Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  S-Både i Krigsmarinen - Data "LS 1" - "LS 12"

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Krigsmarinen 1935 - 1945

"LS 1" - "LS 18"

I 1936 Seekriegsleitung (SKl) stilte op en fordring for en lille Schnellboot, som var velegnet til at blive taget med af udenlandskrydsere og hjælpekrydsere.

En første plan af et bekændt værft var for en båd på 20 m længde i kompositbyggemåde af træ og aluminium. Denne plan blev afvist siden båden var anset som for stor for at sætte den ud og take den ombord igen. Det skulle blive en båd af 12 til 13 m længde og en displacement af 11 - 11 ts. Drivet skulle ske ved lille hurtigløbende dieselmotorer, som skulle endnu blive udviklet. Båden skulle enten have et 53,3cm eller to 45,7cm torpeorør og en 20mm kanon i en drejekuppel. For at undgå den vanskelige trim efter torpeoskudet blev beslutningen taget at gå for to 45,7cm torpedorør på begge sider af drivsmotorene med hækskudteknik. Derved blev det også beslutted at skyde torpedoen med hovedet agterud, siden den unøjagtige dybdeløb af torpedoen kunde have til følge at båden blev rammet. Styrestanden og dreje-kupplen skulle blive positioneret foran drivsanlægget.

Tre kunstruktionsmåder blev studeret: komposit-byggemåde med træ og aluminium. aluminium- og V2A-stål-konstruktion.

Efter at beslutningen var taget for byggemåderne aluminium eller V2A-stål, blev 1938 to testbåde bestillt, men:

"LS 1" i kompositbyggemåde af træ og aluminium ved Naglo i Berlin

"LS 2" in aluminiumbyggemåde ved Dornier i Friedrichshafen-Manzell.

Begge både skulle få Junkers dobbelkolbe-fire-takt-flyvemasskinemotorer JuMo 205 siden die let-dieselmotorer af Daimler Benz endnu var i udviklingen. 

Først havde SKl fordret torpedoskydning i forudretning. Men da det ville havde betydet en store klapper i skibssiderne blev denne løsning forkastet.

Anordning af torpedorørene i agterskibet med klapper i skibssiden - Billede fra Fock: Schnellboote Bd. 2

Ved krigens udbrud blev bygningen af bådene standset. Men i sommeren 1940 blev den fremskyndte færdigstilning af "LS 2" anordnet, siden båden var planlagt for indsats med hjælpekrydseren " Komet" (H.S.K. 7). Men siden det blev frygtet at de 45,7cm torpedorør ikke ville blive færdig tideligt, rustede man båden ud som minelægger med minecastningsanlæg til tre magnetminer (T.M.B.) i tre rør ved siden af hinanden i hækket for hurtige mineudlægninger i havneindløb. 

I begyndelsen 1940 blev "LS 1", siden den på grund af dens byggemåde var blevet for tung, givet fri for andre anvendelser.  

Mineudlægningsanlæg fra siden

Mineudlægningsanlæg fra toppen

Billeder fra Fock: Schnellboote Bd. 2

På grund af vanskeligheder at beskaffe 20mm-kanoner som var forset for båden, fik den endeligt en gammel 6cm-kanon. Allerede mens  aftagelses-fartene Junkers-motorerne lavede problemer. I enden af Juni 1940 fandt endaftagelsen foran Kiel sted med en distance af 200 sømil opnået i syv timer og en marchfart af 28 og en højest fart af 32 knob. 

Udsætningen af båden som fik navnet "Meteorit" skete med sværgodsbommen af hjælpekrydseren. Vanskelighederne med Junkers-motorene led til en total udfald af båden mens indsatsen af "Komet". Det må konstateres at "LS 2" ikke kastede en eneste mine mens indsatsen af "Komet".

"LS-Boot" sideansigt og dæksplan i versionen torpeobærer - Billede fra Fock: Schnellboote Bd. 2

LS 2 "Meteorit" - Billede: EADS/Dornier GmbH 

Om foråret 1940 bygning af fire videre både blev beopdraget ved Dornier, "LS 3" - "LS 6". De var forset som mineudlæggere. Bådene "LS 3" og "LS 4" fik de allerede for "LS 1" og "LS 2" planlagde Daimler- letdieselmotorer MB 507. "LS 3" blev givet on bord hjælpekrydseren "Kormoran" (H.S.K 8) som planlagt. 

"LS 4" fik de oprindeligt planlagte to 45,7cm-hæk-torpedorør, som blev fremstillet ved Dornier inden tre måneder og gik on bord af hjælpekrydseren "Michel" (H.S.K. 9) som "Esau". Båden var under kommando af KptLt. von Schack meget successfuld og synkede:

Dato

Skibsnavn

Skibstype

BRT

22.04.1942

"Connecticut"

US Turbinetankskib

8.684 

06.06.1942

"George Clymer"

Libertyskib

7.176

?

"Aramis"

Norw. Motortankskib

7.984

30.11.1942

Eugenie Livanos"

Griech. Fragtskib

4.816

17.06.1943

"Ferncastle"

Norw. Motortankskib

9.940

11.09.1943

"India" *)

Norw. Motortankskib

?

*) blev skudt i brand og senere synket af "Michel "

Chefen blev tegnet ud med Deutsches Kreuz in Gold.

Båden blev også benyttet til evakueringen af beætningerne af de synkede skibe, så at båden til tider havde op til 30 personer på dækket.

Bådene "LS 5" og "LS 6" fik igen JuMo 205-Motorer. De blev i stedet af som mineudlæggere rustet ud som undervandsbombe-bærere og skulle operere sammen med den ombyggede mellemstore R-båd "MR 7", som fik udrustningen som detectionsbåd, i ubådsjagt i Ægæis. 

Anlæg til undervandsbombe-kastning på "LS 5" og "LS 6" - Billede fra Fock: Schnellboote Bd. 2

Men siden R-båden blev detacheret til det Sorte Hav kom det aldrig til dette sammenarbejde. Bådene blev i det meste benyttet som hurtige transport-både. "LS 6" blev synket af britiske jagtbombere og "LS 5" blev så stærkt beskadiget at den måtte blive sat i land. Den var ikke til at bjærge og blev endligt sprængt.

Bådene af serien "LS 7" - "LS 12" blev bygget som torpedobåde. "LS 7" blev afleveret den 08.10.1943, "LS 12" den 12.07.1944. "LS 7" - "LS 11" blev endnu transporteret til Ægæis, "LS 12" blev stoppet i Jugoslavien og kom som testbåd til torpedoeforsøgsanstalten. Den blev russisk krigsbytte. 

 

Tekniske Data "LS 1" - "LS 12"

"LS 5" - skitse fra Fock: Schnellboote Bd. 2)

  

Værft Dornier-Werft, Friedrichshaven
Lænde 12,50 m
Bredde 3,46 m
Dybgang 0,90 m
Deplacement 11,5 ts
Maskineri 3 x Daimler-Benz MB 507 Dieselmotorer 1100 PS, 2 x trebladet propel med 0,48 til 0,55 m diameter
Fart 38 kn
Besætning 7
Armering
2 x Hæktorpedorør 53,3 cm
1 x 15 mm maskinkanon

 

LS-2 "Meteorit" - Billede: EADS/Dornier GmbH

LS-Båd i høj fart - Billede: Arkiv David Krakow

"LS 5" og "LS 6" i Ægæis - Billede: Arkiv P. Schenk

"LS 7" i Ægæis - Billede: Arkiv P. Schenk

"LS 7" ved udsætningen - Billede: EADS/Dornier GmbH

"LS 5" og "LS 6" i Ægæis - (Billede: fra Fock: Schnellboote Bd. 2

"LS 4" med åben hækrør - Billede: fra Fock: Schnellboote Bd. 2

 

LS-Båd med høj fart i det Ægæiske Hav - Billede: EADS/Dornier GmbH

LS-Båd i versionen torpedoer - Billede: EADS/Dornier GmbH

LS-Båd i høj fart - Billede: EADS/Dornier GmbH

 

Den endnu ordrede serie "LS 13" til "LS 34" blev stoppet ved krigens ende, bådene "LS 13" til "LS 18" blev stillet færdig som fransk krigsbytte med MB 507 motorer. Ordren for de øvrige både blev annulleret.