Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Kanalen 1941

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zonerne af S-Bådene

Den Engelske Kanal 1941

I begyndelsen af året 1941omfattede S-Båds-Styrken den 1., den 2. den 3. S-Fltl og den 4. SFltlsom var i opbygning:

1. SFltl

1. SFltl Kptlt. Birnbacher
S 26 Oblt.z.S. Fimmen
S 27 Oblt.z.S. Büchting
S 28 Oblt.z.S. Klug
S 29 Oblt.z.S. Frhr. von Mirbach
S 101 Oblt.z.S. Stuhr-Christiansen
S 102 Oblt.z.S. Töniges

2. SFltl

2. SFltl KorvKpt. Petersen
S 30 Oblt.z.S. Feldt
S 33 Lt.z.S. Popp
S 34 Oblt.z.S. Obermaier
S 36 Oblt.z.S. Babbel
S 55 Oblt.z.S. Opdenhoff
S 56 Oblt.z.S. Meentzen
S 201 Oblt.z.S. Roeder
S 202 Lt.z.S. Howaldt

3. SFltl

3. SFltl Kptlt. Kemnade
S 54 Lt.z.S. Wagner
S 57 Lt.z.S. Erdmann
S 58 Lt.z.S. Geiger
S 59 Lt.z.S. Haag
S 60 Oblt.z.S. Wuppermann

4. SFltl

4. SFltl Kptlt. Bätge
S 11 Lt.z.S. Lüders
S 22 Oblt.z.S. Priebe
S 24 Lt.z.S. Stöve
S 25 Lt.z.S. Schneider

 Januar og Februar 1941 var kendetegnet af stærke vinterstorme, sådan at bådene kunde bare operere seks gange. Den 07.01.1941 kunde "S 101" forsænke den britiske fragtdamper "H.H.Petersen" (975 BRT). Den 06.02.1941 forsænkede "S 30" den britiske fragtdamper "Angularity" (501 BRT). Den 12.02.1941 forsænkede "S 102" den britiske fragtdamper "Algarve" (1355 BRT) ud af en konvøj - den havde meldet forsænkningen af et fragtskib af 6000 BRT og af et tankskib af 4000 BRT. 

Efter enden af isfaren på Scheldt sejlede den 3. SFltl fra Ostende til Rotterdam. Den 25.02.1941 forsænkede  "S 30" ved Lowestoft escort-destroyeren "Exmoor" fra Hunt-klassen (907 t), hvorpå konvøjen ændrede kursen sådan at hverken den 2. eller den 3. SFltl kunde fyre flere torpedoer. Den 1. SFltl opererede mere nordlig og "S 28" kunde forsænke den britiske fragtdamper "Minorca" (1123 BRT) med et torpedoskud.

Is i havnen von Rotterdam - Billede: Arkiv O. Erlandsson

Den 3. SFltl fik forstyrkning med "S 61" (Oblt.z.S. von Gernet) og "S 31" (Oblt.z.S. Meyer).

 Det dårlige vejr forhindrede alle S-båds-operationer før den 04.03.1941, de syv torpedoer fyret af "S 30" og "S 55" på britiske destroyere gik alle fejl. Den 07.03.1941 greb alle tre flotiller med tilsammen 16 både kovøj-trafiken langs med den engelske sydkyst an. "S 101" forsænkede den britiske fragtdamper "Norman Queen" (957 BRT), "S 28" fragtskibet "Rye" (1049 BRT) og "S 20" traf fragtskibet "Dotterel" (1048 BRT), så at den måtte sættes på grund men kunde ikke mere bjærges. Den 3. SFltl troede i et anløb at havde forsænket to destroyere, men "S  31" forsænkede fragtdamperen "Kenton" (1047 BRT) og "S 61" traf fragtskibet "Boulderpool" (4805 BRT), som kunde sættes på grund men kunde ikke mere bjærges. "S 102" forsænkede fragtdamperen "Togstone" (1547 BRT). De tre flotiller troede at have forsænket to destroyere og seks fragtskibe med tilsammen 28.000 BRT, det var  syv fragtskibe med 13.134 BRT. En success som var til det tidspunkt ikke blevet opnået før. 

"S 28" forsænkede den 09.03.1941 det britiske motorskib "Treventoe" (5257 BRT). De andre både af flotillen havde fyret fejlskud. De blev forfulgt hårdnakket af destroyere of blev skudt ad.

I  de  følgende natte forhinderede dårligt vejr, lys måneskin og dårlig sigt hver success. Bådene blev nogen gange skudt ad af destroyere og grebet an fra luften uden at tage tabe. I enden af marts troede Kptlt. Kemnade, at fjenderne havde radaranlæg til deres rådighed og at derfor bådene var uden success.

Den første halvdel af april bragte meget tåge og en hviletid for bådene. Den 17.04.1941 udlagte den 1. SFltl. ved Cromer med 10 både en minespærre og gik derpå i lurestilling uden at træffe på fjenden. Den 2. SFltl udlagte med fem både en minespærre ved Cross Sand Fyrskib og traf på en konvøj ud af den de troede at have forsænket fire fragtskibe med 13.000 BRT og truffet et yderligt fragtskib. Forsænket blev det britiske fragtskib "Efra" (1446 BRT) og det hollandske fragtskib "Nereus" (1298 BRT). På fragtskibet "Eskburn" døede to sømænd ved beskydning, fragtskibet "Ethel Radcliffe" (5673 BRT) måtte sættes på grund. Den 3. SFltl udlagte en spærre ved Haisborough Sand med seks både og opererede forgæves på en konvoj. I en fægtning med tre britiske MGBer måtte "S 58" tage træffere i maskinrummet, derved blev en maskinunderofficer såret.

Derefter måtte bådene blive i havn på grund af dårligt vejr. Ikke før den 28.04.1941 kunne den 1. SFltl igen udlægge en spærre. Derefter greb de en konvøj på 57 skibe an. "S 26" og "S 29" troede at have forsænket tre skibe med tilsammen 9.500 BRT, der synkede bare den britiske fragtdamper "Ambrose Fleming" (1555 BRT). Den 29.04.1941 rammte "S 39" og "S 40" hinanden. Bådene blav taget under fyr af destroyere og kom i en fægtning med britiske MGBer. Den 3. SFltl udlagte en spærre med 4 både ved Hammond Knoll. På marchen tilbage kom delingen "S 61" og "S 58" i en fægtning med de britiske MGBer "61" og "59".

Også maj 1941 bragte mange storme. Bådene blev holdt fast i havnen. Ved forsøget at sejle en mineindsats under den egelske kyst den 18.05.1941, rev ved dårliger blivende vejr miner løs og det var orsaget til skade til bådene.

Den 23.05.1941 flyttede den 1. SFltl, den 25.05.1941 den 2. SFltl od den 27.05.1941 den 3. SFltl i forberedning af "Unternehmen Barbarossa" til Kiel, hvor de sidste både lavede fast den 28.05.1941.

Efter bortgang af den 1., 2. og 3. SFltl blev kun den 4. SFltl i vesten. Den 01.06.1941 var den besat som følger:

4. SFltl Kptlt. Bätge
S 19 Oblt.z.S. Müller, K.
S 20 Oblt.z.S. Meyer
S 22 Lt.z.S. Karcher
S 24 Oblt.z.S. Frhr. von Mirbach
S 25 Oblt.z.S. Wilcke

Med det var en krigsføring af S-både ikke mere mulig på den slette som indtil da. Den 02.06.1941 gik flotillen til søs for at operere på et hangarskib som blev meldet af Luftwaffen. De stød på et "stort skib" escorteret af en destroyer og nogen minestrygere. "S 22" affyrede to, "S 24" en torpedo. Alle tre traf. Bådene blev taget under fyr af sloopen "Kittiwake". Det handlede sig om "Tender C " et handelsskib af 7.924 BRT som havde blivet bygget om til et skin-hangarskib. Skibet måtte blive givet op. 

Den 06. og den 10.06.1941 udlagte bådene miner på hvilke de britiske fragtskibe "Gasfire" (3001 BRT) und "Kenneth Hawksfield" (1546 BRT) synkede den 21.06.1041. På grund af det dårlige vejr var den næste indsats ikke mulig før natten 16./17.06.1941 med bådene "S 20", "S 24" og "S 25". De udlagte miner ved bøje 57 på hvilke den britiske fragtdamper "Hull Trader" (717 BRT) synkede den 23.06.1941. På vejen tilbage holdt de to hollændiske flyofficerer an, som ville afsætte sig til England med deres kajak.

Dårligt vejr tillod den næste operation først den 19.06.1941. "S 22" og "S 20" udlagde miner på konvøjrouten og blev forvikled i en fægtning med tre MGBer på deres vej tilbage.

Den 24.06.1941 sejlede den 4. SFltl til Cherbourg. Operationerne den 25. og den 28.06.1941 blev uden resultat.

Den 06.07.1941 blev det nye "S 107"  indført i flåden ved Oblt.z.S. Wilcke, den 11.07. blev "S 49" (Lt.z.S. Max Günther) og den 25.07. blev "S 50" (Lt.z.S. Karcher) indført i flåden, efter at Oblt.z.S. von Mirbach havde indført "S 48" i flåden allerede den 20.06.1941 og havde dermed udført den første indsats i natten til den 06.07.1941.

I natten til den 10.07. udlagde bådene "S 22", "S 19"", "S 48" og "S 20" 24 TMA i søområdet syd af øen Wight og slog sig med two destroyere. I natten til den 23.07. udlagde flotillen 18 TMA og fire riveøjer i søområdet syd af Portland Bill og blev taget under heftigt fyr af den britiske kystartilleri. 

Den 26.07. kom det nye "S 49" (Oblt.z.S. Karcher) sammen med to R-både an i Boulogne. Den blev liggende der fordi den 4. SFltl skulle flytte til Boulogne i enden af juli.

I en anden mineundertgelse på konvøjruten mellem øen Wight og Portland Bill udlagde de fire både yderlige 18 TMA, dermed havde flotillen indtil den 29.07.1941 i otte natte udlagt 155 TMA og 20 rivebøjer i dette søområde uden alvorlig hændelse. 

Den 29.07.1941 flyttede flotillen tilbage til Boulogne. Derfra blev korte fremstøde undertaget med understøttelse af Funkmeßstelle Wimereux i det snævre sted af kanalen. 

Den 07.08.41 løb bådene "S 49", "S 19", "S 48" og "S 20" ud, om at gribe en konvøj af fem fragtskibe, fem escortskibe og to destroyere an sy af Folkestone. Alle skudt torpedoer gik fejl, kun "S 48" (Oblt.z.S. von Mirbach) troede at have forsænket et dampskib på 4000 BRT som ikke kan bevises.

"S 19" blev ladrt gå og marcherede til Kiel. På marchen blev den grebet an af en fighter med flyvervåben. Flyvemaskinen blev skudt ned og styrtede brennende i vandet.

En yderlig ny båd for flotillen blev indført i flåden med "S 51" den 08.08.1941.

Den 09.08. marcherede bådene "S 107" ogd "S 50" fra Rotterdam til Boulogne. Derved havde "S 107" en rorskade og blev slæbet til Calsis af forpostskibet "V 1512" hvor den blev dokket. 

Den 10.08. lagde bådene "S 49", "S 20" og "S 48" i Boulogne af til et angreb på en meldet konvøj ved Dover. Til trods af dårlig sigt kunne bådene finde konvøjen med hjælp af positionsmeldinger som blev taget af et Freya-Funkmeßgerät. "S 49" torpederede det britiske fragtskib "Sir Rusell" (1548 BRT). Skibet brød i stykker. De kune ikke lade igen siden torpeoerne klemmede. "S 20" fyrede på et fragtskib på 4000 BRT og hørte en detonation. En destroyer af Hunt-klassen og nogen escorter drev bådene bort, som enkelt kom tilbage til Boulogne i den tidelige morgen. De var blevet opdaget flere gange under operationen ved Britiske radarstationer. 

Efter flytnigen af flotillen til Rotterdam den 17.08.1941 sejlte to dage senere fra der "S 49", "S 20", "S 48" ogd "S 51" en jndertagelse imod en konvøj ved Orfordness. "S 48" forsænkede det polske fragtskib "Czestochowa" (1971 BRT) og torpederede det formentlige tankskib på 5000 BRT, det britiske fragtskib "Dalewood" (2774 BRT) som kunne blive slæbet ind. "S 20" forfejlte med to torpedoer en britisk destroyer.

Den 22.08.1941 blev "S 20" sat i march til Kiel hvor den blev givet af til den 6. SFltl som trainingsbåd.

De næste operationer den 01./ 02.09. med "S 48", "S 49", "S 50", "S 51" og"S 107"og den 03./04.09 med de samme både og "S 52" (Oblt.z.S. Karl Müller") blev uden resultat. Den 07.09.1941 kom bådene "S 48", "S 49",  "S 50", "S 51" og "S 109" til at skyde. De troede at have forsænket fem fragtskibe med 13.500 BRT, men der synkede bare det britiske fragtskib  "Duncarron" (478 BRT) og det norske fragtskib "Eikhaug" (1436 BRT).

I natten 07./08.09. troede flotillen at have forsænket fire handelskibe med 25.000 BRT, men den virkelige success lå vidt derunder, "S 50" torpederede det britiske dampskib "Tetela", "S 51" forsænkede det britiske dampkib "Teddington" (4762 BRT). 

Der fulgte igen to resultatløse fremstød i nætterne 26./27.09.1941 og 29./30.09.1941. På vejen tilbage faldt en bombe så nær ved "S 50" at maskinfundamenterne rev.

Et fremstød den 02.10.1941 forløb uden resultat. Den 03.10.1941 udførte RAF et agreb på havnen af Rotterdam. "S 107" blev stærkt beskadiget og var uklar for otte uger, "S 51" og "S 52"slippede godt derfra med lette splintskader. Det næste fremstød fulgte med den ny indførte "S 109" (Lt.z.S. Bosse), "S 49" og "S 52" den 12.10.1941. Igen kom bare en detroyer i sigt som straks tog bådene under fyr.

Efter enden af operationerne af den 1., 2. og 3. SFltl i Østersøen var alle både "klar for værftet", d.v.s. de blev ikke beordret tilbage til vestfronten. Den 1. SFltl skulle efter værftperioden flytte til det Sorte Hav, den 3. SFltl til Middelhavet.

Den 2. SFltl (Kptlt. Feldt) gik efter afslutningen af værftopholdet i to grupper med i alle seks både fra Kiel tilbage til Gruppe West den 01.10.1941. Bådene "S 42", "S 44", "S 45" og "S 46" skulle efter generalopfiksdning støde til den ny formerede 8. SFltl. Den 09.10.1941 lå den 2. SFltl med den følgende organisation i Rotterdam:

2. SFltl Kptlt. Feldt
S 41 Oblt.z.S. Popp
S 47 Oblt.z.S. Stöve
S 53 Oblt.z.S. Block
S 62 Oblt.z.S. Opdenhoff
S 104 Oblt.z.S. Roeder
S 105 Lt.z.S. Howaldt

Den 11.10.1941 traf stabet af F.d.T. efter fem måneder i Østersøindsats igen ind i Scheveningen og førede S-bådene derfra. KKpt. Petersen var  officielt endnu kommandøren af den 2. SFltl men var virksom som næstkommanderende af F.d.T. Den 2. SFltl blev kommanderet af Kptlt. Feldt.

Den 01.11.1941 overgav KKpt. Petrsen kommandoet over den 2. SFltl til Kptlt. Feldt.

Den 12.10.1941 løb den 2. SFltl ud til den første indsats, de stød på en konvøj og mens den første gruppe fægtede rundt med bevogtningen kom "S 41", "S 53" og "S 105" til skud. De troede at have tilintetgjordt seks handelskibe med 18.000 BRT, det virkelige resultat var: "S 53" forsænkede det norske fragtskib "Roy" (1768 BRT) og "S 105" forsænkede det britiske fragtskib "Chevington" (1537 BRT). Den anvendte taktik ved dette angreb blev værdiget af F.d.S. (Fører S-både) og anbefalet til de andre flotiller. Den 4. SFltl havde ligget i en lurestilling på en konvøjroute men sigtede ingen fjender.

I den tyske presse blev de to nedenstående artikler offentliggjordt med hensyn til dette angeb af den 2. S-Flotille og dens formentlige success. Articlerne blev stilt til vores rådighed ved herr Klaus Klein.

 

I de følgende dage var vejret dårligt, de to flotiller lå i deres bunkere. Den 25.10.1941 blev en konvøj meldet, begge flotiller løb ud, men måtte sejle tilbage på grund af det dårlige vejr. Lignende gik det flotillerne den 04.11.1941. Fra den 05.11. til den 11.11.1941 holdt vejret bådene fast i havnen. Den 12.11.1941 fulgte den næste operation af 2. SFltl, som igen måtte blive brudt af på grund af dårligt vejr. Derved var holdeindretninger for 12 undervandsbomber brækket.

_Den 18.11.1941 kom som betydningsfuld inovering for S-båden fremskyndet af F.d.T. den so kaldte "Schnepfentafel" til indføring. Den hertil benyttede metode med coden "M" havde i de sidste måneder bevist sig som for opbydeligt og ført til store forsinkelser i radiotrafikken under indsatsene. 

Schnepfentafel var kun bestemt for føringen af S-både ved undertagelser i Kanalen og foran den engelske østkyst og måtte bare bleve brugt på S-Boots-Welle (S-båd-bølgen). 

Med Schnepfentafel (kort for Marine Dienstvorschrift 79 - MDV 79 - "Signaltafel Schnepfe") blev 174 firebogstavercoder for fægtningssignaler (f.e. "Destrøjer fra nord" eller "Er i fægtning med.."), for kurs- og fartangaver  (f.e. "Kurs nordvestlig" eller "Fuld fart"), for geografiske punkter hhv. quadrater (f.e. "Bøje 54F" eller "Humber fyrskib" eller "AN7316"), for tider og tal (f.e. "Klokken 20" eller "0 - 9") og for underskrifter (f.e. "F.d.S." eller "C-Fltl 3. gruppe") coderet. En kombineret signal f.e. "Nordgående konvoi om klokken 01.00 ved bøje 55 A" kunde sådan blive sendt ud uchifreret.

For enhver indsats blev et af 10 vandløslige DinA4-blade benyttet bare tre gange og så tilintetgjordt. Hvilket blad (tavle) måtte blive taget med ud på en indsats og skulle blive benyttet blev bekendtgjordt mens udfartforhandlingen. Dette fremgangsmåde sikrede at den engelske forsvar ikke kunne decodere meldingerne af F.d.S. til bådene eller i omvendt retning mens en indsats.

Flere details til Signaltafel Schnepfe kan blive læst i det "Historischen Marinearchiv" - bidrag af FKpt a.D. Urs Heßling:

https://www.historisches-marinearchiv.de/projekte/s_boote/beschreibung.php

Coderingen for en position, som f.e. AN 7316, blev taget fra den så kaldte Marine-Quadratkarte. 

Extrakt af Marinequadratkarte - Kilde: Deutsche Marinequadratkarte

Positionsangivelse fulgte i fire trin:

1. Nævning af storområdet ved to bogstaver, f.e. AN
2.  Betegnelse aaf storkvadratet 54 x 54 sm, f.e. 73
3. Betegnelse af lillekvadratet 16 x 16 sm, f.e. 1
4. Betegnelse af den deri værende lillekvadrat 4 x 4 sm, f.e. 6

Tilføjet kunne konkrete angivelser som f.e. lK = linke Kante (venstre kant), Helgoland havde ifølge deraf positionen: AN 9566 rK  (rechte Kante = højre kant).

Hvor lidt Luftwaffe og Marinen var indstilt til at arbejde sammen i deres operationer kan blive konstateret ved det at begge delstridkræfter benyttede forskellige kvadratkort og at meldelelse af fjendekontaktdater ikke kunde blive udørt direkte mellem flyvemaskinen og båden/skibet på grund af de forskellige radiomiddler benyttet.

 I natten 19./20.11.1941 stød den 2. SFltl på en konvøj. Den 1. Gruppe af 2. SFltl kom til skud. "S 105" forsænkede det britiske fragtskib "Aruba" /1159 BRT), "S 41" fragtskibet "Waldinge" (2462 BRT) og "S 104" marinetankskibet "War Mehtar" (5502 BRT). Den 2. Gruppe blev bekæmpet af escortfartøjerne. "S 53" måtte derved tage nogen træffere. Ved et forsøg at nå op til konvøjen igen kolliderede "S 47" med "S 105", "S 41" ramte den havarerede. "S 47" måtte senere blive givet op. Siden sprængpatronerne ikke forsænkede båden hurtigt endnu kunne MGB-besætningen bjærge udrustningsdele, søkort, logbøger og flag inden den synkede.

I midlertiden havde den 4. SFltl luret ved bøje 56 men ikke sigted nogen fjender. I natten 23./24.11.1941 skød "S 109" fra den samme lurestilling på en britisk destroyer men traf det britiske benzintankskib"Virgilia" (5723 BRT), "S 52" forsænkede et fragtskib som blev takseret med 4500 BRT, det hollændiske fragtskib "Groenlo" (1984 BRT) . "S 50" meldete et torpederet  fragtskib af 3000 BRT, "S 51" meldete ligeledes et fragtskib af 3000 BRT som forsænket, det handlede sig om det britiske fragtskib "Blairnevis" (4155 BRT). "S 110" forfejlede med fire torpedoer en destroyer og et dampskib. Alle både kom tilbage til Rotterdam. "S 109" havde en berøring ved at løbe ind på Maas og blev beskadiget. 

I natten 28./29.11.1941 udlagte den 4.SFltl på konvojrouten miner. På vejen tilbage fyrede "S 51" på et 7000 BRT-tankskib, den forsænkede enda kulfragtskibet "Cormarsh" (2848 BRT). "S 52" skød på to dampskibe og en escort. Den forsænkede det britiske fragtskib "Empire Newcomen" (2840 BRT) og forfejlede bevogtningen. "S 64" forsænkede det britiske tankskib "Asperity" (699 BRT), som også blev takseret for stort med 1000 -1500 BRT. På vejen tilbage blev bådene forviklet i en fægtning med MTBer. "S 51" fik en træffer i styrestanden, en sømand blev let såret. 

I begyndelsen af December blev nogen mineudlægningsoperationer udført. Der fulgte en periode af dårligt vejr, så at den næste mineoperation fulgte i nætterne 19./20.12. og 20./21.12.1941. 

Den sidste operation af året blev udført den 31.12.1941. Spærrene af den 2. og den 4. SFltl blev udlagt som planlagt.

Virksomheden af minefeltene var enorme: Mellem den 02.12. und 25.12.1941 synkede på spærrene 12 handelsskibe med tilsammen 50.396 BRT og  foran Humbermundingen trawleren "Henriette" (261 BRT).