Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskellig ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Kanalen 1942

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

Krigs-Zonerne af S-Bådene

Den Engelske Kanal 1942

I Februar hinderte dårligt vejr S-bådene i vestfronten. Kun to gange kunne mineoperationer bleve gennemført. Is på Maas tvang til flytning af den 2. SFltl (Kptlt. Feldt) med bådene "S 29", "S 39", "S 53", "S 62", "S 70", "S 103", "S 104", "S 105", "S 108" og "S 111" i det endnu ufærdige Ijmuiden. Den 4. SFltl (Kptlt. Bätge) med bådene "S 48", "S 49", "S 50", "S 51", "S 52", "S 64", "S 109" og "S 110" flyttede til Boulogne. Den på 17.01.1942 tilstødende 6. SFltl med bådene "S 18", "S 19", "S 20", "S 22", "S 24", "S 69", "S 71" og "S 101" blev stationeret i Ostende. Ved en mineoperation ved bøje 8 fik "S 39" ved synsvidde under 100 m artillerifyr under østkysten fra den første britiske destroyer udrustet med radar uden at kunne se mundingsfyret .

I Boulogne forberedede sig den 4. SFltl på understøtning af  "Unternehmen Cerberus“, Kanalgennembrydningen af slagskibene "Gneisenau" og "Scharnhorst" lige som den tunge krydser "Prinz Eugen". Flotillen blev opfyldt med bådene "S 39" of "S 108" fra den 2. SFltl og båden "S 69" fra den 6. SFltl på  10 både. Til at forebygge en forveksling med fjendelige både ved Luftwaffe blev overdeækkene af bådene malet med skinnende gul. Flotillen stod ved  Kanalgennembrydningen den 12.02.1942 ved søgang 5 til 6 i flankesikringen. Ved et angreb af britiske Spitfire-jagere fik "S 64" træffere med 2 svær- og 2 let sårede, der opstod en brand i det fordre tankrum, så at båden måtte sendes tilbage. Ved et angreb af Swordfish (torpedoflyer) skød "S 69" en flyvemaskine ned. Et angreb af 5 britiske MTBer blev uden resultat. Gennembrydelsen lykkedes uden videre tabe.

Den 2. SFltl som lå i umiddelbar beredskab kom ikke til indsats på grund af optrækkende dårligt vejr. 

 Efter denne undertagelse afvekslede mine- og torpeooperationer hinanden. Da den 2. SFltl efter en mineoperation i natten 19./20.02.1942 blev jaget af britiske destroyere kolliderede "S 39" og "S 53". Mens "S 39" nåede indsatshavnen med en rivet op side og en afdeling IV som var løbet fuld, fik man at vide fra det britiske radio, at 18 mand af "S 53" (Obltl.z.S. Block) kunne blive reddet af britiske MGBer. 8 mand blev savnet imellem dem kommandanten.

Den 15.02.1942 ergik en ordre fra SKL, at sende den 6. SFltl med  8 både og tender "Tsingtau" til indsats i Lofoten - Narwik område. I enden af  April nåede den 6. SFltl (Kptlt. Obermaier) med 4 både den nye base Svolvær.

Igennem Februar og März 1942 opererede den 2. og den 4. SFltl sammen. Mine- und torpedoopereationer vekslede sig af. I natten 09./10.03.1943 meldete den 2. SFltl forsænkningen af to dampskibe med 5.000 BRT ved "S 70" og "S 105". Men der synkede bare den britiske fragtdamper "Horseferry" (951 BRT) efter træffer af "S 70".  

Den 4. SFltl udlagte under den tid miner mellem Dover og Dungeness. Derved faststillede den egen radiorekognoscens at de britiske kystradarstationer stedbestemmede bådene, opmålede minefelterne og derfor kunne lede de britiske konvojer udenom. Dette var for det første enden af mineudlægningsoperationen i det område.

På grund af de korte veje fra og til Boulogne kunne den 4. SFltl undrage sig næsten altid forfulgningen af fjendelige styrker. Den 2. Sfltl derimod blev altid konfronteret med det alarmerede fjendelige forsvar.

I natten 14./15.03.1942 kunne "S 104" nok forsænke den britiske destroyer "Vortigern" ud af en konvoj, men bådene måtte sejle tilbage enkelt eller på små flokker uden synskontakt. På "S 104" var der en 12-cm-granattræffer på broen uden at en detonation fulgte. Fra en MG-træffer var der en let såret.

Efter at løbe ind fik den 2. SFltl oplysning at en båd havde før kort tid haft fjendekontaqkt med MGBer. Flotillen løb ud til at søge den mangelende båd "S 111". Båden var allerede kæmpet ned af 3 MGBer og havde blevet entret og blev slæbt ind. Der havde været 14 faldene, derimellem kommandanten, Oblt.z.S. Popp. 

Den svær beskadete "S 111" under det White Ensign - Billede fra Hümmelchen

Da den 2. SFltl stød på det slæbetog, blev "S 111" kastet løs og MTBerne kunne undgå i en tågevæg. Fra de angreb som varede 30 minuter måtte bådene tage mange beskadiger, der var 4 svær og 8 let sårede "S 111" måtte blive givet op og blev selvforsænket. Alle både var ud af krigsberedskab for fire uger.

På minespærrene udlagt af S-bådene i Marts synkede to fragtskibe og et tankskib med tilsammen 11.534 BRT. 

Begyndelsen af Aprilmåned var bestemt af dårligt vejr. Der var bare nogen få operationer mulig. Ved en mineoperation blev en mand revet over bord.

Den 20.04.1942 blev S-Båds-Styrken selvstændig. Føreren af Torpedobådene (Führer der Torpedoboote = FdT), som havde i datiden kymret sig om S-bådene i hovedsagen, blev nu Føreren af S-Bådene (Führer der Schnellboote = FdS). Torpedobådene kom under kommandoet af Føreren of Destroyerne (Führer der Zerstörer = FdZ). Den nye FdS blev KorvKpt. Petersen, som indehavede denne position- til sidst som Kommodore - til enden af krigen.

Den ande halvdel af April og den første uge af Maj var igen kendetegnet af dårligt vejr. Til at kunne operere trods det blev den 4. SFltl flyttet ti Boulogne den 10./11.05.1942. Den 2. SFltl udlagte miner foran Orfordness og konstaterede at bådene var næsten hele tiden opseveret af radar.

Den 13.05.1942 opererede den 4. SFltl tilsammen med den 5. T-Fltl. og den 2. og den 8. M-Fltl. som escorts for hjælpekrydseren "Stier". T-bådene "Iltis" og "Seeadler" blev forsænket af britiske MTBer. S-bådene kunne redde i alt 83 tyske og 3 britiske sømænd. I anslutningen blev flotillen flyttet tilbage til flotillebasen Hoek van Holland.

I begyndelsen af Juni gennemførte den 2. SFltl og den 4. SFltl, som i midlertiden var kommet tilbage til Rotterdam, i hovedsagen mineoperationer. Derefter flyttede flotillerne til Boulogne til at udlægge minespærrer under den engelske kyst, trods at det var bekendt at radarstationerne kunne måle spærrerne nøjagtig op. FdS flyttede sin stab til Wimereux. Midt af Juni var i de to Vest-Flotiller 7 både klar for indsats .

I enden af Juni flyttede de to flotiller til Cherbourg, om at operere imod konvojer af Briterne under kommando af chefen 2. SFltl med bare 5 operationelle både. Med den nye taktik "Stichansatz" (stødansats) på grund af fjendemeldinger af Luftwaffe lykkedes allerede ved den anden ansats i natten 08./09.07.1942 forsænkningen af 6 fartøjer med kalkuleret 22.000 BRT. I realitet blev det britiske tankskib "Pomella" (6.766 BRT) forsænket af "S 67", de norske dampere "Kongshaug" (1156 BRT), "Rüsten" (736 BRT) og "Bokn" (698 BRT) af " S 48", "S 109" og "S 70", den nederlanske damper "Reggestrom" (2.836 BRT) af "S 50". "S 104" forfejlede med to torpedoer en escort og "S 63" forsænkede den britiske trawler "Manor", som kommandanten fejltog for et tankskib.

I de følgende uger blev på grund af manglende fjendemeldinger fra luftoplysningen igen gennemført mineoperationer.

I midlertiden blev de to flotiller fyldt op med både som blev klar igen. Den 5. SFltl (Kptlt. Klug) med bådene "S 77" og "S 68" blev flyttet til Cherbourg. Den 26.07.1942 fik den 2. SFltl ordre at flytte til Guernsey. Den 31.07.1942 traf den 5. SFllt med nu 5 både ind og den  01.08.1942 løb også den 4. SFltl ind til St. Peter Port. I natten 01./02.08.19442 escorterede den 2. SFltl en mineoperation af den 8. M-Fltl.

Med 19 både greb de 3 flotiller i natten 03./04.08.1942 en konvoj an, men blev trængt bort af escortfartøjerne så at bare 3 både kom til at fyre. De meldete dog træffer men ingen fartøjer blev forsænket.

Fordi nætterne blev længere tillod de operationer baseret på Holland, flyttede FdS den 4. SFltl den 13.08.1942 til Rotterdam og dagen derefter den 2. SFltl til Ijmuiden, den 5. SFltl flyttede til Boulogne. Han selv med hans stab flyttede til Scheveningen. 

I begyndelsen af September 1942 kom den 6. SFltl tilbage fra Norge og blev stationeret i Ijmuiden. Derfor kunne i følgetiden altid 3 flotiller være afvekslende på torpedo- eller mineoperation.

Den 11.09.1942 traf de tilbagekommende både på en MGB-gruppe af tre både. I den sig udviklende fægtning blev "MGB 335" så alvorligt beskadiget at den måtte opgives, de andre MGBer kunne komme bort. "MGB 335" blev slæbet ind, signalbogen, minekort, radio og radar apparater blev til bytte. Den nye 40-mm-kanon på " S 117" havde bekræfted sig fuld. Men alligevel havde der været træffer på de tyske både og der var 5 let- og 5 sværsårede på "S 62" og "S 80", på "S 78" var der 2 sårede og en i den 6. SFltl. 

 

Britiske MTBer af typen FAirmile C - Billede: Imperial War Museum

Som konsekvens fra denne fægtning fordrede FdS forstyrkelse a bropanseringen (kalotte-broen) og armeringen med 40-mm-kanoner ligesom med radar og radardetektionapparater (Funkmess- og Funkmessbeobachtungsgeräte).

Den 5. SFltl førte i September og Oktober 1942 baseret på Cherbourg mine- og torpedooperationer i veksel igennem men kunne bare forsænke trawleren "Lord Stonehaven".

I natten 06./07.10.1942 lå for første gang igen radiorecognosceringsmeldinger for. Med 17 både fra 3 flotiller kunne forsænkningen af en damper på 7.000 BRT ("Jesse Maersk" (1972) BRT), af slæberen "Caroline Møller" og af minefartøj "ML 339" blive meldet. De torpederede britiske fragtskibe "Sheaf Water" /2730 BRT) og "Ilse" (2844 BRT) synkede ved forsøget at slæbe dem ind.  Patruljenfartøet  "Shelldrake" og  hjælpeminestryger "Monimia" blev beskadiget. Det nye  GA-vinkel-justering (den tillod vinkelskød) på "S 80" havde bekræftiget sig.

Der fulgte en uge med så dårligt vejr at S-båds-operationer ikke var mulig. 

Den 13.10.1942 opererede den 5. SFltl med 8 både imod en vestkonvoj, men fandt ingen måle, derefter søgte de efter overlevende af hjælpekrydseren "Komet", som var blevet forsænket af britiske MTBer. Af de 251 mand besæting overlevede ingen.

Fra Holland var i den samme nat den 6. SFltl med 8 både, den 4. SFltl med 5 og den 2. SFltl med 4 både på indsats. Den 6. SFltl meldete forsænkning af 4 fragtskibe med 8.000 BRT, i virkeligheden blev det norske dampskib "Lysland" ( 1.335 BRT) og det britiske dampskib "George Balfour" (1570 BRT) torpederet. Den brændende "Lysland" blev slæbt ind til Humber.  "George Balfour" brak igennem ved slæbningen og gik i grund.

 I de næste uger var bare nogle få operationer muglig på grund af vinterstormene. Den 09.11.1942 var den 6. SFltl med 7, den 2. og 4. SFltl hver med 8 både på indsats. Der blev meldet forsænkning af 6 dampskibe med 16.000 BRT og torpedering af en escort. Forsænked blev bare det norske damskib"Fidelio" (1.843 BRT) og det britiske dampskib "Brite Wandle" (1.482 BRT) blev torpederet. Det blev slåbt ind. Bådene "S 113" og "S 112" måtte tage nogen 4-cm-træffer. På "S 113" blev en  mand såret.

Den 19.11.1942 greb den 5. SFltl. en konvoj ved Eddystone Fyr an og meldete forsænkning af 2 fragtskibe af hver 3000 BRT, et fragtskib af 2500 BRT og et fragtskib af 1000 BRT. "S 112" forsænkede den britiske trawler "Ullswater". Også blev det norske fragtskib "Lab" (1118 BRT) og de britiske dampskibe "Yewforest" (815 BRT) og "Birgitte" (1595 BRT) forsænket.

Den 30.11.1942 blev den britiske trawler "Jasper" forsænket af den 5. SFltl. Fragtskibe af konvojen blev ikke truffet, der var en længere fægtning med britiske destroyere. 

Den 02.12.1942 kæmpede den 5. SFltl med 8 både imod en konvoj. "S 81" og "S 116" skød samtidig på et dampskib på kalkuleret 3000 BRT, "S 82" traf et dampskib på kalkuleret 2000 BRT og "S 115" forsænkede den britiske destroyer escort  "Penylan". Det franske fragtskib "Gatinais" (1087 BRT) synkede. På "S 116" faldt 2 mand, på  "S 82" faldt 3 mand.

I natten 12./13.12.1942 kunne igen en stødansatz blive føret igennem. Bådene fra den 2. og den 6. Sfltl  stående på flanken kunne aftrække escorterne, den 4. Sfltl kom til skud og kunne træffe 4 dampskibe og et tankskib med kalkuleret 12.000 BRT, i virkeligheden blev forsænket af "S 49" det britiske fragtskib "Avonwood" (1056 BRT), af "S 117" det britiske fragtskib "Knitsley" (2272 BRT), af "S 63" der britiske fragtskib "Lindisfarne" (999 BRT) og det norske fragtskib "Marianne" (1915 BRT) og af "S 110" det britiske fragtskib "Glen Tilt" (871 BRT). "S 105" måtte tage en 10,2-cm-træffer uden personalskade. "S 114" fik en 4-cm-træffer og flere 20-mm-træffere også uden personalskade.

I det hele blev i året 1942 forsænket i Kanalen: 2 destroyere ("Vortigern" og "Penylan"), en motorlaunch (ML 339), 4 trawlere ("Manor", "Lord Stonehaven", "Ullswater" og "Jasper"), 19 handelsskibe med 33.049 BRT. Torpederet blev 5 fragtskibe med 4387 BRT, af miner blev forsænket 5 handelsskibe med 14.667 BRT), beskadiget af miner blev 2 destroyere ("Whitshed" og "Cotswold") og et handelsskib med 2820 BRT. Til bytte blev taget en MGB ("MGB 335").

De egne tabe var: 14 faldene, 5 svær und 12 let sårede, 18 fangene. "S 53" blev tabt på grund af kollision med "S 39", "S 111" blev selv forsænket efter artilleritræffere.