Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen  - Norgefelttog 1940

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

Norgefelttog 1940 (Weserübung)

Den 1. of den 2. SFltl deltog i „Weserübung“, besætningen af Norge den 09.04.1940. Den 1. SFltl var tildelt orlogsskibsgruppen 3, den 2. SFltl orlogsskibsgruppen 4.

Orlogsskibgruppen 3 kommanderet af Konteradmiral Schmundt, kommandant oplysnings stridskræfterne (Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte), bestod af de lette krydser "Köln" (Kapt.z.S.  Kratzenberg) og " Königsberg " (Kapt.z.S. Ruhfuß), artilleriskoleskib "Bremse", torpedobådene "Leopard" og "Wolf" og S-båd-tenderen "Carl Peters".

Orlogsskibgruppen 4 kommanderet af Kapt.z.S. Rieve (chef "Karlsruhe") bestod af den lette krydser "Karlsruhe", torpedobådene "Luchs", "Seeadler" og "Greif" og S-båd-tenderen "Tsingtau". Befalingsmanden af torpedobådene (Führer der Torpdoboote - F.d.T.), Kapt.z.S. Bütow, havde indskibet sig på torpedobåd "Luchs".

 

1. SFltl (Kptlt. Birnbacher)

Den 1. SFltl løb den 08.04.1940 i de tidlige morgentimer med bådene "S 18" (Oblt.z.S. Schultze-Jena), "S 19" (Oblt.z.S. Detlefsen) , "S 20" (Ltz.S. Wuppermann), "S 21" (Oblt.z.S. Klug), "S 22" (Oblt.z.S. Grund) og "S 24" (Oblt.z.S. Fimmen) ud fra Helgoland for at marchere skilt fra hovedkontigenten til Norge. 

Ved marchen til mødestedet af orlogsskibsgruppe 3 (opgave: indtage byen Bergen) ramte bådene "S 18" og "S 20" hinanden. De to både blev slæbet af "S 19" og "S 21" mod syd indtil slæbere tog over og bragte dem til List. "S 19" og "S 21" sejlte derpå med høj fart nordpå og opnåede krigsskibsgruppen 3 klokken 21.40, i tid for angrebet på Bergen. En time senrere kolliderede "S 19" og "S 21". "Wolf" understøttede "S 19" indtil de løb ind til Bømmelfjord. 

Ved angrebet på Bergen var derfor bare tre S-både tilstede, "S 21", "S 22" og "S 24". Disse tre både tog over landgangstropper af hæren fra de store enheder, som blev sat i land under batteriet ved Kvarmen i Byfjord. Derefter tog de igen over tropper som blev sat i land direkte i Bergen. Efter knap fem timer indsats var Bergen og kystbatterierne i omegnen i tyske hænder. "S 19" kunne udføre marchen til Bergen alene og kom da den passerede øen Skorpo i en resultatløs fægtning med det norske mineudlægningsskib "Tyr". En anden resultatløs fægtning leverede sig "S 19" sammen med " 22" og "S 24", som kom tilbage fra Bergen, med "Tyr" ved øen Lerøya. "S 19" løb ind til Bergen den 10.04.1940.

I Bergen lå om morgenen af den 09.04.1940 i det hele 60 skibe derimellem det tyske fragtskib "Theresa L.M. Russ" såvel som 11 norske, 13 danske, 16 svenske, 10 finniske og 9 estniske skibe. "S 24" gik langeside ved det norske mineudlægningsskib "Uller" og besatte det. 

Flotillen blev forstærket den 09.04.1940 ved "S 12" (Oblt.z.S. Hosemann) ,"S 23" (Oblt.z.S. Christiansen) og "S 25" (Oblt.z.S. Hermann Büchting).

S-Båd af den 1. SFltl in norske farvande - Billede: Arkiv Erling Skjold

Efter afslutning af "Weserübung" blev den 1. SFltl sat ind under kommando af Admiral Westkysten (Adm v. Schrader) fra Bergen. Den kontrollerede omegnen mellen Sogne- og Hardanger-Fjord und landete hærestropper i fjerne områder. 

"Carl-Peters", "S 19" og "S 24" den 12.04.1940 i Bergen - Billede: Arkiv E. Skjold

Den 12.04.1940 skete et luftangreb imod bådene i havnen, derved blev alle både beskadiget undtaget "19". På "S 24" var en falden a beklage.

Da "S 21" løb i grund den 16.04.1940 fik den skader på dens propeller og akslerne, så at den måtte blive sat istand i et værft i Bergen indtil den 21.04.1940.

S-bådene blev sat ind til at rense fjordene. Derved kom det til en skudveksel med torpedobåden "Sæl", som åbnede fyr på "S 25" og "S 23", i Hardangerfjorden den 18.04.1940.  "S 25" traf båden med en torpedo, som bragte den tilat synke. Syv overlevende blev reddet. 

Den 19.04.1940 bragte fire både af flotillen en komagni hæres-soldater til Bergen.

  Den 20.04.1940 stød den 1. SFltl med "S 19", "S 22", "S 23", "S 24" og "S 25" sammen med "Bremse", "Schiff 18" og "Schiff 221" frem mod den improviserede marine base Uskedal ved indfarten til Hardangerfjordesn. Det norske mineudlægningsskib "Tyr" blev capret ves "Schiff 18" og torpedobåden "Stegg" blev forsænket ved "Bremse". "S 23" blev beskadiget i fægtningen. "S 22" blev grebet an ved Skua fly af FAA 800 og 801 uden at tage skade.

Den 22.04.1940 flyttede "S 10" (Oblt.z.S. Obermeier) og "S 12" (Oblt.z.S. Frhr. von Mirbach) fra Kiel til Kristiansand.

Den 24.04.1940 havde de to både da de var på march til Elbemundingen, hvorfra de skulle sikre en konvoy til Stavanger, i Skagerrak en kort fægtningsberørelse med de franske destroyere „L' Indomptable“, „Le Malin“ og „Le Triomphant“.

Den 25.04.1940 trang den 1. SFltl med bådene "S 25", "S 19", "S 21", "S 21" og "S 23" sammen med minenestrygeren "M 1" ind i den indre Hardangerfjord og kom til Ulvik reder omtrent klokken 07:30. Ved skibsbroen lå det norske motorskib "San Miguel". "S 21" gik langeside ved den, "S 23" gik langeside ved det tyske fragtskib "Afrika". Normændene havde åbnet flodventilerne på "Afrika" og dampskibet med sin verdifulde ladning af næsten 10.000 tonner hjernmalm kunde ikke holdes.  "S 19" kaprede det lille fjordmotorskib "Eidtfjord".

Maskingeværfyr af norsk infanteri fra byens huse imod bådene og de så i vandet svømmende soldater blev svaret af "M 1" med sine to 10,5-cm kanoner og snart var alle 53 huse i brand undtaget blev bare kirken i midten af byen som blev skånet. Flotillekommandøren, Kptlt. Birnbacher, og cheferne "S 21" (Oblt.z.S. Klug) "S 25" (Oblt.z.S. Büchting) og i det hele ni mand blev såret. Den til uddannelse inskibede ObFhnr.z.S. Heribert Spickenborn og tre soldater faldt. "S 21 blev sejlet af flotillekommandøren og "S 25" af Lt.z.S. Künzel tilbage til Bergen.  

Byen Ulvik skudt i brand - Foto: Arkiv K.F. Künzel

Begravelse af faldene efter fægtningen i Ulsvik - Billede: Arkiv K.F. Künzel

De foreliggende dokumenter  beretter om flere sårede og to faldene, derimellem OFhnr.z.S. Spickenbom, men billederne fra efterladenskabet af den forhenværende Lt.z.S. Künzel opviser fire grave

Den 27. og 28.04.1940 sikrede "S 10" og "S 12" de hurtige forsyningsskibe „Alstertor“ og „Alsterufer“ fra Elbemundingen til Stavanger.

I Sognefjord var den 09.04.1940 det tyske dampskib "Butt" blevet kapret af Briterne og kom tilbage i tyske hænder som "Webburn" den 28.04.1940.

Den 29. og 30.04.1940 eskorterede „S 10“, „S 12“, „S 19“ og „S 22“ forsyningsskibene „Alstertor“ og „Alsterufer“ og tre andre udløbende skibe. På grund af den stærke søgang måtte "S 10" og "S 12" dreje rundt. "S 10" løb ind i Stavanger, "S 12" i Bergen.

 

Den 01.05.1940 transporterede "S 10", "S 12" og"S 19" tropper og material fra Stavanger til Bergen.

 

Den 02.05. skulle "S 22", "S 23" og "S 25" jage en undervandsbåd, som havde jaget det tyske dampskib „Cläre Hugo Stinnes I“ med torpedo- og artilleri-angreb på fjellene. Jagten på båden (det handlede sig om HMS "Trident") blev uden resultat.

 

Den 03. og 04.05. udførte bådene "S 10" og "S 12", som i midlertiden var kommet til Norge, dekningsopgaver for skibet på fjellene om at forhindre yderlige angreb.

 

Den 04.05.1940 sejlte "S 19", "S 22", "S 23" og "S 25" en reconosceringsfart i Sognefjorden. Der kom ingen fjendelige fartøjer i sigt.

I natten 06./07.05.1940 eskorterede "S 22" og "S 23" et hemmelighedsfuld skib, som blev ført under betegnelsen "Schiff 57" fra Stavanger til Bergen. I virkeligheden var det Hjælpekrydseren "Schiff 21/Widder" på udfart til en undertagelse.

 

Den 08.05.1940 bragte „S 10“ i Sognefjorden dampskibet „Ibis“ op. "S 24" sikrede forepostbåden "Rigel" som blev benytted som troppe-transportskib og "S 19'" sikrede "Uranus". "S 25" tog GenMaj Engelbrecht om bord og bragte ham til Balholmen.

 

 

Den 09.05.1940 eskorterede "S 10", "S 19" og "S 24" dampskibet "Ibis" fra Sognefjord til Bergen.

Den 10.05.1940 blev et ny fremstød udført af "S 10", "S 12", "S 21", "S 22", "S 24" og "S 25" imod nord uden særlige begivenheder.

Den 11.05.1940 sejlte "S 12", "S 21", "S 22", "S 24" og "S 25" et fremstød i Sognefjorden uden særlige begivenheder, mens "S 10" og "S 19" eskorterede seks svenske og danske fragtskibe fra Bergen til Stavanger.

Den 12. und 13.05.1940 førte bådene sammen med "M 1" et fremstød ud i Nordfjorden. DEr blev de norske mineudlægningsksibe "Gor" (268 ts) og "Vale" (238 ts) kapret. "S 12" (Olt.z.S v. Mirbach) tog i Sørgulenfjorden det norske dampskib "Bera" (771 BRT) ved Svelgen som prise. I Byfjord bragte "M 1" og "S 12" den norske trawler "Kvam" op og sandte den til Bergen med to mand som prisekommando.

"S 12" opbringer det norske DS "Bera" den 13.05.1940 ved Svelgen  - Billede: Archiv E. Skjold

Liggeplads i Bergen - Billede: Arkiv K.F. Künzel

I Sognefjord havde det tyske dampskib "Butt" blevet kapret den 09.04.1940 af Briterne og kom tilbage i tyske hænder den 28.04.1940 som "Webburn".

Den 14.05.1940 eskorterede "S 12" og "S 24" en konvoj fra Bergen til Stavanger.

Den 16. og 17.05.1940 eskorterede "S 10", "S 12", "S 19", "S 22", "S 23" og "S 24" det norske dampskib "Skagerrak", som var blevet taget som prise, fra Stavanger tilr Elbmundingen, om at løbe ind til Cuxhaven derefter. 

Den 18.05.1940 med flytningen fra Cuxhaven til Wilhelmshaven endete Norge-indsatsen af den 1. SFltl.

 

 

2. SFltl (Kptlt. Petersen)

Den 2. S-Flottille med bådene "S 9" (Oblt.z.S. Obermaier), "S 14" (Oblt.z.S. Kecke), "S 16" (Oblt.z.S. Müller, K.), "S 30" (Oblt.z.S. Zimmermann, "S 31" (Oblt.z.S. Opdenhoff), "S 32" (Oblt.z.S. Koscky) og "S 33"  (Oblt.z.S. Schultze-Jena) var tildelt orlogsskibsgruppen 4. "S 13" lå i værftet i Wilhelmshaven. Formålet var at indtage byen Krisitansand.

. Efter at gruppen blev hæftig taget under fyr af kystbatterierne, S-bådene tog over tropperne af de store enheder i den ydre fjord og brød igennem med fuld fart i fjorden så tropperne kunde blive sat i land i Kristiansand. Landeoperationen blev støttet af torpedobåde mens de store enheder tog kystbatterierne  

Den 09.04.1940 klokken 06.25 løb gruppen i rækkefølge krydser "Karlsruhe", torpedobådene "Luchs" og "Seeadler", "Tsingtau", "S 30, "S 31", "S 32" an. Kort efter de havde passeret indfarten til Kristiansandfjord, åbnede kystbatterien Odderøya fyr på krydseren. Torpedobådene gik ud af kølevandet og svarede på fyret. I tågen tog "S 30" og "S 31" hæressoldater om bord i den ydere fjord og brød under fyrbeskyttelse af de store enheder ind i den indre fjord. Fire timer efter operstionens begyndelse kom også de andre S-både, "S 9", "S 14", "S 16" og "S 33", så at også de andre hæressoldater kunne blive indskivet og bragt i land. 

Klokken 11.10 greb tyske bomber batterierne af fæstningen Odderøya an. Om middagen havde marine-artilleristerne bragt i land besat fæstningen og udskibningen af Infanterie-Regiment 310 i havnen af Kristiansand begyndte. Dertil tog S-bådene soldaterne fra den ankrede "Karlsruhe" om bord og satte dem af i den indre havn. Der blev den lille destroyer "Gyller" (senere torpedobåd "Löwe") besat af "S 30" og "S 31"  kampløs.

Let Krydser "Karlsruhe" og Båd af den 2. SFltl foran Kristiansand - (Billede: Arkiv H. Kloetzke)

"S 30" og "S 31" af den 2. SFltl fyldt op med hæressoldater foran Kristiansand - (Billede: Arkiv H. Kloetzke)

I den indre havn blev undervandsbådene "B-2" og "B-5" (409 t hver) erobret. "S 32" og"S 33" løb med prisekommandoer ind i Topdalsfjorden, en sidearm af Kristiansundfjord til marine basen Marviken og besatte den og vagtbådene "Kvik", "Blink" und "Lyn" (45 t hver), gamle torpedobåde uden torpdeorør, så vell som forepostbådene "Hval IV" og "Hval VI" og vagtbådene "William Barents" og "Lyngdal". Systerskibet af "Gyller", destroyer "Odin" (senere torpdeobåd "Panther") faldt "S 32" og "S 33" i Marviken kampløs i hænderne. Det tyske undervandsbåd "U 21", som var løbet i grund syd af Marstal den 27.03.1940 og var blevet interneret i havnen blev frigjordt.

 

S-Båd af 2. SFltl i Norge - Billede: Arkiv O. Erlandsson

T-Både og S-Både af den 2. SFltl i Kristiansand 1940 - Billede: Arkiv E. Skjold

S-Båd på patrouillefart går langsside af et norsk fartøj - Billede: Arkiv Benjamin Flämig

"S 14" på patrouille i en  norsk fjord - Billede: Arkiv S. Thaler

"S 14" ved en norsk bro - Billede: Arkiv S. Thaler

 

Fjorden er fuld af fartøjer - Billede: Arkiv Benjamin Fläming

"Karlsruhe" løb ud samme aften med de tre torpedobåde og blev knap en time senere torpederet af det bitiske undervandsbåd "Truant". Den var så svær beskadiget at den måtte forsænkes med to torpedoer af "Greif".

Med afslutningen af "Weserübung" blev den 2. SFltl først understilt Befalingsmanden Sikkerhed  Østersøen (Befehlshaber Sicherung der Ostsee - VAdm Mootz).  Men flotillen blev snart efter understilt Kommando West og måtte tage over escort opgaver for mineudlægnigner.

S-bådene og "Tsingtau" var de eneste orlogsskibe i Kristiansand. På grund af den dårlige beredtskabsstand af de gamle Maybach-både ("S 9", "S 14" og "S 16") kunne de udføre deres opgaver bare i grænser. På grund af det dårlige vejr måtte de blive i havnen den 11. og den 12.04.1940. Den 13.04.1940 fuhren alle verfügbaren Boote de Flottille U-Jagd vor Kristiansand.

Faktummet at bådene på grund af deres høje egenlyd og manglende opdagelses-apparater var tænkeligt dårligt egnet for undervandsbådjagt førte ikke til indsigt af de jøjere marinestabe at båden kunne ikke opnå successer og man kunne have sat dem bedre ind til andre opgaver. 

Den 19.04.1940 traf de to både "S 10" og "S 12" som var understilt e en 2. SFltl ind i Kristiansand.

Den 24. og 25.04.1940 sikrede de tre både, "S 31", "S 32" og "S 33", de hurtige forsyningsskibe "Palime" og "Pelikan" fra Stavanger til Elbemundingen og den 28. og 29.04.1940 fra Elblemundingen til Stavanger.

Den 30.04.1940 førte Oblt.z.S. Obermaier båden "S 34" ind i flåden og førte den 06. og 07.05.1940 escortopgaver igennem sammen med "S 13" og "S 31" fra Wilhelmshaven til Stavanger.

Den 03. og 04.05.1940 sikrede "S 31", "S 32" og "S 33" igen "Palime" og "Pelikan" på farten fra Stavanger til Cuxhaven.

I natten 08./09.05.1940 var den 1. gruppe af 2. SFltl, "S 30", "S 32" og "S 33", på vej som eskorster for ein konvoj til Esbjerg og den 2. gruppe, "S 31", "S 34", marcherede fra Stavanger sydpå. "S 31" og "S 34" kom i en fægtning med en kampgruppe som bestod af ein krydser og syv destroyere. "S 31" (OLt. z.S. Opdenhoff) lykkedes det at torpedere den britiske destroyer “Kelly”. Chefen blev dekoreret med det første ridderskryds af S-bådstyrken. "S 33" ramte destroyeren to gange, tog deved selv svær skade, men kunne med dens ødelagte undvandsforskib blive bragt sikkert til værftet i Wilhelmshaven. Reparaturene varede indtil august 1940. 

"S 12" opbringer det norske DS "Bera" i Svelgen den 13.05.1940 - Billede: Arkiv E. Skjold

Både at type S 30 af den 2. SFltl i Stavanger - Billede: Arkiv Johan Aakre

Tre både af 2. SFltl i Stavanger - Billede: Arkiv Erling Skjold

Den 19.05.1940 sejlte de ni både af 1. SFltl og 2. SFltl sammen med Tender "Tanga" til Borkum, for at være til rådighed for indsats foran den hollandske og den belgiske kyst.

 

Hurtige Undervandsbåd-Jagt-Gruppe (Schnelle U-Jagd-Gruppe)

Allerede fra den 29.04. til den 22.07.1940 var bådene "S 8", "S 9", "S 14", "S 15" og "S 16", sandsynligt også "S 7",  blevet bygget om for den hurtige undevandsbåd-jagt-gruppe (Schnelle U-Jagd-Gruppe) og  "S 14", "S 15" og "S 16" befandt sig siden den 01.08.1940 i Bergen ved kystsikrings enheden (KKpt. Bartels) af Admiral norske vestkyst, "S 8" og "S 9" fulgte den 05.08.1940, sandsyligt også "S 7". Data af deres indsats i den anvendelse står ikke til rådighed. "S 9" blev givet af som testbåd til torpedotestanstalten (Torpedoversuchsanstalt - TVA) Eckernförde og blev 1945 US krigsbytte. "S 8" lå som hulk i Eckernförde ved krigens ende. Anvendelsen af "S 7" og "S 8" fra 1941 til 1945 er ikke bekendt. Begge blev britisk krigsbytte.

 

Båd Datum afstilning til UJ-Gruppe Datum af afstilning Ny brug Ny Betegnelse
S 7 1940 usikker - - -
S 8 Sept 1940 - - -
S 9 Aug 1940 05.04.1941  Versuchsboot TVA -
S 14 Aug. 1940 Apr. 1941 KSV V 5509
S 15 Aug. 1940 Apr. 1941 KSV V 5511
S 16 Aug. 1940 Apr. 1941 KSV V 5512

 

Båd af Schnelle U-Jagd-Gruppe 1940/41 - Billede: Arkiv Erling Skjold

Kystsikrings-Enhed (Küstensicherungsverband [KSV])

 Ved opløsningen af Schnelle U-Jagd-Gruppe blev "S 14" bis "S 16" deklareret som forpostbåde 1941 og stilt af til den 55. V-Fltl og var endnu stationeret i Bergen. Bådene "S 10", "S 11", "S 12", und "S 13" blev deklareret som forpostbåde i marts hhv. april 1942 og kom også til den 55. V-Fltl. Data af deres indsats i den anvendelse står ikke til rådighed. 1944 blev bådene givet over fra fden 55. til den 51. V-Fltl og fik deres gamle betegninger "S 10", "S 11, "S 13", "S 15" og "S 16" tilbage.

Båd af Küstensicherungsverband - Billede: Arkiv Erling Skjold

"S 16" på fjeldene foran Måløy 1941 - Billede: Arkiv Erling Skjold

K.S.V. - S 10, S 11, S 13, S 15, S 16 - i Åstveitvågen ved Bergen 1944 - Billede: Arkiv Förderverein

 

Båd Datum Afgave til UJ-Gruppe Datum Afgave til KSV Betegning i KSV
S 10 - 16.03.1942 V 5507
S 11 - 20.03.1942 V 5508
S 12 - 01.04.1942 V 5504
S 13 - 25.03.1942 V 5510
S 14 Aug. 1940 Apr. 1941 V 5509
S 15 Aug. 1940 Apr. 1941 V 5511
S 16 Aug. 1940 Apr. 1941 V 5512

 Fra den forliggende dokumentation om Schnelle U-Jagd-Gruppe og Küstensicherungsverband norwegische Westküste kan man ikke aflede cheferne af bådene. Man kan bare konstatere at Oblt.z.S. von Dülong war chef af "S 15" fra april til maj 1941 og at Oblt.z.S. Hüsig var chef i Schnelle U-Jagd-Gruppe fra juli 1940 indtil april 1941. Også ved vi fra den skriftlige rapport at Oblt.z.S.d.Res. Ludwig Unger var chef på "S 13" indtil krigens ende, chef på "S 15" var Lt.z.S.d.Res. Rapp. Herr Unger rapporterede også at bådene tilhørte den 51. V-Fltl.

 

Den 6. SFltl flyttede den 28.09.1941 med Begleitschiff "Tanga" og bådene  "S 18", "S 20", "S 22" og "S 36" men en flotille-uddannelse fra Saßnitz over Helsigør, København og Frederikshavn til Kristiansand, inden den sejlte tilbage den 11.10.1941 over Helsingør og København til Saßnitz.

Begleitschiff "Tanga" og "S 36" i Helsingør 1941 - Billede: Arkiv Erling Skjold

Begleitschiff "Tanga" 1941 i Helsingør - Billede: Arkiv E. Skjold

Begleitschiff "Tanga", "S 18", "S 20", "S 22" og "S 36" i Kristiansand - Foto: Archiv E. Skold