Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskellig ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Nordnorge 1941-1943

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

 Nordnorge

På ordre af Hitler var den på 22.06.1941 begyndte men gået i stå formarch på Murmansk standset og blevet reduceret til forsvar af nikkelgruberne i  Petsamo/Finnland. I samme tid skulle Krigsmarinen underbinde den allierede skibstrafik i Nordhavet og sikre den tyske trafik. Dertil blev også indsatsen af S-både fordret. 

OKM ordrede den 19.10.1941 opstilningen af  den 8. SFltl (Kptlt. Stuhr-Christiansen) med bådene "S 42" (Oblt.z.S. Seeger), "S 44" (Oblt.z.S. Merkel), "S 45" (Oblt.z.S. Babbel), "S 46" (Oblt.z.S. Priebe) og tenderen "Adolf Lüderitz" og flytningen til Nordhavet.  I samme tid blev dampskibet "Larsen" sat i march til Tromsø, til at blive bygget om der til et værkstedskib.  Dampskibet "Hernøsand" blev bygget om som torpedojusteringsted og torpedolager. Tenderen "Tanga" blev sendt til Kirkenes som kommandoskib. Den førte torpedoer, dybvandsbomber og andre materialer med sig. På grund af det dårlige vejr opnåede bådene Bergen først den 26.11.194. Fra der blev de slæbet gennem fjordene, til a skåne maskinerne. Den 04.12.1941 blev Tromsø opnået.

Den første operation den 28.12.1941 imod en britisk enhed som opererede imod Vestfjord gik i det tomme. På marchen tilbage havde "S 45" en grundkontakt og måtte i dok i Harstad. 

Den 28.12.1941 kolliderede "S 42" og "S 44", sådan at "S 44" måtte blive stilt ud af krigsberedskab (außer Kriegsbereitschaft = aKB). Dermed bestod flotillen kun af to både.

Den planlagte march af den 8. SFltl til Kirkenes kunne på grund af dårligt vejr først begynne den 03.01.1942. Dårligt vejr opholdt flytningen også videre; den 06.01.1942 opnåede bådene Vardø, den 12.01.1942 Madsø. Planlagte fremstød blev forhindret på grund af dårligt vejr eller  måtte afbrydes tideligt. Ved temperaturer af - 6 til - 8o og stærkt søgang faldt våbene ud på grund af tilisning. Brobesætningerne og både led svært under tilisning.

Ikke før den 27.01.1942 flyttede flotillen til Kirkenes, hvor den blev standset i havn ved vejret.

Både lange side med forsynings- og depotskib i nærheden af Kirkenes - Billede: Arkiv Erling Skjold

S-Båd af 6. SFltl og DS "Leuna" i nærheden af Kirkenes - Billede: Arkiv: Erling Skjold

Den 15.02.1942 gik ind ordre fra SKL, at sætte den 6. SFltl med 8 både og tenderen "Tsingtau" i march til operationer i området Lofoten - Narwik. I enden April opnåede den 6. SFltl (Kptlt. Obermaier) med 4 både den nye base Svolvær. I Majmåned var flotillen fyldt op til 8 både  - "S 69", "S 71", "S 73", "S 74", "S 75", "S 76", "S 113", "S 114". Ved flytningen var "S 113" løbet på grund og måtte blive meldet aKB.

Båd af den 6. SFltl i Nordnorge 1942 - Billede: Arkiv A. Hullmann

Den 20.03.1942 sikrede S 42, S 44 og S 46 af den 8. SFltl sammen med fire U-Jægere udlægningen af flankeminespærringen "Bantos A" ved mineudlæggerne "Cobra" og "Brummer" foran Nordnorge.

Weksling af Flotillerne i Smskfjord - Billede: Arkiv Freundeskreis Schnellboote und Korvetten

Vejret forhindrede i April, Maj og Juni 1942 alle operationer af den 6. og den 8. SFltl. Bådene måtte blive uvirksom i havn, mens på vestfronten bare 7 både var meldet KB (bered for krigsindsats).

I begyndelsen af Juli blev flotillerne nogen gange sat i alarmberedskab som så altid blev hævet op igen. En gang blev den 6. SFltl sat ind som Ubåds-Sikkering for den Svære Krydser "Lützow" (ex "Deutschland"), som var til den tid i "Kampfgruppe II" i Narwik-område under kommando af VAdm. Kummetz.

Den 6. SFltl som Ubåd-Sikkering i Nordnorge 1942 - Billede: Arkiv A. Hullmann

Den Svære Krydser "Lützow" i Nordnorge 1942 - Billede: Arkiv A. Hullmann

Den 08.07.1942 blev den 8. Flottille med (byttet) tender "Tsingtau" beordret til Kiel, hvor den blev opløst den 12.07.1942. Bådene gik for 6 uger i værftopfiksning og fik en 40 mm-FlaK. Derefter blev de delt op til andre flotiller. 

To både af den 6. SFltl i Skjomen (Ofotfjord ved Narwik) langs med "Christian Radich", i forgrunden MT-"Kärnten" med U 408 og U 457 den 16.07.1942 - Billede: Arkiv E. Skjold

 

Den 26.07.1942 blev den for krigs-zonen Nordhavet uvirksomme 6. SFltl kaldt tilbage fra Norge. Den 16.08.1942 lå 5 både i værft i Rotterdam, "S 76" var aKB i Kiel og "S 69" og "S 113" var på marchen tilbage til Tyskland. Alle både fik en flere uges væftophold og flyttede derefter igen til Kanalen.

Den 01.12.1942 blev den 8. SFltl stilt op på ny. Chef blev Kptlt. Zymalkowski. Ham blev understilt bådene"S 44" (Lt.z.S. Quistorp), "S 64" (Kptlt. Wilcke), "S 66" (Lt.z.S. Schuur), "S 69" (Oblt.z.S. Ritter von Georg), "S 108" (Lt.z.S. Osterloh) og "S 118" (Ofhnr.z.S. FAnger) lige som tenderen "Carl Peters"  og som torpedojusteringssted og -lager dampskibet .

Holdt op ved dårligt vejr løb flotillen den 16. og 17.12.1942 ud, blev så blæset ind i Stavanger. Den 19.01.1943 opnåede 4 både havnen af Bodø, de andre 4 både lå stadigvæk i Trondheim. 

Signalmanden ved signaltjeneste - Billede: Arkiv Freundeskreis Schnellboote und Korvetten

Til sikkering af den tyske trafik foran den nordnorske kyst havde de 4 gamle både af den hurtige undervandsbåd-jagtgruppe ("S 11", "S 13", "S 15" og "S 16") flyttet fra Bergen til Trondheim. Nu sejlte de tilbage til Bergen. 

 

"S 13", "S 15" og "M 2" i Bergen 1943 - Billede: Arkiv E. Skjold

Efter at alle både var forsamlet i Bodø, begyndte den 8. SFltl en uddannelsesfase. 

 

8. SFltl pa march i Nordnorge - Billede: Arkiv Atle Wilmar

Officiel notits på bagsiden of billedet ovenfor

Derefter lå den i beredskab til den i enden af Maj blev beordret tilbage til hjemstavn, hvor den traf ind den 18.06.1943. I det nødvendige værftophold i Kiel skete den 27.08.1943 et bombeangreb af Royal Airforce (RAF), hvilken bådene "S 44" og "S 66" faldt til offer. Ved den 6. SFltl faldt ved samme angreb "S 135" og "S 137" (totalskade) ud. 

Efter enden af værftopholdet begyndte den 10.09.1943 flytningen i operationsområdet Kanalen med bådene "S 68", "S 69" og "S 127".