Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i den Tyske Marine

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i den Tyske Marine 1990 - idag

Den fredelige omvæltning i DDR 1989/1990, som blev mulig ved Perestroika i Sovjetunionen, var udgangspunkten for enden af blok-konfrontationen Øst-Vest. Efter genforeningen 1990 beholdt Bundesmarinen i det væsentlige dens hidtidige struktur, blev dog reduceret skridt for skridt i dens personalstyrke. Kun en lille del af personalet og materialet af Volksmarinen blev taget over. Til enden 1994 gav reglerne af To-plus-Fire-Overenkomsten ingen ret for stationering af NATO tropper på territoriet af den tidligere DDR. De dele af dens tidligere Volksmarine, som blev forløbig i tjeneste, blev sammenfattet under Marine-Kommando Ost i Rostock.

Den 02.10.1990 ejede Volksmarinen:

RS OSA-I (Projekt 205) 12 Både
KRS Tarantul (Projekt 1241 sowj.) 5 Både
KRS Balcom (Projekt 151) 3 Både

Bundesmarinen havde til dens rådighed:

S 148, 3. og 5. S-Eskadre 20 Båd
S 143, 2. S-Eskadre 10 Både
S 143 A, 7. S-Eskadre 10 Både

Alle både af den tidligere Volksmarine gik ud af flåden den 02.10.1990. 

Af de fem både af Tarantul-klassen blev "Rudolf Eglhofer" (VM PtNo 572) omdøbt på navnet "Hiddensee" og først sejlet i den tyske marine for prøver inden den blev givet af til USA; båden "Hans Beimler"  (VM skrognummer 575) blev givet  til Rakletmuseet Peenemünde som museumsskib; de andre tre både blev hugget op.

Af bådene af OSA-I-klassen blev seks solgt til Estland, tre til Lettland og tre til Litauen, de andre blev hugget op. Indtil deres ophugning lå de op i nordhavnen af Peenemünde.

De tre både af  Balcom-10-klassen var blevet udleveret til folkemarinen uden raket-startere som patrouillebåde; "Sassnitz" og "Seebad Binz"  blev bygget om, fik MTU-motorer og blev stillt i tjeneste som BG 22  "Neustrelitz" og BG 23 "Bad Dümen" for Bundesgrenzschutz. En ufærdig båd, "Sellin" blev hugget op.

Fire skroge i forskellige grader af færdigstilling ligger den dag idag i Peene-Werft i Wolgast. Efter mange forsøg at sælge dem, ligger de der og rådner. En båd er udstyret med en sterne-motor af tidligere sovjet bygge. En båd er delvis udrustet med maskinerianlæg. De to andre både er holker.

De 40 S-både af Bundesmarinen blev ved deres squadroner.

Med dagen af den tyske enhed 03.10.1990 blev Bundesmarinen den Tyske Marine (Deutsche Marine).

Fra 1995 kunne en ensarted marinestruktur blive skaffet. S-Flotillen flyttede til Rostock-Warnemünde den 04.10.1994. 

Den 2. S-Eskadre med de 10 både af klassen 143 flyttede fra Olpenitz til Warnemünde i November 1994. I december 1994 flyttede også den 7. S-Eskadre med de 10 både af klassen 143 A  til Warnemünde.

Siden den tyske marine som alle delstridtskræfter måtte reducere dens personal, blev der først prøvet at bevare antallet af platformene ved kadring. Men snart blev det kendelig at dette koncept ikke kunde bevare beredskabet af de eksisterende enheder. 

Allerede den 15.11.1992 var "S 42 - Iltis" gået ud af flåden, den 16.11.1992 fulgte "S 52 - Storch."  Begge blev solgt til Grækenland. Den 25.05.1994 gik "S 44 - Marder" ud af flåden, den 24.06.1994 fulgte "S 51- Häher"; også disse to både blev solgt til Grækenland

en 27.08.1997 gik bådene "S 49 - Wolf" og "S 54 - Elster" ud af flåden og blev solgt til Chile. Den 24.06.1998 gik "S 53 - Pelikan" ud af flåden, den 27.08.1998 "S 43 - Luchs" og den 22.09.1998 "S 41 - Tiger" lige som "S 60 - Kranich" Alle fire både gik til Chile.

Med det omfattede den Tyske Marine bare 30 S-både. Den 3. S-Eskadre blev løst op og de både som blev tilbage blev afkommanderet til den 5. S-Eskadre i Olpenitz. Men reduktionen blev fortsat: 

Den 28.09.2000 gik "S 45 - Leopard" og "S 47 - Jaguar" ud af flåden, begge gik til Grækenland. De fulgtes den 28.06.2001 af "S 58 Pinguin" og den 27.09.2001 af "S 50 - Panther" og af "S 59 Reiher", alle tre både blev hugget op

De sidste fem både af Tiger-klassen gik ud af flåden i 2002, den 13.05. "S 55 - Alk" og den 16.12.2002 bådene "S 46 - Fuchs", "S 48 - Löwe", "S 56 - Dommel" og "S 57 - Weihe". Den 5. S-Eskadre blev opløst den  07.12.2002. S-Flotillen understod nu bare den 2. og den 7. S-Eskadre. 

 Siden 1990 har opgaverene af Bundeswehr og med det også opgaverene af Marinen forandret sig. De "Verteidigungspolitischen Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung" lægger fast at hovedvægtet forlagres fra forsvaret af landet hen til forhold til støtte af freden. 

1991 besøgte den 5. S-Eskadre den sovjetiske base Baltijsk (Pillau), "S 74 - Nerz" understøttede sammen med fregatten "Köln" og minekampbåd "Auerbach" besøget af InspM (Marineinspektøren) i Gedansk (Danzig). 1992 stillede den 7. S-Eskadre den tyske andel af den tysk-franske indsatsenhed i Middelhavet. Den  2. S-Eskadre besøgte i det samme år Riga og den  5. S-Eskadre Tromsø.

Lettland, Estland og Litauen besøgtes 1993 af både af S-Flotillen. 1994 tog den 2. S-Eskadre parten i den tysk-franske indsatsenhed i Middelhavet og deltog i øvelsen "Isles d'Or". En væsentlig andel af  øvelsen var at øve krisesituationer, "boarding" af skibe var blevet en fast bestanddel af rullen af vores S-både.

Den 15.03.1995 blev de nye strukturer af stridskræftene som resulterede fra "Weißbuch 1994" lavet bekendt. Derefter var nu 15 korvetter planlagt som afløsning for S-bådene af klasserne 143 og 143 A. De eksisterende S-både skulle i rammen af deres evner foreløbig benyttes i opgaver i bevogtning af søen og i overvandssøkrigen.

Fra 01.01.1999 blev S-bådene af klasserne 143 og 143 A blandet i de to squadroner, den 2. og den 7. S-Eskadre omfattede nu ligeledes fem både af klassen 143 og fem både af klassen 143 A. Med det skulle evnerne a begge bådsklasser blive sikret i begge squadroner.

Indsats af torpedovåbenet blev øvet en sidste gang i 2000. Den 23.05.2001 præsenterede Weizsäcker-Kommissionen abslutberetningen af sine studier til themakredsen "Fælles sikkerhed og fremtiden af Bundeswehr" (Gemeinsame  Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr). Derefter skulle indsatsenheder af marinen bleve sammensat af en fregat-gruppe, en korvet-gruppe og en mineforsvar-gruppe, og af undervandsbåde, marineflyve-, transport- og understøttninskræfter og ligeledes af føringselementer.

Marinen planlagde allerede en styrke af 16 fregatter, 15 korvetter, 12 undervandsbåde, 22 minekampenheder, 11 understøttelsesenheder, 3 flådeservicebåde, 12 søfjernrekognosceringsflyvere, 38 til 50 marinehelikoptere og 50 marinekampflyvere. 

Med den planlagte flåde skulle evnerne til  overvågtning af sørum og til gennemførelse af embargoforhold forbedres, evnen til at føre krig i Østersøen eller dens tilgange blev reduceret betydeligt. 

Anskaffelsen af de 15 korvetter skulle ske i tre parter som afløsning af klasse 148, klasse 143 og endelig af klasse 143 A. 

 

OPERATION ENDURING FREEDOM

I begyndelsen 2002 blev 5 både fra 2. S-Eskadre ("S 62 - Falke", "S 64 - Bussard", "S 80 - Hyäne" og Tender "Donau") og fra 7. SGschw ("S 71 - Gepard" og "S 72 - Puma") i rammen af Operation "Enduring Freedom" indsat ved Horn af Afrika, et yderlige bevis derfor, at moderne S-både kan operere i alle europæiske periferte søområder. Udtransporten blev udført med  CONDOCK-Skibe. Bådene meldete den 12.02.2002 klart til indsats. Den 02.05.2002 begyndte farten hjemad på egen køl. Den 15.06.2002 løb S-bådskontigentet ind i Warnemünde.

 

OPERATION ACTIVE ENDEAVOUR

Den 19.09.2003, efter en længere forberedningsfase, løb Tender "Main" og S-bådene "S 63 - Geier",  "S 67 - Kondor" og "S 70 - Kormoran" under kommando af FKpt Dr. Daum, Kommandør 2. S-Eskadre, som det første tyske kontingent ud af Warnemünde, til at tage del i Operation Active Endeavour i Strædet af Gibraltar. Den 22.12.2003 kom det tilbage til Warnemünde. Det anden kontingent (Tender "Elbe", "S 62 - Falke" senere afløst af "S 80 - Hyäne", "S 68 - Seeadler" og "S 77 - Dachs" kommanderet af FKpt Behnert, Kommandør 7. S-Eskadre) tog over beredskabet i Warnemünde, blev kaldt op i Januar og løb ind i Cadiz, basen for de tyske S-både, den 23.01.2004. Det tredje kontingent (Tender "Main", "S 64 - Busard", "S 69 - Habicht", "S 80 Hyäne" kommanderet af FKpt Deertz, næstkommanderende 7. S-Eskadre) var fra 19.04. til 29.05.2004 i indsats. 

"S 70 - Kormoran" ved Gibraltar - Billede: Stefan Gerold (Neue Westfälische)

Bådene gennemførte escorter for skibe. En leder-frigat sikkerte foran skibet, S-bådene sikkerte flankerne. Det første kontingent gennemførte 23, det anden kontingent 77 og det tredje kontingent 40 escorter. 

"S 67 - Kondor" sætter over Frogmænd - Billede: Stefan Gerold (Neue Westfälische)

Derefter blev operationen stoppet siden den politiske situation havde beroliget sig og escorts blev ikke spurgt efter fra den civile skibsfart i det antal som var sat fast. 

Uagted dette videre bevis for bådenes evne for indsats i fjerne vande og i krisemanagement gik bådene af klassen 143 i enden 2004 ud af flåden. 

Både af Klassen 143 og deres videre skæbne

Båd Skrog-Nr Indført i flåden Udgået af flåden Videre Skæbne
S 61 - Albatros P 6111 01.11.1976 24.03.2005 Solgt til Lürssen-Werft 
S 62 - Falke P 6112 13.04.1976 16.12.2004 Lagt op i MArs W'haven
S 63 - Geier P 6113 02.07.1976 30.09.2005 Solgt til Tunesien, "Hamilcon" 507
S 64 - Bussard P 6114 14.03.1976 24.03.2005 Solgt til Lürssen-Werft
S 65 - Sperber P 6115 27.09.1976 30.06.2005 Solgt til Tunesien, "Hamilcar" 506
S 66 - Greif P 6116 25.11.1976 30.06.2005 Solgt til Tunesien, "Hanon" 505
S 67 - Kondor P 6117 17.12.1976 16.12.2004 Lagt op i MArs W'haven
S 68 - Seeadler P 6118 28.03.1977 30.09.2005 Solgt til Tunesien, "Hanibal" 508
S 69 - Habicht P 6119 23.12.1977 13.12.2005 Solgt til Tunesien, "Hasdrubal" 509
S 70 - Kormoran P 6120 18.07.1977 13.12.2005 Solgt til Tunesien, "Giscon" 510

Den 2. S-Eskadre blev opløst den 26.06.2006. Bådene af klassen 143 A blev givet tilbage til den 7. S-Eskadre.

 

Nyorganisation af Flådekommandoet (Flottenkommando)

I rammen af en større reorganisation af flåden blev de svømmende enheder af den Tyske Marine delt op i to Indsats-Flotiller (Einsatzflottillen 1 og 2 - EF 1 og EF 2), som er direkte understillt Flottenkommando i Glücksburg/Meierwik. Ligeledes understillt Flottenkommando er Marinefliegergeschwader 3 i Nordholz, Marinefliegergeschwader 5 i Kiel-Holtenau og det Skibfartmedicinsk Institut af Marinen (Schifffahrtmedizinische Institut der Marine) i Kronshagen.  

EF 1 blev opstillt den 29.06.2006. Den sidder i Kiel-Wik. Understillt er 1. Korvet-Eskadre, 7. S-Båd-Eskadre, 3. Minestryger-Eskadre, 5. Minestryger-Escadre, 1. U-Båd-Eskadre, Uddannelses-Centrum U-Både (Ausbildungszentrum Uboote), Specielle Indsatskræfter Marinen (Spezialisierten Einsatzkräfte Marine) og Beskyttelseskræfter Marine (Marineschutzkräfte). [Geschwader = Eskadre]

S-Bådflotillen, U-Bådsflotillen og Flotillen af  Minestridskræfter blev opløst.

De fem nye korvetter af Braunschweig-Klassen (K 130) blev integreret i EF 1 til 2008. 

EF 2 blev også stillt op den 29.06.2006. Den sidder i Wilhelmshaven. Understillt er 2. Fregat-Eskadre og 4. Fregat-Eskadre lige som Tros-Eskadre, allesamt i Wilhelmshaven.

 

UNIFIL MAROPS

United Nations Interim Force in Lebanon - Maritime Operations

Den 20.09.2006 fattete Bundestag en beslutning for mandatet for den tyske UNIFIL-bidrag. En dag senere sejlte  to fregatter, en indsatsgruppeforsyningsskib og fire S-både fra Wilhelmshaven til en første indsats under det blå flag af de Forenede Nationer i Middelhavet.

S-bådene var med hensyn til atter en indsats i rammen af Operation Active Endeavour forberedet på en øjeblikkelig indsats. Det første kontingent bestod af bådene "S 74-Nerz", "S 77-Dachs", "S 78-Ozelot", "S 80-Hyäne" og Tender "Elbe". Den 01.10.2006 med passering af den 15. længdegrad øst blev bådene understillt Indsatsføringskommandoet af Bundeswehr (Einsatzführungskommando der Bundeswehr) i Potsdam. Sammen med fregatterne "Mecklenburg-Vorpommern" og "Karlsruhe" lige som Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" løb bådene ind i Limassol/Zypern. Den 15.10.2006 tog Task Force 448 under kommando af den tyske FltAdm Krause over ansvaret for UNIFIL MAROPS. Baseret på Limassol opererede S-bådene i sørumovervågtning foran Libanon. 

Siden den 05.12.2006 fandt øvelser med den libanesiske marine sted. Den 18.12.2006 løb "S 77-Dachs" som den første tyske S-båd ind til Beirut for en øvelses wash-up.

Sejladsen tilbage af den første kontingent begyndte den 01.03.2007 med hjemvejen af Tender "Elbe" og bådene "S 74-Nerz" og "S 78-Ozelot". På "S 77-Dachs" og "S 80-Hyäne" fandt for første gang en udveksling af besætningen sted. Den 17.03.2007 var alle soldater af det første kontingent i deres hjemmebase igen.

Det anden kontingent (Tender "Mosel", "S 71-Gepard", "S 76-Frettchen", "S 77-Dachs" og "S 80-Hyäne") var til den 31.08.2007 i indsats foran Libanon. Bådene "S 71-Gepard" og "S 76-Frettchen" kom tidligere hjem efter en  kollision. " S77-Dachs" og "S 80 - Hyäne" løb ind i Warnemünde om aftenen af den 14. September 2007.

Det tredje kontingent ("S 75-Zobel" ogg "S 72-Puma") var i indsats fra den 04.10.2007. Bådene løb ind i Warnemünde den 16.03.2008. Den 22.01.2008 gav Tender "Donau", som var i indsats siden den 10.08.2007, opgaverene over til Tender "Werra".

Den fjerde kontingent ("S 73-Hermelin" og "S 77-Dachs") forlod Warnemünde den 13.10.2008. De sejlte på egen køl til Cypern, hvorfra bådene var i indsats foran Libanon til ende 2009 med skiftende besætninger. Understøttet blev bådene først af  Tender "Elbe", som allerede var på Cypern. Platformene "S73-Hermelin" og "S 77-Dachs" var ialt i 14 måneder i indsats og gennemførte besætningsveksel nogen gange ( på "S 73-Hermelin" sejlte besætningerne af Wiesel, Hermelin, Frettchen, Nerz, Hermelin og på S 77-Dachs" sejlte besætningerne af Nerz, Dachs, Gepard, Zobel, Dachs). De blev understøttet af Tender "Elbe" og Tender "Rhein".  Bådene gav deres opdrag over til to minestrygere. I november 2010 "S 80 Hyäne" og i januar 2011 "S 75 Zobel" afløste minestrygerne.

"S77 Dachs" og "S73 Hermelin" blev begejstret hilset velkommen hjemme den 11.12.2009.

Fyrværkeri - Billede: Arkiv Förderverein

Siden november 2010 var "S 80-Hyäne" i Unifil-Indsats foran Libanon, "S 75-Zobel" løb ud af Marinebasen Wilhelmshaven  med hjelp af en slæber den 03.10.2011 på grund af isgang i havnen for en 3500 sm (6500 kam) march til Limasol med forsyningsstops i Frankrig, Spanien, Malta og Kreta. Fra midt januar opererede de to både sammen foran kysten af Libanon. De to både sejlte ind til deres hjemmehavn den 25.10.2011.

"S75-Zobel" sejler ud fra Wilhelmshaven - Billede: Scheuch

"S75-Zobel" med hjælp af slæber i den 4. Indfart - Billede: Scheuch

Den 29.02.2012 klokken 14:00 gik de to både "S74 Nerz" og "S77 Dachs" i MArs Wilhelmshaven ud af flåden. Forstanderen af Förderverein, Kalle Scheuch, og sin stedfortræder, Klaus Heidemann, deltog i festligheden.

I formation for bådene udgående af flåden - Billede: K. Heidemann

"Tag ned flag og vimpel" - Billede: K. Heidemann

En sidste hilsen fra "Stokerne" - Billede: K. Heidemann

Den 24.05.2012 forlod Missile-S-bådene „S71 Gepard" ob „S73 Hermelin" deres hjemmehavn Warnemünde til Libanon, hvor de afløste mineforsvarbådene "Ensdorf" og "Auerbach in der Oberpfalz" i den maritime indsatzkontingent „United Nations Interim Force in Lebanon" (UNIFIL).  

"Bådene "S74 Nerz" og "S77 Dachs" blev solgt til the skibsværft EWD i Emden, hvor de ligger sidenog venter for deres genbrug.

S-Båd sejler ud fra Hohe Düne - Billede: PIZ Marine

Fra juni 2012 var "S78 Ozelot" og „S73 Hermelin" i den maritime indsatskontingent af „United Nations Interim Force in Lebanon" (UNIFIL) og blev der med skiftende besætninger til marts 2013. "S75 Zobel" var på UNIFIL-mission til september 2013. Den blev fulgt af bådene "S76 Frettchen" og "S79 Wiesel". De blev fulgt af "S71 Gepard" og "S72 Puma" til maj 2014 og "S73 Hermelin" og "S78 Ozelot" til september 2014.

"79 Wiesel" i Kieler-Kanalen på sejlads til UNIFIL-mission den 05.08.2013 i NOK - Billede: Tino Kunzmann

I april 2013 løb båden "S76 Frettchen" ud fra Warnemünde, til at tage del i UNIFIL-missionen foran Libanon. Den 13.06.2014 kom båden, som blev sejlet af "S72 Puma-besætningen i de sidste fem måneder, efter totalt 56.000 sm i UNIFIL-missionen og melllemstationer i italienske, spanske, franske og belgiske marinebaser og en succesrig missile-skydning gennem Kiel-Kanalen tilbage til dens hjemmehavn. På grund af den lange indsats fløy båden "hjemme-vimplen" da den sejlte ind til Warnemünde.

"S76 Frettchen" med "hjemme-vimplen" sejler ind til Warnemünde efter UNIFIL-indsats den 13.06.2014 - Billede: Tino Kunzmann

Båden "S79 Wiesel" løb ud den 05.08.2013 for at marchere til Middelhavet. Båden "S 75 Zobel" kom på dens vej til UNIFIL-missionen i tidelig maj i den Engelske Kanal i dårligt vejr og måtte tage skade til rælingen og brohuset og derfor sejle tilbage til Wilhelmshaven for en uplanlagt tid i værftet den 15.05.2014. Den sejlede fra Wilhelmshaven til Middelhavet den 17.06.2014. Begge både blev i UNIFIL-missionen til enden af september 2014. De blev afløst af både fra den 1. Korvet-Eskadre og kom tilbage til Rostock-Warnemünde den 17.10.2014.

"S79 Wiesel" ved tilbagkomst fra UNIFIL i NOK - Billede: Tino Kunzmann

"S75 Zobel" ved tilbagekomst fra UNIFIL i NOK - Billede: Tino Kunzmann

"S79 Wiesel" passerer molerne af Warnemünde - Bild: Tino Kunzmann

"S79 Wiesel" og "S75 Zobel" anløber Hohe Düne - Billede: Lothar Brügge

De sidste otte både af den 7. Eskadre gik alle ud af flåden til 2016,  i året 2014 bådene  "S71 Gepard" og "S72 Puma", i året 2015 bådene "S78 Ozelot" og S76 Frettchen" og i 2016 (året af det 100. jubilæum af inføringen i flåden af det første LM-båd for den Kaiserlige Marine) bådene "S73 Hermelin", "S 75 Zobel", "S79 Wiesel" og "S80 Hyäne". Efterfølgere vil så være korvetterne af klassen K 130 og de planlagde universalkampskibe af klassen MKS 180

 

Korvetten "Ludwigshafen am Rhein" i Lürssen-Værft - Billede: K. Heidemann

Korvetten "Oldenburg" i Lille Bælt - Billelde: Rudi Hansen

 


Tre både af den 7. S-Eskadre i Warnemünde den 31.07.2013 - Billede: Tino Kunzmann

 

 

S-Båd Klasse 143a (Gepard) er udgået af flåden 2014  - Billede: Arkiv Förderverein

Den 7. S-Båd-Eskadre blev taget ud af tjeneste i en grebende ceremoni efter en tale af VAdm Brinkmann, Stedfortrædende Inspekteur, Befallingsmand af Flåden og Understøttelseskræfterne, den 16.11.2016 klokken 11.00 Uhr, efter at de sidste fire både af eskadren, "S73 Hermelin", "S75 Zobel", "S76 Frettchen" og "S80 Hyäne" var blevet taget ud af tjenesten.

De sidste fire både ved Kieler Brücke - Billede: K. Scheuch

Besætningerne bliver meldet kommandøren for at tage bådene ud af tjenesten - Billede: T. Kunzmann

"S75 Zobel" og "S76 Frettchen" taget ud af tjeneste - Billede: T. Kunzmann

"S73 Hermelin" og "S80 Hyäne" taget ud af tjeneste - Billede: T. Kunzmann

Med det samme bliver navneskilterne demonteret - Billede: K. Scheuch

Indmarch til eskadrens opløsning - Billede: T. Kunzmann

VAdm Brinkmann modtager meldingen - Billede: T- Kunzmann

Troppeflaget bliver rullet op - Billede: T. Kunzmann

 Dermed var den 100årige æra af S-Bådene i tyske mariner over.

Tyske S-Både kan nu bare ses i fremmede mariner og i tyske museer.

Her venter seks af de syv både i MArs Kiel på deres genbrug - Billede: Andreas Engel

De syv både blev bragt fra Warnemünde to Kiel hvor de ligger i det forhenværende Marinearsenal.