Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen  - Norgefelttog 1940

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

Norgefelttog 1940 (Weserübung)

Den 1. of den 2. SFltl deltog i „Weserübung“, besætningen af Norge den 09.04.1940. Den 1. SFltl var tildelt den orlogsskibsgruppe 3, den 2. SFltl den orlogsskibsgruppe 4.

 

1. SFltl (Kptlt. Birnbacher)

Den 1. SFltl forlod den 08.04.1940 i de tidlige morgentimer med bådene "S 18" (Oblt.z.S. Schultze-Jena), "S 19" (Oblt.z.S. Detlefsen) , "S 20" (Lz.S. Wuppermann), "S 21" (Oblt.z.S. Klug), "S 22" (Lt.z.S. Grund) og "S 24" (Oblt.z.S. Fimmen) Helgoland for at marchere skilt fra hovedkontigenten til Norge. Ved marchen til mødestedet af orlogsskibsgruppe 3 (opgave: Indtage byen Bergen) ramte bådene "S 18" og "S 20" hinanden. De to både blev slæbet af "S 19" og "S 21" til kort før List hvor de blev taget over af slæbere. "S 19" og "S 21" sejlte derpå med høj fart nordpå og opnåede krigsskibsgruppen 3 klokken 21.40, i tid for angrebet på Bergen. En time senrer kolliderede "S 19" og "S21". "Wolf" understøttede "S 19" indtil den løb ind til Bømmelfjord. Ved angrebet på Bergen var derfor bare tre S-både tilstede, "S 21", "S 22" og "S 24".

De tre både tog over landgangstropper af hæren fra de store enheder, som blev sat i land under batteriet ved Kvarmen i Byfjord. Derefter tog de igen over tropper som blev sat i land direkte i Bergen. Efter knap fem timer indsats var Bergen og kystbatterierne i omegnen i tyske hænder.

I Bergen lå om morgenen af den 09.04.1940 i det hele 60 skibe derimellem det tyske fragtskib "Theresa L.M. Russ" såvel som 11 norske, 13 danske, 16 svenske, 10 finniske og 9 estniske skibe. "S 24" gik langeside ved den norske mineudlægger "Uller" og besatte den. 

Flotillen blev forstærket den 09.04.1940 med "S 12" (Oblt.z.S. Hosemann) ,"S 23" (Oblt.z.S. Christiansen) og "S 25" (Oblt.z.S. Hermann Büchting). Den strærkt beskadigte "S 19" opnåede Bergen den 10.04.1940.

S-Båd af den 1. SFltl in norske farvande - Billede: Arkiv Erling Skjold

Efter afslutning af "Weserübung" blev den 1. SFltl sat ind under kommando af Admiral Westkysten (Adm v. Schrader) fra Bergen. Den kontrollerede omegnen mellen Sogne- og Hardanger-Fjord und landete hærestropper i fjerne områder. 

Den 12.04.1940 følgte et luftangreb imod bådene i havnen, derved blev alle både beskadiget undtaget "19". På "S 24" var en falden a beklage.

"S 21" var i et norsk skibsværft for at veksle propellerne og akslerne fra 16. til 21. 04.1940.

S-bådene blev benyttet til at recognoscere og at rense fjordene. Derved kom det den 18.04.1940 til en skudveksling med torpedobåden "Sael" i Hardangerfjord, som åbnede fyr mod bådene "S 25" og "S 24". "S 25" traf båden med en torpedo hvorpå den synkede. Syv overlevende blev reddet. 

Den 19.04.1940 bragte fire både af flottilen en kompagniehåressoldater til Bergen. Den  20.04.1940 st¤de den 1. SFltl med "S 19", "S 22", "S 23", "S 24" og "S 25" sammen med "Bremse", "Schiff 18"og "Schiff 221" frem imod den improviserede marinebase i Uskedal ved indgangen til Hardangerfjord. Den nordke mineudlægger "Tyr" blev kapret af "Schiff 18" og torpedobåden "Stegg" blev forsænket ved "Bremse". "S 23" blev beskadiget i fægtningen.

Den 25.04.1940 trang den 1. SFltl med bådene "S 25", "S 19", "S 21", "S 21" og "S 23" sammen med minenestrygeren "M 1" ind i den indre Hardangerfjord og kom til Ulvik reder omtrent klokken 07:30. Ved skibsbroen lå det norske motorskib "San Miguel". En S-båd gik der, "M 1" gik langssde ved det tyske fragtskib "Afrika" og en anden S-båd ved det lille fjordmotorskib "Eidtfjord". Normændene havde åbnet flodventilerne på "Afrika" og dampskibet med sin verdifulde ladning af næsten 10.000 tonner hjernmalm kunde ikke holdes. Maskinengeværfyr fra husene af byen, som også målede på tyske Soldater som svømmede i vandet, blev svaret af "M 1" med dens to 10,5-cm kanoner og snart stod alle huse i brand undtaget kirken midt i byen som blev forskånet.

Byen Ulvik skudt i brand - Foto: Arkiv K.F. Künzel

Dokumentationen beretter om flere sårede og en falden, OFhnr.z.S. Spickenbom, men billederne fra efterladenskabet af den forhenværende Lt.z.S. Künzel opviser mindst fem grave.

Begravelse af faldene efter fægtningen i Ulsvik - Billede: Arkiv K.F. Künzel

Operationerne blev afvekslende: Den 29.04. eskorterede "S 10", "S 12", "S 19" og "S 22" de to verdifulde hurtige forsyningsskibe "Alstertor" og "Alsterufer" fra Bergen til Stavanger og bragte på tilbageturen yderlige tropper til Bergen.

 

Den 02.05. skulle "S 22", "S 23" og "S 25" jage en undervandsbåd, som havde jaget det tyske dampskib med torpedo- og artillerie-angreb på fjellene. Jagten på båden (det handlede sig om HMS "Trident") blev uden resultat.

 

Den 03. og 04.05. udførte bådene "S 10" og "S 12", som i midlertiden var kommet til Norge, dekningsopgaver for skibet på fjellene om at forhindre yderlige angreb.

Den 06.07.05. eskorterede "S 22" og "S 23" et hemmelighedsfuld skib, som blev ført under betegnelsen "Schiff 57" fra Stavanger til Bergen. I virkeligheden var det Hjælpekrydseren "Schiff 21/Widder" på udfart til en undertagelse.

 

I maj var operationerne rettet mod området nord fra Bergen. Den 10.05. bragte "S 10" i Sognefjord dampskibet "Ibis" op. 

Den 13.05. tog "S 12" (Oblt.z.S. v. Mirbach) i Soergulenfjord det norske dampskib "Bera" og det danske ballastskib "Keyserinde Dagmar" som priser. 

I

"S 12" opbringer det norske DS "Bera" den 13.05.1940 ved Svelgen  - Billede: Archiv E. Skjold

Mineskibene "Gor" og "Vale" på hvilke stadig var dele af besætningerne blev entret i Midtgulen og taget i beslag. Også blev det norske fiskeridampskib "Kvam" taget som prise og bragt til Bergen.

Liggeplads i Bergen - Billede: Arkiv K.F. Künzel

I Sognefjord havde det tyske dampskib "Butt" blevet kapret den 09.04.1940 af Briterne og kom tilbage i tyske hænder den 28.04.1940 som "Webburn".

 

2. SFltl (Kptlt. Petersen)

Den 2. S-Flottille med bådene "S 9", "S 14", "S 16", "S 30", "S 31", "S 32" og "S 33" var tildelt orlogsskibsgruppen 4. Målet var at indtage byen Krisitansand. Efter at gruppen blev hæftig taket under fyr af kystbatterierne, S-bådene tog over tropperne af de store enheder i den ydre fjord og brød igennem med fuld fart i fjorden så tropperne kunde blive sat i land i Kristiansand. Landeoperationen blev støttet af torpedobåde mens de store enheder tog kystbatterierne under fyr. 

Let Krydser "Karlsruhe" og Båd af den 2. SFltl foran Kristiansand - (Billede: Arkiv H. Kloetzke)

S-Både af den 2. SFltl fyldt op med hæressoldater foran Kristiansand - (Billede: Arkiv H. Kloetzke)

Med afslutningen af "Weserübung" blev den 2. SFltl først understilt Befalingsmanden Sikkerhed  Østersøen (Befehlshaber Sicherung der Ostsee - VAdm Mootz).  Men flotillen blev snart efter understilt Kommando West og måtte tage over escort opgaver for mineudlægnigner.

S-Båd af 2. SFltl i Norge - Billede: Arkiv O. Erlandsson

"S 16" på klipperne ved Måløy 1941 - (Billede: Arkiv E. Skjold)

T-Både og S-Både af den 2. SFltl i Kristiansand 1940 - Billede: Arkiv E. Skjold

S-Båd på patrouillefart går langsside af et norsk fartøj - Billede: Arkiv Benjamin Flämig

"S 14" på patrouille i en  norsk fjord - Billede: Arkiv S. Thaler

"S 14" ved en norsk bro - Billede: Arkiv S. Thaler

 

Fjorden er fuld af fartøjer - Billede: Arkiv Benjamin Fläming

Den 19.04.1940 traf de to både "S 10" og "S 12" som var understilt en 2. SFltl ind i Kristiansand.

Den 24.04. havde disse to både en fegningsberørelse med franske stor-destroyere, som prøvede at trænge ind i Skagerrak.

En stadig opkommende opgave var eskortering a de hurtige forsyningsskibe "Oalime" og "Pelikan", som sejlte mellem Hamburg og Stavanger og transporterede kanoner til Norge.  

I natten 08./09.05.1940 blev den 2. SFltl forviklet i en kamp med en kampgruppe bestående af en krydser og syv destroyere. "S 31" (OLt. z.S. Opdenhoff) lykkedes at torpedere den britiske destroyer Zerstörer “Kelly”. Kommandanten blev tildelt det første ridderskryds af S-Båds-Styrken. "S 33" ramte en destroyer to gange, blev selv beskadiget, men kunde blive bragt sikkert til værftet i Wilhelmshaven.

"S 12" opbringer det norske DS "Bera" i Svelgen den 13.05.1940 - Billede: Arkiv E. Skjold

Både at type S 30 af den 2. SFltl i Stavanger - Billede: Arkiv Johan Aakre

Tre både af 2. SFltl i Stavanger - Billede: Arkiv Erling Skjold

Den 19.05.1940 sejlte de ni både af 1. SFltl og 2. SFltl sammen med Tender "Tanga" til Borkum, for at være til rådighed for indsats foran den hollandske og den belgiske kyst.