Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskellig ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Kanalen 1943

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zoner af S-Bådene

 

Den Engeliske Kanal 1943

I begyndelsen af året 1943 stod i Vesten fire flotiller med ialt 40 både på papiret til rådighed. Den 2. SFltl (KptLt Feldt) med seks både og den 6. SFltl (KKpt Obermaier) også med seks både lå i Ijmuiden, den 4. SFltl (KptLt Bätge) med fire både i Rotterdam og den 5. SFltl (KptLt Klug) med seks både i Cherbourg. 

De tre i Holland stationerede flotillern førte på grund af den stærke forsvar kun få succesfulde angreb igennem. Den 05.01.1943 løb den 2., 4. og 6. SFltl med ialt 14 både ud, for at grebe en konvoj ved Cromer an. Den 5. SFltl løb med seks både ud, for at operere i Lyme Bay. Ved dårligt vejr med haglbyger kolliderede "S 116" og "S 82", chefen af den 5. SFltl brød indsatsen af og sejlte tilbage til Cherbourg. "S 116" opnåede med besvær St. Peter Port/Guernsey.  I den 6. SFltl kollideerede i en snøbyge "S 76" og "S 119", begge måtte efter tilbagekomsten til Ijmuiden i dok.  Også de andre flotiller måtte resultatløs løbe ind igen, siden ingen fjender kom i sigte.

Ved et angreb den 09.01.1943 gik "S 104" tabt ved in mintræffer, en mand faldt og der var to svær og to let sårede. Den 12.01.1943 fik "S 109" også en minetræffer, kanonéren of den fordre kanon blev savnet og der var nogen let sårede.

Den 24.01.1943 blev igen de tre i Holland stationerede flotiller sat an på en konvoj, som dog ikke kom i sigte, så at bådene resultatløs løb ind igen. Den 5. SFltl førte fra Boulogne en mineoperation igennem.

Til midt Februar var der ingen S-båd-indsatse på grund af vejret.

I natten 18./19.02.1943 blev den 2., 4. og  6. SFltl med 15 både sat an på en konvoj. I en fægtning med destroyere gik "S 71" tabt ved en træffer i maskinrummet og en brand som udviklede sig. Af den 26-hoved besætning blev syv mand reddet af Briterne og kom i fangenskab. De andre 19 mand derimellem kommandanten, Oblt.z.S. Suhr, gik under med deres båd.

I natten 19./20.02.1943 greb den 5. SFltl en konvoj an, "S 65" meldete forsænkningen af et bevogtningsskib, "S 85" meldete en træffer på et fragtskib på 2000 BRT og forsænkningen af et tankskib på 2000 BRT. Den 26.02.1943 løb flotillen ud fra St. Peter Port/Guernsey for en operation i Lyme Bugten. Ved at forlade havnen løb "S 77" imod en fjeld og måtte dreje rundt og blive sat på grund i havnen. I operationsområdet traf "S 85" et panserlandingsskib ("LCT 381") med en torpedo og entrede det. Derved blev der taget 11 fanger. Skibet blev forsænket ved en torpedo af "S 65". Den 2. Gruppe meldete forsænkningen af et bevogtningsskib ved "S 68" og "S 68" og "S 81" meldete også forsænkningen af et fragtskib. I virkeligheden blev forsænket det britiske motorskib "Modavia" (4858 BRT), LCTen og den britiske trawler "Lord Hailsham" og den norrske trawler "Harstad".

Ved en ansætning på en konvoj i natten 04./05.03.1943 løb "S 70" (Oblt.z.S. Klose) på en drivmine og synkede. Fem mand gik under med båden, den øvrige besætning kunne blive bjærget, derimellem tre let og to svær sårede. Ved tilbagekomsten af denne operation kom en flok af den 6. SFltl i daglys og blev grebet an af britiske Spitfires i to bøloger. "S 74" måtte tage svære skader, "S 75" brandte ud og måtte blive sprænget. Der var 14 dræbte og otte svær og syv let sårede at beklage. Egen jagtflyverskytte var ikke til rådighed trods stillet krav. Også blev ingen fjendeobservationer meldet i følgetiden af Luftwaffet. 

Den 07./08.03.1943 blev for første gang den taktiske variant „FuMB-Lauer“ (radar lur) føret igennem. Derved skulle efter foreliggende fjendereport den 2. og den 6. SFltl føre igennem  stødansats (Stichansatz) og den 4. SFltl lure sat af fra konvojruten og først gribe an efter foreliggene radar-kontakt af bådene udrustet med radar. Ved omlægning af konvojruten kom det bar til et angreb af den 6. SFltl på konvojen. Den blev dog trægt af ved de sikrende destroyere. Ved den udviklende jagt på S-bådene skete der en kollision af bådene "S 119" og "S 114", hvorved "S 119" blev så svær beskadiget at den måtte blive givet op efter at besætningne havde været bjærget af "S 114".

 Den 12.03.1943 beordrede Gruppe West på anbefaling af FdS, opdelingen af alle indsatsklare S-både i tre lige stærke grupper, for at være våbnet imod den umiddelbart forestående invasion.  Derefter flyttede den 6. SFltl midt Marts til understøtning af den 4. SFltl til Cherbourg, mens den 4. SFltl flyttede til Boulogne og den 2. SFltl til Ostende. Efter nogen skinalarmeringen blev tilbageflytningen tilladt den 25.03.1943. Den 26./27.03.1943 førte flotillerne tilbagemarchen igennem.

For natten 28./29.03.1943 var et fællesangreb på en konvoj planlagt. Inden ankomst pa angrebspositionen stød en gruppe af den 2. SFltl på toi MGBer. I forløb af fægtningen faldt kommandanten af "S 29" (OLt zS  Lemm) og seks mand, ved siden af det var der også fire svær sårede. Først mod morgenen blev den langsom tilbage løbende båd fundet af de andre både. I samme tid fang de ordren til MTBerne op at komme tilbage fordi luftangreb føres igennem. Siden jadtflyverskytte ikke stod til rådighed på grtund af dårligt vejr, blebv båden sprænget.

Den 14./15.04.1943 førte flotillerne en gang til en fælles mineindsats igennem, hvorved den 4. SFltl kunne forsænke et bevogtningsskib. Men de lyse natte lod derefter ingen offensive indsatse til fra baserne i Holland. FdS lod den 2. SFltl flytte til Cherbourg og den 4. og 6. SFltl til St. Peter Port på Guernsey.  

 Indtil dertil havde den 5. SFltl opereret allene imod den engelske konvojtrafik. Den havde udlagt miner i Lyme Bay. Den 13./14.04.1943 blev det britiske dampskib "Stanlake" (1742 BRT) forsænket ved "S 111", "S 82" meldete forsænkningen af et fragtskib på 4000 BRT. "S 90" meldete forsænkningen af en destroyer, som kunne ikke blive godkendt. "S 65" og "S 112" forsænkede destroyeren „Eskdale“.

Den 15.04.1943 forsænkede den 4. SFltl den britiske trawler "Adonis". I fægtningen fik "S 83" en 40-mm-træffer.

Efter nogen resultatløse indsatse på ordre af  Gruppe West imod måle, som var opdaget af FuMB (radar), begyndte de fælles mineindsatse af alle fire flotiller. I nættene 23./24., 28./29. og 30./31.05.1943 blev konvojruterne langs sydkysten af England smitted. På grund af det hæftige forsvar af Briterne med destroyere, MGBer og natjagtflyvere og faktumet at mineudlægningsoperationer blev observeret nøjagtig af Briterne med radar så at trafikken blev omlagt tilsvarende, blev i begyndelsen af  Juni de sidste minesmitterne føret igennem med 321 miner og 84 spærreskyttemidler.

Derefter flyttede den 2. og den 6. SFltl tilh Ostende, at operere fra der imod Themse-mundingen, den 4. SFltl blev i St. Peter Port, den 5. SFltl i Cherbourg, sådan skulle den forstærkede forsvar i Kanalen blive brudt op. Mens den 4. og den 5. SFltl førte igennem en fælles mineindsats, måtte den 2. og den 6. SFltl blive i havn på grund af dårligt vejr. I den tid blev omrustnings- og opfiksningsarbejder føret  igennem. Ved de forskellige grupper var derfor fra midt Juli til midt August ialt bare fem både til rådighed.

Mens en flytningsfart tilbage til Ostende blev "S 68" og "S 77" den 25.07.1943 fanget af ved MGBer kort før havnen. I fægtningen faldt ud på "S 77" begge MGer og en hovedmaskine, en torpedo exploderede og båden brandte og have stærk vandindbrud. Efter selvforsænkningen blev fire mand bjærget af Briterne, 12 mand i en gummibåd blev reddet næste morgen. Kommandanten (Oblt.z.S. Ludwig) og seks mand blev savnet.  Flokføreren "S 68" havde uden at gribe ind i fægningen og uden at melde fjenden fortsat dens march. Hjælp af bådene liggende i Ostende i beredskab var derfor ikke mulig. Aføsning og krigsret var følgen for kommandanten.

Ved et bombeangreb på Kiel den 25.07.1943 blev begge til den 8. SFltl tilhørende både "S 44" og "S 66" tilintetgjordt.

På marchen fra Hoek van Holland til Boulogne løb "S 88" den 27.07.1943 på en mine, men kunne blive slæbet ind til Dunkerke.

I natten 03./04.08.1943 lykkedes det bådene af den 2. og 6. SFltl i en hurtig ansats på en patrulje meldet foran Orfordness at forsænke trawleren "Red Gauntlet".

Den 4. og 5. SFltl flyttede med syv både til Brest og måtte tage bittere tabe i  Bugten af L’Abervrach den 11.08.1943. Ved luftangreb synkede "S 121" (Kmdt. Oblt.z.S. Klocke og 11 mand faldt). På "S 110" blev chefen 4. SFltl (Korv.Kpt. Lützow) og kommandanten (Obltl.z.S. Graser) let såret. I et anden angreb blev "S 117" truffet, der faldt en sømand og tre blev såret. Alle både undtaget "S 110" var ud af krigsberedskab (außer Kriegsbereitschaft = aKB). Derved var deringen indsatse for disse to flotiller i de følgende uger. 

For resten af Augustmåned havde den 2. og den 4. SFltl forberede sig på en forestående landing. Tallrige beredskaber afløste sig med sikkeringsinsatse for mineudlægningsoperationer ved R- og M-både. Trods  nogen fjendekontakter og angreb af Typhoon-natjagtflyvere med raketbomber var der ingen tabe men der var heller ingen forsænkningssuccesser.

I Septembervar flotillerne fyldt op igen,nu havde alle både en panseret bro og de 4-cm-kanoner var blevet bygget ind i stærk måde. Bådene af den 5. SFltl havde fået de nye MB 511 maskiner med 2.500 PS, hvad gav dem en marchfart af 35 knob.  

Siden nætterne blev længere igen, flyttede den 2. og 6. SFltl til Ijmuiden, den 4. SFltl (KKpt Lützow) gik til Rotterdam og blev der forstærket fra den 12.09.1943 ved den ny opgestilte 8. SFltl (KKpt Zymalkowski). Den 5. SFltl blev i Cherbourg.

Både af den 4. SFltl udløbende Rotterdam - Billede: Arkiv Förderverein  

Efter en periode med dårligt vejr lykkedes der i natten 24./25.09.1943, at føre igennem en første fælles mineindsats med Luftwaffe, hvorved konvojruten foran Orfordness blev smitted med de nye miner, som kunne stille sig uskarp, for at lave rydningen sværere. "S 96" (Lt.z.S. Sander) havde derved forsænket den franske trawler "Franc Tireur" og den britiske trawler "Donna Nook" inden den kom i en fægtning med MGBer, i forløbet af hvilken "S 96" ramte "ML 145", men tog derved så stærk en skade, at besætningen selv forsænkede båden. 16 mand kom i fangenskab, 12 mand derimellem kommandant-traineren,  Oblt.z.S. Ritter von Georg, faldt. Bådene "S 39" og "S 90" kolliderede, "S 68" fik en artilleritræffer hvorved begge ydermaskiner blev beskadiget. De udlagte minespærrer blev uvirksom siden de udlæggende både var under stadig radarobservation. 

En periode af dårligt vejr holdt bådene fast i havnene. Den 07./08.10.1943 blev mineindsatsene fortsat. Det dårlige vejr forhindrede fjendekontakter. Der var nogen uforklarlige krumtabkar-explosioner på nogen både. Den 10.10.1943 stilte Luftwaffe medarbejde i minekrigen ind, siden ifølge ordre af føreren (Führerweisung) angreb på byer var at gennemføre fortrinsvis.

F.d.S. kom derfor tilbage til den gamle arbejdsmåde, at føre igennem mine- og torpedoindsatse  afvekslende. Den første torpedoindsats af den 2., 4., 6. og 8. SFltl fandt sted den 23./24.10.1943. Den britiske forsvar havde forstyrket sig stadig, så at de indsatte 31 både under førelse af FdS indskibet ved den 2. SFltl i et stødansats kunne bare forsænke trawleren "William Stephen" ved "S 74". De blev forviklet i fægtninger ved "MGB 603" og "MGB 607", hvorved "S 88" (St.Ob.Strm. Räbiger) synkede efter en explosion af en torpedorørluftflaske i følge af artilleritræffer. Derved faldt chefen af den 4. SFltl (Korv.Kpt. Lützow), kommandanten "S 88" og otte soldater. "S 63" (Lt.z.S. Howaldt) blev selvforsænket efter en ramming ved MGB 607 og synkede.  19 mand blev bjærget af "MGB 603", 24 mand af "S 74" som selv havde fået tre 40-mm-træffere. Fra fægtningsberettelsen af den kommanderende af MGB 607 er det bekendt at MGBerne var udrustet med Lyttegear (Hydrophones) og Radar. Den anvendte taktik var at ligge stoppet og efter lyttekontakt blev Radaren tændt på kort distance om understøttet af Radarinformationer at gribe S-bådene an med alle artillerivåben som stsod til rådighed. S-bådene var overrasket af den pludselige beskydning.

 

Sidste gang S 63 udløber Rotterdam - Billede: Samling A. Hullmann

Den 03.11.1943 stød den 5. SFltl på en konvojt, "S 141" og "S 112" kom til skud, men alle torpedoer gik fejl. "S 141" fik en 40-mm-træffer i maskinrummet, men kunne opnå havnen sikkert. "S 100" forsænkede det britiske fragtskib "Foam Quen" (811 BRT) og "S 138" forsænkede der britiske fragtskib "Storea" (1967 BRT). "S 136" meldete forsænkningen af det britiske fragtskib "Dona Isabel" (1179 BRT). "S 138" og "S 142" meldete fejlskud.

I natten 04./05.11.1943 fulgte en fælles mineindsats af alle fire flotiller. På marchen tilbage stød den første Gruppe af den 2. SFltl på destroyerpatrulje og sigtede bag den en nordkonvoj. Torpedoangrebet, ved den for første gang blev indsat den sletteafsøgende torpedo (FAT = flächenabsuchender Torpedo, faldt til offer de britiske dampskibe "Firelight" (2841 BRT) - forsænket ved "S 80" og "S 89" - og "British Progress" (4581 BRT) - truffet af "S 62, slæbet ind men ikke kommet i fart igen. Den anden Gruppe blev derimod taget an af to destroyergrupper. Ialt var på britisk side på grund af udfald af MGBerne otte destroyere i indsats, tre ved konvojen, tre på patrulje og to i områderekognoscering. På grund af maskinudfald kom den anden Gruppe af den 6. SFltl i morgengryen. Den blev bekæmpet af seks Beaufightere. Derved fik "S 74" træffer og måtte blive givet op. Uden af tre faldene kunne alle besætningsmedlemmer blive bjærget. To både - "S 116" og "S 91" - fik let skade.

Den 18.11.1943 traf de første fire både - "S 130", "S 144", "S 145" og "S 146" - af den ny opstilte 9. SFltl (Kptlt. v. Mirbach) ind i Rotterdam. De svære vinterstorme forhindrede dog videre indsatse for resten af året.

Opgørelsen af året 1943 var utilfredsstsillende: Der var blevet forsænket 26 skibe på 44.585 BRT, 1942 havde det endnu været 91 skibe på 214.885 BRT. Dette var en umiddelbar følge af den forstyrkede og koordinerede forsvar af Briterne. FsS talte om krisen af S-Båds-Styrken.

 De ejene tabe var:  84 faldene, 15 svær- ogd 18 letsårede, 37 fangene, 1 savnede. Der blev 15 både tabt: "S 104" og "S 70" ved minetræffer, "S 71", "S 77", "S 63" og "S 88" ved/efter artilleritræffer, "S 75", "S 44", "S 66", "S 74", "S 56" og "S 121" ved bombetræffer, "S119", "S 29" og "S 96" ved kollision. Hentil kom et tab af seks både ved slag til Spanien: "S 73", "S 78", "S 124", "S 125", "S 126" og "S 134".