Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen- Ægæiske Hav 1943 - 1944

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

Ægæisk Hav 1943 - 1944

I midt August 1943 befandt sig i det Ægæiske Hav bare de to til den 3. SFltl tilhørende både "S 36" (ObStrm. Ahlers) og "S 55" (Oblt.z.S. Weber), som havde været sendt fra nordafrika til Salamis for reparation.

 

Den 01.11.1943 var den 24.SFlt (Kptlt. Meyer, H.J.) blevet formeret. De første tildelte både var de itaienske byttebåde af type MS, disse var blevet bygget 1936 til 1938 ved Lürssen for Jugoslavien efter planerne af typen "S 2" ("Orjen") rigtignok med 40mm- og 15mm/36 skytse og erobret den 17.04.1941 i Tiwat af italienerne og indført i deres flåde som både af typen MS in. Den italienske marine havde i stedet installeret to 20mm-skytse.

Tildelt blev oprindeligt:

S 601 ObStrm. Swoboda ex ital. MS 42 ex jugosl. "Velebit"
S 602 StObStrm. Annuß ex ital. MS 43 ex jugosl. "Dinara"
S 603 Oblt.z.S.d.Res. Bollenhagen ex ital. MS 44 ex jugosl. "Triglav"
S 604 StObStrm. Wernicke ex ital. MS 46 ex jugosl. "Rudnik"
S 511 Teniente Santagata ex ital. MAS 522 ex jugosl. "Orjen"
S 512 ? ex ital. MAS 542 ex. jugosl. "Suvobur"

"S 511" var løbet ud fra Vathy og løbet over til den tyske side den 19.09.1943 (på Syros). Bådene "S 602" - "S 604" var blevet bytte af Tyskland da Piræus blev erobret den 09.09.1943.

 

"MAS 30" (ex Orjen") senere "MAS 522" og endelig "S 511" 1942 - Billede: Regia Marina

I begyndelsen af November blev "S 55" igen klar for indsats og deltog den 12.11.1943 i operationen "Leopard" (Unternehmen "Leopard") - landingen af tyske tropper på øen Leros.

Til forstærkning og understøttelse af det tyske angreb i Dodekanes the flok "S 54" (Oblt.z.S. Claus-Degenhart Schmidt),"S 61" (Oblt.z.S. Axel von Gernet) skulle flytte til Piräus. Begge både løb ud fra Pola den 11.11.1943 og marcherede via Dubrovnik til Korfu. "S 61"måtte sejle tilbage med brud af krumtapakslen og løbe ind til Cataro. "S 54" sejlte videre via Korfu til Kalymnos, hvor den traf ind den 15.11.1943. 

I natten 16./17.11.1943 sikrede "S 54" en konvoy fra Kalymos til Leros og udførte en inspektionsfart gennem bugterne af Leros igennem den 17.11.1943 I natten 17./18.11.1943 fulgte en inspektionsfart i søområdet vest af Leros som blev slutted af ved at løbe ind til Kos.

I natten 18./19.11.1943 sejlte "S 54" et fremstød i Vathy-bugten af øen Samos uden fjendekontakter.

I natten 19./20.11.1943 sejlte "S 54" et fremstød i søområdet omkring Samos og løb om morgenen af den 20.11. ind i Portolago. Samme dag løb "S 55" efter værftophold i Salamis ind i Portolago.

Den 21.11.1943 førte "S 54" og "S 55" en transport af en tysk parlamentær igennem til Tigano/Samos og efter resultatløs mission flyttede bådene tilbage til Portolago.

Næste dag blev parlamentæren igen bragt til Tigano. I anslutningen førte "S 55" en kontrolfart igennem Samos-farvandet ud og løb så ind til Vathy. 

Den 23.11.1943 transporterede "S 54" General Müller fra Tigano (Samos) til Carlovassi og tilbage igen. Ved at løbe ind til Vathy båden ramte en undervandsgenstand ved at undvige et civilt fartøj og trak sig en rorskade til. "S 55" var imidlertiden sejlt fra Vathy til Kos for at tage brændestof og sejlte den 24.11.1943 tilbage til Vathy. Derved fik den middelsvære søskader.  

Den 25.11.1943 flyttede "S 54" og "S 55" fra Vathy til Piræus. Pa vejen brød på "S 54" en aksle-bærer så at båden var aKB i Piräus indtil den 18.12.1943 aKB. Der lå også "S 36" siden den 14.08.1943 uden besærtning og aKB. Også "S 55" gik i værftet og var aKB fra 26.11. til 05.12.1943.

Den 04.12.43 blev "S 511" imod den udtrykkelige modsigelse af flotille-kommandøren, Kptlt. Meyer, sat ind til en transportfart til Leros ved dagens lys. Båden og dens escort ved tre Arado 196 blev grebet an af Beaufighters, flyverne blev skzdt ned og båden svær beskadiget. To mand blev dræbt. Båden blev sat på stranden af den lille ø  Makronisi vest af Levitha kentrede båden og synkede.

Den 06.12.1943 transporterede "S 36" og "S 55" den Kommandirende Admiral Ægæis og sin stab til en inspection af Dodekanes-øerne fra Salamis til Leros og tilbage til Salamis. 

Fra den 12.12. til den 14.12.1943 sikrede "S 36" og "S 55" minudlægningsskibet "Drache" med tropper om bord p, farten fra Piræus til Samos  Truppen an Bord auf der Fahrt von Piräus nach Samos und auf der Rückfahrt mit Kriegsgefangenen  an Bord ebenso.

Den 17.12.1943 flyttede "S 36" og "S 55" fra Salamis til Cataro og forlod dermed krigsarealet Ægæis.

I midlertiden var "S 54" blevet krigsberedt igen (KB) og sikrede i natten 21./22.12.1943 en yderlig transport af tropper ved mineudlægningsskibet "Drache" fra Piræus til Carlovassi/Samos sammen med "TA 14", "TA 15" og "R 211" og på vejen tilbage igen med krigsfanger. Imod 04.30 Uhr fattede "S 54" en undervandsbåd op som blev bekæmpet af "S 54" og "TA 14" uden success.

Den 23.12.1943 opnåede den britiske undervandsbåd Uboot "Sportsman" at forsænke det bulgariske kulfragtskib "Balkan" som blev sikret af "S 54", "TA 14" og "R 211" på marchen fra Lemnos til Saloniki. "S 54" og "R 211" reddete de overlevende og løb ind til Saloniki.

 "S 54" sejlte den 25. til den 27.12.1943 sammen med "TA 14" og "R 211" som sikring af en konvoy af dampskibene "Sabine", "Susanne" og "Petrella" og nogen Siebel-f-rger fraSaloniki til Piräus. 

Den 25.01.1944 skulle "S 601" (ex "MS 42", ex "Velebit") og "S 603" (ex "MS 44", ex "Triglav"), gamle Lürssen-både endnu med bencin-motorer, sejle fra Salamis til Korfu. På "S 603"  (Oblt.z.S. Hermann Bollenhagen) faldt  alle tre maskiner ud, så at den måtte sejle videre med marchmotoren. Kort før opnåelse af øen Korfu den 27.01.1944 blev båden grebet an af en og nogen minutter senere af fire Spitfire-jagtflyvere. "S 601" (ObStrm. Svoboda) skød ned en flyvemaskine. Begge både havde fået mange træffer. På " S 601" faldt MechObGefr. (T) Schulz und MechGefr. (T)  Zill, en mand blev såret; på "S 603" var der to svær og to let sårede, derimellem chefen. 

Efter reparatur af skaderne løb "S 601" og "S 603" ud af Korfu. Kort efter passeringen af havnespærrene skete en karburatorbrand på "S 603"med ildebrand i båden. Kort efter den blev slukket skete den næste karburatorbrand med ildebrand i skibet. Reparationerne varede nogen dage. Ved prøvefarten den 26.02.1944 var der igen en karburatorbrand. To mand blev såret. Den 14.03.1944 exploderede på "S 603" marchmotoren ved at starte den. Der blev to mand svær og to mand let såret. Båden var stærkt beskadiget. Det øverste dæk var brudt op på begge sider, en reservetorpedo lå med den agtere ende på pieren, motorrummene var brændt ud, alle drevsmaskiner var faldet ud. Med hjælp af "S 601", som delvis slæbte havaristen, kunne "S 603" flytte til Patros" fra den 23.03. til den 29.03.1944. 

Endnu på samme dag førte "S 601" en operation imod partisaner på øen Oxia igennem. Derved blev et motorsejlskib ladet med benzinfad sprængt. Den næste dag bragte "S 601" med et motorsejlskib og "MAL 12" tyske tropper til øen for at gennemsøge den efter partisaner men uden ar finde nogen.

"S 604" (ex MS 45", ex "Rudnik"9) lå i den tid uklart (aKB) i værften i Salamis, "S 602" (ex "MS 43", ex "Dinara") var fartklar. Den 31.03.1944 opnåede "S 603" værftet i Salamis. Efter forsyningen med torpedoer og miner såvel som brændstoftilføjelse gik "S 601", "S 602" og "S 603", som måtte blive slæbet igen, i søs. Over Chalkis og Volos sejlede de - "S 601" fra Volos i slæb af et fragtskib - de to andre både som escorts - til Saloniki, som de opnåede den 18.04.1944.

Den 22.04.1944 blev "S 54", som dertil havde ligget aKB i Salamis og havde udført nogen sikringsfarter til tiden ved flytningen til Adria ved sydspitsen af Levkas stærk beskadiget ved en minetræffer. Tre mand blev dræbt. Hækket blev rivet af. Båden blev slæbet til Salamis men kom aldrig mere i fart igen.

I September 1943 var den 21. SFltl (Kptlt. Wuppermann, fra 01.03.1944 Kptlt. Graser) blevet opstilt i Eckernförde. Den fik tildelt LS-både. Den 01.05.1944 traf flotillen med de første fire både - "LS 7" (ObStrm. Schipke), "LS 8" (ObStrm. Klaiber), "LS 9" (ObStrm. Huckebrink), "LS 10" (ObStrm. Breitschuh) - ind i Athen-Phaleron. Bådene måtte endnu blive lavet færdig for indsats.

Kommandøren 1. S-Div. planede at lade bådene operere offensivt imod allierede konvojer i Otranto-Stræden baseret på Korfu. Mangel af escort-fartøjer førte derimod dertil at Admiralen Ægæiske Hav lod bådene også gennemføre escortopgaver under dagene. I Juni 1944 lå de fire både i Rhodos, derefter tre både i Phaleron - "LS 8" lå uklar (aKB) i Leros. I den anden halvdel af Julimåned 1944 sejlte bådene frem og tilbage mellem Phaleron, Arteni og Piräus; forberedelser for en base på Korfu startede.

"LS 7" i det Ægæiske Hav (Billeder: Arkiv P. Schenk)

I enden af Juli 1944 fik flotillen med "LS 11" (StbsObstrm. Henseleit) sin femte båd. Den sjette båd, "LS 12", førte endnu prøvefarter igennem i hjemmestavnen, blev afleveret den 12.07.1944 og forberedet for transporten til det Ægæiske Hav, men kom på grund af udviklingen af den militæriske situation ikke mere til det Ægæiske Hav. Den blev stoppet i Jugoslavien og kom som prøvebåd til torpedoprøvestationen. Den blev russisk krigsbytte.

Fra 05. til 07.09.1944 flyttede "LS 7", "LS 8", "LS 9" "LS 10" og "LS 11" fra Athen via Patras til Korfu. En operation i natten 11./12.09.1944 i Ortranto-søvejen måtte båden bryde af på grund af søgangen. 

Den 08.09.1944 gik båden, "S 54" som var blevet beskadiget i enden af året 1943, taget ud af flåden. 

Efter at oså i de følgene nætter operationer af bådene af den 21. SFltl ikke var mulig ordrede Gruppe Süd (gruppen syd)  flyttelse af den 21. SFltl til Adria an den 17.09.1944.

Den 21. og 22.09.1944 løb bådene engang til ud fra Korfu for at understøtte undertagelsen "Odysseus", flyttelse af tre mdoerne TA-både fra Adria til Ægæis. Men bådene måtte give op på grund af vejret. 

Den 24.09.1944 flyttede flotillen med fire både via Patras til Athen. Kun "LS 7" forblev i Korfu på grund af motorskade og blev igen understilt den 1. S-båd-division.

Den 27.09.1944 løb båden ud fra Korfu og opnåede den 28.09.1944 Durazzo. Næste dag opnåede den til trods af søgang, dårlig sigt og udfald af kompassen Dubrovnik. 

Den 01.10.1944 opererede "LS 7", "LS 9" og "LS 10" baseret på øen Leros. "LS 8" og "LS 11" lå til reparation af skader i værftet i Athen.

Den 10.10.1944 blev " LS 8", "LS 9" og "LS 11" på grund af opgave af det Ægæiske Hav sprængt foran Athen-Phaleron. "LS 10", den eneste fartklare båd, sluttede sig til en konvoj til Saloniki. Foran havnen af Volos blev "LS 10" truffet af en bombe den 14.10.1944 og synkede.

 "S 601" og "S 603" lige som fire LS-både ved den aftaklede konge-yacht i havnen af Athen-Phaleron - Billede: Arkiv Freundeskreis Schnellboote und Korvetten

Flotillepersonalet begyndte den 12.10.1944 marchen til norden. De blev opfanget den 18.10.1944 ved Skopje af XXII. Gebirgskorps. 74 mand med specialuddannelse for S-både kunne med forbøn komme hjem i en Ju 52, 200 mand blev der i landindsats.

"LS 7" undertog en mærkensværdig fart alene til det nordlige Adriatiske Hav. Ved omstyringen af en minespærre sejlte båden på en sandbanke ved øen Grado den 13.10.1944. Besætningen stod af og slog sig igennem til basen Palmanova. Den 14.10.1944 blev båden som lå høj på sanden tilintetgjordt af britiske kampflyvere.

Den 31.10.1944 blev "S 54" af den 24. SFltl som var allerede ludgået af flåden spængt i luften ved opgave af Salamis.

Den 15.12.1944 ansøgte F.d.S. om opløsningen af den 21. SFltl.