Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  Bogstave-Coden af S-Bådene i den 8. SFltl

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

S-Både i Kriegsmarinen

Bogstave-Code af den 8. S-Fltl

Den 8. S-Flotille blev for første gang opstilt den 1.11.1941 i Kiel. Flotille-Kommandøren var Kptlt. Georg-Stuhr Christiansen. Flotillen kom til indsats i norske farvande i området Kolabugt / Murmansk og var stationeret i Kirkenes.  Flotillen blev løst op den 10.07.1942.

Den 8. S-Flotille blev opstilt igen i november 1942 i Kiel. Den sejlte til Norge og kom tilbage til Tyskland om sommeren 1943, fra midt september var den i indsats i vesten. Kommandøren af flotillen var KorvKpt. Felix Zymalkowski.

Bogstave-Coden af den 8. SFltl blev udført med det første bogstave af chefens fornavn, som blev malet på siden af brohuset, i de senere både på kalotten. Desuden førte bådene initialerne af kommandanten på spejlet. 

Bogstave-Coden blev forandret ved væksel af kommandanten men ikke ved kort-tidig varetagelse. 

"S 69" med code "WALTER" på kalotten

"S 199" med code "ACHIM" på kalotten

"S 199" med code "AQ" på spejlet

"S 199" med code "JASPER" på brohuset

Båd

Chef Code på Broen/Kalotten Code på Spejlet Skæbne
S 64 Lt.z.S.Erich Kehder       US-Bytte
S 65 Oblt.z.S. Horst Schuur    HS SU-Bytte
S 68 ObFähnr.z.S. Wulff Fanger WULFF WF US-Bytte
S 69 Oblt.z.S. Walter Knapp WALTER   WK US-Bytte
S 81 Oblt.z.S. Martin Schlubach     SU-Bytte
S 85 Oblt.z.S. Hans-Joachim Wrampe     US-Bytte
S 93 Oblt.z.S. Achim Quistorp   ACHIM   AQ + Ijmuiden
S 127 Oblt.z.S. Jasper Osterloh   JASPER   JO US-Bytte
S 129 Oblt.z.S. Ulrich Toermer     + Ijmuiden

Til et senere tidspunkt ObFähnr.z.S. Fanger tog over båden "S 118".

"S 118" under Lt.z.S. Fanger 1943 i Norge - Billede: Arkiv Ola Erlandsson

Bådene "S 64", "S 65", S" 68", "S 69", "S 81", "S 117" og "S 118" blev afleveret 1944  til  S-Schulflotillerne. De sejlte under deres kommando intil 1945. 

Den 15.01.1945 tilhørte de nedenstående både til den 8. S-Flotille:

Båd Chef Code på Kalotten Coce på Spejlet Skæbne
S 193 Oblt.z.S. Horst Schuur  HORST HS + Themse 
S 194 Kptlt. Siegfried Wörmcke     + W'haven
S 195 Oblt.z.S.Erich Kehder      US-Bytte
S 196 Oblt.z.S.d.R. Günter Rathenow     Brit-Bytte
S 197 Oblt.z.S. Wulff Fanger WULFF WF US-Beute
S 198 Kptlt. Walter Knapp WALTER WK + Ijmuiden
S 199 Obltz.S. Achim Quistorp ACHIM AQ + Margate
S 701 Oblt.z.S. Ulrich Toermer     US-Bytte

 

Båd af 8. SFltl med kendetegn "Dirk" - Billede: Unbekendt

 

"S 199" med bogstaverne "HS" på spejlen - Billede: Arkiv Peter Schlichting

Efter information af Schlichting-Værftet på det ovenstående billede, som vi har fået - takket være Gunnar Pauligs hjælp -, er det båden "S 199" med bogstaverne "HS" for Horst Schuur på spejlen. Men efter besætningslisten af den 15.01.1945 kan det nok være båden "S 193" bygget ved Schlichting i 1944.

 

Vi har ikke nogen billeder af de både deres kendetegn ikke er opført. 

Syv både afleveret til de Allierede i den tidligere 3. Indfart til Wilhelmshaven - Billede: BfZ