Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  Vragpositioner i den Vestlige Østersø

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

  

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

S-Bådvrage i den Vestlige Østersø

Ved siden af de fire vrage af uferdige nybygninger i Lunkebugten i østen af den lille ø Tåsinge ved Svendborg, som dykkere har fundet 2010, er os i dag vragpositioner bekendt af tre S-både af Krigsmarinen. 

Deraf er vraget ved Mommark/Als klart identificeret som overresterne af den ved RAF Squadron 193 forsænkede "S 103" (Oblt.z.S. Heckel). 

Båden "S 226" blev selvforsænket nord af Heiligenhafen af sin chef, Lt.z.S. von Glasenapp, den 03.05.1945. Et vrag er ikke fundet i den position. 

Bådene "S 191" og "S 301" blev stærkt beskadiget ved en kollision den 05.05.1945 under et bombeangreb i den sydøstlige indfart til Femern Sund og blev  selvforsænket derefter ved deres chefer. Det er oplyst i en berettelse af Oblt.z.S. Kelm. Sandsylig skete det allerede den 04.05.1945 fordi Briterne fløj ingen angreb mere den 05.05. På disse positioner blev der heller ikke fundet vrage. I kamp-rapporten af RAF SQN 193 blev meldet at 15 både, mellem dem MTBer, blev grebet an den 04.05.1945.  

Positionen "W 1" ved Rødbyhavn/Lolland betegner et vrag fundet ved dykkere, som indtil nu ikke kunne blive identificeret entydigt. I on-line- og printpublicationer (Homepage Bubblewatcher Tauchservice og Reinhard Öser: "Auf dem Grunde des Meeres") er der antages af vraget "W 1" at det kan handle sig om overresterne af "S 226". Det har i mellemtiden stillt sig ud som forkert. Det handler sig sandsynligt om en båd af klasse "S 38" eller klasse "S 100" af en af skole-flotillerne.

Positionen "W 2" ved Bagenkop/Langeland betegner også et vrag af en S-båd fundet ved dykkere, som indtil nu ikke kunne blive identificeret entydigt. Ved vraget "W 2" kommer de ovenpå beskrevede media til konklusionen at det kunne være overresterne af "S 22". Også det har i mellemtiden bevist sig som forkert. Derfor er det taget an at det handler sig om vraget af "S 170" som var på vej til Flensburg sammen med "S 226". I fægtnings-rapporten af RAF SQN 193 er der meldet at en MTB med nordlig kurse blev attackeret og beskadiget den 04.05.1945.

Positionen "O 1" ved Rødbyhavn/Lolland er en position tilsvarende Søværnets Orientering Nr. 31/76 meddeling som position af en S-båd (motortorpedobåd) af anden verdenskrig på grund af en elektronisk lokalisering.

 Positionerne "R 1" og "R 2" i Femern Belt er angebspositioner som er raporteret i fegningsberettelser af RAF Squadron 193 på hvilke S-både eller formentlige S-både blev angrebet den 03.05. og den 04.05.1945. På disse positioner blev ingen vrage fundet.

Positionen af forliset af hurtigslæber "Herold" (ex "S 18") som blev forsænket ved et luftangreb den 05.05.1945 i Smålandsfarvandet ligger mellem Lolland of Ømø.

Det er bevist at de følgende både af kamp-flotillerne blev tabt eller savnet i den vestlige Østersø: "S 103", "S 170", "S 191", "S 201", "S 226" og "S 301".

Ved et billede af  Walter Schöppe (Kirkearkiv Steinberg/Ostsee) og berettelse af vidne Hans-Niko Diederichsen, er også tabet af "S 108" af den 3. S-Skole-Fltl på stranden af Norgaardholz i Geltingbugten bevist. Båden blev kanibaliseret af befolkningen, træet af skrogen blev benyttet som brænde. Af båden blev bare metalldele tilbage som blev fjernet da rydning af skibene og bådene forsænket der begyndte i 1948.

Det strandete "S 108" ved Norgaardholz - Billede: Walter Schöppe (Kirchspielarchiv Steinberg)

 

Vrag-Positioner og Fegtningsberettelser vestl. Østersø

 

Vrag i position 54°16′ N 10°07′ E - "S 103"

Vraget stammer fra båden "S 103" (Oblt.z.S. Hans-Wulf Heckel) som blev forsænket af Typhoon I B-fighterbombere den 04.05.1945 to til tre sømil sydøstlig fra Mommark/Als. Vraget ligger på 35 m vanddybde i nærheden af et undervandskabel og blev derfor ikke sprængt væk som oprindeligt planlagt ved det danske søværn selv om det blev fundet såvel torpedoer som artilleri-ammunition om bord.

Båden var på vej fra Svendborg/Fyn til Flensburg om at finde ud om briterne allerede stod der. Om bord var et total uerfaren mandskab og to gæster da båden imod klokken 16.00 blev grebet an overraskende i nærheden Mommark ved Typhoon I B-fighterbombere af RAF Squadron 193 med raketbomber og bordvåben. Båden måtte tage to fuldtræffer og synkede. Chefen of 11 mand af besætningen til dels såret blev taget op af en dansk fiskerbåd og blev bragt til Mommark.

Den danske branche af Teledyne Marine har i mellemtiden opmålet vraget med BlueView M900-2250 MKII, et af deres produkter, og lavet daterne synligt med deres 3D-software. Fra mange sonarbillede, af dem et er nedenstående, sat sammen bliver med hjælp af  firma-ejet software imaget af en S-båd klasse S 38 med kalotte til. Firmaet har venligst sendt os vidoen og 3D-imaget den 18.02.2020 til vores rådighed..

Screenshot af videoen af firma Teledyne Marine

Med 3D-software af firma Teledyne Marine produceret billede

Förderverein Museums-Schnellboot har tilskyndet at firmaet også opmåler vragene ved Bagenkop og Rødby Havn og laver dem synligt for at lave mulig en klar identificering uden dykkerindsats.

 

 

Vrag på Position 54°39,7′ N 11°11,8′ E - ubekendt S-Båd Type "S 100" - W 1

Det marinefartøj som ifølge berettelse af politistationen Nakskov blev selvforsænket den 06.05.1945 nordvestlig af Rødbyhavn på sydspitsen af Lolland på 16 m vanddybde efter en bombetræffer er blevet identificeret entydig ved billedet nedenunder, på hvilket en såden kaldt brønde (Brunnen) ses. Det var bare både af typerne "S 38", "S 100" og "S 700" som havde disse brønder, og bare to både af type "S 700" blev tabt i Hoofden, "S 702" den 19.09.1944 og "S 703" den 08.04.1945. Positionen meddelt af dykkerne er vel nok ikke nøjagtigt den som blev stilt fast med elektroniske midler men det må da være taget an at det handler sig om et og det samme vrag.

Brønnen for den fordre 20mm-Flak - Billede: Marine Research Germany

Båden blev efter en bombetræffer selvforsænket af dens besætning nordvestlig af Rødbyhavn. Chefen og 19 af 23 mand af besætningen gik i land ved Kramnitze med hjælp af de på bord forblevene reddingsmidler og meldete sig ved den næste danske politistation.

I dykkerberetningerne af Bubblewatcher Tauchservice og Marine Research Germany er dette fund fejlagtig nævnt som vrag af "S 226". Men selvforsænkningen af "S 226" (Lt.z.S. d.Res. von Glasenapp) fandt allerede sted den 03.03.1945 nord af Heiligenhafen.

To andre S-både af type "S 100" som blev tabt i den vestlige Østersø i de sidste dage af krigen, "S 191" og "S 301" blev ført i KTBen af Seekriegsleitung (SKl) fra 05.05.1945 som savnet. De to både var så stærkt beskadiget ved en ramming i den østlige indgang til Femern Sund at deres besætningerne selvforsænkede dem på stedet.

Båden "S 210" lå i Krigsmarineværft Kiel og blev selvforsænket af dens besætning efterfølgende stærke skader fra et bombeangreb den 03.05.1945.

Både af typerne "S 38" og "S 100" blev ikke bare sejlet i kampflotillerne men også i S-Båd-Skoleflotillerne. Men siden der foreligger ingen KTBer for bådene i uddannelse  ved skoleflotillerne er heller ingen tabe af S-både af type "S 100" bekendt fra de sidste dage af krigen.

Derfor må vraget ved Rødbyhavn blive tilregnet en ubekendt båd af type "S 100" af en af skoleflotillerne.

Vrag på Position 54° 31' N   010° 42' E - "S 170" - W 2

 Vraget to sømil sydvestlig af fytårnet Keldsnor i syden af øen Langeland på 24 m vanddybde stammer ifølge de undervandsbilleder som står til rådighed af en S-båd klasse "S 100". 

 Låseklappe af styrbord torpedorøret (entydig af nyer type) - Billede: Marine Research Germany 

Ankerspil med kæde (entydig af nyer byggemåde) - Billede: Marine Research Germany 

Efter vores opfattelse er det vraget af "S 170". Båden var sammen med "S 226" (Lt.z.S. d.Res. von Glasenapp) og to minestrygere på vej fra Travemünde til Flensburg den 03.05.1945. Ifølge beretningen af den forhenværende chef af "S 226", som står til vores rådighed, blev enheden grebet an af 12 Thyphoon I B-fighterbombere vestlig af Femern Belt. Under et anden angreb nord af Putlos 20 minutter senere havde "S 226" camoufleret sig og undertog ingen forsvar mens "S 170" fyrede fra alle løb og prøvede at undslippe med høj fart. Ved dette angreb blev en af minestrygerne stærkt beskadiget. Da chefen "S 226" forslog at komme minestrygeren til hjælp sammen gjorde besætningen af "S 170" mytteri. "S 226" reddete de overlevende fra minestrygeren og selvforsænkede sig kort derefter foran Heiligenhafen. Den videre skæbne af "S 170" er ikke beskrevet i berettelsen. 

Den sidste bekændte position af "S 170" nord af Putlos og faktummet at den blev savnet læger nær at sit forlis muligvis på grund af en minetræffer ved Keldsnor fandt sted uden enhver overlevende og uden melding af forliset.

Den truffet antagelse af dykkere at det kunde handle sig om vraget af "S 22" bliver modbevist ved den telefoniske meldeling af den sidste radiomand af "S 22", herr Raimund Schulz, til Web-Masteren dateret 17.01.2016, at "S 22" synkede i begyndelsen af april 1945 i havnen af Wilhelmshaven efter stærke skader fra det sidste engelske luftangreb by byen den 30.03.1945.

 

Selvforsænkningsposition 54°23′ N 11°05′ E - "S 191" og "S 301"

Positionen nævnt ved Hümmelchen for selvforsænkningene af bådene "S 191" og "S 301" den 04.05.1945 i den sydøstlige indgang til Femern Sund på forholdsvis lavt vand lader formode at vragene blev sprængt væk i årne efter krigen da de var i vejen af skibstrafiken og fiskeri i den position. Selvforsænkningen blev bekræftet af Oblt.z.S. a.D. Gunar Kelm.

 

Selvforsænkningsposition ca. 54°25′ N 10°59′ E - "S 226"

Positionen nævnt for selvforsænkningen i beretningen af chefen "S 226" nord af Heiligenhafen også på relativ lavt vand lader formode en sprængning eller hævning på samme grunde.

 

Det bliver at holde fast at bombeangrebet på hurtigslæber "Herold" (ex "S 18") den 05.05.1945 og på S-Båden foran Rødbyhavn den 06.05.1945 ikke blev udført af RAF siden delskapitulationen var i kraft allerede. Det må derfor antages at angrebene blev udført af sovjetiske kampflyvere.