Die Schnellboot-Seite

----- S-Både--   -Tender -     Forskelligt ----- Gæstebog

  Allierede Salge af Krigsmarine S-Både

 

Kontakt

Links S-Båd-Sider 

Links Venner 

Home

Ansvarudlukkelse

Impressum

Databeskyttelse

Litteratur

 

 

 

S-Både i Kriegsmarinen 1935 - 1945

Allierede Salge af Krigsmarine-Både og Udviklingerne

 

Sovjeterne indførte de 30 både af deres krigsbytte og muligvis fire ufærdige både af  Schlichting Werft, Bygge-Nr.1229 ("S 229"), Bygge-Nr.1230 ("S 230"), Bygge-Nr.1231 ("S 231") und Bygge-Nr.1232 ("S 232"), som var blevet slæbt i enden af april eller begyndelsen af mai 1945 til die Pötenitzer Wiek og antageligt faldt i sovjetisk hænder der, i deres flåde og sejlte dem til i 1960erne.

De to Vestallierede (USA: 32 og GB: 31 bytte-både) gik frem meget forskelligt med deres bytte- S-både: 

England  solgte de fleste både til afbrud, den Royal Navy tog kun over bådene  "S 19" som målebåd, "S 83" for GMSA i Cuxhaven, "S 130" som "FBB 5130", "S 208" som "FPB 5208" og "212" som "FPB 5212". Bådene "S 130" og "S 208" sejlte senere i BBFPS (den så kaldte Gruppe Klose) og blev 1956 givet over til Bundesmarinen. De solgte til privat "S 67" som "Torüs" og en anden båd (nr. ikke oplyst) som "Rubmos", til Danmark "S 115" som reservedelslager, og "S 207" som "T 61" senere "Skaden" lige som til Norge "S 196" som reservedelslager, som blev solgt til Danmark i 1951.

USA bragte bådene "S 218" og "S 706" til Amerika som testfartøjeer, solgte  "S 701" tiln privat som "Mijn Vrijbuiter" (H. Platenga, Amsterdam, videre skæben ikke oplyst), og 12 både i 1947 ti Danmark lige som  15 til Norge. 

Nytte af forhenværende KM-både i den Kongelig Norske Marine

Af de 15 både købt af de Allierede blev 10 moderniseret og nyttet til 1951 som følger:

Tysk Nr. Navn DK-Navn/Afbrud Hull-No.
S 10 - 1950 -
S 21 - 1950 -
S 27 - 1950 -
S 48 - 1950 -
S 64 Lyn Stormfuglen P 562
S 76 Tarva Zielfahrzeug -
S 85 Storm Tranen P 564
S 98 Kvikk 45/46 strandet -
S 117 Tross Hejren P 566
S 174 Rap 1950 -
S 195 Kjekk Lommen P 567
S 196 - - -
S 210 Snaar 45/46 strandet -
S 302 Blink Falken P 565
S 303 Brand Taarnfalken P 563

 Bådene "Kvikk" og "Snaar" blev så stærkt beskadiget da de strandete på Østøya at de blev brudt af. De blev ikke taget ud af den norske liste af krigsfartøjer før 1950. Bådene "S 10" til "S 48" indtil den tid reservedelslager og "Rap" (ex "S 174") blev brudt af i 1950, båden "Tarva" (ex "S 76") blev slagtet ud og nyttet som målefartøj intil de 1970erne åre. De andre seks intil den tid i norsk tjeneste sejlende både og reservedelslager, ex "S 196", blev solgt til Danmark i 1951.

Nytte af forhenværende KM-både i den Kongelig Danske Marine (Søværnet)

Af de 14 både købt fra de Allierede 12 blev moderniseret (udrustning af radar) og dannede til 1951 "T51"-klasse (1947 - 1951).

Tyske Nr. Navn/Betegnelse Navn fra 1951 Hull-No.
S 15 T 15*) - -
S 68 T 62 Viben P 568
S 79 T 58 Musvaagen P 558
S 97 T 60 Ravnen P 560
S 107

T 52

Gribben P 552
S 115 - **) - -
S 127 T 56 Isfuglen P 556
S 133 T 54 Hærfuglen P 554
S 197 T 59 Raagen P 559
S 206 T 55 Høgen P 555
S 207 T 61 Skaden P 561

S 216

T 53 Havørnen P 553
S 305 T 57 Jagtfalken P 557
S 306 T 51 Glenten

P 551

*) omtænkt nummer, men stod til skoleområdets rådighed .

**) tjænte udlukkeligt som reservedelslager til de andre MTBer af klassen. 

I 1951 blev bådene af "T51"-klassen og de seks både købt i Norge, "Lyn", "Storm", "Tross", "Kjekk", "Blink" og "Brand", moderniseret og dannede fra den tid "Glenten"-klassen (1952 - 1965).

"T52" (ex S 107")

 

Nummer Navn Tysk Nr. Søsat Inført i flåden

Udgået af flåden

P 551 Glenten (ex T 51) S 306 10/10/1944 01/11/1947 27/02/1961
P 552 Gribben (ex T 52) S 107 06/07/1941 15/04/1948 25/04/1960
P 553 Havørnen (ex T 53) S 216 27/12/1944 19/11/1948 06/06/1957
P 554 Hærfuglen (ex T 54) S 133 31/12/1941 21/03/1949 06/10/1954
P 555 Høgen (ex T 55) S 206 31/08/1944

28/03/1949

04/09/1957
P 556 Isfuglen (ex T 56) S 127 10/07/1943 08/07/1949 06.10.1954
P 557 Jagtfalken (ex T 57) S 305 03/10/1944 08/07/1949 01/05/1962
P 558 Musvaagen (ex T 58) S 79 27/06/1942 15/07/1950 06/10/1954

P 559

Raagen (ex T 59) S 197 10/07/1944 01/11/1949

06/06/1957

P 560 Ravnen (ex T 60) S 97 24/03/1943 10/01/1953 01/05/1962
P 561 Skaden (ex T 61) S 207 19/09/1944 07/10/1950 25/04/1960
P 562 Stormfuglen (ex Lyn) S 64 02/11/1941 08/10/1953 20/10/1962
P 563 Taarnfalken (ex Brand) S 303 18/09/1944 12/05/1952 06/06/1957

P 564

Tranen (ex Storm) S 85 07/10/1942 03/11/1955 26/04/1963
P 565 Falken (ex Blink) S 302 14/09/1944

07/02/1953

17/07/1961
P 566 Hejren (ex Tross) S 117 08/08/1942 05/01/1956 28/12/1964

P 567

Lommen (ex Kvikk)

S 195 28/06/1944 21/04/1953 04/09/1961
P 568 Viben (ex T 62) S 68 01/07/1942 03/11/1955 13/09/1965

--DAD

P 551 - "Glenten" (ex "T51", ex "S 306") - Foto: Søværnet

 

Bådene havde de følgende måle: LoA = 34,94 m, BoA = 5,28 m, Dybgang = 1,67 m ved en fortrængning af 100 hhv. 117 t. Besætningsstyrken var 21 mand. 

 Siden bådene var af de tyske typer "S 38" og "S 100" havde de forskellige driftanlæg hvad resulterede i forskellige hastigheder og aktionsradiuser. Også havde de forstellige kanoner. 

 

Nummer Navn Ex Tysk.  Drift Ydelse

Max. Fart

P 551 Glenten (ex T 51) S 306 3xMB 518 3x3000 hk 45 knob
P 552 Gribben (ex T 52) S 107 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob
P 553 Havørnen (ex T 53) S 216 3xMB 511 3x2500 hk 42 knob
P 554 Hærfuglen (ex T 54) S 133 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob
P 555 Høgen (ex T 55) S 206 3xMB 511

3x2500 hk

42 knob
P 556 Isfuglen (ex T 56) S 127 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob
P 557 Jagtfalken (ex T 57) S 305 3xMB 518 3x3000 hk 45 knob
P 558 Musvaagen (ex T 58) S 79 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob

P 559

Raagen (ex T 59) S 197 3xMB 511 3x2500 hk

42 knob

P 560 Ravnen (ex T 60) S 97 3xMB 501  3x2000 hk 38,5 knob
P 561 Skaden (ex T 61) S 207 3xMB 511 3x2500 hk 42 knob
P 562 Stormfuglen (ex Lyn) S 64 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob
63 Taarnfalken (ex Brand) S 303 3xMB 518 3x3000 hk 45 knob

P 564

Tranen (ex Storm) S 85 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob
P 565 Falken (ex Blink) S 302 3xMB 518

3x3000 hk

45 knob
P 566 Hejren (ex Tross) S 117 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob

P 567

Lommen (ex Kvikk)

S 196 3xMB 511 3x2500 hk 42 knob
P 568 Viben (ex T 62) S 68 3xMB 501 3x2000 hk 38,5 knob

Med den anden modernisering i 1956 fik alle både Mercedes Benz MB 518 motorer med 3000 hk hver og en ensartet bevåbning med kanoner, nemlig en 40mm M/48 LvSa agter og en 20mm M/39 LvSa foran. Også fik de en opbygning midskibs med en artillerie-sigte. Redningsflåderne blev afløst 1962 ved oppustelige "Viking" SAR redningsflåder. 

 

Tidligere tyske S-både efter deres ankomst i København - Billede: Fra R. Steensen "Vore Torpedobaade i 75 aar"

T 53 (ex S 117), fra 1951 "Havørnen" - P 556 - Billede: L. Alring, Kongelig Dansk Marine

T 52 (ex S 107), fra 1951 "Gribben" - P 552 - Billede: Fra R. Steensen "Vore Torpedobaade i 75 aar"
"Glenten" - P 551 (ex S 306) Billede: Flemming Barsdorf (Arkiv Orlogsmuseet København)
"Havørnen" - P 553 (ex S 216) Billede: N.C. Pihl (Forsvarsmuseet Rønne)
"Høgen" - P 555 (ex S 206, ex T 55) - Billede: Wright and Logan
"Isfuglen", P 556 (es X 127) - Billede: Søren Laub (Arkiv Orlogsmuseum Kopenhagen)

 

"Ravnen" - P 560 (ex S 97) - Billede: Arkiv Förderverein
"Skaden" - P 561 (ex S 207, ex T 61) Billede: Arkiv Orlogsmuseet København
"Stormfuglen" - P 562 (ex S 64, ex "Lyn") - Billede: Arkiv Orlogmuseum København
"Hejren" - P 566 (ex S 117, ex T 53) Billede: Arkiv Förderverein Museums-Schnellboot
"Lommen" - P 567 (ex S 195, ex Kjekk) Billede: Søren Laub (Arkiv Orlogsmuseet København)
P 551 "Glenten" (ex S 306), P 554 "Hærfuglen" (ex S 133),  P 553 "Havørnen" (ex S 216), P 556 "Isfuglen" (ex S 127), P 557 "Jagtfalken" (ex.S 305) og to ubekendte både; i baggrunden mineudlegningsskib N 40 "Laaland" - Foto: Arkiv R. Hansen

Søværnet lavede hvervning med en båd af "Glenten"-klassen for inmeldelse som officer-aspirant.

 

Skæbner af bådene af "Glenten"-klassen

Navn Nummer ex Skæbne
Glenten P 551 S 306 1961 hugget op
Gribben P 552 S 107 1960 sogt til ophugning
Havørnen P 553 S 216 1957 solgt til rederiet Sundfarten, 1958 hugget op
Hærfuglen P 554 S 133 1955 hugget op
Høgen P 555 S 206 1957 kollision i St. Belt, synket, hævet, hugget op
Isfuglen P 556 S 127 1955 hugget op
Jagtfalken  P 557 S 305 lå 1968 i at Hundested uden overbygninger 
Musvaagen P 558 S 79 1955 hugget op
Raagen P 559 S 197 1959 fyldt op med sand som bølgebryder i Humlebæk, men synket
Ravnen P 560 S 97 1963 solgt til  Windway Marine Service, Cardiff, 2004 hugget op
Skaden P 561 S 207 1960 hugget op
Stormfuglen P 562 S 64 1965 hugget op
Taarnfalken P 563 S 303 1957 solgt til  rederiet Sundfarten, 1958 hugget op
Tranen P 564 S 85  1964 hugget op
Falken P 565 S 302 1965 solgt til  Baron v. Waynaghy, lagt op i  Kiel, 1973 hugget op
Hejren P 566 S 117 1965 hugget op
Lommen P 567 S 195 1965 solgt til Baron v. Waynaghy, lagt op i Kiel, 1973 hugget op
Viben P 568 S 68 1966 hugget op

 

Falken (ex-S 302) und Lommen (ex S-195) aufgelegt im Kieler Hafen - Foto: Archiv R. Hansen
Lommen (ex S 195) im Kieler Fischereihafen- Foto: Peter Dewitz
Lommen und Jagtfalken auf einem Kieler Schrottplatz 1973 - Foto: Aus Augsburger Allgemeine

 

I forberedning for "Flyvefisken"-klassen blev "Hejren, P 566, udrustet i 1955 med drejelige torpdorør på sidedækket til tests.

P 566 "Hejren" med drejelige torpedorør og den optiske artillerisigte og målesystem for kanonerne - Foto: Arkiv R. Hansen

Som afløsning af den danske "Glenten"-klasse blev med hjælp af Lürssen-Werft "Flyvefisken"-klassen udviklet også baserende på krigsbåden "S 100". 

 

Den danske viderudvikling - "Flyvefisken"-klassen (1954 - 1974)

På grund af de gode erfaringen lavet med bådene af "Glenten"-klasse byggede Danmark 1954/55 ved de danske statsværfter Orlogsværftet København og Frederiksund-Værftet på grundlag af Lürssen-tegninger en ny bådklasse med mere skrå bog og en lille mere bredde under betegningen "Flyvefisken"-klassen. Tre af enhederne blev betalt ved USA.

 

Nummer Navn Søsat Indført i flåden Udgået af flåden
P 500 FLYVEFISKEN 11.05.1954 12.11.1954 30.08.1974
P 501 HAJEN 15.09.1954 08.02.1955 30.08.1974
P 502 HAVKATTEN 05.11.1954

01.06.1955

30.08.1974
P 503 LAXEN 12.11.1954 12.05.1955 30.08.1974 
P 504 MAKRELEN 20.01.1955

07.07.1955

30.08.1974
P 505 SVÆRDFISKEN 05.04.1955 14.09.1955 30.08.1974

P 500 - "Flyvefisken" -Foto: Søværnet

Bådene havde de følgende måle LoA = 35,90 m, BoA = 5,50 m, Dybgang = 2,10 m, ved en fortrængelse af 132,2 t. Drevet var de ved tre Mercedes Benz MB 518 B med 3000 hk hver på tre skruer og opnåede en fart af 42,8 knob og en aktionsradius af 760 sømil ved en fart af 32 knob.

Bevåbningen bestod af en 40mm M/48 LvSa agter og en 20 mm M/42 LvSa foran og to raketstyr for lysraketter på 40mm affutagen og two torpedorør i stævnen med two reservetorpeoder på dækket bag rørene. De havde også mineskinner på agterdækket.

Selv om henvisningen til yderlig mulige torpedorør ved Fock: Schnellboote Bd. 3 S. 124 vækker indtryk at bådene blev udrusted dermed, så indskrænkede man sig til de to rør i stævnen med reservetorpedoer bag dem. 

 

Viderudviklingen af "Flyvefisken"-klassen - "Falken"-klassen (1962 - 1978)

Bådene af "Flyvefisken"-Klasse skulle blive afløst begyndenede 1962 ved fire nybygninger ved Orlogsværftet, København, "Falken"-klassen. Oprindeligt var otte enheder planlagt, men antallet  måtte blive reduseret på grund af kosterne. To af enhederne blev betalt af USA.

 

Skrogen af klassen minder meget af den tyske „Eismöwe“-klassen.

Nummer

Navn

Søsat

Indført i flåden

Udgået af flåden

P 506

FALKEN

19.12.1961

04-10.1962

1978

P 507

GLENTEN

15.03.1962

15.12.1962

1977

P 508

GRIBBEN

18.07.1962

26.04.1963

1978

P 509

HØGEN

04.10.1962

06.06.1963

1977

 

P 506 - "Falken" - Foto: Søværnet

 

Bådene havde de følgende måle: LoA = 36,34 m, BoA = 5,42 m, Dybgang = 2,08 m ved en fortrængelse af 132,5 t. Drevet blev bådene af tre MTU Dieselmotorer med 3000 hk hver på tre skruer. Maximalfarten lå ved 43,1 knob med en aktionsradius af 640 sm ved 36,2 knob.

 

Bevåbningen bestod af en 40 mm M/48 K LvSa agter og en 20 mm M/42 LvSa foran og to raketstyr for lysraketter sowie på 40mm affutagen og fire torpedorør. De havde også mineskinner på middeldækket.

 

To både udgik af flåden i 1977, de andre to både i 1978.