede bunkeren af Hook van Holland i den tidelige morgen. Også de fleste andre både opnåede ubeskadet deres baser.   

Til at aflede fra disse fire både var chefen 10. SFltl (Kptlt. Karl Müller) gået til søs med tre både. Som gik frem af en B-tjenestemelding blev alle tre både holdt an af den britiske fregate "Stayner" med " MTB 724" og "MTB 728", "S 183" blev skudt i brand og synkede, der faldt: Fhnr. (Ing.) Triebs, ObMasch Petzold (L.M.), SKad. Sommerfeld, ObMaschMt. Merker, Gefr. (T) Werner Decker. "S 200" (Lt.z.S. Alfred Kellinghusen) og "S 702" (Oblt.z.S. Hilmar Blum) kolliderede ved at undvige og blev selvforsænket. Fra "S 200" faldt chefen og fire andre soldater og fra "S 702" MaschMt. Ernst Zimolong, MatrObGefr. von Hammerstein, MechObGefr. (T) Hans Dennewitz, MaschObGefr. Herbert Ludwig og ein PK-særligfører. Kommandøren 10 SFltl (Kptlt. Karl Müller), to chefer og 45 mand blev taget som fanger. Ny flotillekommandør blev Kptlt. Bludau.  

I natten til den 20.09.1944 flyttede F.d.S. fra Scheveningen til Den Helder. 

Villa Sandhage i Hoge Weg 18, Scheveningen, sæde af F.d.S.  1942 til 1944 - Billede: M. S. Laarman

Villa Sandhage, sæde af FdS, til venstre deraf officers-messen 1942 bis 1944 - Billede: M. S. Laarman

Resten af  vejledningen til telfonanlæget fundet i Villa Sandhage ved renovering 1999 - Billede: M. S. Laarman

I begyndelsen af Oktober 1944 havde styrken og indsatsberedskabet af S-bådene i Holland opnået den absolute dybeste stand. Den 4. SFltl i Ijmuiden havde til rådighed de krigsberedte Både "S 202", "S 201" og "S 219", den 10. SFltl " S 185" og "S 186" i Ijmuiden og "S 191" og "S 192" i Rotterdam, den 8. SFltl i Rotterdem havde til rådighed "S 198" og "S 199", ialt altså ni både.  

I den første uge af Oktober traf den 9. SFltl (Kptlt. v. Mirbach) med bådene "S 130", "S 167", "S 168", "S 175", "S 206" og "S 207" ind i Rotterdam. Dårligt vejr havde indtil den tid forhindret at løbe ud hhv. lod flotillerne bryde  deres indsatse tidligt af. I natten 07./08.10.1944 løb den 9. SFltl efter en første sejlads på grund af dårlig sigt ind igen. Da de løb ud igen blev de taget under fyr af tyske forpostbåde og måtte tage træffer.    

Dårligt vejr forhindrede videre indsatse. Ikke før den 10.10.1944 kunne en første mineindsats af alle tre flotiller (4., 8. og 9 SFltl) med 13 både foran øen Walcheren blive føret igennem.  Der blev 56 miner udlagt. Tabe af modstanderen på disse spærrer skete ikke. 

Den 19.10.1944 fik den 4. SFltl ordren, at flytte over indlandsruterne til hjemstavn. Målet var nyudrustning i Swinemünde og ansluttende flytning til Norge sammen med tenderen "Hermann von Wissmann". Flytningen af flotillen med "S 201", "S 202", "S 203", "S 204", "S 205", "S 219", "S 220" og "S 703" lod antallet af S-både til rådighed ved vestfronten igen melte sammen drastisk.  

Igen forhindrede dårligt vejr indtil den 29.10.1944 videre indsatse. I natten 29./30.10.1944 måtte den 8. og den 10. SFltl bryde en mineindsats af på grund af den lyse månenat. Den 31.10.1944 løb den 9. SFltl ud fra Hoek van Holland med  fem både med miner, den 8. SFltl med fire både og den 10. SFltl med tre både løb ud fra Ijmuiden. De skulle udlægge miner på Themse-Scheldt-ruten og nord af Dunkirk. Den 9. SFltl måtte bryde operationen af på grund af dårlig sigt. Den 8. SFltl udlagte 20 miner, den 10. SFltl 15. Den 10. SFltl blev taget under fyr af destroyer escort "Stevenstone" og undslippede uskadt. På disse spærrer synkede den 05.11.1944 panserlandingskibet "LCT 457" (600 ts) og den 07.11.1944 panserlandingskibet "LST 420" (2750 ts).

Med start af den britiske operation „Infatuate“, landingen på øen Walcheren i Scheldemundingen, og afbrydelse af kystartilleriet positioneret der den 01.11.1944 fik flotillerne ordre at udføre voldsom recognoscering imod alle værdifulle måle. Den 8. SFltl havde til dens rådighed "S 194", "S 195", "S 197", "S 198" og "S 199", den 9. SFltl " "S 175", "S 167", "S 168" og "S 207" og den 10. SFltl "S 185", "S 186" og "S 192" som indsatsberedte (KB) både.  

Ved den 10. SFltl fik en båd maskinskade, så at flotillen måtte snart dreje rundt. Ved den 8. SFltl fik "S 197" rorskade og blev under ledsagelse af  "S 198" ladt gå, så at der var bare tre både tilbage. Ved den 9. SFltl faldt "S 168" ud på grund af vand i den midlelre maskine. Kun den 9. SFltl kom til skud. Ved det første angreb på talrige skygger blev ingen træffer opnået. Ved det anden angreb blev motortankskibet "Rio Bravo" (1141 BRT) truffet. Ved det tredje angreb med de sidste tre torpedoer blev navy-trawleren "Colsay" forsænket. På vejen tilbage måtte bådene inden de løb ind til hoek van Holland overstå en kort fægtning med britiske MGBer.  

I natten 02./03.11.1944 var der tre flotiller i indsats igen. Den 10. SFltl blev grebet an fra luften lige efter de forlod havnen og havde fra den tid stadig en luftfølingsholder. I en fægtning med britiske MGBer faldt 40-mm-kanonen på "S 185" ud på grund af en løbdetonation. Torpedoværdigfe måle kom ikke i sigt og derfor løb bådene i den tidelige morgen ind igen med næsten tomme brændstoftanke. 

Den 9. SFltl fyrede to torpedosalver over Raan-Sanden, tre torpedoer løb på stranden, en detonation var at høre, beviste resultater kunne ikke blive meldet. Men der blev meldet at i Wielinger farvandet ankrede four strre enheder, i mellem dem et slagskib. Virkelig lå der slagskibet "Warspire" og monitorene "Erebus" og "Roberts".

Den 8. SFltl var med fire både på havet. En destroyer blev uden resultat skudt ad med torpedoer. MGBer kunne blive rystet af. Kort efter midnat kom ordren at bekæmpe de store enheder i Wielinger farvandet. Men de fandt ingen måle og skød 12 torpedoer imod skygger uden hver success.

Efter at den 9. SFltl var beladet  med torpedoer igen, løb bådene ud igen for en anden ansats. På grund af dårlig sigt kunne dog ingen måle blive sigtet i Wielinger farvandet. Indsatsen blev derfor brudt af.

På grund af vejrforværrelse fandt ingen indsatse sted fra den 04. til den 14.11.1944.

Med kapitulationen af hæret på Walcheren den 07.11.1944 var vejen for de Allierede blevet fri til havnen af Antwerpen.

Den 11.11.1944 skulle den 9. og den 10. SFltl formine Wielinger farvandet og den 10. SFltl føre ud bevåbnet reconnoscering foran Flandern. På grund af vejrforværrelse faldt disse aktioner ud.

Ikke før den 15.11.1944 kunne den 8. SFltl uforstyrret udlægge miner foran Humbemundingen. "S 197" var faldt ud på grund af maskinskade. "S 198" havde en rorhavari, på "S 194" måtte bærelagerne af bagbordmaskinen blive vekslet. På "S 198" blev låget af styrbord torpedorøret beskadiget ved søslag. På den udlagte spærre blev det nederlandske motorskib "Saparoea" (6668 BRT) beskadiget men kunne opnå havnen.

Den 9. SFltl havde opdrag at formine Wielinger farvandet. I målområdet delte den sig op i to grupper. Ved en fægtningsberørelse med britiske MGBer blev mineudlægningen forhindret. Den 2. gruppe blev taget under fyr af fregatterne "Ratalick" og "Thornborough". På "S 168" udviklede sig en brand i forskibet ved træffer. Men båden kunne opnå dens indsatshavn.

   

S-både med kurs på konvoj-ruten - Billede: PK-Foto

 Indtil enden af November blev på grund af dårligt vejr ingen indsatse udført. Først i natten 29./30. 11.1944 løb de tre flotiller ud igen. Den 8. SFltl skulle med 5 både gribe en østkonvoj an med torpedoer. Der blev tre T-5A og syv FAT fyret på en kolonne af dampskibe. Trods observerede detonationer kunne ingen successer blive optegnet, siden escorterne tog bådene under fyr. Alle både kom tilbage med let splinterskader.

Den 9. SFltl udlagte efter maskinudfald på "S 167" med "S 130", "S 167", "S 175", "S 206" og "S 207" dens miner som planlagt. Også den 10. SFltl havde med "S 192", "S 191" og "S 185" udført opdragen at udlægge miner med success trods at de stød på fregatter to gange og blev taget under fyr. På grund af en motorskade på "S 191" blev ingen torpedo fyret. 

I den følgende nat skulle den 8. og den 10. SFltl løbe ud til en mineindsats, den 9. SFlt til en torpedoindsats. Den 8. SFLtl kom for tideligt tilbage til Ijmuiden, siden den så ingen mulighed for en successfuld operation i den månelyse nat og sigt mindre end 800 m. Også den 9. SFltl måtte dreje om på grund af tåge. Derfor fik den 10. SFltl order at blive i havnen.

I  December 1944 var vejrsituationen så ugunstig at S-bådene ikke kunne udføre indsatse den hele første halvdel af måneden. Den 12.12.1944 fik den 2. og den 6. SFltl ordre at flytte fra Wilhelmshaven til Holland.

Om eftermiddagen af den 15.12.1944 skete et bombeangreb ved 17 Lancaster-bombere på basen Ijmuiden. To Talboy-bomber slog igennem bunkerdækken og "S 198" (Kptlt. Walter Knapp) blev tilintetgjordt. Af sin besætning faldt: ObStm. Gerhard Lamm, ObMasch. Albert Ramke, ObMaschMt. Willi Granse, ObMaschMt. Reinhold Findeisen, ObMaschMt. Kunibert Gärtner, MaschObGefr. Günter Schmidt, MaschObGefr. Karl Renftle, FkObGefr. Sigismund-Adolf Felberg, MaschGefr. Gerhard Deckert und MatrGefr. Rudolf Nitsche.  "S 195" blev så stærkt beskadiget at den måtte slæbes til Emden. På båden faldt: MatrGefr. Heinz Fabricius. "S 702" og fire andre både blev så stærkt beskadiget at den hele 8. SFltl måtte blive meldet aKB. På "S 701" faldt: MaschObGefr. Willi Wöstmann. Fem mand blev såret. Det hele forsyningsanlæg af basen faldt ud. "S 193" blev lukket inde i sin bunkerbox ved ruiner. Der faldt: MatrObGefr. Erwin Jänchen. 

Båden lå aKB i bunkeren indtil den blev tilintetgjordt ved en yderlige bombeangreb den 08.02.1945.

Tallboy-træffer omkring Haringshaven Ijmuiden - Billede: Arkiv Bunkermuseum Ijmuiden

    

"S 193" som vrag i ruinen af SBB Ijmuiden - Billede: Arkiv Bunkermuseum Ijmuiden

"S 193" som vrag i ruinen af SBB Ijmuiden - Billede: Arkiv Bunkermuseum Ijmuiden

 Den 17.12.1944 blev beordret af SKL at forstyrke S-båd-styrken i området Holland. F.d.S. beordrede derfor den 4. SFltl, at flytte fra Sydnorge først til den Tyske Bugt og så til Holland. Den var først blevet beordret derhen den 16.10.1944 og truffet ind til Kristiansand den 09.11.1949. Om aftenen af den 10.11.1944 blev marchen til Egersund startet. Ved Mandal blev "S 203" på grund af dårlig sigt rammet af en egen mineryddebåd og måtte efter overtagelsen af besætningen og af de vigtigste udrustningsgenstande ved "S 205", som selv tog skade under overtagelsesaktionen, blive selvforsænket. "S 205" måtte på grund af det værre blivende vejr gå tilbage til Kristiansand, hvor den kom i dok.   

Den 2. SFltl (KKpt Opdenhoff) og den 6. SFltl (KptLt Matzen)  løb ind til Den Helder hhv. Rotterdam den 19.12.1944. I natten 19./20.12.1944 udlagte den 9. SFltl forstyrket ved to både af den 10. SFltl et minefelt, som dog faldt afsides af ruten på grund af navigationsfejl.

Seks både af den 6. SFltl, syv både af den 9. SFltl og fem både af den 8. SFltl skulle smitte konvojruten Themsemunding - Antwerpen den 22.12.1944, den 2. SFltl med seks både skulle udføre et angreb på en vestkonvoj. Det foran Hoek van Holland lurende britiske bevogtningsskib tog bådene ved at udløbe straks under fyr, hvorved en mine på "S 211" blev skudt i stykker og en mine på "S 222" faldt ud af dens stol og blokkede de andre miner.  Bevogtningsskibet kunne blive rystet af og minerne blive udlagt som planlagt. En flok af den 10. SFltl, som opererede med den 9. SFltl blev hold op af en britisk patrulje med destroyer "Walpol", fregatterne"Torrington" og "Curzon" og sloopen "Kittiwake" og taget under fyr. "S 185" og "S 192" blev forsænket. Mens fra "S 192" ingen overlevede, faldt på "S 185": Chefen,  Oblt.z.S. Klaus-Degenhard Schmidt, MarObAssArzt.d.R. Friedrich Klefehn (Flottillenarzt), ObStrm. Hans Wibbeling, MaschObMt. Werner Missbach, MaschObMt. Willi Schlotzhauer, BtsmMt. Herbert Nikolai, MatrObGefr. Johann Rohmann, MaschObGefr. Heinrich Kroner. 22 mand kom i fangenskab. Den 24.12.1944 synkede det britiske fragtskib „Empire Path“ (6.140 BRT) på en af spærrene. WASt i Berlin har ingen liste med de faldene af "S 192".

Den 23.12.1944 søgte en tysk reconoscerings fly forgæves bådene. Flotillerne blev i havnene på grund af tåge. 

Imod aften af den 24.12.1944 klarte det op og S-bådene udførte en stor indsats; den 2. SFltl med fem både, den 6. S-Fltl med seks både og den 9. SFltl med seks både udlagte miner foran Scheldtmundigen, mens den 8. SFltl med seks både løb ud fra Ijmuiden til en torpedoindsats uden at møde værdifulde måle. En beskydning ved den britiske Sloop "Shearwater" (L39) blev uden skader til bådene.   

Den 25.12.1944 blev bådene i deres baser. Den 26.12.1944 traf den 5. SFltl fra Østersøen ind i Kiel, for at flytte gennem K.W.-Kanalen til Wilhelmshaven, til at lade restarbejder være gjordt med målet at opnå beredskab for fronten. Derved havde "S 132" en vrakberøring og måtte løbe ind til Cuxhaven.  

Den 29.12.1944 fløj 16 Lancaster-bombere S-båds-bunkeren i Rotterdam an med oversvære bomber. "S 207" og "S 167" blev let beskadiget. Der var to mænd svær- og en mand letsåret. 

Til årskiftet 1944/45 var flotillerne i  Vesten stilt op som følger:  

2. SFltl S 174, S 177, S 180, S 181, S 209, S 210, S 221; S 176 i værft i Wilhelmshaven
4. SFltl S 202, S 204, S 205, S 703; S 219 aKB i Rotterdam, S 201 aKB i Norge; S 220 aKB i Wilhelmshaven
6. SFltl S 211, S 212, S 222, S 223, S 704, S 705; S 706 aKB i Wilhelmshaven
8. SFltl S 194, S 196, S 197, S 701; S 198 lukket af i bunkeren i Ijmuiden; S 195 aKB i Emden
9. SFltl S 130, S 168, S 175, S 206; S 167 og S 207 aKB i Rotterdam; S 112 aKB i St. Peter Port
5. SFlt S 48, S 67, S 85, S 92, S 98, S 110; S 127 med restarbejder i Wilhelmshaven; S 132 aKB i Wilhelmshaven
10 SFltl S 191; S 186 aKB i Wilhelmshaven; S 215 og S 224 i EKK-prøver

Balancen af året 1944 var forhærende: Der var 19 handelsskibe på  67.111 BRT, en gammel krydser, en fregat, fire Navy trawlere, tre Navy slæbere, en MGB, en M-båd, ni landingsfartøje og en Phoenix-synkekasse blevet forsænket, to destroyere blev torpederet og kom ikke mere i fart.

 De egene tabe var: 174 faldene, 38 svær- og 69 letsårede, 53 fangene, en savnet. 

43 bådeblelv tabt: "S 139" og "S 140" ved minetræffer, "S 91", "S 136", "S 147", "S183", "S 184", "S 185", "S 190", "S 192" og "S 200" ved/efter artilleritræffer; "S 39", "S 84", "S 87", "S 93", "S 100", "S 114", "S 129", "S 137", "S 138", "S 142", "S 143", "S 144", "S 146", "S 150", "S 169", "S 171", "S 172", "S 173", "S 178", "S 179", "S 187", "S 188", "S 189", "S 193" og "S 198" ved bombetræffer/bordvåbentræffer; "S 94", "S 128", "S182", "S 193", "S 203" og "S 702" ved kollision. "S 14" synkede formodentlig 1944 i Kanalen som hurtig slæber.