Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskellig ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Kanalen 1945

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zonerne af S-Bådene

Den Engelske Kanal 1945

Begyndelsen af året 1945 var bestemt ved dårligt vejr, så at bådene ikke løb ud eller ved forsøget at føre igennem en indsats drejede rundt.

Den 5. SFltl var løbet ind til Den Helden den 10.01.1945 med 6 både. I natten udlagte den 2. oge den 5. SFltl miner på ruten foran Cromer. På vejen tilbage løb "S 180" (OLt zS Pillet) på en tysk mine. Torpedoerne detonerede og bå synkede. Kommandanten og syv mand blev drevet på land en uge senere døde. Tre dræbte, tre sårede og ni mand usåret kunne blive bjærget.

I natten 15./16.01.1945 blev en torpedoindsats med forskellige angrebspunkter foran Themsemundingen føret igennem. Den 8. SFltl lykkedes det at torpedere et panser-landingsskib "LST 415" foran Themsemundingen. Bådene kom tilbage ubeskadiget.

 

Dårligt vejr indtil den 20.01.1945 forhindrede hver indsyts of bådene. Ikke før natten 22./23.01.1945 gik den 4., 6., 8. og 9. SFltl fra Ijmuiden hhv. Hoek van Holland med  ialt 16 både til søs for at operere imod konvojer i Scheldemundingn og i Kanalen. Siden der var ingen rekognosceringsresultater lykkedes bare den 9. SFltl et angreb på en efternøler af en konvoj. Fragtskibet "Halo" (2.365 BRT) blev fors«nket ved et vifteskud. De andre flotiller blev drevet bort ved escortfartøjer, hvorved "S 168" (Oblt.z.S. Dau) fik en 7,6 cm træffer på broen, en 5,7 cm træffer ødelagte det bagbord torpedorør, en mand faldt, seks blev såret. "S 175" blev let beskadiget, På "S 219" faldt en hjælpemotor ud, på "S 202" tratrådte så stærke rystelser op at båden tog skade. Begge både måtte blive stillet aKB. 

Den 8. SFltl kom i fægtninger med en britisk fregat, en britisk sloop og tre britiske MGB-grupper på tre både hver, uden at have fået konvojen i sigt. Derved kolliderede "S 701" og "S 199". Ved en kollision under MGBerne blev "MGB 495" stærkt beskadiget. "S 199" (Oblt. z.S. Quistorp) blev bogen rivet af, båden var så stærkt beskadiget at den ikke kunne holdes og måtte derfor selvforsænkes. 

En af de sidste billeder af "S 199" inden den blev tabt - Billede fra Steve Wiper: Kriegsmarine Schnellboote

Efter beretning af OLt.z.S. a.D. Quistorp den 25.08.2012 blev de overlevende af besætningen reddet efter 6 1/2 timer i redningflåderne ved minestrygeren RCS "Neave" fra det iskolde vand af Kanalen. Der var en død og tre sårede forårsaget ved propellerne af "Neave". Oblt.z.S Quistorp and 17 mænd blev bragt ind til Gillingham og tilfangetaget. 

I nogen kilder bliver der antaget at S 701 blev rammet af S 199. Også i nogen kilder - specielt i engelske - bliver der gået ud fra, at S 199 blev synket af batterien på Fort Tongue Sand. Hümmelchen beretter: De overlevende (af S 199) gik i land ved Fort Tongue Sand og kom i engelsk fangenskab.

Positioner af de engelske forte foran Themse mundingen -  Billede fra Wikipedia

Ved indfarten til Ijmuiden løb "S 194" på grund, men kom fri igen. "S 701" blev taget under fyr af egene forpostbåde, den havde taget så stærke skader ved kollisionen at den ikke blev klar for indsats før enden af krigen. Der var en død og tre sårede. 

Krigs Dagbog 8. SFltl Fegningsberettelse S 701

I natten 23./24.01.1945 løb den 4., 6. og 9. SFltl med otte både ud til en torpedoindsyts imod trafikken mellem Themse og Schelde. De måtte dreje rundt på grund af dårligt vejr. Den 5. SFltl løb med seks både ud til en mineindsats. På grund af maskinskade på to både og en båd tabte anslutningen ved dårlig sigt, udlagte bare tre både miner på ruten. Flotillen blev grebet an fra luften med bomber o9g bordvåben efter at de udlagte minerne. Förerbåden "S 98" tog derved splinterskade på broen og i skibssiden.  

Mønstring inden at løbe ud - Billede: PK-Foto

I natten 24./25.01.1945 blev igen mineindsatse ført ud imod konvoj-ruten ved Orfordness. Alle både kom tilbage ubeskadiget til deres baser.  

Siden issituationen i Rotterdam blev værre, havnen havede en sluttet isdække, på Maas var isgang, flyttede den 4. SFltl med  "S 205" og "S 703", den 6. SFltl med "S 211", "S 222", "S 223" og "S 704" og den 9. SFltl med "S 130" til Ijmuiden den 26.01.1945.  

Den 29.01.1945 løb den 2. og 5. SFltl med 11 både ud til at forpeste ruten mellem Cromer og Humbermundingen. Det dårlige vejr lavede at de havede deres hyr med det, delvis sprang minerne ud af deres spor. Alle både kom tilbage med svære søskader og måtte blive meldet aKB.

Også den 31.01.1945 lod vejret ingen indsyts af bådene til. Den 03.02.1945 skete et angreb af 17 Lancaster-bombere på Ijmuiden.  

I natten 05./06.02.1945 løb den 2. og 5. SFltl ud til en mineindsats. På grund af dårlig sigt måtte drejes rundt. På vejen tilbage blev bådene grebet an med bomber uden at tage skader. Den skete et videre bombeangreb på havnen af Ijmuiden med 15 Lancaster-bombere.

Den 12.02.1945 blev igen en mineindsats beordret, som måtte dog bliv brudt af på grund af tåge. Det samme skete den 15.02.1945.  

I natten  17./18.02.1945 fulgte den næste mineindsats af 11 både af den 2. og den 5. SFltl i Humbermundingen. På disse spærrer synkede den franske destroyer escort "La Combattante" den  23.02. og den 25.02. dtrawleren "Aquarius". Fragtskibene "City of Lincoln" (8o39 BRT) og "Cydonia" (3517 BRT) fik minetræffer den 19. hhv. 28.02. uden at synke.  

I natten 20./21.02.1945 førte 20 både af den 2., den 4., den 8. og den 9. SFltl en torpedoindsats imod en sydkonvoj igennem, men måtte dreje rundt uden at have fundet konvojen.

 Inatten 21./22.02.1945 førte de seks flotiller med 22 både en torpedoindsats imod en konvoj ved Smith’s Knoll igennem. Bådene "S 174" og "S 209" fra den 2. SFltl befandt ved dårlig sigt pludselig midt i  konvojen, "S 174" skød to LUT, "S 209" to T-1, uden at  træeffe. Efter at lade igen skød "S 209" to videre torpedoer også uden success. Da de løb af hørte de fem detonationer. Et fragtskib var blevet skudt i brand. "S 209" fik i fægtning med escorterne nogen træffer. En brand kunne blive slukket hurtigt. En mand blev såret. Den 1. gruppe af den 2.SFltl og den 5. SFltl greb syd af Great Yarmouth en konvoj an og kunne melde fire hhv. syv torpedotræffer. Der synkede de britiske fragtskibe "Goodwood" (2.780 BRT) og "Blacktoft" (1.109 BRT), det tidligere danske fragtskib "Skjold" (1.345 BRT) blev skudt i brand. Alle både af den 2. SFltl havde under denne indsats maskineforstyrrelser på grund af saltholdig dieselolie. Flotillen faldt ud for to dage, for at bygge ud tankene og rense dem. Den 8. SFltl greb foran floden Themse en landingsenhed an og kunne forsænke "LCP 707". Den 4., 6. og 9. SFltl blev resultatløs. På marchen tilbage måtte "S 167" (St.Ob.Strm. Seifert) blive givet op efter en kollision.

Ved et bombeangreb på SBB Ijmuiden blev "S 193" (Oblt.z.S. Schuur) famget ved ruinhob i bunkeren.     

Signalmand på en S-båd - Billede: PK-Foto

I nætterne 22./23.02. og 23./24.02.1945 udlagte en 4., 6., 8. og 9. SFltl på  Themse-Schelde-ruten miner, på vejen tilbage skød tre både af den 8. og to både af den 2. SFltl en jagtbomber ned, "S 209" en til. På de udlagte spærrer synkede fem fartøje på ialt 25.226 BRT.  

Siden den 19.02.1945 for den første gang russiske S-både hvde grebet an den tyske trafik til Kurland,beordrede MOK Nord flytningen af den 5. SFltl til Østersøen. FdS foreslog i stedet deraf at sætte ind den 1. SFltl som blev stilt op, fordi alle kommandeanter var erfaren og kendt med den russiske kampføring. Derfor blev den 5. SFlt for det første i vesten.    

 I natten 24./25.02.1945 udlagte den 4. SFltl med fem både igen miner på Themse-Schelde-ruten. De 11 både af den 2. og 5. SFltl skulle gribe an foran Smith’s Knoll. På grund  af opdagelse ved luftrekognosceringen kunne sikkereringskræfterne dog trænge bådene af. I den samme nat blev "S 167" selvforsænket i Hoofden efter en kollision.

I natten 28.02/01.03.1945 skulde 14 både udføre et torpedoindsats foran Cromer uden at finde måle. I samme nat i en fægtning med en britisk destroyer escort og en britisk fregat fik "S 220" (Kptlt. Dross) træffer i styrbordside maskinrummet og måtte blive givet op. Efter sprængning og videre træffer fra escortkræfterne detonerede en torpedo og båden synkede hurtigt. Besætningen undtaget tre mand blev reddet af Briterne.

 I natten 09./10.03.1945 førte den 4. SFlt med fem både, den 6. SFltl med fire både og den 9. SFltl med fire både en mineindsats igennem langs med kysten foran floden Schelde. De kom i en fægtming med en MGB og fire MTBer, som havde luret der på dem, uden at tage nævnværdige skader.

I natten 11.03./ 12.03.1945 måtte den 2. og den 5. SFltl med 11 både bryde af en torpedoindsats foran sheringham da ikke fandt måle. I nætterne 13./14. og 17./18.03.1945 gik det lignende ud til dem men på vejen ud og ind måtte de lade utallig mange luftangreb gå ud over dem.  

Den 2. SFltl kunne i natten 17./18.03.1945 udlægge en spærre med 30 miner  ved Smith’s Knoll. En torpedoindsats af den 6. og 9. SFltl foran Margate måtte brydes af på grund af tåge.  

Den 6. SFltl udlagte i natten 18./19.03.1945 med 7 både 42 miner foran den engelske østkyst og greb en konvoj an med torpedoer foran Lowestoft . Der blev meldet sy forsænkede skibe og torpederet destroyer. I virkligheden synkede bare fragtskibene "Rogate" (2.871 BRT) og "Crichtoun" (1.097 BRT). Den 2., 4., 5. og 9. SFltl opererede med miner og torpedoer på Themse-Schelde-ruten. På minerne synkede den 19.03. og 20.03. to fragtskibe på tilsammen 14.315 BRT, en trawler og panserlandingsskibet "LST 80". Et  Liberty-skib blev beskadiget. Et angreb af den 4. SFltl ved den britiske østkyst blev efter et bombeangreb og fægtning med bevogtningsskibe uden resultat.

S-båds-Flak - Billede: PK-Foto

Den 8. SFltl var ikke krigsberedt efter et angreb på Ijmuiden med ni B-17 bombere den 14.03.1945.

I natten 21./22.03.1945 førte den 2. SFltl en torpedoindsats igennem. På "S 210" faldt opladningen af midtmaskinen ud. Siden flotillen bestod af bare tre både, drejede de rundt. På marchen tilbage blev bådene grebet an af  Beaufightere med bordvåben og raketer. På førerbåden, "S 181", blev en brændstoftank , afdeling VII og kalotten truffet, bå brød i brand. Flottilechefen (Kptlt. Opdenhoff), kommandanten (Oblt. z.S. Schlenk) og 12 mand faldt. På "S 210" blev luftleningen til at starte motorene truffet. Defor tog "S 209" over bjærgningen af besætningen "S181". Den brændende "S 181" synkede 34 sm nordvest af Texel. Den 2. og 5. SFltl blev sat an på en konvoj men fandt ingen måle.

I natten 22./23.03.1945 var er Themse-Schelde-ruten igen målet af en mineoperation af den 4. og 6. SFltl. Allerede på udmarchen blev bådene forviklet i fægtninger med MTBer. "S 205" fik en træffer i broen. To mand faldt, to mand blev såret. På "S 204" blev to mand såret. 

I natten 25./26.03.1945 var den 4., 6. og 9. SFltl igen på vej til at formine konvojruten. Kun den 9. SFltl kunne udlægge deres miner.  De to andre flotiller blev grebet an ved destroyere escort "Arendal" (norsk) og "Krakowiak" (polsk) og den britiske fregat "Riou" og trængt bort. "S 205", "S 204" og "S 703" fik to træffer, derved faldt på "S 205" tre mand. På minerne af den 9. SFltl synkede to fragtskibe på tilsammen 14.423 BRT og eden britiske motorlaunch "ML 466".

Den 4. SFltl udlagte i natten 25./26.03.1945 med fire både miner. Derved blev den trængt af ved MTBer og skudt ad af en destroyer escort. Et torpedoskud på den gik fejl. På minerne synkede den britiske "LCP 840". Et norsk motortankskib blev beskadiget.

Tre videre både af de Nordsøflotiller gik tabt ved bombetræffer den 30.03.1945 da 358 B-24 bombere af USAF greb Wilhelmshaven an, "S 194" lå der for reparationer efter minetræffer i Februar foran Ijmuiden, "S 186" og "S 224" lå der for maskinreparationer.  

Brændstofmangel holt bådene i den første Apriluge fast i deres havne. Flytningen af den 5. SFltl til Østersøen begyndte den 02.04.1945.  

Ikke før natten 06./07.04.1945 kunne den 2. SFltl (Kptlt. Wendler) med seks både løbe ud til en mineoperation. Under beskydning af en britisk fregat og en britisk destroyer escort blev minerne udlagt. Så greb "MTB 5001" og "MTB 781" ind i fægtningen. "MTB 5001" synkede efter træffer i maskinen. På marchen tilbage stød tre MTBer overraskende ind i den 2. SFltl. "S 176" (Oblt.z.S Stockfleth) rammte "MTB 494", som kæntrede og svømede kølen opad. "S 177" og "MTB 493" kolliderede og MTBe rammte også vraket af "MTB 494". Under fægtningen fik "S 177" flere undervandstræffer og måtte blive givet op. "S 174" tog over den hele besætning. "S 176" brød i brand ved træffer og måtte også blive givet op. Besætningen blev reddet af "MTB 497" og "MTB 775". Fem mand var falden. Det var den sidste indsats af den 2. SFltl.

Om aftenen af den  07.04.1945 fløj 15 Lancaster-bombere og 2 Mosquitos under escort af 24 Spitfires et angreb på S-båd-bunkeren Den Helder.

I natten 07./08.04.1945 var den 4. SFltl med seks både ogg den 6. SFltl mde syv både i en mineindsats imod Themse-Schelde-ruten. I en fægtning med  britiske MTBer kolliderede "S 202" (Kptlt. Wiencke) og "S 703" (Oblt.z.S Steinhauer). Begge både måtte blive givet op. Fra "S 202" faldt seks mand, derimellem kommandanten, fra "S 703" faldt syv mand. De overlevende kom i fangenskab. "S 223" (Oblt.z.S Brandi) løb på en mine foran Ostende og synkede. Kommandanten og otte mand kunne blive reddet, 20 mand gik under med deres båd. Den 9. SFlt forsøgte i Scheldemundingen at sætte "Linsen " ud. DEn hæftige søgang beskadigte udsætningsstilladserne, derfor blev indsatsen brudt af.

I natten 12./13.04.1945 førte den 4., 6. og 9. SFltl med ialt 12 både en mineindsats igennem. Efter udlægning af spærren kom bå under fyr af en britisk destroyer escort og en britisk fregat lige som britiske MTBer. "S 205" fik svære træffer men kunne som alle både, som delvis blev skudt ad af en viedere destroyer escort, løbe ind til Hook van Holland.  

Situationen ved landfronten i vesten og brændstofmangel lod ingen videre S-båd-indsatse til. Basepersonalet var blevet sat i march til Danmark. På anvisning af Dönitz, at komme til Flensburg, måtte "S 174" og "S 209" bringe SS-Obergruppenführer Seiß-Inquart til Tyskland. På vej tilbage til Holland blev han sat til fange ved Briterne i Hamburg.  

På dagen af den tyske delkapitulation, den 04.05.1945,  lå  i Holland endnu de følgende tyske S-båd-flotiller:  

2. SFltl Den Helder S 210 og S 221  
8. SFltl Den Helder S 197 og S 701
4. SFltl Rotterdam S 204, S 205, S 219 og S 304
6. SFltl Rotterdam S 211, S 212, S 213, S 222, S 704, S 705 og S 706  
9. SFltl Rotterdam S 130, S 168, S 175, S 206, S 207 og S 214.

De til den 2. SFltl tilhørende både "S 209" og "S 174" lå i Tönning hhv. i Brunsbüttel.  

"S 209" i Brunsbüttel - Billede: Arkiv Förderverein

  Bådene "S 204" (Lt.z.S. Hinrichs) og "S 205" (Kptlt Seeger) bragte den 13.05.1945 KAdm Breuning fra Den Helder med kort af mineområdene til Felixstowe. Med om bord var chefen 4. SFltl, Korv.Kpt. Fimmen, og I a Op af FdS, Kptlt. Rebensburg. KAdm Breuning overgav Briterne kort over mineområder som have blevet lagt ved S-bådene.

"S 205" indløbenden Felixstowe den 13.05.1945 - Billede: Arkiv Roderick Timms

Besætningen trådt an - Billede: Arkiv Roderick Timms

"S 204" og "S 205" i Felixstowe - Billede: Arkiv Roderick Timms

KAdm Breuning rapporterer til havnekapteinen Felexstowe - Billede: Arkiv Roderick Timms

"S 112" havde fra St. Peter Port deltage i aktionen af VAdm Hüffmeier imod Granville den 07.02.1945 og var efter afbrud af aktionen løbet ind til St. Peter Port igen. Med bare en indsatsbered maskine kunne den ikke deltage i operationen den næste dag og flyttede til St. Lorient. Om bord var  seks hæresofficerer derimellem tre bataillonskommandører. Kommandanten (Lt.z.S. Nikelowski) forulykkede i April til døde. Den udygtige båd blev liggende i St. Lorient og blev solgt af den franske marine den 27.06.1951 til afbrud.  

I det sidste krigsår blev 6 skibe forsænket på ialt 10.467 BRT. 

De egene tabe var: 67 faldene, 20 såredee, 18 fangene. Der gik tabt 13 både: "S 180" og "S 223" ved minetræffer; "S1812, "S 186", "S 194" og "S 224" ved bomber/bordvåben; "S 176", "S 177", "S 193" og "S 199" ved/efter artilleritræffer; "S 167", "S 202" og "S 703" ved kollision.

Det er interesserende at radiotelegrammene chifreret med den angiveligt sikre "Enigma" blev ikke bare opfanget men også dechifreret af den britiske recognoscering, så at modstanderne var godt informeret om bevægelserne af S-Bådene. Som excempler tjener de følgende radiotelegrammer:

Modtagelkses tid i England Text
12.04.1945 17:47 S-301 med S-305, S-191, S-215, S-92 og S-48 vil afsejle fra Wilhelmshaven til Wesermünde kl. 19:00. Hastighed 27 knob (W/T vagt på Nordsø-Kort-Bølge og S-Båd-Bølge 1). Videre passage til Brundsbüttel kl. 22:30 med S-196 og en nybygning hver i slæb.  Hastighed 10 knob.
12.04.1945 22:15 S-48, S-82, S-191, S-211 og S-305 aafsejlet fra Wilhelmshaven kl. 19:20.
15.04.1945 06:18 Alle både er fortøjet i Wesermünde uden nybygning ??. S-316 02:30 kl. S-316 har selvsænket sig på position 533415 N/0081612 E. 17 meter vand, ingen hindring for skibs farten. 
16.04.1945 19:05 Afsejler fra Wesermünde mod Brunsbüttel kl. 19:30 med S-301, S-306, S-215, S-191, S-95 og S-305 og 6 nykonstruktioner. Hastighed 12 knob.

De opførte Enigma-radiotelegrammer er fra Arkivet af Flemming Hansen.

Ved de omtalte nykonstruktioner handlede det sig formodentlig om bådene S-314 til S-320, somikke mere blev indført i flåden. Deraf blev S-316 tabt. Forblivelsen af de andre både er ikke oplyst. Muligvis gik de til Abeking & Rasmussen i Gl. Hestehauge ved Svendborg/Danmark for færdigudrustning. Det bliver taget an at otte af dem blev selfforsænket i Lunkebugten den 06.05.1945.