Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskellig ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Adriatisk Hav 1943-1945

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

S-Både i Krigsmarine 1935 - 1945

Krigs-Zonerne af S-Bådene

Adriatisk Hav 1943 - 1945

Efter kapitulationen af Italien den 09.09.1943 var en hel del af italienske skibe og både faldt i Krigsmarinens hænder. Først blev det taget under overvejelse at indføre alle italienske S-både i flåden, men så blev det avgjordt kun at benytte MS-bådene og ikke de mindre og endnu mere modstandsudygtige MAS-både. Det blev beordret at tage allere indførte MAS-både ud af flåden igen. De 6 MS-både taget som bytte i det vestlige Middelhav og de 3 både taget over i det Ægæiske Hav skulle blive tildelt den ny opstillede 24. SFltl.

 

Den 08.09.1943 blev våbenstillstanden mellem Italien og de Allierede underskrevet. "S 54" og "S 61" befandt sig i Tarent. De og marinefærgeprammen (Marinefährprahm) "F 478" fik fri tilbagetrækning og udlagte miner i havneindfarten ved at sejle ud uden at Italienerne lagde mærke dertil. På disse miner synkede den britiske mineudlægger "Abdiel" den 10.09.1943.

De 3 både traf på en italiensk hjælpeminelogger, besætningen blev sendt i redningsbåden, selve båden blev sprængt. Ved mødelsen med den italienske krydser "Scipione Africano" tog den ingen notits a bådene, som havde foren sikkerheds skyld sprængt "F 478" og taget besætningen om bord. De 2 S-både kom i en minespærre i Bugten af Valona men kunne fri sig uden at tage skade og styrede Ragusa an. Herved løb "S 54" på en mine men blev ubeskadiget.

Den 11.09.1943 fyrede "S 54" foran Ancona to torpedoer på en moderne lystkutter, begge torpedoer traf midskibs men detonerede ikke. " S 61" fyrede en torpedo som synkede den som viste sig  italienske Admiralitätsyacht  "Aurora". Mod morgen af den 12.09.1943 kaprede "S 54" med 10 mand under anførsel af Kptlt. Winkler det italienske motorskib "Leopardi" (4572 BRT) med 1500 italilienske soldater om bord, lidt denere blev det italienske fragtskib "Saubasia" (1590 BRT) taget som prise af  "S 61". Om eftermiddagen stoppede "S 54" nogen 30 sm syd af Venedig det italienske dampskib "Pontinia" (715 BRT), den hervednående destroyer "Quintino Sella" blev forsænket med to torpedoer, "Pontinia" taget som prise af  to mand af "S 54" blev ladt tilbage for redning af overlevende. "S 54" kaldte "S 30" og "S 33" med radio fra Pola til hjælp, men de kunne ikke løbe ud siden de blev holdt tilbage af Italienerne.

"S 30" og "S 33" i Pola - Billede: Fra efterladenskabet af Oblt.z.S. a.D. Backhaus

"S 54" og "Leopardi" løb ind til Venedig om aftenen. Krigsflaget var skjult og uniformerne af sømændene lavet ukendtlig sådan at  Venezianerne troede at en italiensk enhed var løbet ind.

"S 54" (Oblt.z.S. Schmidt) foran Dogepalasten (Billede: Archiv R. Mundt)

To timer senere løb også "S 61" ind med to to andre priser. Begge både var fuldstændig uden brændstof, vand og proviant. "S 61" havde endu en torpedo, "S 54" var skudt tom. Under trussel af et Stuka-angreb og af angreb af pandsere stilt i beredskab opnåede Oblt.z.S. Schmidt sammen med generalkonsulen og den jernbanebefuldmægtiget kapitulationen af  marinebefalingsmanden Nordadria og af Chefen af marinebasen Venedig. I Venedig befandt sig ca. 10.000 mand italiensk marine, den italienske destroyer "Sebenico", den italienske torpedobåd "Audace", 2 italienske S-både, 8 hjælpskibe og 30 handelsskibe. Kommandanten "S 54", Oblt.z.S. Schmidt havde dermed fuldbragt den mest mærkensværdige dåd af en S-båds-kommandant i den 2. Verdenskrig. Han blev sammen med Bootsmann Blömker, første sømand af "S 61", som havde befalet båden uden tilstedeværelse af kommandanten, forsynet med det Tyske Kryds i Guld (Deutsches Kreuz in Gold). Den 22.12.1943 fik Oblt.z.S. Schmidt Ridderkrydset (Ritterkreuz). 

"S 61" (OBtsm Blömker) foran Piazza St. Marco, Venedig, den 11.09.1943 (Billede fra: Conelly/Krakow: Schnellboot in action)

"S 30" og "S 332 havde efter våbenstilstanden mellem Italienerne og de Allierede lavet bådene provisorisk klar for søen og krigsbered. Når "S 54" spurgte om hjælp den 11.09.1943 kunne de efter nogen tid løbe ud - Italienerne var blevet trued med luftangreb så at de endelig åbnede havnespærrene. Da bådene ikke kunne finde delingen "S 54" og "S 61", løb de ind igen. Den 14.09.1943 sejlte de til foran havnespærrene af Venedig. Efter besættelse af byen Pola af den 71. Infanterie-Division førte de igennem escorts for forsyningstrafikken og understøttede hæren i bekæmpningen af partisaner. Den 22.09.1943 faldt derved en mand og to mand blev såret.

Den 24. SFltl blev formeret den 01.11.1943 i det Ægæiske Hav. Chef blev Kptlt. Meyer, H.J. De første tilløbende både havde været bygget ved Lürssen i 1936 - 1938 for den  jugoslaviske marine. De var blever erobret af den italienske marine den 17.04.1941 i Tiwat og blevet indført i flåden som både af typen "MS". 

Tildelt blev oprindelig:

S 601 ObStrm. Swoboda ex ital. MS 42 ex jugosl. "Velebit"
S 602 StObStrm. Annuß ex ital. MS 43 ex jugosl. "Dinara"
S 603 Oblt.z.S. d. Res. Bollenhagen ex ital. MS 44 ex jugosl. "Triglav"
S 604 StObStrm. Wernicke ex ital. MS 46 ex jugosl. "Rusnik"
S 511 ex ital. MAS 522 ex jugosl. "Orjen"
S 512 ex ital. MAS 542 ex. jugosl. "Suvobur"

"S 511" var løbet over til den tyske side den 19.09.1943. Den 04.12.1943 blev den grebet an af 7 Beaufighter-flyvemaskiner foran Makronisi. Da den måtte tage svære træffere, blev den sat på stranden. Der blev den tilintetgjordt. To mand faldt. 

Under natten 08./09.01.1944 opererede "S 55" og "S 36" fra Cattaro imod skibstrafikken af  partisanerne. De kaprede mellem øerne Hvar og  Brac to motorsejlskibe med brændstof og ammunition. Bådene blev sprængt efter at besætningerne var blevet taget over. I morgengryen beskød S-bådene havnen af øen Vis.  Partisanerne skød tilbage men uden at træffe.

Om natten 09./10.01.1944 var "S 55" og "S 36" på indsats igen. De beskød havnen af  Komiza på øen Vis. De stoppede et motorsejlskib, som transporterede våben, ammunition og proviant. Det blev taget som prise og escorteret til Velalucca. Ved anstyringen af bugten på vestsiden af øen Korcula blev bådene grebet an af britiske kampflyvere. På "S 55"  faldt Bb-maskinen ud ved splinterpåvirkning, på "S 36" faldt to mand. Kort derefter greb en hel kampflyver-escadre an, motorsejlskibet brød i brand, ladningen exploderede. Om eftermiddagen greb britiske kampflyvere igen bådene an i to bølger. "S 55" (Oblt.z.S. Weber) fik træffer og brød i brand, reservetorpedoerne exploderede, båden var ikke mere at holde og synkede. "S 36" tog over besætningerne af "S 55 og af motorsejlskibet og løb ind til Cataro om aftenen. I det følgende måtte den i værften i Pola.

De 11 både af den 3. og den 7. SFltl blev standset af extreme lavvande af Po under deres overførelse fra det vestlige Middelhav til det Adriatiske Hav. Kun efter enden af nødvendige opmudringarbejder ved Piacenzia kunne overføringen fortsættes.

I Februar 1944 kunne ingen indsatse blive ført ud på grund af den ringe bestand af S-både, en escort-opdrag kunne ikke blive udført på grund af dårligt vejr. De første 6 både af den 24. SFltl traf ind i Venedig i enden af  Februar.  De 11 både af den 3. og den 7. SFltl fra det vestlige Middelhav traf ind den 07.03.1944 i Venedig, hvor de først måtte blive bygget sammen igen.

I natten 15./16.03.1944 flyttede "S 36" og "S 61" med flotille-cheffen om bord fra Pola til Cattaro og førte igennem et forstød i søområdet mellem øerne Mljet, Lagosta og Glavat, derved blev en motorfiskekutter forsænket ved artilleri.

I April fandt fire fremstød sted med 2 hhv. 3 både ("S 30", "S 33" og "S 36"). Der kom ingen fjender i sigt. 

Den 14.04.1944 blev af de både erobret under bygning "S 622" og "S 624" kort før deres indføring i flåden tilintetgjordt ved et amerikansk luftangreb på Monfalcone, "S 623" og "S 626" (Lt.z.S. Burba) blev svær beskadiget.

"S 626" efter bombetræffer i Monfalcone (Billede fra: Dallies-Labourdette)

Den 14.04.1944 var bare "S 30" klar for indsats. Bådene af den 7. SFltl var endnu ikke bygget sammen igen, bådene af den 24. SFltl led under stadige motorforstyrrelser. "S 54" lå endnu i Saloniki. Den 22.04.1944 løb "S 54" (Oblt.z.S. Schmidt) på en forsyningsmarch til Cattaro foran Kap Leukas på en mine. Agterskibet blev revet af, men båden var svømmeværdig og kunne blive slæbet ind. Der faldt 3 mand, 5 mand blev såret. Båden gik i værft i Salamis.

I Maj 1944 førte "S 30", "S 36" og "S 61" nogen indsatse igennem, under hvilke det lykkedes den 11.05.1944 at forsænke et kystmotor-passagerskib. Forsøgene at escortere en gruppe af den 12. R-Fltl gennem Stræden af Otranto mislykkede siden bådene stød på britiske destroyere igen og igen, som åbnede fyr med det samme.

De første både stillet færdig af den 7. SFltl - "S 153", "S 155", "S 156", "S 157" og "S 158" - løb ind til Split. 

"S 155" i en havn i Adria - Billede: Arkiv Eric-Jan Bakker

 

I natten 31.05./01.06.1944 kunne de foran øen Lissa i artillerifegtninger forsænke tre motorkuttere, et kystmotorskib og et lille tankskib. De overlevende (159 uniformerede Englændere, Kroater, Serber og Italienere, 1 US Lightning-pilot, 37 kvinder og 5 børn) blev taget om bord.

"S 158" i en havn i Adria - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

I de næste natte forsænkede de i artillerifegtninger to fuld besatte og en tom motorkuttere, de overlevende (77 partisaner, 2 britiske faldskærmsjægere, 50 kvinder og 24 børn) blev fisket op af vandet.

Ved et fremstød den 11./12.06.1944 stød "S 156", "S 155", "S 153" og "S 157" overraskende på de to britiske destroyere "HMS" Blackmore" and "HMS Eggesford", som straks åbnede fyr. "S 153" (Oblt.z.S. Rautenberg) blev skudt i stykker og synkede ved øen Hvar med hovedmassen af besætningen. 10 mand blev reddet af HMS "Eggesford".

 

S-Både af type S 151 i det Adriatiske Hav - Billede: fra Connelly/Krakow: Schnellboot in Action

Den 24.06.1944 escorterede "S 157" og "S 154" den gamle jugoslaviske torpedobåd "T 7". Ved øen Cocoglari greb tre britiske MTBer enheden an. To torpedoer gik fejl. "T 7" blev skudt i brand i artillerifegtning.  Siden de britiske MTBer var artillerimæsig overlegen de tyske både, kunne de sejle bort ubeskadiget. "S 157" og "S 154" reddete 21 mand derimellem 11 sårede.

Den 01.07.1944 var de italienske byttebåde "S 621" (ObFhnr.z.S. Rolow *)), "S 627" (ObStrm. Jahraus *)), "S 628" (Lt.z.S. Overwaul) og "S 629" (Lt.z.S. Müller, E.G.) sejlklar i Grado , de både beskadiget under luftangrebet den 14.04.1944 " S 623" og "S 626" (Lt.z.S. Burba) var ikke endnu repareret og bådene "S 601", "S 602" og "S 604" lå i Saloniki.

Ved den alliierede fremrykning i Italien og ved tilbagetrækningen fra Balkanen blev operationsområdet af S-bådene indsnævret mere og mere, de allierede søstridsstyrker blev understøttet af  RAF og USAF, sådan at alle tilbagtrækningskonvojer af den tyske side blev angrebet. De som escorter afkommanderede S-både kunne ikke virkelig forhindre angrebene af de britiske søstridsstyrker. Den 06. og 11.07.1944 landete britiske kommandotropper på øerne Hvar og Brac og tvang tyskerne til opgave.

Den 24.07.1944 escorterede bådene af den 7. SFltl en konvoj. Mens S-bådene forsøgte af trænge tre britiske MTBer bort fyrede de torpedoer på de tyske S-både. Ved udmanøvreringen af torpedoerne ramte "S 155" "S154". I artillerifægtningen med MTBerne tog " MTB 372" nogle træffer, der var explosioner og røgudvikling at observere. Båden blev senere forsænket af britiske kampflyvere. "S 154" måtte blive stillet ud af krigsberedskab (aKB).

S 151 i Venedig - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

Den 26.07.1944 Blev "S 151" (Lt.z.S. Pankow) svær beskadiget ved artilleritræffer , motorskibet "Vega" escorteret af den gik tabt. På "S 151" faldt  5 mand og 5 mand blev såret. 

Den 09.08.1944 blev delingen "S 623" og "S 626" grebet an af tre kampflyvere. Begge både blev truffet nogen gange. På "S 623" faldt 3 mand, der var 1 svær og 5 let sårede, 1 mand døede på grund af sine sår, på "S 626" blev 2 mand svær og 6 mand let såret.

Den 19.08.1944 kom den 3. SFltl i en fegtning med britiske søstridskræfter. Derved blev "S 57" (Oblt.z.S. Buschmann) så svært beskadiget, at den måtte sprænges. 2 mand faldt, 9 mand blev såret. På "S 30" faldt 1 mand og på  "S 58" og "S 69" var der en såret  hver.

Den 01.09.1944 tog Kptlt. Müller, A. over den 3. SFltl. Den 13.10.1944 fusionerede den 3. og den 7. SFltl, de to cheffer Kptlt. Müller, A. og Kptlt. Trummer blev forflyttet. Ud af den hidtidige 3. SFltl blev den 1. gruppe af den nye flotille (Oblt.z.S. Backhaus) med bådene "S 30", "S 36", "S 58", "S 60" og "S 66", ud af den hidtidige 7. SFltl blev den 2. gruppe (Oblt.z.S. Buschmann) med bådene "S 151", "S 152", "S 154", "S 155", "S 156", "S 157" og "S 158". Ud af den hidtidige 24. SFltl blev den 25.10.1944 den 3. gruppe (Oblt.z.S. Bollenhagen) med "S 621", "S 623", "S 626", "S 627", "S 628" og "S 629" (ex "MS 76") dertil kom fra den 04.12.1944 "S 630" (ex "MS 75").

Inspektion ved F.d.S. i Venedig - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

 

"S 33" i Venedig 1944 - Billede: Arkiv Thomas Bethke

Sømænd fra "S 33" på landgang i Venedig 1944 - Billede: Arkiv Thomas Bethke

 "S 33" i Monfalcone 1944 - Billede: Arkiv Thomas Bethke

I Oktober 1944 førte den 1. Grp. af den 3. SFltl to indsatse imod skibstrafikken foran Ancona igennem, uden at sigte måle. Et offensivt forehavende med 8 S-både, torpedobåden "TA 40" og med undervandsbådjægerne "UJ 202" og "UJ 208" den 10. /11.10.1944 imod havneanlægene af Zapuntello på øen Molat og radio- og signalstationen Punta Banastra blev gennemført som planlagt. Inretningerne blev tilintetgjordt, men torpedoerne blevet skudt ind i havnen detonerede ikke undtaget én. Den 1. Grp. tilintetgjorde en ny byggede cement-bro i Bugten af Punta Luccina. "S 626" fik en 4-cm træffer i forskibet under vandlinien foran Zapuntella og blev slæbet af ved "UJ 202".

Den 18.10.1944 fik den 24. SFltl ordre at bringe sprængbåde (Linsen) til indsats i det Adriatiske Hav. For det fik den "S 630" (ex "MS 75") unterstilt. "S 626", "S 630" og "S 629" satte Linserene ubemærket ud. Den 20.10.1944 blev ordren, at bringe et marinekommando (Marineeinsatzkommando = MEK) til Lissa, forrykket, siden redskaberne ikke var truffet ind. Da redskaberne traf ind den 21.10., forhindrede dårligt vejr operationen. Også en videre indsats af en MEK imod en pipeline og en bro ved Fano den 23.10.1944 blev meldet af på grund af vejret. Den 25.10.1944 flyttede bådene til Grado, "S 630" flyttede til Venedig. 

Den 25.10.1944 tabte den 2. Grp. af den 3. SFltl ved et luftangreb af Mosquito-bombere på Sibenik "S 158". 2 mand faldt, 2 mand (derved kommandanten StObStrm. Hertwig) blev svær og 4 mand blev let såret. 

Vrag af "S 158" - Billede: Arkiv Heinz Kloetzke

"S 156" blev så svært beskadiget, at den måtte stilles ud af krigsberedskab (aKB).

I  November 1944 var vejret så dårlig, at i 10 dage ingen S-båd-indsats var muglig. Den 02.11.1944 blev 2 S-både sat ind, til at søge efter overlevende af forsænkningen af torpedobåden "TA 20" og undervandsbådjægerne "UJ 202" og "UJ 208", på grund af den stærke søgang måtte de enda vende om. Den næste dag blev endnu 17 overlevende bjærget .

Den 18.11.1944 tjente den 3. Grp. af den 3. SFltl igen til at sætte ud en MEK, denne gang ved Lussin. På marchen tilbage ramte "S 628" forskibet af "S 627". "S 627" måtte siden skaden var kun reperaret provisorisk, dreje om for tidlig den 19.11.1944 ved en anden udsætning af en MEK på grund af vejret. På "S 628" faldt 2 motorer ud og båden måtte også dreje om. Insatsen blev derfor afbrudt.

Først den 19.11.1944 kunne "S 602, "S 61", "S 58" og "S 30" gå til søs fra Pola for at føre igennem et fremstød imod den formodentlige søtrafik foran Ankona. "S 60" forsænkede det ankrede motorskib "Stella" (162 BRT), "S 61" beskød skonerten "Adua" (148 BRT) og sprængte den til sidst.

I natten 22./23.11.1944 udlagte "S 60", "S 61", "S 58" og "S 30" en minespærre foran  Catolico/Pesaro. I samme nat udførte den 3. Grp. med 4 både en frugtesløs operation. Den måtte afbrydes på grund af vejret.

I natten 23./24.11.1944 tjente "S 629", "S 154" og "S 157" som fjernescorts for en enhed bestående af mineudlæggeren "Fasana" og torpedobådene "TA 40" og "TA 45".

I natten 24./25.11.1944 førte den 3. Grp. med 5 både igennem escortoperationer for et fremstød med 16 stormbåde imod Melada og Isto. Dårligt vejr tvang til avbrud.

I  December 1944 var vejret endnu dårligere end i November, i 17 dage kunne S-bådene ikke løbe ud. Bådene af den 3. Grp., "S 623", "S 626", "S 627", "S 628" og "S 62"9 gik i værft i Monfalcone den 03.12.1944. Overhaling- og reparaturarbejdener blev stadig forstyrret ved flyveralarme. Da bådene kom tilbage igen til Pola var enten vejret for dårligt eller bådene havde maskinproblemer, sådan at ingen indsatse kunne blive gennemført. Den 04.12.1944 blev "S 630" understilt den 3. Grp.

De 9 både af den 1. og den 2. Grp. førte i natten 03./04.12.1944 en indsats imod den formodentlige landingtrafik ved Lussin igennem. De stødte i det tomme.

I natten 07./08.12.1944 escorterede "S 30", "S 33", "S 36", "S 58", "S 151", "S 152", "S 154", "S 156" og "S 157" en mineudlægningsoperation af mineudlægger "Fasana" og torpedobådene "TA 45" und "TA 40" i Zarastræden.

"S 30" under værft-prøvesejlads - Billede: Arkiv Lürssen-Werft

 

Et angreb med trådstyrede sprængbåde på angiveligt ved Sibenik liggende allierede enheder i natten 15./16.12.1944 gik i det tomme.

Den 17.12.1944 beskød tre britiske destroyere og tre MGBer havnen af øen Lussin. I en fægtning med bitiske MGBer blev to mand såret på "S 152". 

Ved siden af det escorterede S-bådene nogen gange små transporter med hvilke tyske basebesætninger blev transsporteret til norden og øer blev evakueret..

I enden af året 1944 bestod de tre grupper af den 1. S-Båd-Division i det Nordadriatiske Hav af de følgende både:

1. Gruppe S 30, S 33, S 36, S 58 klar for indsats i Pola
S 60, S 61 aKB i værft i Pola
2. Gruppe S 151, S 152, S 154, S 156, S 157 klar for indsats i Venedig
S 155 aKB i værft i Pola
3. Gruppe S 621, S 623, S 626, S 628, S 630 klar for indsats Grado
S 627, S 629 aKB i værft i Monfalcone

 

I de første dage af året 1945 vejede Boraen, sådan at bådene måtte blive i havnen. I natten 04./05.01.1945 gennemførte "S 33", "S 60", "S 58" og "S 61" et fremstød til øen Molat. I Bregulie-Bugten  stød de på en bevogtning, som blev forsænket med en torpedo af "S 33". Det  handlede sig om Harbour-Defence Motor Launch "HDML 1163". Derefter stød bådene frem på Porto Nuccina. "S 61" fyrede to torpedoer ind i den tomme havn. De blev dog hængende i en netspærre og gjorde ingen skade til havnen.

I natten 09./10.01.1945 fandt en videre MEK-indsats for den 1. Grp. stedt. "S 58" og "S 61" blev sendt tilbage på grund af maskinskade. Ordren af MEKen, sprængning af to gade- og en jernbanebroer lige som et jernbanespor over Tenna kunne blive gennemført. Den 3. Grp. havde ligeledes en MEK-indsats. "S 621" måtte blive ladt gå til Pola på grund af en uklar maskine. MEKen blev sat af og en reconnaissance-stribe i retning Pettini-øerne blev gennemført. Der kom ingen måle i sigt. 

I natten 10./11.01.1945 løb den 1. Grp. ud, for at fortsætte MEK-aktionen af fordagen. Derved løb i følge af en kompasfejl "S 60", "S 33" og "S 58" ved kysten af øen Unie på grund. Straks indledede slæbeforsøg af "S 30" slog fejl. I natten prøvede to marinefærgepramme at  slæbe bådene fri også uden resultat. Om aftenen kom slæberen "Chirone", drejede rundt med det samme, så den kunne nå Pola i den tidlige morgen som ordret.

Om aftenen af den 15.01.1945 kom "Chirone" igen, forsøget at slæbe "S 58", som lå mest gunstig for en bjærgning, slog fejl og bjærgningen af bådene blev brudt af. Om morgenen den 16.01.1945 fandt sig en gruppe af britiske MTBer og MGBer ind og tog havaristerne under fyr. En MTB fyrede en torpedo på "S 33" som detonerede 5 m fra "S 33" på en klippe. Båden blev stærkt beskadiget. Ved en  5,7-cm-træffer brød båden i brand. "S 60" og "S 58" tog også mange artilleri-træffere, derved var der tre sårede. Endnu i natten blev bådene sprængt. Med det var der bare tre både tilbage af den tidligere 3. SFltl. 

I natten 18./19.01.1945 førte de 3 både af den 1. Grp. og  5 både af den 2. Grp. en indsats i  Zara-Kanalen igennem. Derved kom de i en fægtning med britiske bevogninger. "S 30", "S 151" og "S 152" blev nogen gange truffet af 20-mm og 40-mm-projektiler. På "S 152" blev en mand svær såret.

Både af type S 151 i det Adriatiske Hav - Billede: Arkiv Förderverein

Den 19.01.1945 greb britiske kampflyvere bådene som var forblivet i Pola i to bølger an, noget senere fulgte et angreb af 13 amerikanske Mustangs. Den 21.01.1945 fulgte et nyt angreb ved britiske kampflyvere. "S 154" blev truffet så svært at en reparation ikke kunne betale sig mere. Under disse angreb var der kun en let såret  på "S 626".

I natten 22./23.01.1945 udlagte "S 302, "S 36" og "S 61" miner i gennemsejlingen mellem  Molat og Sestrugnon.

Derefter til ende af måneden kunne ingen indsats blive gennemført på grund af dårligt vejr og brændstofmangel. I den første halvdel af Februar var der ingen indsatse af den 2. og 3. Grp. på grund af brændstofmangel. Den 1. Grp. forsøgte at gennemføre en minudlægningsoperation i natten 04./05.02.1945, men kom på marchen dertil i en fægtning med to grupper ar britiske MGBer. De endu uskarpe miner gik over bord ved en træffer på "S 36", "S 33" og "S 61" kastede deres miner uskarp, siden gruppen havde også ordre at escortere torpedobådene "TA 41" og "TA 45". Bådene kom igen i en fægtning med MGBer, kunne dog holde dem borte fra torpedobådene.

I natten 05./06.02.1945 gik bådene igen til søs og kom i en fægtning med britiske MGBer. Derved kolliderede "S 36" og "S 6"med hinanden. De blev repareret provisorisk og var ikke mere at nyttes for større operationer.

Den 07.02.1945 blev Pola angrebet af 30 britiske bombere. Den 13.02.1945 greb firemotorers US bombere byen og arsenalet Pola an. Den 21.02. og den 23.02.1945 var Pola på ny mål af bombeangreb, derved blev spærrevåbenkommandoet (Sperrwaffenkommando) tilintetgjordt, så at ingen miner kunne blive taget om bord

Værftområdet Monfalcone var efter et svært bombeangreb den 16.03.1945 ikke mere at nyttes, så at ingen reparationer kunne blive gennemført.

I de sidste uger af krigen b bådene bare sporadisk ud, når brændstofsituationen lod det til. Krigsdagbøger blev ikke mere føret. Der var ingen resultater.

Den 30.04.1945 sprængte Lt.z.S. Müller, E.G. sin båd "S 629".

Den 01.05.1945 traf den 2. Newzealandiske Division i Monfalcone sammen med partisanearméen af Tito. På denne dag kom "S 157" (Oblt. Liebhold) vest af Triest under fyr af mortar og synkede. Derved faldt 3 mand. ObStrm. Elksneit forsænkede sin båd "S 623" i Triest. 

I natten 01./02.05.1945 besatte Titos partisaner Triest, Görz, halvøen Istrien med Pola. Der lå endnu bådene:

"S 30" (Lt.z.S. Svoboda), "S 36" (Lt.z.S. Jarminowski), "S 61" (Oblt.z.S. Hardtke), "S 151" (Lt.z.S. Greiner), "S 152" (ObStrm. Mensch), "S 155" ( Oblt.z.S. Heckel) og "S 156" (Lt.z.S. Marxen). 

"S 30", "S 36" og "S 61" lige som "S 151", "S 152", "S 155" og "S 156" i Ancona (Billede fra: Dallies-Labourdette)

 

Disse 7 både gik under førelse af divisionschefen (Kptlt. Wuppermann) og af chefen af den 3. SFltl (Kptlt. Schulz) med det hele flotillepersonal til Ancona for udlevering til Royal Navy. Bådene blev slæbet til La Vaetta/Malta og synket i nærheden af øen.

S 157 i havnen af La Valetta, i baggrunden båd med markering "D" - Billede: Arkiv Ashley Gowing

S 61 i havnen af La Valetta - Billede: Arkiv Ashley Gowing

S 61 og S 157 i havnen af La Valetta - Billede: Arkiv Ashley Gowing

S 61 i slæb af MTB 670 i havnen af La Valetta - Billede: Arkiv Ashley Gowing

Bådene blevet over af den 3. Gruppe lå nu i mere eller mindre brugelig tilstand i værften og faldt i den 8. britiske armée sine hænder. "S 630" tjente efter dens udgang af den tyske flåde den 18.05.1949 under dens gamle betegning "MS 75" i den italienske marine. Den 06.07.1949 måtte den blive udleveret til UdSSR.

Soldater som tilhørte stabet og besætningerne af bådene af den 1. S-Båd-Division blev transporteret til Ægypten som fanger hvor de forbragte flere år. 

Fangene af den 3. SFltl i POW-Lageret - Billede: Arkiv Thomas Bethke

Julekort fra POW-Lageret - Arkiv: Thomas Bethke

 

______________________________________________

*) I følge af KTBen af FdS var "S 621" under kommando af OFhr.z.S. Rolow, KTBen af den 24. S-Fl giver StOStrm. Maniel an som kommandant, "S 627" stod i følge af KTBen af FdS under kommando af OStrm. Jahraus, mens KTBen af den 24. S-Fl giver an StOStrm. Kaufhold som kommandant.